Door community (initieel Best Well), Op vri 14 jul 2017 20:02, 3 reacties, nieuws

De meest beladen beslissing tot een getuigenverzoek ooit.

https://rechtiskrom.files.wordpress.com/2013/12/cropped-recht-3.jpg
Bovenstaand een brief van de rechtbank Rotterdam om mijn getuigenverzoek voor Faek Mustafa op 15 augustus aanstaande te behandelen. Na ampel beraad heb ik besloten om zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan deze zitting te geven, in plaats van dit stil te houden. Ik zal de reden daarvan in dit artikel toelichten. Als het aan mij ligt, zit de publieke tribune op 15 augustus zo vol dat dat niet iedereen kan worden toegelaten. De rechter mevrouw mr. A.F.L. Geerdes staat voor de meest beladen beslissing ooit. Hoewel zij dit vrijwel zeker nog niet beseft. Een beslissing die zal bepalen of het grootste schandaal in onze rechtsstaat in de doofpot blijft of blootgelegd zal worden, met alle gevolgen van dien. Er rust een loodzware last op haar schouders….Wat wil ik nu al zeven jaar lang bewijzen?

De ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra is kort samengevat het volgende:

Marianne Vaatstra is vermoord door twee asielzoekers in de caravan van Wolfgang Hebben. Dit was een Duitser. De verkrachters/moordenaars van Marianne heten Ali Hassan en Haval Ali Mawloud. Behalve Wolfgang was daar ook een 15 jarige asielzoeker bij, genaamd Faek Mustafa. Deze Faek Mustafa is op de ochtend van de moord door de politie opgehaald uit het AZC en heeft aan de politie verteld wat er gebeurd was. De top van Justitie heeft echter direct besloten dat de ware toedracht niet bekend mocht worden. Naar aanleiding van de bekentenis van Faek is Ali Hassan opgepakt op zijn huurkamer in Leeuwarden en via het grenshospitium Amsterdam nog datzelfde weekend het land uitgezet. Dit is geregeld door Harm Brouwer en Joris Demmink. Haval Ali Mawloud is op eigen kracht via Utrecht naar Irak terug gevlucht met hulp van een paar vrienden. Hij heeft daar nu een hoge functie bij de geheime dienst.

Faek is als “geheime” kroongetuige direct overgeplaatst naar het AZC Musselkanaal. Enkele maanden later kregen hij en zijn vader een verblijfsvergunning. De hele veroordeling van Jasper Steringa is dus een farce om de bovengenoemde ambtsmisdrijven van Justitie op een geloofwaardige manier te begraven. Na de veroordeling van Steringa heb ik ontdekt waar Faek woont en heb ik veelvuldig contact met hem. Deze contacten bewijzen reeds dat wat ik stel klopt.

Wat heeft Faek schriftelijk verklaard?

Faek Mustafa: Op zaterdag 1 mei 1999 ben ik door de politie opgehaald en heb ik op het politiebureau te Buitenpost een verklaring afgelegd inzake de moord op Marianne Imke Vaatstra. Ik wil niet prijsgeven hetgeen ik heb verklaard maar wens wel aan te geven dat ik in ruil voor het vertellen van het adres van mijn vriend Ali Hussein Hassan in Leeuwarden men mij verder met rust zou laten. Men wekte bij mij de indruk dat Ali aldaar gearresteerd zou worden. Vervolgens heb ik Ali nooit meer gezien.

Ik ben tegen mijn wil in getuige geweest van de moord op Marianne Vaatstra maar wens over de details niet te verklaren. Wel verklaar ik bij deze dat Ali Hussein Hassan Marianne heeft gedood in de caravan van Wolfgang Hebben, bewoner van het AZC Kollum op dat deel dat niet tot het AZC behoorde maar werd bewoond door vaste standplaatshouders uit de periode dat het AZC nog niet bestond.

