Door community (initieel P.uncia), Op din 1 dec 2009 16:34, 11 reacties, nieuws

De schepper geschapenHoe denkt God over belangrijke sociale en morele kwesties? Ongeveer zoals ik, antwoorden de meeste mensen. En als je denkbeelden veranderen, veranderen die van God gewoon mee. Wie schiep er nu eigenlijk wie?

God schiep de mens naar zijn evenbeeld, zo staat geschreven in de Bijbel (Genesis 1:27-31). Velen hebben door de eeuwen heen aan die uitspraak getwijfeld. Er zijn veel aanwijzingen dat het juist andersom is. Het viel de oude Grieken al in de zesde eeuw voor Christus op dat de Griekse goden een lichte huidskleur hadden, en de Afrikaanse een donker tintje.

Een duidelijke aanwijzing dat de mensen God naar hun evenbeeld hebben geschapen, in plaats van andersom. Maar niet alleen het uiterlijk, ook de overtuigingen en denkbeelden van de schepper vertonen het signatuur van de mens. Mensen blijken behoorlijk egocentrisch in hun ideeën over God. Kort gezegd: je denkt dat God denkt zoals jij, en niet zoals de anderen. (PNAS, 30 november)

Onderzoeker Nicholas Epley ging niet over een nacht ijs om tot die conclusie te komen. Hij deed samen met zijn collega’s zeven verschillende onderzoeken. Uit de eerste vier bleek dat je eigen overtuigingen altijd sterker lijken op die van God dan op die van anderen; uit twee andere dat mensen de overtuigingen van God anders gaan inschatten als hun eigen overtuigingen zijn veranderd; en uit de laatste dat je dat ook op hersenscans kunt zien.

Softdrugs en het homohuwelijk

Eerst kreeg een grote groep mensen, allemaal Amerikanen, een lijst van vragen over onder meer abortus, de doodstraf, de legalisering van softdrugs en het homohuwelijk. Ze moesten daarbij antwoorden hoe ze er zelf over dachten, hoe ze dachten dat God erover dacht, en hoe ze dachten dat een aantal anderen erover dacht, waaronder Bill Gates, George W. Bush, sportheld Barry Bonds, NBC-sterpresentatrice Katie Couric en de gemiddelde Amerikaan.

De antwoorden die mensen voor zichzelf gaven vertoonden een aanzienlijke gelijkenis met de overtuigingen die ze aan God toedichtten, en veel minder met die van de anderen, of dat nu Bush, Gates of de gemiddelde Amerikaan was. Daarbij maakte het weinig uit of de ondervraagden in God geloofden of niet.

Vervolgens manipuleerden de onderzoekers een overtuiging van de proefpersonen, door ze te confronteren met overtuigende argumenten voor of tegen positieve discriminatie. En wat bleek? Als mensen zich lieten overtuigen, dan veranderde ook hun idee over hoe God over positieve discriminatie dacht.

Ten slotte namen de onderzoekers een kijkje in het brein van de proefpersonen. Ze keken naar de hersenactiviteit als ze over hun eigen overtuigingen nadachten, over die van God en die van de anderen. Het leverde een verdere bevestiging op van de voorgaande onderzoeken. Denken over God activeerde ongeveer dezelfde hersengebieden als het denken over jezelf, iets wat bij het denken over anderen veel minder het geval was.

God zit in je eigen hoofd

De conclusie lijkt onontkoombaar: mensen modelleren God naar zichzelf. God zit in je eigen hoofd. Dat zou meteen verklaren waarom er zoveel verschillende goden bestaan. En waarom ze de meest fantastische eigenschappen krijgen toegeschreven. Spreek je over de Almachtige, dan heb je het eigenlijk gewoon over jezelf. Iets om bij stil te staan als je zijn naam weer eens ijdel gebruikt.

Door, Bouwe van Straten.

Nicholas Epley e.a., ‘Creating God in one’s own image’, in Proceedings of the National Academy of Sciences, 30 november 2009.
Annotaties:
| #83823 | 01-12-2009 17:26 | Denneb
OK dit is een inleiding voor een cursus basispsychologie. Stof voor basisschool. En dan?
Denneb's avatar
| #83824 | 01-12-2009 17:33 | P.uncia
Mwoah, an sich klinkt het wel logisch (alhoewel ik er anders over denk) is een goede verklaring voor het gedrag van regeringdleiders.
P.uncia's avatar
| #83825 | 01-12-2009 17:40 | Slaz
Zie aanvulling voor algemene verheldering...
Slaz's avatar
| #83902 | 02-12-2009 09:15 | saved
De antwoorden die mensen voor zichzelf gaven vertoonden een aanzienlijke gelijkenis met de overtuigingen die ze aan God toedichtten

