Door sxeptix, Op zon 25 jan 2009 01:34, 25 reacties,    

De kloof tussen arm en rijk wordt niet groter, maar kleiner.

Het idee dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt kan zo langzamerhand rustig op de grote hoop van dogma’s gegooid worden, die algemeen aanvaard en nauwelijks onderzocht is.
Een opmerking vooraf: er bestaat in deze oneerlijke wereld nog een hoop armoede, schrijnende armoede. Met dit stuk wil ik dit niet ontkennen of bagatelliseren.

Tik de termen “kloof arm rijk” in google in en er volgt een enorme waslijst van stukken die zonder uitzondering reppen over de groeiende kloof, zonder daarbij enige bewijsvoering, onderbouwing of feitelijke informatie te verstrekken. Het is een zo vaak herhaald mantra dat iedereen dit gelooft. Maar is dat wel zo ?

Om te beginnen zul je moeten definiëren over welk tijdsinterval we het hebben. Wordt deze bewering op de korte, middellange of lange termijn gedaan. Tevens is belangrijk wat gezien wordt als rijk en wat gezien wordt als arm. Op deze toch essentiële vragen wordt vrijwel nooit een antwoord gegeven. Ook is het belangrijk over welk gebied we spreken, de verhoudingen zijn per land erg verschillend. Toch blijft een ieder altijd volhouden dat de kloof toeneemt. Jullie kennen mij, ik dus niet !

De kloof tussen arm en rijk wordt in het geheel niet groter, maar kleiner.

In tegenstelling tot de mensen die het tegendeel beweren wil ik een poging wagen deze stelling wel te onderbouwen. Tevens wil ik proberen aan te geven waar dit dogma vandaan komt.

Om te beginnen de tijdsfactor. Ik ben van mening dat het dichten van deze kloof al heel lang aan de gang is, het zou te gemakkelijk zijn om dit over een erg lange periode te meten, de meeste artikelen en statements zijn gericht op de korte(re) termijn, ik confirmeer me daaraan. Iedereen zal het erover eens zijn dat gemeten over de laatste 300 of 100 jaar, de armen het vele malen beter gekregen hebben en de toplaag slechts marginaal vooruit gegaan is. Indirect ondersteunt dit wel mijn stelling.

Ten tweede wil ik de geografische component bekijken. In het kader van dit artikel moet ik me wel beperkingen opleggen, ik kan hier niet tot in detail voor alle landen een analyse geven. Ik beperk me dus tot Nederland en West Europa enerzijds en de wereldwijde ontwikkeling anderzijds. Dat er in individuele landen uitzonderingssituaties bestaan, erken ik, maar als ik daarop in wil gaan moet ik een boek schrijven en geen artikel.

Het cruciale verschil tussen de haves en de have-nots is het bezit. De haves beschikken naast hun eigen persoon over geld en andere vermogens, de have-nots beschikken slechts over hun persoon en de arbeid die geleverd kan worden. Al tijden is er een trend waarneembaar dat arbeid duurder wordt en kapitaal goedkoper.

Vergelijk de woonsituatie van de armen van tegenwoordig met de armen van vroeger eens. Ze zijn er (op een hele kleine minderheid van de armen na) enorm op vooruit gegaan. Tegelijkertijd is “de elite” niet of nauwelijks vooruit gegaan, afhankelijk van de gekozen definitie kun je zelfs stellen dat ze achteruit gegaan zijn. De meeste kastelen, landgoederen, burchten en dergelijke zijn heden ten dage musea of bezit van de gemeente (omdat domweg het onderhoud niet meer bekostigd kan worden door de hogere lonen). Vroeger woonde daar de elite, terwijl het klootjesvolk in plaggenhutten bivakeerde.

Het volgende punt is de uitdijende klasse van de rijken. Waar het vroeger bijna onmogelijk was om van have-not gepromoveerd te worden tot de klasse der rijken gebeurd dit nu regelmatig. Het aantal miljonairs in Nederland stijgt nog ieder jaar sterk. De Quote 500 zou 25 jaar geleden een Quote 100 geweest zijn. Het feit dat zoveel meer mensen zich tot rijkdom weten te verheffen is een verder teken dat de kloof niet groter maar kleiner wordt.