Ik verklaar dat ik weet wie een derde persoon heeft gebeld om in de nacht van de moord naar Leeuwarden te brengen. Ik verklaar dat ik er met niemand over heb durven praten maar wel op zondagmiddag twee mei negentienhonderd negenennegentig in de namiddag met een vriend heb besproken wat er in de afgelopen nacht is gebeurd. De identiteit van die vriend heb ik gedeeld met de auteur(s) van het boek ‘Het verboden dagboek van Maaike

Marianne kwam wel vaker in de caravan van Wolfgang Hebben. Zij is die bewuste nacht daarheen gebracht door Ludger Dill in diens auto, een donkergrijze Mercedes stationcar.

Ik verklaar dat de mij bekende Ali Hussein Hassan, die Marianne heeft gedood, niet de persoon was die door Justitie is gearresteerd in Istanbul in oktober 1999. Deze persoon ken ik niet en heb ik slechts gezien op TV. Ik heb hem nooit in levende lijve gezien.

Merk op dat Faek stelt dat hij dit verhaal reeds op de dag van de moord aan de politie heeft verteld. Indien waar, weet Justitie dus ook vanaf dag 1 dat Marianne door Ali Hassan is vermoord en dat Wolfgang Hebben en Ludger Dill medeplichtig waren. Laat u dat even bezinken in de wetenschap dat Wolfgang het recent voor elkaar kreeg met hulp van Justitie om mij veroordeeld te krijgen! Hoezo niet corrupt?

Merk op dat Jasper Steringa niet in de verklaring van Faek voorkomt.

Wat gaat er nu gebeuren als rechter Geerdes het getuigenverzoek van Faek toewijst? Welnu, ik zal het u zeggen: Faek gaat gewoon zijn verklaring onder ede herhalen, alleen nu met veel meer details waarover hij in zijn verklaring niet wilde verklaren. Waarom ben ik daar nu zo zeker van? Omdat ik veel meer bewijzen heb voor de verklaring van Faek. Zie hier:

https://rechtiskrom.wordpress.com/2017/06/09/complotdenker-of-feitenman/

Edelachtbare vrouwe Geerdes, ik zal het heel graag nog een keer aan u uitleggen op 15 augustus. Ik vraag mij echter af of u zich realiseert welke verantwoordelijkheid u heeft? U gaat op 15 augustus beslissen of Faek Mustafa als getuige onder ede mag worden gehoord. U mag beslissen of dit grootste schandaal uit onze rechtsgeschiedenis in de doofpot blijft of het licht gaat zien. Beseft u wel hoe historisch deze zitting en uw beslissing zal zijn? Beseft u wel dat als u het getuigenverzoek toewijst, de bom ontploft? Ziet u wel dat Joris Demmink en Harm Brouwer verantwoordelijk zijn voor het stiekem wegsluizen van de moordenaars van Marianne Vaatstra? Dat zijn toch niet zomaar nitwits? Begrijpt u wat er gaat gebeuren als Faek voor uw rechtbank zijn verklaring gestand gaat doen? Begrijpt u dat er dan een parlementaire enquete komt? Bent u de rechter die bewijst dat de rechtsstaat Nederland nog bestaat? Ik mag het toch wel hopen?

Stelt u even dat ik u beschuldig van het wegsluizen van de moordenaars van Marianne Vaatstra. Zegt u dan ook dit?

Geachte heer Dankbaar,

De heer Brouwer zal niet reageren op uw e-mail.

Vriendelijke groet,

Hilde Bos

Secretaris CTIVD

Nee toch? Zo’n beschuldiging – met officiële aangifte – laat u toch niet ongestraft over uw kant gaan? Ik hoef u toch niet te vertellen wie Harm Brouwer en Joris Demmink zijn? Zal ik u eens zeggen wie ze zijn? Het zijn de grootste misdadigers ooit! Of ben je geen misdadiger als je verkrachters/moordenaars van een minderjarig meisje van de haak haalt? En daar 18 jaar over liegt als hoogste ambtenaars van Justitie? Op kosten van de gemeenschap? Kunt u zich een ergere aantijging voorstellen?

