Door community (initieel Best Well), Op woe 13 sep 2017 11:56, 4 reacties, nieuws

De onjuiste, gemanipuleerde Bijbel…De Vaticaanse en de Rooms-katholieke kerk, hebbeneen lange geschiedenis van corruptie en misleiding. Afgezien nog van het plegen van regelrechte genocide, enkele eeuwen geleden tegen o.a. de Katharen (HIER), tot het seksueel misbruik (HIER) dat de laatste jaren in de openbaarheid komt, is het één van de meest corrupte organisaties in de wereld. Ja, je kunt je ogen sluiten voor zoveel keihard bewijs, dat je je kracht toekent aan een organisatie, die het minstens verdient, dat je haar daden en woorden op z’n mores bekijkt. Maar wat schiet je ermee op je ogen te sluiten en je vingers in de oren te stoppen. Bij het ontwaken van dit moment, dat wereldwijd plaatsvindt, is er geen ontkomen meer aan..

En ja, dan is er dat mooie boek, waar wijzelf als RK-bekeerlingen in lazen… De Bijbel… Met hoofdletter geschreven, want het is natuurlijk het woord Gods, dat erin is opgetekend. Meteen maar met de deur in huis vallen dan..? Wist jij dat de Bijbel, waar velen de waarde aan toekénnen, die ze eraan toekennen, in 1611 volledig door de mangel is gehaald. Want op dat moment bestond de totale Bijbel-verhalenbundel, uit zo’n 80 boeken. En dat van deze 80 boeken, toen maar liefst 14 boeken uit het Oude Testament zijn gehaald….? In 1684 waren uiteindelijk al de onderstaande titels verwijderd uit ALLE versies, behalve uit een 1611 editie, die als eerste was vertaald in het Engels. Het gaat daarbij om de volgende verwijderde boeken:
Esdras -1
Esdras -2
Tobit
Judith
De rest van Esther
De wijsheid van Salomon
Ecclesiasticus
Baruch met het Jeremiah-epistel
De liederen van de 3 heilige kinderen
De geschiedenis van Susana
bel en de draak
Het gebed voor Manasas
Maccabees -1
Maccabees -2
Daarbij zijn een aantal zaken opvallend..
In deze eerste editie, zul je de naam van Jesus, gespeld zien als ‘IESUS’, met een ‘I’ dus, waarbij de uitspraak als ‘Yahashua’ klinkt. Waarom wordt dan ineens de naam van Jesus ten tonele gevoerd…? Terwijl in het schrift van die tijd, de letter ‘J’ nog niet eens was gebruikt..? Van de genoemde boeken is één boek specifiek en uiterst interessant. Het is ‘De Wijsheid van Salomon’..

Wanneer je nog nooit van deze koning hebt gehoord, besef dan dat hij één van de meest legendarische karakters uit de Bijbel (met hoofdletter..) is. Hij was de zoon van David, en werd algemeen beschouwd als de meest wijze man die ooit leefde.. Hij wordt vaak weergegeven in illustraties en schilderijen bijvoorbeeld, als met de stroom meegaande, welwillende figuur.

Maar lees je het boek van Salomon, dan zul je je afvragen, of al hetgeen je over hem hebt gehoord en gelezen, wel juist is weergegeven, zo niet een regelrechte fabricatie is van zijn karakteristiek. Lees in dit verband de ingekorte vertaling van

De Wijsheid van Salomon (2:1-24)
1. Vanuit goden-loos redeneren met zichzelf, maar niet verfijnd, is ons leven kort en vervelend. En voor de dood van de mens, bestaat geen remedie, noch is er niemand bekend, die terugkeerde uit het graf.

2. Omdat we geboren zijn in dit avontuur,en hierna zullen zijn alsof we er niet geweest zijn, Omdat de adem door de neusgaten is als rook en het kleine vonkje in de beweging van ons hart.

