Door community (initieel ffloor), Op vri 28 jun 2013 19:43, 9 reacties, nieuws

De LIEFDE: nu kwantummechanisch verklaardOnderzoekers van de TU Delft hebben 2 elektronen op 3 meter afstand van elkaar in een kwantummechanisch verstrengelde toestand gebracht. Als namelijk 2 deeltjes verstrengeld zijn, dan smelten hun identiteiten samen: hun gezamenlijke toestand is wel exact bepaald, maar de identiteit van elk afzonderlijk is dan verdwenen.
De verstrengelde deeltjes gedragen zich dan als één, ook als ze ver van elkaar verwijderd zijn.

Om de verstrengeling te bewijzen, werden de spintoestanden van beide elektronen uitgelezen en vergeleken. En hoewel de spinrichting van elk elektron apart volledig willekeurig was, bleken de spinrichtingen van de 2 elektronen altijd precies tegengesteld te zijn.
Dit bewijst dat de 2 elektronen verstrengeld zijn en zich als één geheel gedragen, zelfs op 3 meter afstand.

De volgende stap in het onderzoek wordt teleportatie van elektronen. Kwantumteleportatie verplaatst niet de materie, maar de toestand daarvan. Maar aangezien alle elementaire deeltjes exact hetzelfde zijn heeft het verplaatsen van de toestand van een elektron naar een ander elektron hetzelfde effect als het verplaatsen van een elektron zelf.
Dit resultaat is een belangrijke stap op weg naar een kwantumnetwerk waarin het informatietransport tussen kwantumcomputers volledig en veilig met teleportatie kan worden uitgevoerd.

De resultaten van hun onderzoek werd op 24 april 2013 in de online-editie van Nature gepubliceerd, vertaling is van Elektron Elektuur Elektor en licht nabewerkt.

Een kind verliezen: hoe voelt dat?
Een moeder legt het uit: "...alsof een stuk uit je ziel wordt uitgesneden" (bron: TLC-tv) maar de wetenschap kent geen ziel, alleen een brein.
Nu blijkt dat electronen zelfs op 3 meter afstand een gezamenlijke identiteit onderhouden: wordt daarmee al wat meer duidelijk waarom moeders soms wel jarenlang waxinelichtjes naar het graf van hun kindje dragen, in weer en wind.

Strijkers en handenopleggers
Uitvinder Tesla schrijft in zijn dagboek namelijk al dat:

'...hij het Wezen in de elektriciteit heeft gesproken' - '...maar ik heb mijn aantekeningen vernietigd om redenen die mijn medewerkers begrijpen zullen' (bron: Bres)

- zulke kennis in huis maakt de electricien nog stukken gevaarlijker dan een kernfysicus! Vandaag de dag genezen psychiaters de ziekte schizofrenie blijvend en definitief met behulp van een 2-tal hartvormige toroïdespoelen - overigens werd met die spoelen in 1963 in het Utrechtse AZU al mee geëxperimenteerd zag ik, maar met onderdrukkingsmedicijnen was wat méér mee te verdienen.

De gerechtelijke muizenproef
Veel mensen en zeker artsen kennen wel het Canadese experiment, opgelegd door een rechtbank aan de gerechtelijke arts B. Grad in 1961 waarbij van 300 raszuivere muizen een stukje huid werd weggenomen en in groepen van 100 stuks door een handenoplegger, een leek, of helemaal niet behandeld werden; dit alles om de DFA aangifte wegens oplichting te kunnen bewijzen en waarna de aangeklaagde handenoplegger moest worden vrijgesproken wegens:
! onbekende GENEESkrachten !

Het opzienbarende experiment werd in de jaren '60er dan ook wereldwijd herhaald met steeds hetzelfde, voor 'onmogenlijk' wel achter te houden resultaat:
Elke dag wordt de grootte van de wond opgemeten. Na 14 dagen hebben de 100 muizen die door een goede genezer zijn behandeld een significant kleiner wondoppervlak dan de 2 x 100 muizen der beide andere groepen...

In Nederland is door de Hoge Raad het opleggen der handen tot een medische handeling verklaard. Volgens een 3 tal arresten der Hoge Raad viel handenoplegging wel degelijk onder de, in de jaren '90er opgeheven Wet, regelende de uitoefening van de Geneeskunst, artikel 1, aanhangsel.
Uitspraken 1927, alsook 3 en 17 april 1951, N.J.nr:463 + 464, en dat was dus nog vòòr het amerikaanse DFA de handoplegging officiëel ging erkennen.
De Nederlandse Hoge Raad eist voor het opleggen der handen "een leer", dus zoiets als een: "-logie" waaruit het geneeskundig vak: 'het opleggen der handen' nog bijgeleerd kan worden.
Daar bestaan meerdere van, een gekocht boek of een reader die je van Internet hebt geplukt is voor de H.R. voldoende voor een bord naast je voordeur.