Naast het feit dat de klasse van de rijken groeit, groeit ook de klasse van de middenklasse wereldwijd heel erg snel. Het beste voorbeeld is China, waar in enkele decennia honderden miljoenen mensen zich ontworsteld hebben aan de armoede en zo langzamerhand een redelijk welvarend bestaan leiden. Zijn ze rijk ?? Ik weet het niet. Ze zijn in ieder geval niet arm meer.

De huidige krediet- en economische crisis raakt tenslotte vooral de rijken. Als loonslaaf merk je er (tot op heden) nog erg weinig van. Integendeel. De loonontwikkeling voor 2009 is afgesproken op een moment dat de inflatie door het dak dreigde te gaan. Nu de werkelijke inflatie (voor het eerst in jaren) ineens veel lager uit blijkt te pakken spint dit jaar werkend Nederland garen bij de crisis. Lonen stijgen 3,5%, de WW premie is afgeschaft en je betaald minder ! Als de gasprijzen aangepast worden aan de huidige olieprijzen is het feest kompleet.

Ondertussen zien de rijken de waarde van hun huizen en beleggingen met rasse schreden teruglopen. Ook dit zorgt voor een verder dichten van de kloof. De slachtoffers van Madoff en consorten zijn geen arme sloebers, dat zijn de rijken van deze planeet.

Ik vind dat fantastisch. Ondanks het feit dat ik geloof dat de kloof kleiner wordt, is deze mij nog steeds te groot. De zakkende rentes en de massief toenemende geldhoeveelheid zal deze kloof eerder kleiner maken dan groter. Inflatie zal vooral degenen raken die vermogen hebben, niet degenen die slechts bestaan van de vruchten hunner arbeid.
Annotaties:
| #56096 | 25-01-2009 02:36 | george_orwell
Vroeger woonden we in plaggenhutten. Wat lul je weer fijn in de ruimte . Veel en vaak.
george_orwell's avatar
| #56098 | 25-01-2009 03:00 | sxeptix
Hebben ze die dingen ook in de ruimte ? Was me daar van niet bewust. dank voor de aanvulling.
sxeptix's avatar
| #56099 | 25-01-2009 03:53 | komodo
Wat schuift dat nou eigenlijk, zo'n misleidend gezwets ?

Ben je gewoon aangetreden om het zaplog vol te gooien met non sense of heb je echt een klap van de Orwell-molen gehad ?

Als ze de middenklasse naar de klote helpen ( wat gaat gebeuren ) sta jij natuurlijk voorop om te roepen dat "de rijken er flink op achteruit gaan ".

Zo doorzichtig als glas....ik hoop niet dat er nog iemand in de onzin van deze mis-schrijver trapt.

Ies keloel !

Het aantal miljonairs in Nederland stijgt nog ieder jaar sterk. " ]


...en hoeveel voedselbanken zijn er bijgekomen ?

Ies keloel !

De meeste kastelen, landgoederen, burchten en dergelijke zijn heden ten dage musea of bezit van de gemeente (omdat domweg het onderhoud niet meer bekostigd kan worden door de hogere lonen).


...ze laten die zaken dus liever door de belastingbetaler betalen terwijl ze zelf gewoon het gebruiksrecht hebben..

Vergelijk de woonsituatie van de armen van tegenwoordig met de armen van vroeger eens. Ze zijn er (op een hele kleine minderheid van de armen na) enorm op vooruit gegaan. Tegelijkertijd is “de elite” niet of nauwelijks vooruit gegaan,


Kun je nog groter wonen dan de 10 villa's die ze hebben ?

't is gewoon prijsschieten...de ene drogredenatie na de andere..

