Door spaceman, Op maa 29 feb 2016 12:19, 11 reacties, citaat / intro / linkdump

De moskee: Een staat binnen een staatDe Ka’aba in Mekka werd niet gebouwd als een islamitische moskee. Het was een oude tempel ter ere van 360 verschillende goden. Deze tempel werd gedeeld met polytheisten, christenen, Joden en hindoes. In 630 na Chr. werd de Ka’aba na een militaire verovering door de islam opgeëist.
Op de dag van de verovering van Mekka en de Ka’aba sprak Mohammed in militaire kleding en helm, volgens het boek ”The Message” van Ayatullah Ja’far Subhani, het volgende:“Houd in gedachten dat alle claims op privileges worden afgeschaft. Ik verwerp alle voorrechten met betrekking tot leven en bezit, en alle denkbeeldige heiligverklaringen uit het...
Annotaties:
| #247821 | 29-02-2016 13:21 | zenmaster
Ik denk dat de bedreigingen en geweldexplosies binnen de islam groter zijn dan daarbuiten. Er woedt al eeuwenlang een strijd tussen soennieten en sjiieten. Het aandeel van de moord op westerlingen of andersgelovigen, gepleegd door moslims, is niets vergelijken met wat moslims elkaar hebben aangedaan.

Tot dusver is het mohammedanisme er niet in geslaagd deze totalitaire vordering op de hele wereld af te dwingen.


De Ottomanen hebben het echter wel geprobeerd, onder het mom van "in de naam van de islamistische God". De bron van deze hele ellende, de drang naar macht, is de elite die streeft naar de wereldheerschappij en ze zullen alle middelen gebruiken die ze kunnen gebruiken. Een daarvan is het geloof, de meest gevaarlijke 'tool' als het misbruikt wordt.

Zoals aangegeven in de eerste alinea: Als je het Midden-Oosten problematiek volgt, dan weet je dat het zich daar afspeelt. En zo te zien zal dat ook nooit slagen. De huidige elitaire soennitische islam, die de grootste aantal volgelingen heeft, is er na 1400 nog niet in geslaagd zijn doel te bereiken.

Het is niet het woord van God, maar van de islamitische elite die de originele boodschap heeft vervormd, net als destijds met de christenen het geval was.
zenmaster's avatar
| #247822 | 29-02-2016 13:28 | spaceman
@zenmaster

Mooi commentaar en helemaal met je eens.
spaceman's avatar
| #247825 | 29-02-2016 14:53 | zenmaster
@spaceman, hier haal ik mijn informatie vandaan:

87.7 Questioner: What is the environmental situation of this particular fifth-density negative entity, and how does he work with fourth-density negative in order to establish power and control; and what is his particular philosophy with respect to himself as Creator and his use of the first distortion and the extension of this use of the first distortion to the fourth-density negative? I hope that this isn’t too complex a question.

Ra: I am Ra. The environment of your companion is that of the rock, the cave, the place of barrenness, for this is the density of wisdom. http://www.lawofone.info/results.php?s=87


Mohammed bezocht ook regelmatig een grot waar hij Gabriel ontmoette. Elders in het materiaal lees ik dat ook Mozes hiermee te maken zou hebben gehad, een mix van positieve en negatieve filosofieen. Een grot is een typische verblijfplaats van een negatieve entiteit. Ook Abraham was verleid door zo'n negatieve entiteit en dit is verkocht aan de mensheid als "een test van God op Abraham". Dit is alles behalve Goddelijk, dit is puur Satanisch en mensen accepteren dit als de WAARHEID.

De kanaal waarmee contact wordt gelegd met het 'Goddelijke', is niet enkel voorbehouden aan het 'Licht', duistere entiteiten kunnen er ook gebruik van maken. Het liefst slippen ze door de kanaal tijdens contact met het positieve om de boodschappen te vervormen om zo (tot zover het mogelijk is) hun wil op te leggen aan de mensheid, en dat is ze aardig gelukt zo te zien.
zenmaster's avatar
| #247827 | 29-02-2016 15:18 | Ness
PHAH! Waanzin en sprookjes verruilen voor waanzin en sprookjes is bepaald geen vooruitgang. Hoeveel Mohammedjes waren er rond 600? Hoeveel Jesussen liepen er rond in het jaar nul? Abrahammetjes van 4000 jaar geleden of nog langer? De geschiedenis is geschreven door hen die graag in sprookjes geloven en ook graag zien dat anderen aan dezlefde aandoening lijden. Ergo, de geschiedenis is een SPOOKJE. Ik wil wel es weten hoe oud die Ka'aba eigenlijk is. Zou me niks verwonderen als je 'm af kon pellen als een ui, laag na aangebrachte laag en er dan niks overbleef behalve een paar rotte planken op 6 meter diepte.
Ness's avatar
| #247829 | 29-02-2016 15:36 | zenmaster
Vraag anders even aan de Arabieren of je een koolstof 13/14 onderzoek mag uitvoeren op de kabaah, Ness xD.
zenmaster's avatar
| #247830 | 29-02-2016 15:44 | spaceman
@ness,