Nogal wiedus! Als gelovige streef ik er naar om als Jezus te zijn. In denken en doen dus. Vroeger had je bijvoorbeeld van die polsbandjes met daarop WWJD oftewel What Would Jezus Do. De gedachte daarbij is dat je bij alles wat je doet je afvraagt hoe Jezus dat zou doen. Zelfs als je Jezus niet als de Zoon ziet maar als een groot leraar zou dat nog best een goed idee zijn.
Natuurlijk probeer je dan wel te voldoen aan het beeld wat je zelf van Jezus hebt. Dat beeld zal ongetwijfeld bij iedereen net wat verschillend zijn maar kan in principe niet tegengesteld zijn aan Jezus.
Spreek je over de Almachtige, dan heb je het eigenlijk gewoon over jezelf.
Wat is dit? Baron von Muchenhausen 2.0? Jezelf aan je haren uit het moeras trekken?
saved's avatar
| #83906 | 02-12-2009 10:34 | Haras
De conclusie lijkt onontkoombaar: mensen modelleren God naar zichzelf. God zit in je eigen hoofd.

Dat weten veel mensen en ik, al heel lang!
Haras's avatar
| #83910 | 02-12-2009 11:30 | Denneb
" Spreek je over de Almachtige, dan heb je het eigenlijk gewoon over jezelf."

He Saved, hoe zit het dan met alle aanvullingen van de Bijbel, die door zoveel goedwillende handjes bewerkt is?

We hebben wetenschap (science) die ons vertelt dat niet de Aarde maar de Zon het middelpunt van onze planetenstelsel is en dezelfde wetenschap vertelt ons dat de Bijbel door meerdere handen in der loop der eeuwen bewerkt is.
Snap je de stelling nu?
Denneb's avatar
| #83912 | 02-12-2009 11:57 | saved
We hebben wetenschap (science) die ons vertelt dat

Is dat dezelfde wetenschap die ons verteld dat HIV de oorzaak van AIDS is?
Is dat dezelfde wetenschap die ons verteld dat de mens van de aap afstamt.
Is dat dezelfde wetenschap die ons verteld dat de aarde opwarmt door CO2?
Is dat dezelfde wetenschap die ons verteld dat vitamine C kankerverwekkend is en een oorzaak van nierstenen is?

En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken / noemen.

Ik snap de stelling. Wetenschap heeft geloof overbodig gemaakt want het heeft een antwoord op alle vragen.
Jij snapt het niet want geloof pretendeert niet om een antwoord op alle vragen te hebben. Gelovigen soms wel...
saved's avatar
| #83919 | 02-12-2009 12:25 | Denneb
Saved, ik val je niet aan. Ik vraag je alleen dat je je gezonde verstand gebruikt. Wat je als voorbeeld geeft zijn vele manipulaties van het wetenschap door sluwe mensen.
Ik heb het hier niet over twijfelachtige tribulaties.

Daarom gaf ik je het voorbeeld van een onomstotelijk bewezen feit en geen al-gore-pseudowetenschap.

" Wetenschap heeft geloof overbodig gemaakt want het heeft een antwoord op alle vragen"

Met dit stelling ben ik het helemaal niet eens.
Waar ik op duid is dat vele laten zich hersenspoelen door sluwe lieden.

Als je bij je hart stopt en nadenkt kun je niet ontkomen aan de oprechte vraag.
Denneb's avatar
| #83923 | 02-12-2009 12:56 | saved
Denneb ik heb mezelf de vraag gesteld of de bijbel waarheid is, of Jezus de Verlosser is, of er een God is. En ik denk op die vragen een antwoord te hebben gevonden.
Ik ben het aan mijzelf verplicht om dat soort fundamentele vragen te stellen en daar een antwoord op te zoeken.
Het leven is een ontdekkingsreis. Blijf altijd vragen stellen.

Lees het boek prediker eens. zou ik zeggen, ook als niet gelovige vind je daar veel wijsheid in. Gisteren las ik bijvoorbeeld in Prediker 2:
Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. 25 Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? 26 Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
saved's avatar
| #83932 | 02-12-2009 14:08 | freedomfiles
"De antwoorden die mensen voor zichzelf gaven vertoonden een aanzienlijke gelijkenis met de overtuigingen die ze aan God toedichtten, en veel minder met die van de anderen, of dat nu Bush, Gates of de gemiddelde Amerikaan was. Daarbij maakte het weinig uit of de ondervraagden in God geloofden of niet. "

Hoe kan je overtuigingen aan God toedichten, wanneer je niet in God gelooft ?
freedomfiles's avatar
| #83945 | 02-12-2009 15:46 | Denneb
Life is a journey, not a destination!
Denneb's avatar
aanmelden / inloggen