Ik vraag me af of we niet gewoon te maken hebben met een of andere 'postrobot' die automatisch dergelijke zwets prpduceerd en op een weblog gooit.
komodo's avatar
| #56102 | 25-01-2009 05:05 | Shlomo (ongeregistreerd) toon reactie
| #56103 | 25-01-2009 10:06 | ragna
De kloof tussen arm en rijk word naar mijn mening wel steeds groter, echter niet per definitie omdat armen armer worden, en rijken rijker, maar omdat de middenklasse aan het verdwijnen is. Hierdoor komen er naar verhouding wat rijke mensen bij, maar verhoudingsgewijs veel meer armen.

Dat proces polariseert, doordat de verbindende klasse, de middenklasse weg raakt, en daardoor de grenzen die de tegenstelling van rijk en arm bepalen versterkt zichtbaar word.
ragna's avatar
| #56111 | 25-01-2009 11:24 | Denneb
Tuurlijk heb je gelijk Sxeptix, naarmate de crise de structuur gaat vernietigen zal die kloof alsmaar kleiner kunnen worden?
Denneb's avatar
| #56123 | 25-01-2009 13:01 | Rob
@ragna

Volgens mij klopt dat aardig met de consensus onder economen (die van dit stuk weinig heel zouden laten, trouwens).
Rob's avatar
| #56124 | 25-01-2009 13:10 | sxeptix
@ WaBu: dat zal er vooral van afhangen wat er voor de huidige structuur in de plaats komt. Kapitaal is er momenteel in overvloed en dat is de reden dat het goedkoop geworden is. Het rendement is momenteel historisch gezien heel erg laag (op VS staatsleningen in reëele termen zelfs negatief). Wordt dit weer een schaars goed en is er arbeid in overvloed, dan zal de kloof weer groter worden, zelfs als de huidige rijken een groot deel van hun vermogen in de crisis kwijtraken.
@ komodo: ja je kunt nog veel groter wonen dan de "elite" nu doet. De gigantische landgoederen die her en der nog bestaan maar tegenwoordig bijna allemaal gemeenschapseigendom zijn is daar het levende bewijs van.

De meeste mensen die bij de voedselbanken aankloppen zitten zwaar in de schulden. Dat is vooral een gevolg van de overconsumptie. De schulden ontstaan door mobiele telefoonabonnementen, het kopen van van alles en nog wat op afbetaling (scooters, flat screen tv's etc.)
sxeptix's avatar
| #56126 | 25-01-2009 13:22 | Haras
Wonen in een plaggenhut is veel goedkoper.
Moderne poeha maakt het leven duur!
Van de regering mogen wij niet meer in lemen huizen, in grotten en plaggenhutten wonnen.
Haras's avatar
| #56128 | 25-01-2009 13:25 | george_orwell
haha, zo is het, Haras.
george_orwell's avatar
| #56150 | 25-01-2009 15:09 | Patman
Dit stuk heeft me allerminst overtuigd. In tegendeel zelfs. Het zit vol met bananenredenaties zoals deze:

De huidige krediet- en economische crisis raakt tenslotte vooral de rijken.


Dat zal best wel, maar als je van de 100 miljoen, 50 of zelfs 90 miljoen verliest ben je nog heel rijk.

Ik vind het een heel raar stuk, zonder goede onderbouwing. De onderbouwing is een wat krampachtige redenering vanuit een wat bijzonder perspectief.
Patman's avatar
| #56157 | 25-01-2009 15:51 | komodo
ja je kunt nog veel groter wonen dan de "elite" nu doet. De gigantische landgoederen die her en der nog bestaan maar tegenwoordig bijna allemaal gemeenschapseigendom zijn is daar het levende bewijs van.


Ach jee....ga je mnu beweren dat die lui zich moeten inhouden omdat ze gelimiteerd worden door hun 'beperkte vemogen" ?

Wat een absurde non sense !


De meeste mensen die bij de voedselbanken aankloppen zitten zwaar in de schulden. Dat is vooral een gevolg van de overconsumptie. De schulden ontstaan door mobiele telefoonabonnementen, het kopen van van alles en nog wat op afbetaling (scooters, flat screen tv's etc.)


De bekende MSM smoesjes.

Ga dat eens aan de mensen in de rij vragen ?
Dat duf je niet.