3. Wanneer uitgedoofd, zal ons lichaam in as zijn veranderd. En onze geest zal verdwijnen, als de zachte lucht.

4. Onze naam zal vergeten zijn in de tijd en geen mens zal ons werk kunnen herinneren. En onze levens zullen overgaan, als het spoor van een wolk. Het zal worden verstoven als een mist, die weggedreven is, met de zonnestralen, en de hitte daarvan.

5. Want onze tijd is dezelfde schaduw die vervaagde, en ná ons is er geen terugkeer. Omdat het snel verzegeld wordt, zodat geen mens weer keert.

6. Kom op, zodat we van de goede dingen kunnen genieten, die aanwezig zijn en laat ons snel de scheppingen gebruiken, zoals in de jeugd.

7. Laten we ons vullen met dure wijnen en smeersels. En laat geen bloem uit de Lente ons voorbij gaan..

8. Laten we onszelf kronen met rozenknoppen, voordat ze verwelken.

9. Laat niemand van ons gaan, zonder zijn deel van onze wellustigheid. Laat ons tekens nalaten, van onze genietingen op elke plaats waar we komen, omdat dit onze portie is en ons deel..

10. Laat ons de arme, rechtschapen mens onderdrukken. En laten we de weduwe niet sparen. Noch laten we het oude, grijze haar van de bejaarden eren..

11. Laat onze kracht de wet vormen, omdat datgene wat zwak is, gebleken is van generlei waarde te zijn.

12. Laten we daarom liegen in afwachting van het rechtvaardige, omdat HIJ niet van ons is. En HIJ Is schoon in vergelijking met wat wij doen. Hij heeft ons berispt met onze wetsovertredingen en maakte bezwaar tegen onze schanddaden en zondige onderricht..

13. Hij verklaarde de kennis van de HOOGSTE te bezitten en benoemde zich ZELF als een kind van de HEER..

14. HIJ was geboren om onze gedachten te wraken.

15. HE is bedroefd over ons, dat we niet kunnen vatten, dat ZIJN leven niet is, zoals dat van andere mensen. ZIJN manieren zijn van een andere orde..

16. Wij zijn vergeleken met HEM als vervalsingen. HIJ nam afstand van onze manieren van doen, zo ook van de vuiligheid. HIJ verklaarde te stoppen met het eren van de gezegenden. En HIJ pocht dat GOD ZIJN vader is..

17. Laten we kijken of ZIJN woorden op waarheid berusten. En laten we bewijzen, wat er gebeurt als HIJ ophoudt te bestaan…

18. Omdat hij werkelijk de ZOON VAN DE HOOGSTE is, deze hem zal helpen. Door HEM weg te halen uit de handen van zijn vijanden..

19. Laat ons HEM onderzoeken vanuit verachting en hem martelen, zodat ZIJN zachtmoedigheid gekend wordt en ZIJN geduld bewezen..

20. Laat ons HEM veroordelen tot een smadelijke dood, omdat hij via zijn eigen mond, gerespecteerd zal worden.…..

Dit korte verhaal, deze samenvatting van een hoofdstuk uit het boek van Salomon, doet een aantal vragen rijzen:

Over wie heeft Salomon het, wanneer hij spreekt over een ‘smadelijke dood’..?
Waarom besloot het Vaticaan om deze 14 (!) boeken te laten verdwijnen uit de Bijbel..?
Waarom klinkt deze ‘wijze’ Salomon zo idioot en donker in dit boek…?
Het lijkt erop -we nemen aan dat je dezelfde gedachte had- dat Salomon hier spreekt over Jesus. Alleen… Jesus is geboren, zo’n 900 jaar, ná de periode waarin Salomon sprak over Jesus.. Had Salomon een visioen in de geboorte van Jesus? Laten we eens overwégen waarom dit inderdaad degene zou kunnen zijn, waarover Salomon sprak.

