Door community (initieel Morkhoven), Op don 30 dec 2010 11:52, 16 reacties,    

De pers ondergraaft onze fundamentale rechten en vrijheden


De zogezegde onafhankelijke media worden meer en meer ingezet om activisten het zwijgen op te leggen:
Activisten worden beschuldigd. Er wordt een persbericht over deze beschuldiging opgemaakt. Dat persbericht wordt gekopieerd en honderden keren verspreid.

Het volstaat al om iemand te beschuldigen om hem door de pers te laten fijnmalen en hem gerechtelijk te laten vervolgen en/of op te laten sluiten.

Wie, zoals Julian Assange, over voldoende geld beschikt, kan op borgtocht vrijkomen. Maar wie zoals de Nederlandse verslavingsdeskundige Keith Bakker over weinig middelen beschikt, loopt het risico om jarenlang als verdachte in voorhechtenis te blijven zitten en, in afwachting van zijn proces, in de gevangenis weg te rotten.

De zogenaamde grondrechten waarmee onze 'democratische rechtstaat' steeds fier uitpakt, zoals de rechten van de verdediging en het vermoeden van onschuld, worden systematisch ondergraven en afgeschaft.

De media vervuilen ook het Internet meer en meer met hun stinkende rommel, 'Nieuws' genaamd.
Annotaties:
| #122311 | 30-12-2010 12:24 | Patman
Ik denk dat het een soort bizar krachtenspel is. Dat er daadwerkelijk 'in opdracht' wordt gecensureerd of gemanipuleerd, dat geloof ik niet. Niet expliciet in ieder geval. Ik kwam regelmatig op redacties van PCM en Sanoma enzo en die journalisten en redacteuren *kuch* hebben serieus het idee goed bezig te zijn en daarin ook onafhankelijk te zijn. In de loop van hun carrière hebben ze echter wel geleerd waar ze het wel en waar ze het niet over kunnen hebben. De lastige (de echte) journalisten en redacteuren zijn lang daarvoor al weggepest dus wat is overgebleven is toch al een napratend ijdel zooitje opportunisten.

Een veel grotere factor is gewoon commercie. Een krant is een advertentieplatform. Heel simpel. En dan praat je gewoon naar de belangen van de grote corporaties. Daar is geen opdracht voor nodig, dat gaat vanzelf, zelfs Geenstijl ontkomt daar niet aan. Het hele bedrijf is ingericht rondom een stelsel van KPI's dat uiteindelijk is gebaseerd op maximaliseren van (advertentie) inkomsten en aandeelhouderswaarde.

Dan zijn er nog allemaal randeffecten. Als jij ineens heel kritisch gaat berichten over politiek of wat dan ook, dan wordt je op den duur gewoon niet meer uitgenodigd of krijg je het lastig 'in het circuit'.

Allemaal zichzelf versterkende mechanismen.
Patman's avatar
| #122312 | 30-12-2010 12:28 | Crest
Patman, excellent verwoord - ik heb het wel eens eerder van je gelezen-, maar dat doet er niet toe - goed om te lezen!

Dit is exact wat ik ook aantref in bedrijven.
Crest's avatar
| #122313 | 30-12-2010 12:40 | Patman
In bedrijven is het exact hetzelfde.

Bedrijven liegen alles bij elkaar dat nodig is om klanten te krijgen. Als je voor publiek gewoon zegt waar het op staat, zoals ik, kan je oprotten. Ook al zijn het dingen die iedereen met meer dan drie hersencellen zelf ook al bedacht had. Ze gaan me nu een aanbieding doen omdat ik weiger al die onzin mee te lullen. Wat overblijft zijn de brave meelullers.

Een werknemer is heeeeel wat anders dan een burger. Als werknemers heb je ineens hele andere normen en waarden, dan als echt persoon. Zodra een normaal persoon het bedrijf binnenloopt, schakelt hij ineens een hele andere persoonlijk aan. Bedrijven hebben een door de PR-afdeling opgestelde moraal naar buiten toe en iedereen moet daar netjes in meespelen. En iedereen doet dat ook. Bang voor hun baantjes en carrieres. Dat onze pensioentjes dik in de arbeid, wapenindustrie en gentech zitten, dat moet een beetje geheim blijven, dat onze directie weigert in groene auto's te rijden ondanks dat ze het hun werknemers wel het liefst zien dien, dat mag niet echt uitgesproken worden, enz.

En zo is het overal. Echt niet moeilijk voor te stellen hoe we uiteindelijk als samenleving zo aan het afglijden zijn.
Patman's avatar
| #122320 | 30-12-2010 13:22 | Morkhoven
@ Patman

Het beeld dat de meeste mensen over de media hebben, is in ieder geval totaal onjuist.
De pers is één groot machtsblok dat de sociale en politieke rechten van de burger voortdurend ondergraaft.
De nationale en internationale media-concerns met hun zogenaamde informatie en amuzementsindustrie, zijn uitsluitend de spreekbuis van politieke en commerciële belangengroepen en multinationals.