Je bent een volkomen gehersenspoelde MSM papegaai...ik snap absoluut niet dat je je bagger hier blijft spuien.
komodo's avatar
| #56164 | 25-01-2009 17:16 | ForgottenWizard
@sxeptix

Ik vind dat fantastisch. Ondanks het feit dat ik geloof dat de kloof kleiner wordt, is deze mij nog steeds te groot. De zakkende rentes en de massief toenemende geldhoeveelheid zal deze kloof eerder kleiner maken dan groter. Inflatie zal vooral degenen raken die vermogen hebben, niet degenen die slechts bestaan van de vruchten hunner arbeid


Inflatie is goed voor de arme?

Je kan toch vertellen dat (prijs) inflatie zorgt voor hoge prijzen, en dit uiteindelijk....(na een tijdje dus) zorgt voor hogere lonen... ??? Wie vangt er dan de klap in ze gezicht, hij met kapitaal zal mogelijk miljoenen verliezen van ze miljarden, maar de arme arbeider met hypotheek kan zo geen bakkie koffie meer betalen of zelfs ze huis niet meer kan afbetalen.. Ze konden al geen huis meer betalen zonder lening, wat me ook een kloof lijkt, maar als de inflatie blijft toenemen is zelfs een fiets om op het werk te komen alleen maar aan te schaffen met een lening... Maar ja, die arme sloebers kregen natuurlijk al bijna geen lening en zowel is dat geld al gevlogen, dus die fiets kunnen ze wel vergeten. Maar goed de staat is de beroerdste niet en lappen wel met met een anders geld voor "gratis" LCD-tv's...

Een massief toenemende geldhoeveelheid zorgt naast een zeer explosie markt ook voor prijsinflatie, de correctie van jou salaris komt altijd later dan de correctie van producenten, jij betaald "het verschil" als dit verschil te groot is, barst het feest los... ;( Je werkt dan letterlijk voor niets... Geld sparen is spontaan dom geworden en je salaris is dan al achterhaald voor je het verdient hebt, je kan er dan zeker niet vanuit gaan dat je salaris in brood morgen nog hetzelfde in brood waard is, met desastreuze gevolgen voor de productie en werkgelegenheid & internationale handel....

Maar goed, zoals je zegt, daar merken we nog niets van.... slaap lekker...
| #56168 | 25-01-2009 17:48 | sxeptix
@ FW: ik zeg niet dat inflatie goed is voor de armen, het is alleen nog slechter voor de rijken.
Jij ziet dus iemand met een eigen huis (en hypotheek) als arm. Ik deel zo iemand bij de middenklasse in.
sxeptix's avatar
| #56176 | 25-01-2009 18:48 | ForgottenWizard
@sxeptix

ik zeg niet dat inflatie goed is voor de armen, het is alleen nog slechter voor de rijken.


Ok, me stelling was wat overtrokken, maar wat ik dus probeerde duidelijk te maken, is dat inflatie slechter is voor de werkende of arme doordat voor hun de inflatie correctie altijd te laat komt, er al vanuit gaande dat de cijfers kloppen.. Inflatie is altijd een grotere last voor de arme dan dat voor de rijke.

Jij ziet dus iemand met een eigen huis (en hypotheek) als arm. Ik deel zo iemand bij de middenklasse in.

Dacht bush dat ook niet? Iedereen een huis en niemand is arm...

Maar ondertussen wel ja, die plaggenhut was namelijk vroeger tenminste van jezelf.... Nu komen zelfs redelijk betaalde 2 verdieners net in aanmerking voor een plaggenhut van de bank... Ik noem o.a. de winkel medewerkers welke laat een beleggings hypotheek afsloten en huis kochten, deze zullen hierdoor waarschijnlijk(bijna zeker, ze gaan het verprutsen..) ook een beroep moeten gaan doen op de voedselbanken, etc, en dan noem ik je gewoon arm...

