Door xaderp, Op vri 22 mei 2009 10:21, 4 reacties,    

De Nazi wortels van de EU - Prins BernhardTegen het einde van de Tweede Wereldoorlog zette Nazi-Duitsland een organisatie op die een ondergrondse guerilla-oorlog moest gaan vechten tegen de Geallieerden. Deze organisatie heette Werwolf.

Een grote rol bij het opzetten en trainen van de organisatie was SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Hij was de leider van spectaculaire Duitse commando-operaties zoals de bevrijding van Mussolini in 1943Skorzeny zag echter al snel in dat de Werwölfe nooit een goede vechteenheid zouden kunnen worden, door gebrek aan manschappen en wapens. Daarom zette hij de organisatie zó op dat ze na de oorlog de infrastructuur zou vormen voor de "ratlines", die de onstnapping van top-Nazi's naar Spanje en vooral Zuid-Amerika moest regelen. Deze organisatie werd bekend als ODESSA. (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen)

Daarnaast was Skorzeny vanaf augustus 1944 ingehuurd door Duitse industriëlen en top-Nazi's om documenten en geld te verstoppen of naar het buitenland te brengen.

Op 16 mei 1945 gaf hij zich over aan Amerikaanse troepen in Salzburg, Oostenrijk. (een ander vreemd feit is dat in Mei '45 de meeste SS Divisies zich in Oostenrijk bevonden, en niet in Berlijn voor de verdediging van de hoofdstad van het Reich. Deze divisies vochten nog een paar dagen ná de overgave van Nazi-Duitsland door tegen de Russen)

Skorzeny werd opgesloten in een gevangenenkamp in Darmstad, maar in 1948 werd hij bevrijd door drie als Amerikaanse MP's verklede SS-ers. Hij beweerde later dat de VS op de hoogte was van de ontsnapping en zelf de MP-uniformen hadden geleverd. Na zijn vlucht verstopte hij zich op een boerderij in Beieren. Daar onderhield hij contact met Reinhard Gehlen en trad hij toe tot de Gehlen Organization, het anti-communistische spionagenetwerk dat door de VS werd opgezet en uitsluitend uit oud-Nazi's bestond.

In 1970 richtte Skorzeny in Spanje de Paladin Group op, een anti-communistisch "militair adviesbureau" dat banden onderhield met wereldwijde fascistische para-militaire terreurgroepen (waaronder de Italiaanse aan Gladio gerelateerde terroristen)Een interessante quote over Reinhard Gehlen:

"It is quite an amazing event in history, to think that Hitler's chief of intelligence, Reinhardt Gehlen, became a U.S. Army general by act of Congress and his job was intelligence for the United States. And almost no break in service -- he was a German general right up to a certain day and then all of a sudden he was an American general. But this is all on the record and this is what he was doing. "

- L. Fletcher Prouty, Colonel USAF - from a 1989 interview in UNDERSTANDING SPECIAL OPERATIONS And Their Impact on The Vietnam War Era, by David T. Ratcliffe

In 1955 werd de Gehlen Organization door de CIA overgedragen aan de Bundesrepublik Deutschland onder Adenauer en vormde de kern van de nieuw opgerichte Bundesnachrichtendienst. Gehlen leidde de BND tot 1968.

Welnu, prins Bernhard "de man van" Juliana, was lid van de NSDAP, de SA en de Reiter SS. Hij werkte voor IG Farben en werd secretaris voor de Parijse raad van commissarissen. En hij werkte voor de bedrijfsspionage-afdeling van IG Farben, het NW-7 bureau.

IG-Farben wordt omschreven als een "staat-in-een-staat", en zonder het grootste chemiebedrijf ter wereld had Hitler geen oorlog kunnen voeren.

Ton Biesemaat:
"In een artikel in het 'Vierde Bulletin Tweede Wereldoorlog' beschrijft de Oranje-historicus J.G. Kikkert een bezoek van de Prins aan Zuid-Amerika waar hij midden in de oorlog (1943) in Brazilië mogelijk gesproken heeft met zijn oude IG Farben NW7 baas uit Parijs dr. Willibald Passarge. De Prins bezocht toen Zuid-Amerika per Mitchell-bommenwerper. Volgens Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed van een zekere Juan Zorreguieta.