We verwezen in ons artikeltje naar Julian Assange en Keith Bakker maar zelf hadden we ook een onvergetelijke ervaring met de pers.

Zoals je misschien weet, bracht Marcel Vervloesem, stichter van onze vereniging, in 1998 de kinderpornozaak Zandvoort naar buiten.
Doordat de feiten zo schokkend waren (foto's van gefolterde en verkrachte jongeren, kinderen en peuters die ondermeer door NOVA werden uitgezonden) en doordat de kinderporno-industrie toen nog totaal onbekend was, kregen we de hele internationale pers over de vloer.
Er kwamen zelfs Nieuw-Zeelandse, Australische en Japanse journalisten op bezoek.

Maar enkele weken na de wereldschokkende onthullingen, werd Marcel Vervloesem door zijn halfbroer en een zootje pedo-criminelen plotseling van oude 'zedenfeiten' beschuldigd.
Dat gebeurde via interviews in de Vlaamse pers waarin de zogezegde slachtoffers allemaal hetzelfde verhaal mochten komen vertellen.
Het actualiteitsprogramma Telefacts (VTM, Vlaamse Televisie Maatschappij) stortte deze bedriegelijke verklaringen per satelietwagen rechtsstreeks in de Vlaamse huiskamer.

Alhoewel het enkel beschuldigingen betrof die terugsloegen op zaken die zogenaamd 20 jaar voordien gebeurd waren, werd Marcel Vervloesem door de pers gedurende 10 jaar lang een 'zelfverklaarde kinderpornojager en kindermisbruiker' genoemd. Doordat de internationale pers was afgehaakt, kon de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffers, zonder enig probleem worden doodgezwegen.

Na een mediaproces van 10 jaar en nog enkele nieuwe beschuldigingen van sexueel misbruik, was de definitieve veroordeling en opsluiting van Marcel Vervloesem, niet meer dan een formaliteit die slechts enkele dagen in beslag nam.

Met de verdwijningen van de cd-roms Zandvoort en van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier die door de Hoge Raad voor de Justitie nochthans schriftelijk waren bevestigd, werd zelfs geen rekening meer gehouden.

Al het materiaal van deze kinderpornozaak werd in het strafdossier van Marcel Vervloesem gestoken en zal door de Nederlandse Justitie waarschijnlijk niet worden opgevraagd terwijl het ook informatie bevat over de recente pedo-zaak in Amsterdam.
Morkhoven's avatar
| #122321 | 30-12-2010 13:22 | Axeman
Idem in de groene energiesector. Of ze geloven er echt in, of ze draaien maar mee of ze liegen het je voor...

Maar zelfreflectie van je vakgebied vanuit een ruimer wereldbeeld bekeken, dat hoort niet op de werkvloer... tenzij vanuit een strikt positief standpunt bekeken.
Problemen zijn er om opgelost te worden eens ze zich stellen, zo hollen we altijd achter de feiten aan.
| #122326 | 30-12-2010 13:34 | Patman
Axeman, ik overlegde de afgelopen maanden maandelijks met de strategen van een grote netbeheerder. Die geloven echt in global warming en in de noodzaak tot CO2-reductie. Eerlijk en oprecht. Dikke discussies over gehad. Ze zijn wel allemaal, stuk voor stuk, slecht geïnformeerd. Bv. het climate gate verhaal was voor de hele verzamelde groep op inhoud onbekend. Op zich is ze dat wel kwalijk te nemen in hun functie, maar eigenlijk ook weer niet. Deze mensen zijn wel in grote mate bepalend voor het beleid van zo'n enorm invloedrijke organisatie.

Het is precies wat je zegt:

Maar zelfreflectie van je vakgebied vanuit een ruimer wereldbeeld bekeken, dat hoort niet op de werkvloer... tenzij vanuit een strikt positief standpunt bekeken.


Het kost je je baan als je dat wel doet. Ik praat uit recente ervaring. Zelfs ondanks dat de klanten het op prijs stellen als je wel dingen bij de naam noemt, zo heb ik zonder uitzondering altijd de hoogste beoordeling op onze seminars en vergelijkbare sessies en ik neem echt geen enkel blad voor de mond.

Er is een enorme dubbele moraal in bedrijven. Op een persoonlijk niveau zijn de meeste mensen het wel met je eens, ook al hebben ze misschien zelf een ander standpunt, vanuit corporate rol moet je gewoon je bek houden en meelullen. En de meesten doen dat ook zonder schaamte.
Patman's avatar
| #122329 | 30-12-2010 13:43 | xxxx
@ en met Patman. Je legt het pijn-punt van de psychologie bloot waar de maatschappij aan lijd: het wrijf-punt tussen individu en collectief en alle uitingen daarvan.... het is ook lastig, want we worden niet meer opgevoed tot volwassen wezens, maar in een existentieel afhankelijke kinderstaat gehouden. Pas als je daar persoonlijk uitkomt, worden de verhoudingen helder en ligt de corruptie op straat . Een culture shock voor i-pottend Nederland.... en ook waarom mensen liever de andere kant uitkijken....