Snapt u dat met een toewijzing van het getuigenverhoor van Faek Mustafa de misdaden van Harm Brouwer en Joris Demmink bewezen zullen worden? Dat snapt u toch wel? Waar moet u nog over nadenken? Wat moet ik u op 15 augustus nog vertellen, wat u nog niet weet? U weet toch wat Faek heeft verklaard? Waarom zou hij dat dan niet in getuigenverhoor onder ede mogen doen? Weet u wat? Nodigt u Joris Demmink en Harm Brouwer ook uit op deze zitting! Bij deze nodig ik hen uit! Wellicht durven zij dan te vertellen dat het allemaal kletskoek is? Waarom hebben ze dat nooit gedaan? Waarom durven zij niet te zeggen: Wij wisten niet dat Faek ons op dag 1 de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra heeft gegeven! Wij wisten niet dat de moord op Marianne is gepleegd in de caravan van Wolfgang. Wij wisten niet dat Ali Hassan en Haval Ali de verkrachters en moordenaars van Marianne waren! Wij hebben niet gelogen dat er geen enkele reden was om de verdachten in het AZC te zoeken. Waarom durven deze misdadige minkukels dat niet te zeggen? De verklaring van Faek, en zeker zijn getuigenis onder ede, bewijzen dat dit leugens zijn.

Geachte mevrouw Geerdes, ik wil dat u beseft dat uw beslissing een zeer belangrijke is. Ik wil dat u vooraf beseft dat met uw beslissing het grootste rechtsschandaal al of niet wordt blootgelegd. Ik wil dat u uw verantwoordelijkheid beseft.

Hans Mauritz, die twee maanden in de cel heft gezeten dankzij de valse aangifte van Wolfgang, is het weer eens niet eens met mijn aanpak:

Van: J. Hans Mauritz – Kantoor Thuis [mailto:HansMauritz@Home.nl]
Verzonden: vrijdag 14 juli 2017 18:45
Aan: Wim Dankbaar
Onderwerp: Hoe mega-dom > Re: brief rechtbank Rotterdam

Wim,

Je hebt nu definitief bewezen hoe dom je opereert en hoe groot jouw obsessie is om je gelijk te halen waarbij je jezelf keer op keer verder van de oplossing brengt. Het item dat je vandaag geplaatst hebt is dermate dodelijk voor je, werkelijk van astronomische omvang. Als Fa’ek of Bawar dat nu leest is mijn onderhandeling naar de klote. Totaal. Dan lachen ze me uit omdat ze uit de stukken concluderen dat het nog helemaal niet zeker is dat een dergelijk voorlopig getuigenverhoor er komt. En dat terwijl ik op dit moment al drie weken met beiden doende ben om langs mijn route verklaringen op video te zetten en op schrift. Bawar is de realist, pragmaticus, slimmerik en – zo is mij de afgelopen dagen gebleken heeft een grote invloed op zijn hartsvriend. Hij heeft ‘m bijna zo verwant Farhad WIL absoluut niet verschijnen voor een getuigenverhoor. Alles beter dan dat en de labiele, onzekere Piet heeft hij thans zo ver. Dat valt allemaal weg als ze erachter komen dat een dergelijk verhoor er helemaal niet komt. Overigens, of ik dit succes mijnerzijds in jouw voordeel zou hebben gebruikt, daar laat ik me niet over uit.

Hans, doe je best! Met een beetje mazzel hoeven Faek, Farhad en jij niet te getuigen! Dan heb jij het al voor elkaar op video! Zou het kunnen dat het mij langzamerhand worst is wat realist/slimmerik Farhad wel of niet wil?

Je blinde haat tegen het systeem verlamd je denkvermogen. Je wil met “kijk, hoe ziek ze daar in Rotterdam zijn”, je gelijk bewijzen maar tactisch verknal je het nu weer helemaal. Ja, helemaal.

