Door Antares, Op zat 16 okt 2010 21:22, 11 reacties,    

De Verborgen Slavernij van RenteAuteur: Anthony Migchels (Activist Post)

De meeste gevorderde politieke en economische discussie wordt gedomineerd door de Amerikanen. Dankzij films als Zeitgeist Addendum, Money Masters and Money as Debt en boeken als die van Thomas Greco en Ellen Brown. Zij zijn enorm belangrijke bijdragen geweest aan de ontwaking van de velen (inclusief mezelf!) aangaande het meest drukkende probleem van onze tijd, ons monetaire 'systeem'.

De ene opmerkelijke uitzondering is rente. Natuurlijk hadden al de eerdergenoemde bronnen rente behandelt, maar naar mijn mening is er nog geen werkelijk uitgebreide en bevredigende analyse van rente in de Angelsaksische wereld. In feite concentreren de meeste analyses zich op het feit dat geld schuld is. Er schijnt een soort consensus te zijn dat schuld de kern vormt van het probleem. Maar dat is niet zo. Zonder rente zou schuld geen probleem zijn, zoals ik hier heb uitgewerkt.

Rente is één van de weinige zaken die diepgaander wordt begrepen in Europa, meer specifiek, Duitsland. Gedurende de 20e eeuw werd rente geanalyseerd door een aantal onbekende maar briljante denkers. Silvio Gesell komt in me op, Gottfried Feder en later Helmut Creutz en hun huidige autoriteit Margrit Kennedy.

Feder schreef een boek "Breaking the shackles of interest" ("Het breken van de ketenen van rente") en adviseerde later Hitler, die keer op keer placht te zeggen "de kern van Nationaal Socialisme is het breken met de afhankelijkheid van rente". Misschien deed dat enige schade door associatie met het onderwerp. (Overige uitspraken van H. zullen dan ook buiten beschouwing worden gelaten, Antares)

Het is opmerkelijk om zich te realiseren, tijdens het bestuderen van Hitler, hoe dicht hij bij de waarheid kwam in zijn analyse (die, zonder enige twijfel, was geïnspireerd door exact dezelfde vijanden die hij zich had voorgenomen aan te vallen). Het hoofd kan ervan duizelen wanneer men zich bedenkt hoeveel de bankiers bereid waren weg te geven en hoe zij hun suprematie vestigden door hem en zijn geloofwaardigheid volledig te vernietigen.

Dat mogen we laten voor wat het is, het is tijd om geheel duidelijk te maken wat de schaal is van het renteprobleem. We moeten ons ontdoen van ieder misverstand, laat staan onderschatting van dit meest walgelijke werktuig in de handen van onze Satanische meesters.

Omgaan met Rente

We zullen hier punt voor punt doorheen gaan. Sommige punten zullen op de één of andere manier anderen overlappen, maar ze zijn nog steeds het vermelden waard omdat ze ons perspectief verbreden. Ik zal Margrit Kennedy vaak citeren en ik zou sterk aanbevelen haar klassieker "Why we need monetary innovation" door te nemen.

1. Om mee te beginnen zal ik mijn standaardvoorbeeld naar voren brengen: een hypotheek. Laten we zeggen dat je een huis wilt kopen en naar de bank gaat voor een lening. Stel 200 duizend. De eenvoudige waarheid is dat je na dertig jaar 600 duizend hebt terugbetaald. 200 duizend voor het basisbedrag en 400 duizend (!!) aan rente. Nu zou dit op zich OK zijn, of op zijn minst begrijpelijk, als je dit geld van iemand anders zou lenen die het heeft gespaard. Maar zoals we weten is dit niet het geval. Het geld wordt gecreëerd op het moment dat de lening door de bank wordt verstrekt. In een computerprogramma. Door op een paar knoppen te drukken.