Maar goed, het blijft gewoon zo dat een arme sloebers het zwaarst getroffen zullen worden wanneer prijzen stijgen door inflatie, niet de rijke.
| #56181 | 25-01-2009 19:18 | zanussi
Hier in het atlantische westen is de kloof tussen rijk en arm niet zo goed zichtbaar meer, want iedereen heeft riolering, schoon water, wc, tv en de meesten hebben zelfs een auto en een enorm groot huis. Deze welvaart is gebouwd op 500 jaar fractioneel bankieren, rente heffen over geld wat er nooit was, het scheppen van waarde uit niets, gebakken lucht en poeha en lenen van de toekomst tot het niet meer kon.

Het overgrote deel van de bevolking op het zuidelijk halfrond van deze planeet woont nog steeds in plaggenhutten en normaal leven wordt ze onmogelijk gemaakt door psychopatische entiteiten die zichzelf multinationals noemen.


Dus mja, van welke planeet kom jij eigenlijk sceptix?
zanussi's avatar
| #56182 | 25-01-2009 19:20 | ragna
@sxeptix

@ FW: ik zeg niet dat inflatie goed is voor de armen, het is alleen nog slechter voor de rijken.


In puur cijfers (geld) heb je gelijk. Maar een beetje eraf van weinig komt harder aan dan iets meer eraf van veel.
ragna's avatar
| #56184 | 25-01-2009 19:36 | zanussi
Aan de andere kant, vooral in het licht van de wereldwijde recessie en financiele crisis, is dit een moedige en best wel goede poging een omstreden standpunt te onderbouwen.
zanussi's avatar
| #56188 | 25-01-2009 20:26 | sxeptix
@ zanussi: sxeptix heeft o.a. vier jaar in de derde wereld gewoond (Filippijnen) waar in zijn achtertuin een krot stond en echte armen woonden (in het krotje woonde de nicht van de eigenaar van het huis wat ik huurde, een Filipino die geëmigreerd was naar de states) . Zat daar niet in één of andere expat gemeenschap maar tussen de mensen zelf. Verhuurde daar o.m. tricycles aan echte armen, die blij waren als ze aan het eind van een lange dag werken een halve kilo rijst en een blikje sardines konden kopen.
sxeptix's avatar
| #56198 | 25-01-2009 22:25 | yelamdenu
Het is ook helemaal waar dat als de toplaag een paar miljardjes kwijtraakt in ponzi-schemes als die van Madoff, dat dan de kloof tussen arm en rijk ietsje minder wordt.

Aan de andere kant is het maar net waar je de lat legt, welke statistieken je gebruikt enz.
In de Verenigde Staten bijv. zou je met statistieken kunnen bewijzen dat de huizenprijzen nog steeds stijgen (aangezien de huizenprijzen worden gemeten aan de daadwerkelijk verkochte huizen - en alleen de duurdere huizen worden daadwerkelijk verkocht, zij het met verlies; maar ook al is je modale huis in waarde gehalveerd, er valt niks te verkopen).

Als het waar is dat ook hare Majestaticus Beatriks een paar miljoentjes heeft verloren in Madoff is ook in Nederland de kloof tussen arm en rijk weer afgenomen. ;-)
yelamdenu's avatar
| #56203 | 25-01-2009 23:01 | zanussi
Ik ben dol op sardines. Lekker op een boterham. Geen boter. Beetje zout.
zanussi's avatar
| #56231 | 26-01-2009 11:00 | ForgottenWizard
LoL,

Nou na een massief toenemende geldhoeveelheid, werken ze dagen voor een kwart kilo rijst en geen blikje sardines...
Maar, gelukkig zijn er wat rijke de boot in gegaan, dus daar kunnen ze nog om lachten terwijl aan een kaal bakje rijst zitten…
| #56241 | 26-01-2009 12:25 | xaderp
Madoff scheme met dubbele bodem.

De koninklijke familie zou miljoenen kwijt zijn geraakt aan Madoff...

De Britse koninklijke familie zou ook op de rand van armoede leven...

NOT!!

DIt wordt in het nieuws gebracht om er voor te zorgen dat de verarmde bevolking niet aan de paleispoorten en koninklijke vergoedingen gaat staan rammelen.

Oranjes en "Windsors" horen bij de rijkste families OP AARDE...
xaderp's avatar
| #56419 | 27-01-2009 15:25 | Miep (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen