Door Hans, Op vri 8 jan 2010 22:16, 12 reacties, citaat / intro / linkdump

De koude winter uitgelegd

De winter in Nederland, in Europa en ook in Noord Amerika is stevig ingezet. Hoe komt het zo koud, terwijl een gemiddelde Nederlandse winter toch een kwakkelwinter is? Vanwege de geografische ligging van Nederland wordt het weer sterk bepaald door de luchtsoort die ons land binnenstroomt.

Voor de huidige kou zijn enkele verschijnselen verantwoordelijk . De eerste heeft te maken met de situatie van bovenkant troposfeer en onderkant stratosfeer boven het Arctische gebied. Het gaat daarbij om de zogenaamde Arctic Vortex .

De Arctic Vortex is een langdurige grootschalige luchtcirculatie in de bovenlucht van de Noordpool. De Vortex wordt...
Annotaties:
| #88270 | 08-01-2010 23:33 | Axeman
van de bronpagina http://www.klimaatgek.nl/cms/:

de cluster van positieve indexes van de beginjaren ’90 aan het verlaten zijn, en het er alle schijn van heeft dat we weer in een cluster van negatieve indexes terecht komen.


De trend is duidelijk. Als zonnecyclus 24 ook nog even uitblijft, kan dat tot een fraaie afkoeling leiden. Toenemende kansen op Elfstedentocht(-en) de komende jaren!


Dus volgens die klimaatgek veel kans op een kouder komend decennium/decennia.
Hopelijk zorgt de golf van vulkaanuitbarstingen voor veel CO2 uitstoot ;)
| #88271 | 08-01-2010 23:38 | Hans
@Axeman: hoe het ook zij, meteorologen en klimatologen staan momenteel met hun mond wijd open te kijken naar hun weerkaarten en grafieken..... volgens de theorie had het al warmer moeten zijn.
Hans's avatar
| #88272 | 08-01-2010 23:42 | Supermario
Waar blijft ffloor??

Ik wou hem sowieso al vragen hoe het zat.

Frits, waar zit je?
Supermario's avatar
| #88274 | 08-01-2010 23:50 | Axeman
@Hans,
tja, het weer blijft toch iets dat zich gemakkelijker achteraf laat voorspellen.

Frits, waar zit je?

Misschien neergebliksemd...
| #88278 | 09-01-2010 02:00 | Tzolkin
Dit is een beetje een verhaal als "de bal rolt van de helling omdat hij rond is"
| #88285 | 09-01-2010 09:29 | Hans
@Tzolkin: ja.
Maar zoals de economen de recessie van 2008 - 2009 niet zagen aankomen, zo hebben de meteorologen en klimatologen deze winter niet verwacht.
Het is allemaal veel ingewikkelder of misschien wel veel eenvoudiger dan men ons wijsmaakt.
Gewoon de "Noord-Atlantische Oscillatie" in de gaten houden en je weet hoeveel strooizout je moet bestellen.
Hans's avatar
| #88288 | 09-01-2010 09:54 | Tzolkin
Hans, er zijn best metereologen (Bollyn) die het hebben zien aankomen, jaren geleden al werd voorspeld dat de winters van 2008 en 2009 koud zouden zijn.

2008 werd een heel gewoon wintertje, maar 2009 lijkt veel strenger te worden.

Je kunt van alles bedenken, maar alle wat je bedenkt valt en staat met die koperen ploert die we elke dag aan de hemel zien (hier toch in ieder geval). Daar begint het mee.

Zeggen dat de bal van de helling rolt omdat die rond is, is juist. Maar het verklaart het naar beneden rollen niet volledig. Daarvoor moet je de zwaartekracht erbij betrekken.

Vertaald naar dit artikel: de auteur omschrijft dat er een helling is en een bal, maar laat de zwaartekracht (de zon) bijna volledig buiten beschouwing.
| #88292 | 09-01-2010 10:52 | Axeman
Er wordt gesteld dat door de afnemende kracht van de vortex winden die de koude lucht omsluiten, deze koude winden ver naar het zuiden kunnen afzakken. Verder wordt er geen uitleg gegeven over de afzwakking van die vortex. Het lijkt me logisch dat verminderde zonne-intensiteit daar mede een oorzaak kan van zijn alhoewel er gesuggereerd wordt dat dit fenomeen los staat van de zonnecyclus aangezien beide elkaar kunnen versterken.

Zonder dat ik daar specifieke kennis van heb weet ik wel dat de Aardse atmosfeer gekarakteriseerd wordt door eigenfrequenties of periodische karakteristieken (dus los van externe invloeden) waarbij naar ik veronderstel elk subsysteem zijn eigen eigenfrequentie heeft. Maar geen enkel deelsysteem staat op zijn eigen en het geheel blijft iets chaotisch, dus meer dan een trend is dit niet.

Of het nu de zonnecyclus, de Milankovic parameters of Aardse resonantie-effecten zijn, het gaat vooral om cyclische fenomenen. Dus what goes up, must come down...

Dus aangezien het nu een relatief warme periode geweest is, en er een dalende trend is ingezet, lijkt het me dat er een grote kans is dat deze zich nog een tijdje zal doorzetten. Maar met het weer weet je natuurlijk nooit;-)
| #88296 | 09-01-2010 11:51 | Tzolkin
Ja maar axeman, al die systemen en cylic zijn toch vooral afhankelijk van de hoeveelheid energie die eraan toegevoegd wordt?

Ik weet niet hoe de verhouding aardwarmte/zonnewarmte/kinetische warmte is, maar ik vermoed dat de meter sterk richting zon doorslaat.
| #88308 | 09-01-2010 15:00 | saved
Hoe langer het koud blijft, hoe langer het koud zal blijven ;-)
De zee koelt nu ook lekker af en dan maakt het straks geen zak uit van welke kant de wind komt.
Oostenwind kennen we wel, koud winterweer maar westenwind komt over zee en geeft dan meestal niet zulk koud weer, wel neerslag. Maar als de zeewatertemperatuur lang genoeg naar beneden gaat, zal dat zeker invloed hebben op de temperatuur deze winter....
Af en toe wel lekker zo een fris windje. Vooral hier in het rijnhoesthoestkuchestikaaaahmondgebied.
saved's avatar
| #88404 | 10-01-2010 10:51 | ffloor
Ja hoor ik ben er nog! Was aan het werken aan mijn nieuwe artikel:
'CO2 = een niet bestaand probleem'
maar waarvoor ik het bewijs pas gisteren in een oud schoolboek in een voetnootje terugvond.
Jullie krijgen als 1e de recencie van dat toekomstig wetenschapsartikel waar momenteel heftig over gediscussieerd wordt en Zaplog de primeur van verkrijgt. Nee dat grenswetenschappen.nl kan me rug op.
| #88429 | 10-01-2010 13:01 | ffloor
Atoombomontploffingen, HAARP en 'nucleair-cooling'
---------------------------------------------
Behalve dat in klimaatmodellen onweren, hurricanes en tornado's ontbreken (ze zijn onverklaarbaar) - ontbreken bovendien in alle modellen ook de atoombomontploffingen tussen 1942-1966. Heel vreemd, niet dan?

'The Weather Book' M.Joseph Company ltd. London 1982 is toch echt gezaghebbend en geldt in de nautica bijvoorbeeld als jouw verplichte vakboek sterker, een zeekapitein valt onder de Wet op de Beschermde Beroepen en dus vallen ook hun
boeken onder de Bescherming der Wet: er kunnen
binnen seconden al doden vallen - en daarom worden wij beschermd tegen dergelijke "volkenkundigen" als die Al Gore die zo'n bescherming niet heeft en dat geldt ook voor al die "klimatologen" met hun indrukmakende managertitels.

Daarin het hoofdstuk: 'Het klimaat in evolutie':
'In het begin der jaren '60 werd het geleidelijk duidelijk dat de proeven met atoombommen (alleen al USA=928 stuks! - de anderen lieten 1149 ontploffen) de metingen kunnen beïnvloeden.
Vrijgekomen nitrogeenoxides van de kernbomontploffing klimmen zo hoog in de atmosferische lagen dat ze tot op meer dan 30 kM hoogte die aantasten. In 1961/62 dus juist voor het verdrag van stopzetting van bovengrondse kernproeven brachten de 4 supermogendheden meer dan 300 Megaton aan kernbommen tot ontploffing.
Nadien gingen Sovjet-geleerden de ballonggevens opnieuw bestuderen en in 1979 kwamen ze tot een wat genuanceerdere conclusie. Volgens hun gegevens werd de
zonnewarmte in de lagere luchtlagen met 2,5 procent verminderd door de stikstofoxides van de kernbomontploffingen die alle zonnestraling bovenin de
hoge atmosfeer absorbeerden - met als gevolg dat de stratosfeer werd opgewarmd terwijl het aardoppervlak eronder juist koel bleef.

!!! Het staat er echt. Maar het vakboek deelt een flinke sneer uit...:

'Dit lijkt de aannemelijke verklaring voor de bitterkoude winter van 1962 tot ver in 1963 voor veel delen van het Noordelijk halfrond die de slechtste was in de gehele 20-ste eeuw!
Deze ontdekking was echt opzienbarend en gaf meteen de meteorologen ongelijk die beweerden dat er geen verband bestond tussen de kernbomproeven en het slechte weer op aarde.
En ze kan misschien wel meteen gelden als de verklaring waarom de themperatuur laag wordt wanneer de zon weinig actief is - immers kosmische deeltjesstraling en zonnedeeltjes bevorderen de vorming van stikstofoxides in de stratosfeer. Want wanneer stikstofoxides: de zonstraling tegenhoudt zoals de Sovjet-studie suggereert: dan wordt de aarde bij een geringe zonnevlekkenactiviteit koeler.'

Het staat er allemaal echt... in een echt nautisch vakboek!
Het onder de Wet op de Beroepen vallende vakboek gaat dan verder met 10-tallen andere hypotheses zoals vulkaanuitbarstingen, magneetvelden, planeetstanden,
luchtvervuiling en El-Nino.

Konclusie trekken?
Als een 5-tal HAARP-zenders in Alaska, Noorwegen, Zweden, Finland en 2 stuks in Nrd.Siberië biljoenen en biljoenen Watten aan rf-stralingsenergie in de lucht zetten dan wordt de laag onder de ionosfeer opgewarmd (zie 1e Hoofdwet der Thermodynamica) en daaronder valt de stratosfeer waarvan de bovenste thermosfeer is opgewarmd - maar vlak daaronder
de lagere stratosfeer juist sterk blijkt te zijn afgekoeld.
Dit geeft inderdaad gevolgen voor veranderd weer: het zaakje broeit wel maar niet hier. Een meter onder de grond en in de thermosfeer dus - en wij bibberen voortaan.
aanmelden / inloggen