Homeopatie: en plots weten we nu hoe "het werkt"
Men neme een zwaar vergif dat enigszins dezelfde verschijnselen als een bepaalde ziekte oproept, doe er water bij, schudt het stotend in de fles, gooi 99% weg en doe hetzelfde met de overblijvende 1%. Noem dat D1.
Doe alles nog eens met met 1% van die 1% en noem dát D2.
Doe alles nog eens met die 1% van 1% van 1%, en noem dat D3.
Tenslottte, als je bij D6 bent aangekomen zit er geen werkzaam deel meer in maar je schijnt nu een feilloos werkend genéésmiddel te hebben, ook?
De Regering gelooft er niet meer in - maar kwantummechaniciens nog wel...
Nee eerst niet hoor, maar nu opeens weer wel.

De tranen van een krokodil
De "Grote God van Wijk" - de eind '90 overleden groentenboer van Rooyen had niet voor niets op zijn telefoon een rechtstreekse noodnummer naar zijn huisarts, (bron: documentaire op Ned-2) dit omdat menigmaal een patiënt het bezoek al amper overleefde, zelfs legde de gemeente Wijk bij Duurstede een 3-tal kortparkeerplaatsen voor zijn boerderij aan, op hun gemeentelijke kosten jawel!
Het verschijnsel bestaat - maar het als: "tof voelen als iemand aan je zit" zoals de stichting Skepsis e.a. al jaren zoiets verklaren: dat kunnen we hiermee gevoeglijk naar een verachtelijke vorm van blind sektegeloof wel toeschrijven.
Hun "wetenschap?" was altijd al zeer harteloos - en na de Delftse kwantummechanische proefneming kunnen we wel stellen dat de stichting nog niet eens menslievend is maar zich kennelijk dan, op een nog lager niveau bevindt dan het emotionele peil van een kwalijk riekend roofdier.

Het Hooglied van koning Salomo(Bron: Bijbel)
'...zie ik ben zwart, maar lieflijk.' - en de koning die al 300 vrouwen had verzwagerde zich met de dochter van de Farao. Sterker, hij liet zelfs een apart huis voor haar bouwen waarvan speciale koningsfundamenten inderdaad zijn teruggevonden. (bron: NGC).
5. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de lelien weiden.
11.Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon.
8. Er zijn zestig koninginnen en tachtig bijwijven, en maagden zonder getal.

Verklaar mij de liefde
Ook de Utrechtse Universiteit heeft al veel colleges over het verschijnsel aanraking, alsook liefde gepresenteerd. In mijn tijd als werkstudent was er in Utrecht al in 1964 een goede leerstoel in de liefde; en midden jaren '80 nog professor H.Mustaph, leerstoel in de medische sexuologie.
Efin, we weten nu inmiddels al wel dat liefde dus tòch geen ziekte is (werkelijk waar: dat werd tot in de jaren '90er nog echt gedacht maar de radiomonteur Sigmund Freud moest in 1988 posthuum zijn doctorsbul weer inleveren) - maar dan moet een voormalige ziekte nog wel goed verklaard worden doch dat lukte de Utrecht nog niet echt, wegens gebrek aan kwantummechanische proefnemingen.

Zijn we elkaar al zat?
Nog geen zielsverklaring, helaas maar de wetenschap is toch weer een stukje verder gekomen in de oplossing van het raadsel van de intimiteit.
De mens = een sociaal levend wezen. De borsten van een 8-jarig meisje kunnen een baby voeden ook al heeft zijzelf helemaal nooit gebaard: er is geen dier dat zoiets presteert.

Maar nu is de mens stedeling geworden en bij zijn verdediging tegen andersdenkenden en ongelovigen: begint hij zelfs zijn vertrouwden onkundig te houden van zijn diepste zieleroerselen. De muren hebben technische oren.
De moderne stedeling denkt dat hij helemaal alleen staat in een vijandige wereld: als gevolg daarvan wordt hij nerveus en allicht wel agressief?
Er worden vervangmiddelen voor verstrengeling gezocht zoals games en voetbal, en publieksbaantjes als portier, soldaat of brandweerman - maar échte intimiteit is een wederzijds proces van twee- soms wel meer personen die men hartstochtelijk liefheeft en innig knuffelt.
Uiteindelijk blijken zulke surrogaten niet afdoende voor het opbouwen van verstrengeling en hevige gehechtheid. Zonder innige verstrengeling moet het leven eerst ondraaglijk en daarna wel een hel zijn.