Ze vermoordden de ZOON met een smadelijke dood.
De daden van de ZOON, en zijn manieren, waren totaal verschillend van die van ieder ander.
HIJ claimt degene te ZIJN, het kind van de HOOGSTE..
HIJ was een rechtschapen, arme man, die gekeken heeft naar Salomon en anderen als ‘vervalsingen’ karakteriseerde..
HIJ claimde dat HIJ kennis had van HET HOOGSTE.
Dus luister naar datgene wat Salomon hierop zegt:

HIJ was gekomen om onze gedachten te bekritiseren.
Wij achten HEM als vervalsing. HIJ nam afstand van onze manieren als van een ziekte. HIJ verklaarde het einde van de te zegenen en uitte de verklaring dat GOD ZIJN vader is.
Want als deze rechtschapen de ZOON van de HOOGSTE is, zal deze hem redden uit de handen van ZIJN vijanden. .
En natuurlijk is er dan één laatste uitdrukking wanneer Salomon dit zegt:

Laat ons de arme, rechtschapen man onderdrukken. Laten we de weduwe niet sparen, nog achting hebben voor de oude-grijze haren van de bejaarde.
Dit staat in TOTALE CONTRADICTIE met wat we uit de Bijbel-met-hoofdletter lezen over Salomon. Het is helemaal duidelijk dat Salomon het Kwaad verwoordt. Terwijl hij ondertussen als de meest wijze man uit de geschiedenis wordt gezien.. Even de feiten? Heel interessant als we bedenken dat Salomon (HIER) wordt gezien als totaal omringd door het occulte. Hij aanbad meerder goden (zie link) en had een zwak voor vrouwen.. Zodanig dat hij met -hou je vast- 700 vrouwen en meisjes, getrouwd was.Salomon als ‘vader van de Vrijmetselaars’..
En.. Sprekend over het occulte.. Weet je dat de fameuze ‘Tempel van Salomon’ geacht wordt de geboorteplek te zijn van de… Vrijmetselarij..?? De beweging die (op het hoogste niveau) geassocieerd wordt met het aan de touwtjes trekken van de grote gebeurtenissen in de wereld. (HIER) En als één van de meest uitgesproken, controlerende machten in de hedendaagse maatschappij te zijn.. Wat hier ook speelt, het is voedsel voor veel en vooral GRONDIG onderzoek. Ondertussen is hopelijk duidelijk, dat de Vaticaanse kerk en daarmee ook de Rooms-katholieke stroming, één grote pot sudderende machtssoep is..!


Het labyrint in de kathedraal van Chartres
Zoals je weet wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaars. Zij laten hun heldendaden -en veel belangrijker!- hun wereldvisies optekenen als ‘Waarheid’. Er was geen of nauwelijks Hebreeuwse geschiedenis van vóór David, die de stammen van Israël verenigde en hun vijanden versloeg. Noch is er geschiedenis van de Vrijmetselarij, zoals we deze kennen. Totdat de Engelse metselaars hun vak hadden gemanifesteerd, door indrukwekkende monumenten te bouwen, die de christelijke beschaving zou kenschetsen; namelijk de bouw van de Kathedralen..!

Maar er waren al Metselaars en er waren Hebreeën, lang voordat er boeken over beiden waren geschreven. In de algemeen verspreidde geschiedenis van BEIDEN, dus de Hebreeuwse- en Vrijmetselaar-geschiedenis, vinden we continue referenties naar ‘DE TEMPEL’.. We weten dat de Tempel van Koning Salomon niet in één dag gebouwd is, noch zonder een optelsom van dure, uiterst kostbare materialen, vakkundigheid en menselijke organisatie..! En precies dáár lag het geheim; de ontdekking van de samensmelting van spirituele en materiële werelden. We zien in de bouw van de tempel, de inspanningen van David terug. Waarbij hij de energie van het ‘Koninkrijk der Hebreuwen’ trachtte te concentreren in dit project.

Voorheen was het niet meer dan het bewaken van een plek-gods in de wildernis.. De broederschap van de Vrijmetselarij startte ook simpel en de magnifieke, door de ‘broederschap’ gecreëerde structuur van de afgelopen paar honderd jaar, was vele eeuwen terug als gegrondvest. In tegenstelling tot de Tempel van Salomon, de broederschap van de Vrijmetselaars, werd niet door een machtige koning gesteund, om hen te beschermen en ondersteunen. En haar groei en manifestatie bleef verborgen achter de daadwerkelijke zichtbare, veel spectaculaire oprichting van het monument op de berg Moriah..
(Wil je meer lezen over deze verbinding tussen Hebreeuwse en Vijrmetselaars-connecties, klik dan HIER voor het héle verhaal (Engelstalig) Op de site van de orde van Vrijmetselaars van Phoenix, Arizona)


Kom zondag 17 september naar de intrigerende presentatie van
Maurits Prins over
‘Het bedrog van Rome’.

Over de macht van de katholieke kerk,
die HET bewijs werd van het spreekwoord:
‘Sterke benen die de weelde kunnen dragen’...
Annotaties:
| #260723 | 13-09-2017 21:39 | ..................
Goed artikel weer Best well.

Ik trek mijn woorden in of je een zionist was.

Over Solomon wat ik erover heb gelezen door een joodse/hebreeuwse bril was het diegene geweest wat een shisma heeft veroorzaakt rond 650 vC en het geloofde in het occulte.
De reden van die shisma zou zijn het luxe leventjes wat hij leiden,en het aanbidden van afgoden,wat dit artikel ook aangeeft.

Jezus is een mythe geweest.Het is verzonnen rond de 4de eeuw na jullius ceasar door tome. Of 300 jaar na het jaar 0.
Het idee van een jezus had te maken met het idee dat judaisten hadden over een nog te komen messias.Die volgens judaisten nog steeds niet gekomen is.

Dat je teksten uit de bijbel kan vergelijken met het hedendaagse zal wel het occulte zijn,wat zich alleen kan openbaar maken,als je het opschrijft.
Occulte figuren moeten het opschrijven,willen ze dat hun karma uitkomt.
Als je kijkt naar de nep joden (kinderen van de synagoge van satan).dat klopt dat ze letterlijk over lijken gaan en mede verantwoordelijk zijn geweest wat zich heeft afgespeeld,of wat zich nu nog moet afspelen.
Als je alleen al kijkt naar alle oorlogen en slachtoffers en om wat voor reden ze zijn gevallen,je te maken hebt met psychopaten.
Wat enkel en alleen om zichzelf denken,om zich te verrijken en om landen over te nemen,en zetpionnen neer te zetten,wat die bevolking weer onderdrukken.
| #260724 | 13-09-2017 21:46 | ..................
De reden van die shisma zou zijn het luxe leventjes wat hij leiden,
,waardoor de bevolking meer belastingen moesten betalen.
En zo zijn alle grootmachten gevallen door corrupte.Ook de USA zal omvallen door het heffen van meer belasting op zijn burgers.
Dat is nu ook de reden dat mensen ontevreden zijn en onzeker over hun toekomst in europa en amerika..
| #260725 | 13-09-2017 22:05 | Best Well
Salomon (HIER) wordt gezien als totaal omringd door het occulte. Hij aanbad meerder goden (zie link) en had een zwak voor vrouwen.. Zodanig dat hij met -hou je vast- 700 vrouwen en meisjes, getrouwd was.


Oh man dat is toch wat anders dan 72 maagden in het hiernamaals.
moet je voorstellen 700 vrouwen bij leven die zullen toch echt je kop eraf zagen. Arme man die Salomon Heiboer.
Best Well's avatar
| #260730 | 14-09-2017 21:19 | ..................
Die zal wel dagelijks met hele kleine teelballetjes hebben rondgelopen.
aanmelden / inloggen