Dus eigenlijk betaal je 400 duizend rente voor het indrukken van een knop. Toegegeven, de bank moet het geld beheren zolang het wordt afgelost. Maar de kosten hiervan bedragen nog steeds maar een fractie van de inkomsten die ze verkrijgen vanwege rente.

Nu, we zouden hier op kunnen houden, want het is duidelijk dat de bank ons uitkleedt, ook in legale termen, hoewel ze zelf de wet opstellen, want er wordt geen realistische dienst geleverd voor het geld.

Maar er is zoveel meer, we moeten doorgaan.

2. Als de bank een zekere hoeveelheid geld creëert door jou een lening te verstrekken, dan neemt het het geld uit de circulatie wanneer je aflost. Schulden afbetalen betekent een afnemende geldvoorraad. De bank verschaft alleen het principaal, in ons vorige voorbeeld 200 duizend. Maar na dertig jaar is er 600 duizend terugbetaald terwijl er slechts 200 duizend was gecreëerd. Dus hoe kan dit? Hoe kan 600 duizend worden afbetaald met 200 duizend?

Dat kan niet. Iemand anders moet in de schulden geraken om voldoende liquiditeit te creëren om de 400 duizend rente te betalen. En de lener van de originele lening moet de competitie aangaan voor zijn liquiditeit met alle anderen om dat, intrinsiek schaarse, geld te bemachtigen.

Dit betekent dat vanwege de combinatie van schuld en rente de geldvoorraad altijd moet blijven groeien. Maar we weten dat een toenemende geldvoorraad de definitie is van inflatie en dat inflatie nauw is verweven met stijgende prijzen. Dus inflatie is inherent aan het systeem. Dit klinkt vreemd, omdat centrale banken rentepercentages laten stijgen om de inflatie af te doen nemen, volgens de redenatie dat minder krediet zal worden opgenomen vanwege de toenemende prijs ervan. Maar hoe hoger de rentepercentages stijgen, hoe meer geld moet worden gecreëerd om deze rente van te betalen.

Een voorbeeld van één van de perverse neveneffecten van rente in het huidige waardeoverdrachtsysteem dat we 'financiën' noemen.

3. Vanwege rente circuleert geld minder snel. Dit is een groot probleem omdat hoe langzamer het geld circuleert hoe meer we ervan in circulatie moeten hebben om aan onze behoeften tegemoet te komen. En als je door rente gedragen geld hebt als schuld, dan is dat inderdaad een behoorlijk probleem. De reden voor langzamere circulatie is dat het de waardebeleggingsfunctie van geld verbetert, met al zijn nadelige implicaties.

Dit fenoneem kan het best worden begrepen door te denken aan het betalen van rekeningen. Als je weet dat je je geld kan vermeerderen door het betalen van je rekeningen uit te stellen dan zul je helpen het geld langzamer te laten circuleren. Mensen zullen ertoe worden aangemoedigd om hun geld te bewaren in plaats van het uit te geven.

Dit ligt vanwege deze reden ook meer voor de hand dan de groeiende kosten van geld die inflatie verminderen (of beter, prijsstijgingen) op de korte termijn wanneer rentepercentages worden verhoogd. Omdat minder geld minder snel circuleert daalt de vraag.

4. Nu, vanwege het feit dat het principaal wordt gecreëerd maar niet het geld om de rente van te betalen, is geld intrinsiek schaars. Vanwege schaars geld is kapitaal de schaarse factor in de productie, terwijl het logischer is dat arbeid de schaarse factor in kapitaal zou zijn. Hoe zouden we anders kunnen beweren in overvloed te leven?

Ik denk dat het Lietaer was die wees op de natuurlijke consequentie van deze gang van zaken: competitie. Economische acteurs in het huidige systeem beconcurreren elkaar primair vanwege schaars arbeidskapitaal. Schaars geld is een belangrijke aanjager op de immer meer competitieve marktplaats. Natuurlijk, laten de winnaars van dit systeem hun lakeien ('economen') uitleggen dat competitie leidt tot efficiëntie. Maar gezond verstand schrijft voor dat mensen effectiever zijn wanneer zij kunnen samenwerken. Er is beslist plaats voor competitie op de markt, maar het is totaal uit de hand gelopen en het wordt nog erger.