We kennen allemaal wel het spreekwoord: de appel valt niet ver van de boom.
Wordt dit door de mens niet tijdig onderkend dan zijn je zonen nog erger dan jijzelf, en daarvan hún zonen zijn nog eens 10 malen erger dan een moordenaar al koudbloedig zijn kan - dit tot verbijstering van hun moeder:
"Zó heb ik hem niet opgevoed, wie deed dit?"
Sterker nog: een vader die in dienstbetrekking een pistool heeft moeten trekken tot verschrikkelijke gevolgen - zal met 99% kans nog meemaken dat minstens één van zijn eigen zonen het pistool zal moeten trekken met eveneens fatale gevolgen - en dat zèlfs: als hij voor zijn zonen een baantje bij de politie nog maar nèt uit zijn koppie wist te praten.

En wie kent niet de strapatsen van éénëige tweelingen? Als het éne meisje aan haar rechter been krabt - dan zal het andere meisje op honderden kilometers daar vandaan: binnen 15 seconden krabben aan haar línkse been, raar maar wel waar.
De wetenschap bestudeert dergelijke items wel, maar doet ze af als "een anomalie" - het Delftse TU-onderzoek laat zien dat onze kinderen met overklaarde anomaliën geen genoegen meer hoeven te nemen.

Lessen over plastic, voor op school
Een normaal intiem leven bestaat niet alleen uit ballen, er zal gevoelens moeten worden geuit en dat is "niet stoer".
Vervanging van echte, intieme gehechtheid door surrogaat van door de plasticfabriek ingepompte electronen erin zal - hoe dan ook - leiden tot geweldsexplosies op een ongekende schaal dat door niemand nog voor mogenlijk werd gehouden: de beide burgeroorlogen in Irak en Syrië zijn hier typische voorbeelden van maar het rondsproeien van een snelvuurwapen in een winkelcentrum, of 46 voetbalincidenten ná die 'grens' zijn dat ook wel.
#
Annotaties:
| #201910 | 28-06-2013 19:57 | ffloor
Helaas kwamen een aantal links niet mee, deze editor heeft een aantal bekende nukken dus dan maar even apart:

http://www.tnw.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/nature-publication-how-one-electron-beats-a-billion-electron-pairs/

http://www.nature.com/nature/journal/v497/n7447/full/nature12016.html

http://www.elektor.nl/
en dan zelf abonneren (gratis, als je techneut bent)
Efin, hoop hiermee een dijk van een artikel te hebben weggezet.
| #201935 | 29-06-2013 05:33 | Argwaan
Als altijd weer zeer interessant!.
Het onkenbare, de bron die zich uit als het kenbare, het schijnbare, achter al dit moois is non-dualistisch. In wezen was alles altijd al 1 en is wat we zien en DAT we zien een spel.
Ons kennen, weten is niet anders dan het brein en de zintuigen in actie. Het brein kan slechts onderscheiden, dat is de functie ervan, de zintuigen zijn uiterst beperkt in hun reikwijdte. Wat we werkelijkheid noemen, bevindt zich in die beperking. Wat werkelijkheid is, kan dus niet gezien of benoemd worden.

Maar het blijft wel spannend!

Fijn weekeind allemaal!
Argwaan's avatar
| #201939 | 29-06-2013 08:23 | liedetecter
Wat we werkelijkheid noemen, bevindt zich in die beperking. Wat werkelijkheid is, kan dus niet gezien of benoemd worden.

Aan de andere kant, als je dat dan weer weet ... kun je dat benoeming allicht eens laten voor wat het is en je intelligentie vrij gebruiken voor wat anders ;)
| #201958 | 29-06-2013 15:20 | goof
hoop hiermee een dijk van een artikel te hebben weggezet.