Ik vind dat @zenmaster een punt heeft. In de tijd van Christus wemelde het van de verlossers.Iemand als Appolonius van Tyra bijvoorbeeld.Sommige dachten dat hij Jezus was of dat de verhalen op hem waren gebaseerd.Ook niet vergeten dat alle Abrahamistische religies door Zoroaster ( Zarathustra) zijn 'uitgevonden'. Anyway...sprookjes of niet...ieder zijn ding maar dring het anderen niet op en voer er zeker geen oorlog om.
spaceman's avatar
| #247831 | 29-02-2016 17:02 | zenmaster
@spaceman en @Ness

Ik ben van mening dat priesters de negatieve aspecten van de 'heilige schriften' niet eruit hebben gelaten. Binnen de goede passages/soera's, nestelen zich de negatieve aspecten (waarbij in de Koran vooral de Hadiths zijn), het is als het ware een geloof binnen een geloof. Het is echter niet onzichtbaar, maar blindelings geloof (manipulatie) en angst neutraliseren het gezonde verstand zodat het slechte goed lijkt. Mij is destijds geleerd dat als je ook maar één woord van de Koran ontkent, je ongelovig wordt en je het eeuwige hellevuur wacht.

Waarom moet ik aannemen dat het opofferen van je zoon, onder het mom van een test van God, normaal is? Dit staat dus ook in de Koran geschreven en ik moest dit als een test van God op Abraham accepteren. No way, dit is niet het goede, dit is niet mijn weg, dit is puur Satanisch.

Men moet leren op zichzelf te vertrouwen, het gezonde verstand te gebruiken en niet zomaar meegaan met de massa. Het geloof, het vertrouwen is in handen gelegd van de priesters/imams/rabbijnen die de onzuivere boodschappen, vervormd door het negatieve, over ons blijven uitstorten.
zenmaster's avatar
| #247832 | 29-02-2016 17:25 | spaceman
@Zenmaster

Het geloof/religie is een individuele zaak.Is jouw zoektocht en dat kun je amper collectief 'beleven' en je hebt zeker geen middelaars nodig.Zelf vind ik georganiseerde religie pure mind fuck.Bovendien leidt het de mensen af van de spirituele weg en in de zin van: " Religie is de ervaring van iemand ander,spirituele is mijn eigen ervaring" .
spaceman's avatar
| #247833 | 29-02-2016 17:32 | zenmaster
@spaceman

Very true! In je spirituele zoektocht heb je geen herder nodig, het is een individuele pad.
zenmaster's avatar
| #247838 | 29-02-2016 19:09 | Ness
Heren, ik zou niet zo uit mijn slof schieten als er niet steeds sprake was van fout of zeer onduidelijk taalgebruik. Als je stelt "ik geloof" en je hebt het verder over religie/spirituele zaken, ontastbare, niet te bewijzen zaken, prima. Maar stel voor jezelf en anderen duidelijk vast dat het een geloof betreft. Als je je geloof in iets neerzet als ware het een wet van Meden en Perzen wekt dat grote irritatie bij mensen die niet of anders geloven. Zelf ben ik zover dat ik het woord 'geloof'' niet eens meer gebruik. Ik kan me niet meer vinden in de bijgeleverde geesteshouding, dat jasje past niet langer.

En als je het hebt over wetenschap, gebruik dan liever 'ik neem aan dat', gevolgd door natrekbare zaken van wetenschappelijke aard. Maar iemand die zegt: ik GELOOF niet in atoombommen gooit mét de taal een aantal begrippen door elkaar en kan geen onderscheid maken tussen aannemen en geloven. Zeg dan: ik weiger aan te nemen dat atoombommen bestaan (cq ik acht de kans heel klein dat..) en laat geloof erbuiten.

Want geloven is een emotionele aktie, en aannemen een rationele. Geloven doe je in zaken die niet bewijsbaar zijn en ook niet beredeneerbaar, omdat je op een bepaald punt een sprongetje moet maken naar geloof. Aannemen doe je die zaken die je aannemelijk vindt, als je ze zelf niet afdoende kunt nagaan. Waarbij het vertrouwen dat je in bepaalde personen stelt vaak doorslaggevend kan zijn. Maar hou natuurlijk altijd de mogelijkheid open dat die persoon het fout kan hebben; een kern van onzekerheid zit bij aannemen inbegrepen.

Overigens ben ik benieuwder naar die paar rotte plankjes onder de kaa'ba dan naar het ding zelf. Want kennis over wat daaronder steekt zou nieuwe inzichten kunnen opleveren.
Ness's avatar
| #247841 | 29-02-2016 19:34 | spaceman
@Ness

Dat was juist het punt en het verschil tussen 'geloven' dus zonder enige vorm van bewijs iets aannemen en spiritualiteit,Ik ben dus niet 'gelovig' en neem verder ook niet iets zonder meer aan.Ik ben emperisch -:)
spaceman's avatar
aanmelden / inloggen