Nee Hans, dat zie je helemaal verkeerd. Ik heb geen blinde haat tegen het systeem. Juist niet! Ik heb juist nog steeds vertrouwen in het systeem. Dat is de reden dat ik mr. Geerdes laat zien wat ze los maakt met haar beslissing. Dat ik dat doe, is juist een blijk van vertrouwen in haar en het systeem….

Hans, Je bent er toch ook op 15 augustus? Met of zonder video, kun je mij en mevrouw Geerdes in elk geval vertellen hoe ver je bent gevorderd met Faek en Farhad. Als er iemand onder ede tegenover mr. Geerdes kan zweren dat hij de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra uit de monden van Faek en Farhad heeft vernomen dan ben jij het toch? Ik vind ze allesbehalve ziek daar in Rotterdam ! Integendeel! Ze behandelen mijn getuigenverzoek! In het onderstaande gesprek vraag je of Faek ermee zou zitten als hij van meineed beschuldigd zou worden. Denk je nog steeds dat hij meineed zou plegen? Denk je dat de “labiele” Faek dat durft? Grappig toch dat ik Faek helemaal niet labiel vind.
Annotaties:
| #260220 | 15-07-2017 13:24 | Rotterdam
Wat een soap. Dankbaar en Mauritz die elkaar voortdurend aan het afmaken zijn, en elkaar toch weer opzoeken. Mauritz die dik twee maanden in de cel heeft gezeten en neem van mij aan, niet vanwege een of andere 'valse aangifte', maar waarschijnlijk stalking. Volstrekte malloten die denken dat ze nog een verklaring uit een zekere Faek kunnen persen. Gaat nooit lukken.
| #260221 | 15-07-2017 15:30 | Unseen
Mmm in een strafzaak zijn er 2 partijen: de verdachte, het OM.
Verder kunnen ouders van een slachtoffer op een gegeven moment
aangemerkt worden als belanghebbenden.

Ze kunnen een artikel 12 procedure aanspannen bij het Hof als ze menen dat het OM onvoldoende activiteiten heeft verricht om de daders boven water te krijgen.
Maar de rechtszaken zijn al afgesloten, dus art.12 procedure is niet van toepassing.

Hoe heeft Dankbaar zich als burger in deze zaak gewrongen?
En tegen wie procedeert de man eigenlijk?
Tegen het OM? Voor een strafherziening? Voor het heropenen van de zaak?
Unseen's avatar
| #260225 | 15-07-2017 17:31 | ..................
Arrogant ventje is die dankbaar,die gewoon niet wilt luisteren en enkel en alleen zijn eigen verhaal wilt horen.

Ene Jasper word aangehouden vanwege een dna match.
Vervolgens bekent hij tegenover zijn familie,en het O.M.
Ze vinden het mes,en zijn sperma.
En hij gaat niet in hoger beroep.
Hij zou er vrede mee hebben dat hij heeft bekend.

Wat wil je nog meer als bewijs.
En met zijn gestalk hij familie lastig valt die eindelijk haar dood dachten te verwerken,en dan weer zo een RETARD voor je deur hebt staan.
Zelfs het stalken staat die RETARD te ontkennen.
Het stalken deed ie overigens niet alleen bij deze zaak.
Ook in de deventer zaak hij aan het stalken was en politie officieren beledigde en er mild vanaf kwam met alleen een proceskosten veroordeling en een dwangsom voor het verder stalken,of lastig vallen van genoemde ambtenaren.

Grappig ook welke zogenaamde trurthers hem geloven.
Ene Steve Brown,de grootste fantast in nederland.
Ene van der Ham,die doet alsof hij zo onschuldig is,maar 20 jaar lang de buurt terroriseerde.
En nog wat van die complotters,die het echte complot ontkennen.
aanmelden / inloggen