Werkelijk een pareltje!
Copy + paste >> voor het eigen archief.. ;)
Met dank!
goof's avatar
| #201966 | 29-06-2013 17:40 | Argwaan
Hoi liedetector, Ik heb geen intelligentie, omdat ik ziet werkelijk besta. Dat wat is is geen ik, ik is een bijeengeschraapt vrij willekeurig stelletje herinneringen, zoals je naam, je beroep, je geslacht, je leeftijd. Dat is allemaal oud, want voorbij. Er zijn lichaam/geest organismen, maar daar zitten geen personen in, slechts opgeslagen herinneringen zoals hierboven omschreven. Die "ik" is niet anders dan een stukje "software" in het brein dat erg aan zichzelf gehecht is, in de zin van de overtuiging dat hij bestaat.
Dat wat is, is buitengewoon intelligent en uit zich (schijnbaar) op alle mogelijke manieren. Dat wat is, was altijd al één, verstrengeld, en is onkenbaar door alles te zijn.
Argwaan's avatar
| #201970 | 29-06-2013 18:07 | liedetecter
Oppassen dat het geen woordspelletje wordt, maar "je intelligentie" hoeft inderdaad niet perse gelezen te worden alsof die "intelligentie" je eigendom zou zijn, een belangrijke bijdrage aan het begrip (van) intelligentie, immers het gefingeerde bezit ervan is precies contrair aan de levende functie ervan. Echter wil dat nog steeds niet zeggen dat "jij" er niet bent. Ook daar oppassen voor new age woordspelletjes en bewusteloosheids grapjes. Je hebt verantwoording voor je staat van zijn/lichaam/ik nodig om uberhaupt tot enig intelligent gedrag te komen, dus dat lichaam en de ideeen die daarin huizen zijn zeker geen software of machinerie, maar hebben natuurlijk exact dezelfde stam als die intelligentie waar we het over hebben .. "Ik" is geen software omdat het een psychische abstractie is van je staat van geidentificeerd zijn, en is daarom ook nauw verbonden aan hoe je lichaam functioneerd .... "Ik" is nog steeds een uiting van oneindige intelligentie :)
| #202028 | 30-06-2013 14:23 | twijfelaar
Van elektronenverstrengeling naar rouwverwerking, homeopathie en liefde, ik zie het verband niet. Er worden hele grote stappen gemaakt van heel klein (kwantumniveau) naar heel groot (menselijk niveau).
Van kwantumverstrengeling merk je op ons menselijk niveau helemaal niks meer, door het verschijnsel decoherentie.
twijfelaar's avatar
| #202061 | 01-07-2013 06:37 | Argwaan
Decoherentie zit tussen de oren.
Argwaan's avatar
| #202087 | 01-07-2013 15:43 | ffloor
De nukken heb ik inmiddels gevonden: dat waren de cookies van vorige sitebezoeken, gewoon: om mijn artikel te testen op de juiste html-tags want je bent voor een gelikt artikel eigenlijk meer als een soort html-programmeur bezig en eventjes geen tekstschrijver meer: ik had donkergrijze letters voor zwarte gelezen, da's dan alles - thuis heb ik oranjeletters op zw. dat is mijn truuk om sbelvauten beter te doen oplichten haha!

Tsja @twijfelaar, over intepretatie op welk toepassingsgebied: we verstrengelde electronen als verklaring gaan inzetten, daarover zal nog wel enige discussie blijven bestaan, vooral ook omdat strafrechtatvocaten hiermee al sinds de jaren '50er naar een manier zochten om hun cliënt uit de cel te houden - maar ik ben geen Feynman natuurlijk en die vaak genoeg de rechtszaal werd binnengesleurd.
Wel jammer dat die prof dit niet meer mocht meemaken, ik denk dat die enigst, écht beste expert op dit gebied nog een groot vierkant gat in de lucht zou zijn gesprongen.

Toch weet ik er nog wel een paar meer:
* Als je in het voetbalstadion zit en helemààl niet van voetballen houdt: dan heb óók jij nog de allergróótste moeite om dus nìet van je bankje te springen onder de woorden: "DOELPUNT!!!" - dit lukt je niet en wordt de 'groeps-' teamverbands"geest" of 'koppelgeest?' genoemd.
* Als sprinkhanen of spreeuwen gaan zwermen: dan gaat dat aanvankelijk nog heel willekeurig en ongeordend - maar plotsklaps zie je een soort van 'golf' door de groep heendeinen en is het een vraatzuchtig monster geworden dat zich als 1 man massaal op de korenvelden stort en alles in no-time kaalvreet.
Beide feiten vallen onder de massa-psychologie en daarin zijn bepaalde psychologen bij de politie voor aangenomen - maar hoe "het werkt": dat wisten we, althans tot voor kort nog niet.
Het bestaat wel: dat hebben de strandrellen (1 dode) en het Facebookfeestje in Haren wel voldoende aangetoond maar ook hier ontbrak vooralsnog wel iedere verklaring voor!

Ik hoop hiermee het gezochte verband voor @twijfelaar voldoende te hebben uitgelegd - ikzelf hoef gezien mijn leeftijd geen publiciteit meer te halen maar hoop dat studenten hiermee voldoende ideeën aan hebben om nog eens goed scriptie-onderzoek naar op te starten. Vooral sinds die Stapel is alles wat zweemt naar psychologie: hoogst verdacht geworden en zullen andere diciplines de psychologie nog uit de stront moeten helpen.
aanmelden / inloggen