Schaars geld vanwege rente is één van de dieperliggende redenen voor deze trend.

5. Dus wat denk je ervan. Ik heb meegekregen om conservatief te zijn met deze zaken en iemand zou eenvoudigweg niet in de schulden moeten geraken, zodat je geen rente betaalt.

Fout. Niet alleen omdat er geen geld zou zijn als niemand zich in de schulden stak, maar omdat bedrijven schulden aangaan om hun productie te financieren. Zij betalen rente (kapitaalkosten) over deze leningen. En zoals alle kosten moet dit worden doorberekend in de prijzen die zij vragen voor hun goederen en diensten.

En welk percentage van de prijzen kan worden gerelateerd met rente? Het hangt af van het soort bedrijvigheden, vooral hoe kapitaalintensief het is. Variërend vanaf 12% voor het ophalen van vuilnis tot 77% voor het huren van een huis. Alles bij elkaar kan ongeveer 40% van de prijzen worden teruggeleid tot de kosten voor kapitaal. Deze getallen zijn afkomstig van Kennedy en zij zijn bevestigd door een onafhankelijke studie uitgevoerd door de Erasmus Univeriteit te Rotterdam, Nederland, onder de supervisie van STRO, een vooraanstaande monetaire denktank in Nederland.

Dus, je verliest 40% (!!!) van je beschikbare inkomen aan rente via prijzen.

6. Rente wordt betaald door mensen die geld lenen en wordt ontvangen door mensen die er ladingen van hebben. Het is dus per definitie een overdracht van rijkdom van arm naar rijk.

Het is adembenemend dat ongeveer 80% van de armste mensen meer rente betalen dan zij ontvangen aan de rijkste 10%. De daaropvolgende rijkste 10% betaalt zoveel als ze ontvangt. Dit betekent dat de overgrote meerderheid een substantieel deel van hun geld aan rente verliest. De rijksten bezitten de bank of hebben er veel geld staan.

We moeten in gedachten houden dat dit in het geheel voor niets is, aangezien het meeste geld wordt gedrukt op het moment dat het wordt uitgeleend.

Over hoeveel geld hebben we het? Ik heb alleen getallen voor Duitsland, maar redelijkheid suggereert dat het in principe overal hetzelfde is.

In Duitsland betaalt de armste 80% 1 miljard euro aan rente aan de rijkste 10% PER DAG. Ja, dat klopt, één miljard euro per dag. Dat is een indrukwekkend totaal van 365 miljard euro per jaar. Dat is één zevende van het Duitse BNP en geëxtrapoleerd naar Amerika moet de armste 80% minstens een biljoen per jaar betalen.

Het verklaart onweerlegbaar het oude adagium dat de rijken rijker worden en de armen armer.

Dit is de verborgen belasting waar niemand over praat.

Dit is het juk dat we dragen.

Dit is de ergste vorm van slavernij, omdat het slavernij is zonder het zelfs te bemerken.

Dit is rente en laat dat nooit meer worden vergeten.

Dit is onze dodelijke vijand en laat ons nooit meer opnieuw onze ogen ervan af houden, totdat het in het hellevuur is geworpen, samen met de woekeraars die ons ermee tot slaven hebben gemaakt.

