Door P.uncia, Op din 22 mei 2012 17:26, 7 reacties,    

De superieure mensDe mens heeft bijna altijd het idee gehad superieur te zijn aan dieren en alhoewel de mens onmiskenbaar specifieke vaardigheden heeft blijft de mens op individuele vaardigheden inferieur aan dieren.

In al onze individuele vaardigheden is er wel een dier dat beter is, het enige verschil is dat de gemiddelde mens in staat geacht moet worden de consequenties van zijn daden vooraf te kunnen overzien maar de ervaring leert dat dit vermogen door weinige wordt gebruikt en al helemaal niet door regeringsleiders.

Wat is het dan dat maakt dat de mens van mening is dat hij een superieur wezen is. Waar andere wezens bijna altijd in harmonie met hun habitat leven en niet meer verbruiken dan dat zij nodig hebben om te overleven laat de "beschaafde" mens een spoor van verwoesting achter.

Het is zeker waar dat de mens in staat is tot het maken mooie dingen en muziek maar is nog beter in het maken van wapentuig om zijn soortgenoten te beroven van gebied en grondstoffen. Triljoenen zijn door de tijd verspild aan het militair industrieel complex, onnoemelijke hoeveelheden grondstoffen zijn verspild om wapens te produceren om te vernietigen.

Is de mens een superieur wezen? ik vraag het me af. Superieur inderdaad in zijn vermogen om nutteloos geweld te gebruiken, superieur inderdaad in zijn verspilzucht, superieur in zijn vermogen tot het produceren van waardeloze rotzooi en superieur om zijn habitat dermate te vervuilen dat leven bijna onmogelijk wordt.

"The Superior human" is de eerste documentaire die systematisch het algemene geloof dat mensen superieur zijn aan andere levensvormen onderuit haalt en de absurditeit van deze overtuiging laat zien. Als ik mijn geld moet zetten op de superioriteit van de mens of de overlevingskracht van de natuur, zou ik voor de natuur kiezen.

Annotaties:
| #180998 | 22-05-2012 17:49 | LordMonk
P.uncia is gewoon mens-hater. Maar dat wist ik al.
| #181012 | 22-05-2012 20:47 | liefdevol
Als ik mijn geld moet zetten op de superioriteit van de mens of de overlevingskracht van de natuur, zou ik voor de natuur kiezen.


Dat zou ik ook zeker doen, de mens in namelijk een onderdeel van de natuur. Of beter gezegd; de mens is een product van de natuur.

Dan rijst wel de vraag, wat is dan 'de natuur'??
| #181019 | 23-05-2012 07:31 | Gareth
Jouw slotopmerking begrijp ik niet P.uncia...
Als de natuur overleeft... dan overleven wij ook... wij zijn natuur.

Met jouw opmerking maak je welhaast unieke uitzondering op deze regel en neem je een bijna onmogelijk standpunt in.
Het lijkt mij vrijwel onmogelijk dat de mens plotseling uit gaat sterven.

Komeetinslagen met gigantische aardbevingen en tsunami's.
We hebben ze overleefd.
Bacteriële epidemieën... met miljoenen doden.
We hebben ze overleefd.
Radioactiviteit en chemische en industriële vervuiling.
We zullen overleven.

Met hulp van de natuur... dus ook van onszelf.
Wij als mensheid,
Niet wij als personen, want we blijven sterfelijk nietwaar.

Weet je P.uncie... je zou eens wat meer optimistisch kunnen zijn...
Zoals een rabbijn eens verduidelijkte met de volgende opmerking:

"Als ze zeggen dat de wereld over een maand vergaat met een gigantische Zondvloed waarbij alles onder water komt te staan...

Dan hebben we nog een maand tijd om onder water te leren leven."

Mijn dubbeltje...;)
| #181021 | 23-05-2012 08:02 | sigmund
"A human being is part of a whole, called by us the 'Universe,' a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings, as something separated from the rest--a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circles of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."
Albert Einstein
sigmund's avatar
| #181043 | 23-05-2012 16:17 | ouwe knar
Naar mijn beste weten is het idee van de absolute slimheid van de mens slechts iets van de laatste tijd. De tijd van het verlichtingsdenken waar de enge natuur op de knieen gedwongen moest worden. En helemaal doorgeslagen in new age gedram.
Daarvóór waren er goden, godinnen en voorvaderen, of anders wel een enkele god die je gunstig moest stemmen (ow, ook daar wordt door new agers handig op ingespeeld) .
Ik meen her en der wel al een kentering te bespeuren.
Een en ander zou moeten uitmonden in een nieuw evenwicht, maar of ik dat nog ga meemaken...
ouwe knar's avatar
| #181055 | 23-05-2012 21:05 | P.uncia
Jouw slotopmerking begrijp ik niet P.uncia...


Wat begrijp je niet Gareth? de opmerking lijkt me logisch, ik stel slechts dat de kracht van de natuur superieur is aan de mens.

Het lijkt mij vrijwel onmogelijk dat de mens plotseling uit gaat sterven.


Waar beweer ik dat? Het lijkt me niet onmogelijk dat de "beschaafde" mens bezig is zichzelf uit te roeien maar er zullen altijd natuurvolken zijn die overleven dus is er voor de mensheid "an sich" geen gevaar van de Aarde te verdwijnen.

Weet je P.uncia... je zou eens wat meer optimistisch kunnen zijn..


:lol: Sure, je zou me ook kunnen vragen wat minder realistisch te zijn, feit is gewoon dat de "beschaafde" mens er een teringzooi van maakt en als het fout loopt weinig vaardigheden tot overleven heeft.

Mijn verdwenen maatje Monkey heeft het ooit goed beschreven, beschaving stopt als je 72 uur niets te eten hebt gehad, daarna volgt het recht van de sterkste.

Ik ben beslist geen pessimist, wat er ook gebeuren kan mijn geest zal uiteindelijk overleven en me verder voeren op paden die ik me nu zelfs niet kan voorstellen ;)
P.uncia's avatar
| #181088 | 24-05-2012 14:06 | kikker
ik stel slechts dat de kracht van de natuur superieur is aan de mens


De mens is gewoon onderdeel van de natuur, als we te veel gaan lopen rotzooien krijgen we het wel terug, maar uitsterven zal de mens niet snel...
aanmelden / inloggen