Argentinië was in de Tweede Wereldoorlog en daarna onder het bewind van Juan en Evita Peron een vriend van nazi-Duitsland. Peron en zijn vrouw zouden samen met Argentijnen van Duitse afstamming na 1945 zorgen voor een veilige thuishaven in Argentinië voor de vele Duitse en andere Europese nazi's (de zogenaamde Odessa-lijn of rat lines). Het is jammer dat deze mysterieuze reis van Bernhard niet in Dröge's boek verder wordt opgevoerd en uitgediept."

Maar ook ná de oorlog gaat Bernhard nog regelmatig naar Zuid-Amerika: hij werd toezichthouder van KLM, en de KLM wordt ervan beschuldigd oud-Nazi's naar Zuid-Amerika te hebben gevlogen. Volgens geruchten zou hij zelf bij een aantal van deze vluchten achter de stuurknuppel hebben gezeten.

"Prins Bernhard was een goede vriend van Juan Péron en zijn vrouw Evita, en bezocht hen zelfs op 4 april 1951"
En natuurlijk heeft de Koninklijke Familie recent een landgoed in Argentinïe aangekocht...Eva Peron ontvangt het Grootkruis van Oranje Nassau, 1951

In mei 1954 richt Bernhard dankzij zijn vele internationale contacten de Bilderberg groep op. Het plan voor de Europese Unie, voor het eerst voorgesteld door de Frans/Duitse politicus Robert Schuman op 9 mei 1950 (nu heet deze dag "Europe Day"), werd gesteund door de Bilderberg groep. (Schuman begon al in 1948 met het verspreiden van zijn boodschap voor meer samenwerking)


Vlag van de Europese Gemeenschap voor kolen en staal

De Europese Gemeenschap voor kolen en staal was de voorloper van de Europese Unie zoals we die nu kennen. De ECSC werd opgericht in 1951 door België, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Luxemburg en Nederland. Zij tekenden het honderd artikelen lange "Verdrag van Parijs"
In 1958 volgde het Verdrag van Rome, in 1967 het Verdrag van Brussel, in 1987 de "Single European Act", in 1993 het Verdrag van Maastricht (oprichting van de EU), in 1999 het Verdrag van Amsterdam, in 2003 het Verdrag van Nice en in 2009 het Verdrag van Lissabon (uweetwel, de Grondwet).

Doel is natuurlijk het Vierde Rijk.


Ok, dit verhaal is een beetje een allegaartje van losse verbanden geworden, maar het is aan U om de losse eindjes te verbinden. Ik heb vierkante ogen ;)

EDIT: RTL Boulevard over Nazi verleden prins Bernhard:Mooie onderbouwing van dit verhaal.
Annotaties:
| #66099 | 22-05-2009 16:15 | ffloor
Het verhaal dat prins Bernhard vertegenwoordiger was van IG-Farben klopt, alsook dat hij lid was van de NSDAP tot aan zijn huwelijk.
Ik heb dit nagevraagd bij G.J.Jager die in de oorlog als marinierscommando de Rijkshoofdcommandant was van alle provinciaal Utrechts verzet en na de oorlog liquidatie-omlegger van Nazi's was (uiteraard met ondertekende bevelen van Neerlands Tribunaal en met de handtekening van de prins eronder tot 1951) - hoe het nou zat met dat zogenaamde Nazi-verleden van de prins?
Hij vertelde me dat de prins tot lente 1942 wel degelijk Nazi was maar pas toen ze hem de intern gemaakte foto's van vernietigingskampen overlegden draaide de prins om als een blaadje aan een boom! Hij realiseerde zich opeens dat de staat Duitsland was overgenomen door criminelen en waarvan zowel Hitler alsook zijn trawanten allemaal een gevangenisverleden bezaten.
"Vanaf dat moment", zo vertelde Jager mij, "was hij niet meer zo pro-mof maar een echte duitser die zich belazerd voelde door regelrechte boeven - nou en berg je dan maar! Ik weet echt heel zeker dat hij de ergste anti-mof was die je ooit hebt gezien maar inderdaad: hij was en bleef een echte duitser maar had een bloedhekel aan moffen" (lees: criminelen met een straflijst, eigenlijk enigzins vergelijkbaar met Noriega in Panama en de sergeantenputch in Suriname)
Hoeveel moffen Jager heeft omgelegd wilde hij me aanvankelijk niet vertellen, dit vanwege mijn leeftijd maar dat het er aanzienlijk veel meer waren dan 1200 werd met een hoofdknik bevestigd. Vooral die kleine pantservuistjes: een soort wafeltjes was hij dol op: "Net boomerangs" vond hij.