Anthony Migchels is een Rente-Vrij Geld activist en oprichter van de Gelre, de eerste Regionale Munt in Nederland. Je kunt al zijn artikelen lezen op zijn blog Real Currencies.
Annotaties:
| #113727 | 16-10-2010 22:03 | ouwe knar
What you don't know is that by accepting the illusion of banks LOANING money, you have fallen into the trap of supporting oppression and war. Vote with your MONEY! Take back your credit you have let them use YOUR WHOLE LIFE!. Take back the energy you have loaned THEM to load the dice against peace. Yes. You did! Find out how and then ...

http://www.real-debt-elimination.com/real_freedom.htm

...there is not enough money to pay the debt that is being created by the expansion of credit. So when the person running the musical chair game inside the credit bubble gives the command to sit, there are more players than there are chairs, so somebody has to leave the game. ...Those who are forced to leave the game because there is not enough money in the economy to pay back all the debt the banks have created and profited from creating it, will lose everything they have worked to accrue. Who gets it? That's right, the banks. The banks receive a hard asset, representing the fruits of your labor and you have to start all over with nothing.
http://www.real-debt-elimination.com/real_money/confronting_the_illegal_money_system.htm
ouwe knar's avatar
| #113732 | 16-10-2010 22:48 | luit
zo verborgen is die slavernij niet en men is zich er al eeuwen van bewust.]
niet voor niets was het heffen van rente verboden in het vroege christendom en in de huidige islam trouwens ook.
| #113778 | 18-10-2010 07:54 | Baziel
Op zich is er niets mis met rente..

Het is gewoon de prijs die je betaalt aan een ander om gedurende een tijd gebruik te mogen maken van zijn kapitaal om zelf iets te doen.

Verder ben ik tegen overheidsmonopolies, dus ook voor het monopolie dat de centrale banken hebben op prijszettingen op de geldmarkt (de rentevoet).

Echter, dit systeem is niet geheel onbegrijpelijk; als een staat zomaar altijd meer zou kunnen uitgeven als ze binnenkreeg door het bijdrukken van geld zou er enorm veel inflatie zijn en zouden economische crisissen ook niet veraf zijn.

Denk bv aan de val van hyperinflatie.
| #113779 | 18-10-2010 08:01 | Baziel
Maar gezond verstand schrijft voor dat mensen effectiever zijn wanneer zij kunnen samenwerken.


Je beseft toch hopelijk dat wanneer economische actoren gaan samenwerken we dit kartelvorming en "monopolistisch" noemen?

Verder is het natuurlijk wereldvreemd om te doen alsof er alleen maar concurrentie is, wat dan bv met Joint Ventures of Holdings?
| #113780 | 18-10-2010 09:06 | Patman
Op zich is er niets mis met rente..

Het is gewoon de prijs die je betaalt aan een ander om gedurende een tijd gebruik te mogen maken van zijn kapitaal om zelf iets te doen.


Right. Heb je het artikel überhaupt wel gelezen?
Patman's avatar
| #113781 | 18-10-2010 09:07 | Patman
Echter, dit systeem is niet geheel onbegrijpelijk; als een staat zomaar altijd meer zou kunnen uitgeven als ze binnenkreeg door het bijdrukken van geld zou er enorm veel inflatie zijn en zouden economische crisissen ook niet veraf zijn.


Is dit een serieuze opmerking of heb je de afgelopen 3 jaar niet bewust meer meegemaakt? ;)

Ik stel voor: ga dat artikel lezen.
Patman's avatar
| #113846 | 18-10-2010 22:49 | Baziel

Right. Heb je het artikel überhaupt wel gelezen?


Ja, en ik beweer dat de conceptie die de schrijver van rente heeft verkeerd is.
Op zich is rente gewoon de prijs die je betaalt om gedurende een tijd van het kapitaal van een ander gebruik te maken.

Als ik een auto huur geef ik die op het einde van de dag ook terug + een prijs die betaal voor de geleverde dienst. Idem voor geld.

Is dit een serieuze opmerking of heb je de afgelopen 3 jaar niet bewust meer meegemaakt? ;)


Ik heb niet beweerd dat ik achter dat systeem sta, ik leg de rationale ervan uit.
Wat mij betreft zijn centrale banken gewoon overheidsinstellingen die ervoor kunnen zorgen dat overheden en invloedrijke bankiers de economie kunnen sturen.