Overigens ben ik van mening dat de banken zo snel mogelijk moeten vallen ...
xxxx's avatar
| #122338 | 30-12-2010 15:09 | Morkhoven
In 2006 kreeg Marcel Vervloesem van onze vereniging, per gerechtelijk vonnis, een spreekverbod met de pers opgelegd.
Maar gezien de Vlaamse pers hem toen reeds jarenlang als 'zelfverklaarde kinderpornojager en kindermisbruiker' aan de schandpaal had genageld en hij door deze pers reeds was veroordeeld, maakte dat geen enkel verschil meer uit.
Ook de kinderpornozaak Zandvoort was door de Vlaamse pers reeds begraven.
Morkhoven's avatar
| #122341 | 30-12-2010 15:56 | Morkhoven
Sinds enkele maanden is Marcel Vervloesem vrijgelaten.

Onder 'vrij' moet men verstaan:
1) een blijvend spreekverbod met de pers
2) hij mag geen deel uitmaken van verenigingen of organisaties die kindermisbruiken bestrijden
3) hij mag geen contact opnemen met zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven en met Jo Reymen, een Vlaamse acteur die hem ondersteund heeft (geen lid van de Werkgroep Morkhoven)

De Belgische grondwet die zegt dat iedere burger gelijk is; dat er persvrijheid en vrijheid van meningsuiting bestaat in België; dat iedere Belg vrij is om deel uit te maken van een vereniging, geldt dus niet voor Marcel Vervloesem.

Hij is een Belg zonder rechten en vrijheden.

Daarnaast wordt zijn telefoon voortdurend afgetapt, zijn computer en het Internet voortdurend gecontroleerd, en zijn briefwisseling voortdurend gecontroleerd.

Hij heeft dus minder rechten en vrijheden dan Marc Dutroux, de bekende Belgische seriemoordenaar waarvoor 3.000.000 woedende Belgen op straat kwamen.

Al wat we nu kunnen doen, is hem telefoneren en hem gebieden dat hij moet zwijgen. Zolang wij vrije burgers zijn, is ons dat gegund.
We hebben hem zopas nog telefonisch toegeroepen: 'ONZE BESTE WENSEN VOOR 2011. EN HOU JE BEK ! JIJ HEBT GEEN RECHT OM ONS TE SPREKEN !'

Het voelt enigszins vreemd aan om in een democratische rechtstaat zoals België gedwongen te worden om iemand waarmee men al 20 jaar bevriend is en iemand die men 2 jaar lang in de gevangenis op te gaan zoeken, voortdurend beledigen toe te schreeuwen.

Alleen als Marcel Vervloesem overleden is, hebben we het recht om hem te spreken of te gaan bezoeken.
Morkhoven's avatar
| #122342 | 30-12-2010 16:02 | Patman

De Belgische grondwet die zegt dat iedere burger gelijk is;


Als de Belgische grondwet hetzelfde is als de Nederlandse, zegt die grondwet dat deze rechten gelden tenzij de wet zegt dat het anders is. Onze grondwet is ondergeschikt gemaakt aan de normale wetten. Geparameteriseerd.
Patman's avatar
| #122358 | 30-12-2010 20:12 | Baziel
In België was dat lange tijd ook zo, vooral omdat de gewone rechter geen wetten mocht toetsen aan de grondwet.

Nu hebben we een Grondwettelijk Hof dat de wetten wel kan toetsen aan de grondwet. Beter als niets, zeker?
| #122436 | 31-12-2010 16:30 | Morkhoven
@ Baziel

Hoezo 'toetsen aan de grondwet'.

Die grondwet is niet meer dan een vodje papier...
Morkhoven's avatar
| #122437 | 31-12-2010 16:32 | Morkhoven
En een vodje papier is inderdaad beter dan niets. Ge kunt er uw tafel mee afkuisen.
Morkhoven's avatar
| #122439 | 31-12-2010 16:38 | Baziel

Die grondwet is niet meer dan een vodje papier...


Nee, hoor. Je zou er nog van versteld staan in hoeveel zaken dit iets betekend heeft voor de mensen in kwestie.

Je kan nu wel zeggen dat het triviale problemen zijn, maar ik verzeker je, dat is niet zo voor de mensen in kwestie.
Het feit dat ze ermee tot het GWH gaan is daar al bewijs van.
| #122440 | 31-12-2010 16:48 | Morkhoven
Onze ervaring bewijst wat die Grondwet waard is.

Hoe kan je zo'n systeem verdedigen ?

Justitie kan ervoor zorgen dat je je beste vrienden zelfs geen 'Gelukkig Nieuwjaar' meer kan toewensen.
Morkhoven's avatar
| #122455 | 01-01-2011 12:36 | Baziel

Hoe kan je zo'n systeem verdedigen ?


Er is een verschil tussen terechte kritiek hebben op justitie, die overigens in veel gevallen te geven valt, en alles over één kam scheren.
aanmelden / inloggen