Overigens kan ik vanuit mijn eigen ervaringen met de prins de rectificatie uit het verzet niet geheel onderschrijven: de man was 1 grote losbol en dat is nog wat zachtjes uitgedrukt. In elk geval absoluut ongeschikt als officier, laat dus staan bevelhebber van een heel leger maar "ze deden het ermee" zo zei een generaal.
Ik kan me niet duidelijker uitdrukken omdat ik het overhoop halen van andervrouws familie te erg voor woorden vind en het meeste van wat ik weet nu nog steeds onder staatsgeheim valt maar laat ik het zo zeggen: condooms klapten toen nogal vaak door productiefouten. En daar laten we het maar bij.
| #66108 | 22-05-2009 19:49 | Donkerdoorn
Hij vertelde me dat de prins tot lente 1942 wel degelijk Nazi was maar pas toen ze hem de intern gemaakte foto's van vernietigingskampen overlegden draaide de prins om als een blaadje aan een boom!


Tsja, en de wannsee conference was in januari 1942.....nice try, no luck...
Donkerdoorn's avatar
| #66154 | 23-05-2009 16:25 | ffloor
Ja die link had ik ook al gelegd, maar politiek interesseert me niet zo.
Overigens was Jager wel drs. maar waarin weet ik niet meer. In 1949 werd hij tot 12 jaar celstraf veroordeeld voor het ombrengen van enige "bankdirecteuren" tussen aanhalingstekens die echte nazi's (en dat nog steeds) waren en eerder veroordeeld tot de doodstraf.
Via een gratificatieregeling zat hij daarvan 5 jaar uit.
Jaren later, in 1976 toen ikzelf op 15 mei rectificatie in de Staatscourant kreeg vroeg ik er nogmaals naar en daar kwam de agent van CPID met Jagers zijn PV mee aan.
Ik kijken. Blijkt dat hij inderdaad tot 1951 nog steeds mocht prijsschieten dus hij was ONterecht veroordeeld... we sprongen er samen bovenop dat begrijp je zeker wel!
En inderdaad: het komplot had zich al weer verder vertakt en alweer vlogen er vanaf 1976 toen zeker 200 foute officieren van Justitie, rechters, directeuren, artsen en dominees de laan uit,
dit in navolging van het enorme pak papier waar ikzelf eind 1963 per kruiwagen de ingangsdeur van de BVD in Den Haag mee eruitramde en er toen 800 ambtenaren de laan uitvlogen met name in prov. Utrecht. Dat haalde in oct.1963 alle kranten met hoofdkop.

Of huidige ambtenaren nog steeds corrupt en/of Nazi zijn?
Geen idee eigenlijk. Maar iedereen die ik na de oorlog sprak zei me dat die ideologie "enorm besmettelijk" was: jij werd meegezogen in een soort gedachtegang die wel op een soort van radiogolf geleek, iets van brainwashing of zo.
Nee de koningin kon hier niet blijven; alles, maar dan ook echt alles aan ambtenaren waren inmiddels allang NSB of hadden er minstens sympatie mee.
Later kregen we inderdaad meer van zulke ambtenarenkolders zoals de Sovjetatoombom, benzinedistributie, toen energieschaarste en nu dan milieukunde maar of je nu socialischme hebt op Internationale basis - of dito op Nationale basis? Ik zag er 45 jaar geleden al geen enkel verschil in en nou nog niet.
| #220162 | 23-09-2014 21:29 | ffloor
Nagekomen: er is kortgeleden een boek hierover uitgekomen dat heet: "Niets was wat het leek" en het staat helemaal vol met de strapatsen van de prins.
Hoe verder je erin verdiept - hoe meer medelijden je krijgt met Juliaantje want ZIJ was het immers die de inwoning van een door de Philips-directie aan haar man beschikbaar gesteld bedrijfshoertje Kokkie Gilles moest toelaten - en ZIJ keurde de hoer goed. (!) En de hoer ging zich allengs steeds meer met de belangen van de Nederlandse Staat bezighouden - en theologe Greetje Hofmans kreeg overal de schuld van in de schoenen geschoven - maar die interesseerde zich helemààl niet voor de in haar schoenen geschoven Staatszaken.
Het bleek achteraf óók nog de prins te zijn geweest die Juliaantje in het gekkenhuis nabij Wassenaar heeft doen opsluiten en ze kreeg daar injecties, dat vertelde Juliaantje me huilend.
OOIT iemand al een Koningin der Nederlanden: náást jou zien huilen? Nou iiiiik wel, kon wel door de grond zakken.
aanmelden / inloggen