Maar het is niet zo heel onbegrijpelijk dat er een rem wordt gezegd op geldcreatie door de overheid.

Wat houdt haar anders tegen om gewoon eindeloos te inflateren?? Politici staan niet altijd bekend om hun lange-termijnvisie.

Als de bank een zekere hoeveelheid geld creëert door jou een lening te verstrekken, dan neemt het het geld uit de circulatie wanneer je aflost. Schulden afbetalen betekent een afnemende geldvoorraad. De bank verschaft alleen het principaal, in ons vorige voorbeeld 200 duizend. Maar na dertig jaar is er 600 duizend terugbetaald terwijl er slechts 200 duizend was gecreëerd. Dus hoe kan dit? Hoe kan 600 duizend worden afbetaald met 200 duizend?


Dit is bv een argument tegen geldcreatie en fractionele reserves, maar niet tegen het concept van rente op zich...
| #113914 | 19-10-2010 21:38 | Antares
Op zich is rente gewoon de prijs die je betaalt om gedurende een tijd van het kapitaal van een ander gebruik te maken.


Stel dat jij honderd munten van me leent die ik zelf heb ontworpen. Namaak is ten strengste verboden. Vervolgens eis ik dat je er 101 gaat terugbetalen. Hoe kom je aan die laatste munt?
Antares's avatar
| #113958 | 20-10-2010 04:34 | Eheu
Vooral bedankt iedereen die bijdraagt aan de prachtige discussie hierover op Zapruder. Heel creatief. Op zo'n manier lukt het míj zelfs om economie te snappen, omdat het in een keer interessant wordt.
Groet
"Ach!"
| #114097 | 21-10-2010 13:30 | Baziel
Stel dat jij honderd munten van me leent die ik zelf heb ontworpen. Namaak is ten strengste verboden. Vervolgens eis ik dat je er 101 gaat terugbetalen. Hoe kom je aan die laatste munt?


Waarom zou ik die willen lenen? Lijkt me sterk dat er iets op de markt mee zou kunnen doen.
In je veronderstelling dat jij 100 munten maakt, en ze allemaal aan mij leent ga je voorbij aan het feit dat de rest van de economie wel met een andere geldsoort werkt.

Die leen ik dan wel, niet de jouwe.

Het fenomeen dat je aanhaalt zou enkel iets uitmaken in de hypothese dat jij zowel het principaal als de betaalde rente zou bijhouden en opnieuw helemaal zou uitlenen, en dan opnieuw rente zou incasseren, enz...

Zo werkt het niet in de echte wereld.

Zoals ik al aanhaalde, veel argumenten die hier worden gegeven zijn gericht tegen een fractioneel reserve systeem en geldcreatie, maar niet tegen rente op zich
| #114102 | 21-10-2010 14:41 | Antares
@Baziel
"Waarom zou ik die willen lenen?"


Ik maakte een vergelijking met de economie. De Centrale Bank heeft als enige het recht geld in omloop te brengen. Daarom leen je (indirect) van de Centrale Bank.

De truc is dat je alle Euro's bij elkaar moet nemen en kijken naar het netto gevolg van rente voor de samenleving als geheel. Iedere goede ondernemer kan de rente terugbetalen maar dat is alleen de productiezijde. Als ook de consumptiezijde wordt meegerekend dan blijkt er een tekort te ontstaan.

Aan de kant van de werknemer geschiedt het volgende. Al het geld dat in omloop is werd oorspronkelijk uitgeleend door de centrale bank. Als een werkgever loon overmaakt dan is dit geleend geld. In feite aanvaardt een werknemer salaris met de belofte dit vermeerderd met rente terug te zullen betalen. Natuurlijk doet de werknemer dat niet zelf maar feit is dat er iemand rondloopt die dat zelfde bedrag vermeerderd met rente verschuldigd is. Het netto resultaat van arbeid is hierdoor negatief.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen