Door community (initieel Best Well), Op maa 2 apr 2018 14:27, 13 reacties, nieuws

“De Oranjes” en het wettelijk recht op vergetelheid
Op 25 mei 2018 gaat de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

In geheel Europa zullen we tegen de schending op onze privacy worden beschermd. Alleen al we iets te verbergen hebben, zullen we daar tegen zijn, zo redeneert de massale meerderheid van de ongeïnformeerde bevolking.

Het doet me steeds weer denken aan een oude Bijbeltekst die ik regelmatig voorbij zie komen, een uitspraak van de profeet Hosea:

“Mijn volk is aan onwetendheid ten onder gegaan”.

Dit is 2700 jaar geleden….. de tijd dat Palestina een loopbrug was tussen het Rijk der Assyriërs en het Egypte van de farao’s. Altijd het toneel van strijd, er is niet veel veranderd.

In die nieuwe wet is ook omschreven dat wij, burgers van de EU, het recht kunnen doen gelden dat wij vergeten worden. Wij kunnen eisen dat al onze persoonlijke gegevens, waaronder foto’s en filmpjes, van het internet, de sociale media en ander overbodig communicatief gepruts worden verwijderd. Dat we als het ware op eigen verzoek in de vergetelheid geraken. Het klinkt wel aardig.

Maar de werkelijkheid is meedogenloos.

Want hoe komen onze gegevens zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in 3-voud op deze moderne communicatiemiddelen terecht? Moet er niet eerst toestemming worden gevraagd? Of is het weer een mooi voorbeeld van het omkeren van de bewijslast: “Als je niet protesteert, heb je automatisch toestemming gegeven….” Dat betekent dat we al onze tijd moeten besteden aan het zoeken van informatie omtrent onze persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat onze privacy niet wordt geschonden.

We hebben het recht om te worden vergeten.

Zouden de zogenaamde “Oranjes” ook van dit recht gebruik maken, is dan de vraag. Het recht om te vergeten zou hen goed van pas komen. Ze kunnen het dan wettelijk een beetje sturen in de richting van selectieve vergetelheid. Alles wat in hun nadeel is, dienen we wettelijk te vergeten, anders heeft u een proces aan uw pantalon. Wat niet weet wat niet deert. Het Nederlandsche volk is aan onwetendheid ten onder gegaan. Selectief geheugenverlies gecombineerd met excessieve inname van dikke oranjebruine pulp. Er is geen ruimte meer voor normaal verstand.Bovenstaande fotootjes dienen wij wettelijk uit ons geheugen te wissen. Wij zullen dan niet meer mogen schrijven over de verzetsprinz SS’er Bernhard en zijn heldenstreken. De desertie van Opperbevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten Paulientje de Ranitz en haar landverraad. De NSB sympathisant en nooit kaalgeschoren moffenhoer Juliana van Baarn. Het IQ van een ongekozen staatshoofd en zijn nakomelingen met of zonder downsyndroom. De sinistere familiegeschiedenis van een Argentijns huppelientje die zich hier “koningin” durft te noemen. De vele halfbroers en -zusters van de prinses van Drakensteijn, overal zullen we voor worden aangepakt. Wij mogen ze niet meer “de familie Flinck” noemen wegens hun sprintcapaciteiten. Wij mogen ze niet meer in verband brengen met GOD (goud-olie-drugs) alleen met heldendaden en goedgevigheid. Niet meer met Zwanenvreters, Malteser ridders, Bilderberg gekonkel, de verdwijning van Friso, het kapotspuiten van de niet meer te controleren driften van kindervrind Klaasje van Amsberg, nee niets van dat alles.Het woord desertie mogen we niet meer in de context van “Oranje” gebruiken. Nee, hun desertie was de ultieme verzetsdaad, groter nog dan het geven van hun leven, zoals vele, vele minder heldhaftigen wél hebben gedaan.

Slechts wat zij bewezen NIET hebben gedaan, dát moeten we vooral niet vergeten.

Omdat ook zij, deze nep-Oranjes met hun gestolen met hard werken verdiende miljarden, het recht hebben in de vergetelheid te geraken. Wij zullen dan alleen nog verhaaltjes mogen schrijven zoals die thans de kinderen van het basisonderwijs worden voorgeschoteld:

De familie Oranje-Nassau heeft ook een wapen. Later is dat ook het wapen van Nederland geworden. In het wapen staat een wapenspreuk. Ook die afgeleid van de familie van Oranje-Nassau. Je maintiendrai betekent in het Frans: ‘Ik zal handhaven’.

Daarmee wordt bedoeld dat de familie zich ook onder moeilijke omstandigheden flink zal gedragen.

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2018/03/26/de-flinke-familie-van-oranje-nassau/


Hoe lang gaat het nog duren voordat hun “gedachtengoed” in de grondwet zal worden opgenomen, zoals in het China van Xi-ping?
Annotaties:
| #262769 | 02-04-2018 15:39 | ouwe knar
Ook die afgeleid van de familie van Oranje-Nassau. Je maintiendrai betekent in het Frans: ‘Ik zal handhaven’.
Daarmee wordt bedoeld dat de familie zich ook onder moeilijke omstandigheden flink zal gedragen.

Het kan ook betekenen, jullie krijgen ons lekker niet stuk, al gaan jullie op je kop staan.
Of wij zorgen ervoor dat de door ons in elkaar geflanste wetjes nageleefd worden, stelletje sukkelaars.

Ook hier heeft alles weer meerdere kanten.

Als je alleen al kijkt naar de slinkse manier waarop de titel 'van oranje' is doorgegeven naar personages die daar wettelijk hahahahahaha helemaal geen recht op hadden, dan eh, wens ik ons Argentijnse loedertje veel sterkte toe met haar felbegeerde koninginnen titel(tje).

Ach, of ik dan liever naar Amerika, Engelenland, China enzo zou willen verhuizen, mwa....

https://www.youtube.com/watch?v=MTVnMO6cRfg (Het Goede Doel - België)
ouwe knar's avatar
| #262774 | 02-04-2018 17:59 | Zhen
artikel: De familie Oranje-Nassau heeft ook een wapen. Later is dat ook het wapen van Nederland geworden. In het wapen staat een wapenspreuk. Ook die afgeleid van de familie van Oranje-Nassau. Je maintiendrai betekent in het Frans: Ik zal handhaven.

"Je maintiendrais" komt oorsrponkelijk van "Je maintiendrais Chalon".
https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_the_Netherlands

Goed vertaald: "Ik zal Chalon handhaven."

Chalon is de naam van de famillie die het leengoed Orange beheerde, en dat eigendom was van de franse koning.

https://en.wikipedia.org/wiki/Coat_of_arms_of_the_Netherlands
Let op: niet alle info klopt.

De afgelopen week ben ik nog eens diep gedoken in de geschiedenis en stambomen van de "oranjes" voor een artikel dat ik aan het maken ben over "oranje revoluties". Het wordt echter allemaal veel te lang en ingewikkeld om op Zaplopg te posten, dus ik zoek thans nog naar een oplossing ervoor, en zal het in een of andere vorm tzt op een andere site posten, met een verwijzing op deze site.

Hier volgt het een en ander over de Chalon famillie en de Nassaus.

(w verv)
Zhen's avatar
| #262775 | 02-04-2018 18:09 | Zhen
noot: om technische redenen lukt het (mij) niet om bepaalde letters te posten op deze site, zoals "e" met accent, of "c" met "cedille", dus namen met dergelijke letters zijn versimpeld genoteerd.

-------

In het document "Genealogical Tables of the Sovereigns of the World", door Willian Betham, 1795 (opgesteld in opdracht van de Engelse koning) is de stamboom terug te vinden van de "Prinsen van Oranje".

Zie https://archive.org/stream/genealogicaltabl00beth#page/n351/mode/2up
Kijk helemaal rechts, draai pagina om (waartoe je eerst de PDF moet downloaden), en vindt tab DVII, "Princes of Orange".

Daar valt te zien dat het Oranje prinsdom in handen was van (zoals in gelinkte document vermeld in het engels) John 5 of Chalon (Jean 5 de Chalon, prince d'Orange). Deze had 2 kinderen, Philibert en Claudia.

Prinsdom en titel gingen over naar diens zoon Philibert de Chalon, maar deze overleed jong en liet geen (erkende) kinderen na.

Aan zijn dood in 1544 was deze Philibert de Chalon aldus de laatste PRINS VAN ORANJE.

Claudia de Chalon trouwde met Henry graaf van Nassau. Dit is de eerste Nassau in het verhaal.

Deze kregen een zoon: Rene (Renatus). Deze overleed echter jong, voordat hij prinsdom of titel kon erfen.

Philibert zou zijn titel en leengoed hebben willen overdragen aan deze Rene Chalon-Nassau, maar dat was juridisch niet mogelijk, aangezien de titel in directe lijn moest worden overgedragen aan zijn eigen zoon, of een zoon van een dochter (of andere nazaat) van hem.

Bij het overlijden van Philibert, werden het Oranje prinsdom en de titel (interim) dus overgedragen aan Claudia. Zij kreeg een zoon met Henry graaf van Nassau: Rene (Renatus). Deze overleed echter jong, voordat hij prinsdom en titel kon erfen.

Deze Rene Chalon-Nassau is dus nimmer "prins van Oranje" geweest, en erfde noch het leengoed/prinsdom of titel, in tegenstelling tot wat sommige bronnen kunnen sugereren (en hetzelfde geldt voor de andere Nassaus aan wie een dergelijke overdracht worden toegerekend). Het was gewoon juridisch niet mogelijk.

Bij het overlijden van Claudia bleef er geen directe erfgenaam van Orange/Oranje meer over. De "Oranje" bloedlijn sterft op dat moment uit!!

Er zijn desalnietemin afstammelingen via aftakkingen uit eerdere generaties, die aanspraak konden maken op leengoed/prinsdom en titel van Oranje, en die hebben dat dan ook bijna 2 eeuwen lang geprobeerd.

Wat extra misverstanden heeft veroorzaakt is het feit dat Philibert, de zoon van zijn dochter Claudia - Rene / Renatus - adopteerde. Rene werd door hem geadopteerd zodat deze de titel "prins van Orange" kon dragen.

Extra probleem: Orange was ten tijde van Philibert niet een 'prinsdom', maar een leengoed dat eigendom was van koning Francois I. Dit betekent dat zelfs Philibert zich eigenlijk niet "prins" mocht noemen! Maar aangezien in de regio van Orange het een gebruik was om de Chalon familliehoofden "prins" te noemen, heeft men toegelaten dit zo te laten.

Dat op sommige oude kaarten Orange als "principaute" staat vermeld is eenvoudigweg niet terecht.

Het feit dat Orange slechts een leengoed was is voor de meeste mensen geheel onbekend, en de verwarring erover is een direct gevolg van de ongerechtvaardigde claims van de Nassaus, en ook vanwege het feit dat Orange in de praktijk wel als een prinsdom functioneerde, met een eigen parlement.

Tot zover...
Zhen's avatar
| #262776 | 02-04-2018 18:11 | Zhen
Iedereen kan begrijpen dat dit soort informatie niet zomaar te vinden moet zijn op het internet [cynisch]...
Zhen's avatar
| #262787 | 02-04-2018 23:21 | G.B. Wolf
zal het in een of andere vorm tzt op een andere site posten, met een verwijzing op deze site.

Ik ben reuze benieuwd, wat daar uitkomt.

Tip: wellicht dat als je https://donkerdoorn.wordpress.com/ lief aankijkt, dat je je verhaal daar kwijt kunt. Is hier ook lid van Zap.

Even testen: á é í ó ú, of die het doen.
G.B. Wolf's avatar
| #262788 | 02-04-2018 23:27 | G.B. Wolf
Als je de verse tekst -met diacrieten- in 1 keer plaatst, lukt het, zoals je ziet. Doe je het in 2e instantie, dus eerst via de knop "voorbeeld", dan gaat het mis, is mijn eigen ervaring.
ä ë ï ö Ü. Ç ç ô.
G.B. Wolf's avatar
| #262789 | 02-04-2018 23:41 | ouwe knar
de speciale tekens worden het in het commentaar niet goed weergegeven, wel in de artikelen zelf.
Voor het commentaar gebruik ik, als ik zin heb, https://www.ascii.cl/htmlcodes.htm
Een umlaut (u met dubbele punt erboven, latin small letter u with diaeresis) wordt dan FC en daar weer een % voor (% FC) maar dan aan elkaar vast.
Druk je op 'Voorbeeld' gaat dat goed. Maar als je vervolgens op 'Reageer' drukt gaat het dus fout. Dat wil zeggen, voor 'Reageer' eerst weer alles terug zetten op hexadecimale weergaven.
Ja, bewerkelijk.
ouwe knar's avatar
| #262790 | 02-04-2018 23:56 | ouwe knar
In het commentaar niet goed weergegeven
Soms wordt dezelfde tekst opeens wel juist weergegeven. Heeft met het programma op de achtergrond te maken.
Met hexadecimale code gaat het altijd goed.
ouwe knar's avatar
| #262792 | 03-04-2018 01:21 | G.B. Wolf
@Zhen: Misschien heb je hier wat aan? Kwam ik toevallig tegen via GeenStijl.
1Vandaag en Gerard de Boer.
G.B. Wolf's avatar
| #262805 | 04-04-2018 05:47 | Zhen
G.B. Wolf:
@Zhen: Misschien heb je hier wat aan? Kwam ik toevallig tegen via GeenStijl.
1Vandaag en Gerard de Boer.

Dat 1vandaag item was interessant om te zien, en gaf weer wat extra voer om te onderzoeken, maar het heeft een erg hoog fabeltjeskrant gehalte...

Het begint meteen goed vanaf 00:05: "Dat kroonprins WA [..] koning wordt heeft hij natuurlijk maar aan een ding te danken, hij is een van Oranje-Nassau, en dus een afstammelling van Willem van Oranje."

Daarmee wordt je meteen op het verkeerde been gezet. Want A: Willem "van Oranje" was niet van Oranje (zie mijn voorgaande post); B: Willem "van Oranje" is nimmer koning geweest (en zelfs geen echte prins)! Op z'n hoogst was hij stadhouder onder Karel V en Fillips II, en vervolgens leider van de Nederlandse opstand; en C: Willem-Alexander is NIET een erfgenaam van de titels van Willem van Oranje/de Zwijger via de mannelijke nazaten zoals het hoort (maar via een vrouwelijke tak).

Vervolgens wordt in het programma ingegaan op hoe de "van Nassau" titel bij Willem Alexander terecht kwam... via de vrouwen. Hoe het nu precies zat met dat "van Oranje" vergeet men verder maar voor het gemak.

Overigens, toevallig vondt ik ook een ander uitzending van hetzelfde programma, met iets meer over de laatste "echte" van Nassau, Clothilde von Merenberg:
https://www.youtube.com/watch?v=ei90bFrHcKQ

Er is allemaal nog een boel over te schrijven, maar dat hou ik beter voor het artikel waar aan gewerkt wordt.

Dat Nederland thans een koningshuis heeft komt in de eerste plaats vanwege de aanstelling in 1813 van een Nassau als "soevereign vorst" der Verenigde Nederlanden door de Engelse koning George III (voor de vorm zogenaamd op verzoek van "het driemandschap"), en deze zichzelf daarop in 1815 uitriep tot koning van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En daarmee basta.

Dat dat zo gebeurde kwam enerzijds vanwege de nauwe banden tussen de Nassaus en de Engelse troon (die eerder was bestegen door Willem III), en de "driemanschap" lobby die veel te maken had met gemeenschappelijk economische belangen.

Het is dus gewoon weer een verhaaltje in de categorieen "wet van de sterkste" en "wet van de beste regelneef".

Dat het huidige koninklijk huis de titel "van Oranje-Nassau" mag dragen ligt aan verdere regelneverij, waar ik meer op in zal gaan in dat artikel waar ik op werk.

Al die titels zijn niet meer dan glitter-decor om het machts-circus een zweem van legitimiteit te geven. Op sommige mensen maakt het nu eenmaal indruk...

Het zegt vooral iets over het soort maatschappij waarin we leven, en dat er nog een lange weg te gaan is voordat - al is het slechts een deel van de mensheid - een waarlijk harmonieuze vorm van samenleven vindt, gebaseerd op wederzijds respect (persoonlijk sta ik een vorm van "sociale-anarchie" voor, als die term combinatie een idee mag geven).
Zhen's avatar
| #262806 | 04-04-2018 05:48 | Zhen
De vraag in hoeverre de hedendaagse Nassaus nog echte nazaten zijn van k. Willem III (1817-1890) is iets dat buiten het kader van het artikel valt waar ik momenteel aan werk, en eigenlijk irrelevant om dezelfde redenen als voorgaande. Al zijn de aanwijzingen ervoor erg sterk, ik blijf er enigzins gereserveerd over omdat het niet echt strookt met de mentaliteit van de Nassaus, die waarschijnlijk eerder een neef aan de macht zouden hebben gebracht dan een niet-Nassau.

Enkele uitstekende presentaties erover door Johan Oldenkamp zijn te vinden op:

https://www.wanttoknow.nl/overige/aan-willem-is-niets-oranjes-meer-te-vinden/

https://www.youtube.com/watch?v=CmOkMaB1Tpk
(Uitstekend onderbouwde video presentatie, met slechts enkele kleine details over de Orange/Chalon bloedlijn en de heilige "Oranje" / Gellone die niet juist zijn).


G.B. Wolf
Als je de verse tekst -met diacrieten- in 1 keer plaatst, lukt het, zoals je ziet. Doe je het in 2e instantie, dus eerst via de knop "voorbeeld", dan gaat het mis, is mijn eigen ervaring.

Ah juist, OK.


ouwe knar:
de speciale tekens worden het in het commentaar niet goed weergegeven, wel in de artikelen zelf.
Voor het commentaar gebruik ik, als ik zin heb, https://www.ascii.cl/htmlcodes.htm

Ik heb nu een converter gevonden op https://www.textfixer.com/html/convert-text-html.php
Er zijn er meer te vinden.

Daar ga ik het eens mee proberen. Maar het blijft hannessen, omdat ik altijd even check via "voorbeeld", want je weet nooit wat er mis kan gaan, en eenmaal geplaatst kan er niets meer worden veranderd, duh... En die converters zijn niet echt handig voor deze site om meerdere paragrafen tegelijk om te zetten, want dan komt er voor de paragraaf indeling weer van alles bij. Maar OK, beter dan niets.

Test: ä ë ï ö Ü. Ç ç ô

:)


G.B. Wolf:
Tip: wellicht dat als je https://donkerdoorn.wordpress.com/ lief aankijkt, dat je je verhaal daar kwijt kunt. Is hier ook lid van Zap.

Hele goede suggestie waar ik nog niet aan had gedacht.

Maar het lijkt erop dat ik het op een van m'n oude websites ga posten en die eens nieuw leven inblaas, is wellicht logischer.

Ben er wel nog even mee bezig, maar het is niet de bedoeling dat het boekdik wordt ;)
Zhen's avatar
| #262807 | 04-04-2018 06:04 | Zhen
De vraag in hoeverre de hedendaagse Nassaus nog echte nazaten zijn van k. Willem III (1817-1890) is ... eigenlijk irrelevant om dezelfde redenen als voorgaande.

Idem voor wat betreft Wilhelmina's vlucht naar Engeland...

https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/17/met-de-smadelijke-vlucht-op-13-mei-1940-schonden-koningin-wilhelmina-en-haar-regering-de-grondwet/
Zhen's avatar
| #262808 | 04-04-2018 06:26 | Zhen
Dat dat zo gebeurde kwam enerzijds vanwege de nauwe banden tussen de Nassaus en de Engelse troon (die eerder was bestegen door Willem III), en de "driemanschap" lobby die veel te maken had met gemeenschappelijk economische belangen.

Is een beetje kort door de bocht, dat krijg je met dit soort ingewikkelde verhalen. Het verleden van de Nassaus in de Nederlandse opstand en later speelde natuurlijk ook een belangrijke rol, maar ook dat staat niet los van gezamenlijke economische en politieke belangen die niet per se lagen zoals men het voordeed te zijn.

In wezen hebben we te maken met Bilderberg avant la lettre...
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen