Door community (initieel liedetecter), Op maa 14 dec 2015 00:01, 116 reacties, nieuws

De verzwegen ongemakkelijke waarheid over kinkhoestvaccinatie


door Jeremy R. Hammond | 14 september 2015

De New York Times
rapporteert bevindingen uit een nieuwe studie dat het grootste risico voor zuigelingen om nu besmet te raken met de bacterie die kinkhoest veroorzaakt van hun oudere broers en zussen komt.

The Times legt uit dat dit "waarschijnlijk een gevolg is van de afnemende immuniteit bij kinderen en adolescenten die het DTaP (combinatie) vaccin hebben ontvangen."

Inderdaad is afnemende immuniteit een ernstig probleem met het DTaP vaccin (die difterie, tetanus en pertussis (kinkhoest) antigenen bevat). Een recente studie gepubliceerd in Pediatrics concludeerde, "Tdap bescherming neemt binnen 2 tot 4 jaar af. Gebrek aan langdurige bescherming na vaccinatie zal waarschijnlijk bijdragen ​​tot verhoging van kinkhoest incidentie bij adolescenten."

Maar The Times is misleidend naar haar lezers door slechts een deel van het verhaal te vertellen waardoor de lezer de indruk krijgt dat alleen het geven van meer 'booster' shots het probleem op zou kunnen lossen.

Dat doet het niet.

Gevaccineerde personen verspreiden de ziekte
Afnemende immuniteit zelf doet de beschreven trend niet verklaren zoals een andere recente studie in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases opmerkte: "kinkhoest is op dit moment de minst effectief door vaccins vermijdbare ziekte, ondanks de uitstekende vaccinatiegraad waarbij 6 doses vaccin aanbevolen worden tussen de leeftijd van 2 maanden en adolescentie".

Onder-vaccinatie is dus nauwelijks het probleem.

Een essentieel stuk informatie wat The Times haar lezers onthoudt is dat het vaccin niet de overdracht van de ziekte voorkomt. In plaats daarvan kunnen gevaccineerde individuen asymptomatische dragers geworden.

Een studie uitgevoerd door de FDA en gepubliceerd in PNAS vond dat gevaccineerde bavianen "werden beschermd tegen ernstige kinkhoest geassocieerde symptomen maar niet tegen bacteriële kolonisatie en dat de infectie niet duidelijk sneller oploste dan bij ongevaccineerde dieren en daarbij gemakkelijk B. pertussis (kinkhoest) overdroegen naar niet-gevaccineerde contacten."

De onderzoekers beredeneerden dat dit te wijten was aan het verschil tussen het soort immuniteit wat door natuurlijke infectie wordt opgeroepen en die welke aan het vaccin wordt toegekend. Natuurlijke infectie verleent een robuuste cel-gemedieerde immuniteit welke feitelijk voorkomen wordt door vaccinatie, vanwege begunstiging van humorale immuniteit. Dat wil zeggen, het vaccin stimuleert de productie van antilichamen maar niet de “geheugen” cellen welke vereist zijn voor een robuuste en duurzame immuniteit.

Zoals de FDA samenvatte in een persbericht suggereerde hun bevindingen dat "hoewel personen geïmmuniseerd[sic] met een acellulair kinkhoestvaccin beschermd kunnen worden tegen de ziekte, ze nog steeds worden besmet met de bacterie zonder altijd ziek te worden en daarbij in staat zijn om een infectie te verspreiden naar anderen, met inbegrip van jonge kinderen. "

De directeur van de FDA afdeling Center for Biologics Evaluation and Research, waar het onderzoek werd uitgevoerd beschreef deze bevinding als: "van cruciaal belang voor het begrip van enkele van de redenen voor de stijgende incidentie van kinkhoest die we ervaren".

The New York Times deed overigens toentertijd wel verslag van de bevindingen van de FDA studie dat "onlangs gevaccineerde mensen de infectie gewoon verspreiden zonder zelf ziek te worden.” Het verslag citeerde de hoofdauteur van de studie: "Als je onlangs gevaccineerd bent, je een asymptomatische drager wordt. Dat is goed voor u, maar niet voor de bevolking."

Dat is precies het tegenovergestelde van wat ouders meestal wordt verteld over de noodzaak van inentingen, namelijk dat de "kudde" moet worden gevaccineerd om diegene die te jong zijn om het vaccin te ontvangen te beschermen: de zuigelingen.
In feite is de logische conclusie van deze bevindingen dat ouders van een zuigeling die een broer/zus vaccineren die zuigeling in gevaar brengen.

En het zijn juist zuigelingen, niet de oudere kinderen, die het meeste risico lopen op het ontwikkelen van ernstige complicaties van de ziekte.

Onnodig te zeggen, dat dit risico niet iets is waar de ouders routinematig van op de hoogte worden gesteld tijdens het bezoek aan hun kinderarts (of door de media, zoals The Times in dit voorbeeld zo treffend toont).

Maar dat is niet alles. Er is nog een risico van vaccinatie wat ouders niet wordt verteld.

Vaccin beleid en genetische selectie

Het wijdverbreide gebruik van het kinkhoest vaccin lijkt te hebben geleid tot een natuurlijke selectie (of eerder een onnatuurlijke selectie) van stammen van bacteriën die niet alleen beter bestand zijn tegen vaccinatie, maar blijkbaar juist een voorkeur heeft om gevaccineerde individuen te bevolken.

Zoals het overmatig gebruik van antibiotica heeft geleid tot de alarmerende toename van antibiotica-resistente "superbugs", zo zetten vaccins druk op virussen en bacteriën te selecteren op resistente en potentieel virulente stammen.

In geval van kinkhoest heeft de CDC in een intern communicatie gesteld dat "de recente opleving in kinkhoest gevallen geassocieerd is met afnemende immuniteit bij personen die het acellulaire pertussis-vaccin kregen", maar dat

een recente studie een andere verklaring suggereert voor de verminderde effectiviteit van het vaccin: een toename van Bordetella pertussis isolaten die pertactine (PRN) missen – een sleutel antigen component van het acellulaire kinkhoestvaccin. Een studie die screende op B.pertussis stammen die geïsoleerd werden tussen 1935 en 2012 voor geninserties welke de productie van PRN voorkomen, vonden overal significante toename van PRN-deficiënte isolaten in de Verenigde Staten. De eerste PRN-deficiënte stam werd geïsoleerd in 1994, in 2012 bedroeg het percentage PRN-deficiënte isolaten al meer dan 50%.


CDC onderzoekers onderzochten gegevens van epidemieën in Washington en Vermont. Hier is wat ze vonden:

Uit de bevindingen bleek dat 85% van de isolaten PRN-deficiënt waren en dat gevaccineerde patiënten een significant hogere kans hadden dan niet-gevaccineerde patiënten om te zijn besmet met PRN-deficiënte stammen. Bovendien, wanneer patiënten met up-to-date DTaP vaccinaties werden vergeleken met niet gevaccineerde patiënten, de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde, wat suggereert dat PRN-deficiënte bacteriën een selectief voordeel zouden kunnen hebben om DTaP-gevaccineerden te infecteren.Dus, samengevat:
A) Het kinkhoest vaccin voorkomt geen overdracht van de ziekte (en in feite kan de transmissie toenemen aangezien gevaccineerde individuen waarschijnlijk asymptomatisch zijn en er dus geen voorzorgsmaatregelen genomen zullen worden om zuigelingen in de familie niet bloot te stellen).
B) De meeste B. pertussis stammen in omloop in de VS zijn nu PRN-deficiënt gemuteerd.
C) gevaccineerde personen een hoger risico op infectie van PRN-deficiënte stammen hebben dan niet-gevaccineerde personen.

Het onontkoombare gevolg nu is dat – ironisch genoeg – dankzij het vaccinbeleid het vaccineren van kinderen tegen kinkhoest niet alleen alle kinderen in het gezin het risico op het krijgen van de ziekte met zich meebrengt, maar ook een groter risico betekend voor de gevaccineerde kinderen zelf.

Een opvolgende studie in Klinische Infectieziekten keek naar de gegevens van de acht staten in de VS en vond dat in het algemeen 85% van de pertussis isolaten PRN-deficiënt waren, met een bereik van 67% in Colorado tot 100% in New Mexico.

Bovendien werd bij gevaccineerde individuen "een significant hogere kans" geconstateerd voor het hebben van PRN-deficiënte B.persitus dan bij niet-gevaccineerde personen.

En met "significant" werd bedoeld dat gevaccineerde personen meer dan twee keer zoveel kans hebben om te worden geïnfecteerd als de niet-gevaccineerden. In feite, vonden ze dat volledig gevaccineerde patiënten "een 2- tot 4-maal grotere kans" hadden op het hebben van PRN-deficiënte kinkhoest dan de niet-gevaccineerden.

Zonder expliciet het vaccinbeleid als katalysator aan te merken, merken zij wel de verschijning van "een selectieve bevoordeling van bacteriën zonder de eiwitten" op.

Inderdaad.

Natuurlijk zou men denken dat dergelijke bevindingen twijfel zou moeten doen ontstaan ​​over het gevoerde vaccinbeleid. Maar de institutionele bijziendheid is hier dermate ingesleten dat vraagtekens stellen bij het vaccinbeleid uit den boze is. Uit de FDA studie die uitvond dat kinkhoestvaccins niet de overdracht van de ziekte weet te voorkomen concludeerde men bijvoorbeeld dat de oplossing gezocht moest worden in "verbeterde vaccins ontwikkelen".

De eenvoudige gedachte dat het menselijk lichaam van nature is ontworpen met een immuunsysteem dat in staat is tot het afweren van infectieziekten en dat we ons daarom zouden moeten richten op manieren om de opbouw van natuurlijke immuniteit te vergroten, zoals bijvoorbeeld door middel van goede voeding, is praktisch een gruwel voor de theorie van het onderliggende publieke vaccinbeleid (om niet te zwijgen voor de mega-winsten voor de farmaceutische bedrijven die zich juridische immuniteit door de regering wisten toe te laten kennen voor de schade veroorzaakt door hun vaccin producten).

Op zijn allerminst zouden ouders volledig en goed geïnformeerd moeten worden door de media, volksgezondheids-ambtenaren en hun kinderartsen. Maar voordat zelfs maar deze mate van gezond verstand op grote schaal zal worden beoefend, is het ongetwijfeld zeker nog een lange en moeilijke weg voor de voorstanders van een volledig open geïnformeerd publiek.
Annotaties:
| #242200 | 14-12-2015 10:19 | liedetecter
Wederom zie je de hallmark van de psychopaat aan het werk: Steeds wordt de beschuldiging omgedraaid. Nu is helder vast komen te staan dat het juist de gevaccineerden zijn die op vele manieren een gevaar voor hun omgeving zijn, en niet de niet-gevaccineerden! Kudde immuniteit door vaccinatie blijkt een hoax.

De zgn remedie om nog meer te vaccineren heeft niet geholpen, het levensgevaarlijke voorstel om zwangere vrouwen (met class C drugs) te vaccineren nog minder. De trend is nu immers definitief vastgesteld: De voordelen wegen niet op tegen de nadelen, net als bij antibiotica doet het blinde stijfkoppige doorvoeren van 'meer' medicatie, de respons van de natuur met potentieel gevaarlijker 'tegenhanger' niet teniet, integendeel .... eindresultaat is van de regen in de drup.

En ironisch genoeg zijn de gevaccineerden er nu slechter aan toe dan de niet-gevaccineerden. Hun natuurlijk immuniteit is kapotgemaakt door vaccinatie, en bovendien zijn ze hierdoor een wandelende bom geworden en broeinestjes van gemuteerde kinkhoest bacteriën die resistentie opbouwden tegen vaccinatie.
| #242201 | 14-12-2015 10:26 | liedetecter
'Kinkhoest positief' zal de nieuwe term moeten worden .... [ mind you, niet gevaccineerden kunnen uiteraard nog steeds kinkhoest krijgen en doorgeven, alleen is hun immuunsysteem nog niet gecompromitteerd door vaccinatie, en kunnen zij door goede zorg en boosten van het immuunsysteem op natuurlijke wijzen preventief de kans op kinkhoest verwaarloosbaar klein maken. ].
| #242202 | 14-12-2015 10:49 | liedetecter
'Kinkhoest positief' zal de nieuwe term moeten worden ....
moet zijn:

'Kinkhoest positief' zal de nieuwe term moeten worden voor gevaccineerden 'tegen' kinkhoest.
| #242212 | 14-12-2015 19:22 | feniks
En de LieDefender heeft weer een propaganda-artikel gevonden dat de halve waarheid vertelt, maar waarvan hij blindelings gelooft dat het de gehele waarheid is, gewoon omdat het in zijn Blinde Overtuiging past!

Weerom zet hij mensen aan om een vaccin te wantrouwen, gebaseerd op zijn onvolledige kennis en het verspreiden van negatieve medische nieuwtjes. Hij trekt zich er niets van aan dat dergelijke propaganda aantoonbaar tot sterfgevallen leidt. Nee, liever de Blinde Overtuiging te pas en te onpas verdedigen dan bezorgd zijn over de mogelijke dodelijke gevolgen van misinformatie…

Eventjes oplijsten wat door de auteur en/of de LieDefender allemaal genegeerd of verdraaid wordt:

1/ De titel is om te beginnen al helemaal misleidend “verzwegen ongemakkelijke waarheid”. Maar in werkelijkheid verzwijgt dit artikel zelf heel wat belangrijke feiten. Feiten die ongemakkelijk zijn, omdat ze niet passen in een Blinde Overtuiging.

2/ Kinkhoest is geen ongevaarlijke ziekte. In een recent draadje kon je in detail lezen hoe een (antivax) moeder haar drie kinderen maandenlang liet lijden aan kinkhoest, tot het moment dat de vader zelfs vreesde voor het leven van de kinderen. Maar durfde ook maar één van de zaplog antivaxxers hier op in te gaan? Had er ook maar eentje kritiek? Durfde ook maar één van hen een antwoord te geven op de vragen die ik hierover stelde? Nee, de vragen werden genegeerd, alhoewel ik er meermalen op terugkwam. Er werd gekronkeld en getrold, nog tientallen reacties lang, om toch maar niet te moeten ingaan op de ernst van de ziekte. Een klassieke truc van antivaxxers – in een ander draadje zitten ze al aan eenendertig maal negeren van een vraag die ik al eenendertig maal heb herhaald!

3/ Het vaccin werkt inderdaad niet perfect, en na enkele jaren is een deel van de gevaccineerden niet langer beschermd. Maar een groot deel blijft 10 jaar of meer beschermd. En dat is dus nog altijd beter dan niet-vaccineren, want dan is 100% van de kinderen niet beschermd. Dus, zelfs door te vaccineren met een niet-perfect vaccin, bescherm je nog altijd heel veel kinderen. Dat zijn dus nog steeds heel veel kinderen die niet maandenlang zich de longen uit het lijf hoesten. En door dat vaccineren verminder je dus nog steeds de kans op het verder verspreiden van de ziekte. Bovendien is de ziekte vaak minder ernstig als je ooit gevaccineerd was en ze toch krijgt. Maar dat wordt ook allemaal weer genegeerd door antivaxxers.


(wordt vervolgd, want er zijn zo veel fouten en misinterpretaties...)
| #242213 | 14-12-2015 19:24 | feniks
(... het vervolg)

4/ Het kinkhoest vaccin heeft bijna geen ernstige bijwerkingen. Maar zelfs die kleine kans op een (meestal niet ernstige) bijwerking, moet je nog steeds afwegen tegen de kans van het niet vaccineren en de kans op ernstige bijwerkingen van de ziekte zelf. Zoals ik al vaker schreef: “En dan stel je vast dat propagandawebsites de schade door niet behandelen maar al te vaak negeren" Iets dat antivax trollen maar al te vaak willen negeren, niet alleen in dit artikel maar ook in andere]http://zaplog.nl/zaplog/article/nieuw_bewijsmateriaal_versterkt_narcolepsie_link_naar_gsks_pandemrix#n242192]andere draadjes op zaplog[/url].

5/ En dan zijn er nog de enorme leugens, zoals: door “het vaccinbeleid … niet alleen alle kinderen in het gezin het risico op het krijgen van de ziekte met zich meebrengt, maar ook een groter risico betekend voor de gevaccineerde kinderen zelf.” Wat is het risico voor die kinderen? Waar staat er ergens in ook maar enige wetenschappelijke studie dat gevaccineerden een hogere kans op ziekte hebben??? Is dat gewoon grofweg een bewuste leugen, of is het gewoon omwille van het niet begrijpen van de studieresultaten?

6/ Of nog een verdraaiing: zoals “gevaccineerde personen meer dan twee keer zoveel kans hebben om te worden geïnfecteerd als de niet-gevaccineerden [met een PRN stam].” Een absurde verdraaiing van de feiten: de kans op infectie met een PRN stam verandert inderdaad niet door vaccinatie, maar de kans op infectie met de gewone stam wordt wel degelijk beduidend verlaagd. Daardoor is er inderdaad wel “meer dan twee keer zoveel kans”, maar dat is omdat er zoveel minder kans is op infectei door een gewone stam. Maar in totaal is de kans op een infectie dus wel degelijjk gedaald! Ook weer iets dat door de antivax trollen wordt genegeerd.

Absurde verdraaiing van de feiten, en van alle analyses waar naar wordt verwezen! Is het omdat het Blinde Propaganda is, of omwille van de onkunde van de auteur?

En wat zal nu de reactie zijn van de LieDefender en andere zaplog antivax trollen? Inhoudelijk reageren, met correcte analyses, cijfers en steekhoudende argumenten? Of verder verwijzen naar ander propaganda sites? Of gewoon direct op de man af beginnen spelen met allerlei zwartmakerij, omdat ze hun Blinde Overtuiging niet op een redelijke manier kunnen onderbouwen?
| #242218 | 14-12-2015 19:52 | liedetecter
En wat zal nu de reactie zijn van de LieDefender en andere zaplog antivax trollen? Inhoudelijk reageren, met correcte analyses, cijfers en steekhoudende argumenten?


1 tm 6 staat vol van inhoudsloos gescheld, drogredenen en pure duimzuigerij. Als dit je een reactie noemt, zeker dat is. Heb je iets serieus over het artikel te melden, be my guest, maar voor dergelijk lachwekkend getrol heb ik geen tijd.
| #242220 | 14-12-2015 20:57 | liedetecter
Voor de duidelijkheid 1 t/m 4 is puur gescheld ...

ad 5)
"enorme leugens"
. Het extra gevaar voor die gevaccineerde kinderen staat in het stuk, wat snap je niet aan:

Bovendien werd bij gevaccineerde individuen "een significant hogere kans" geconstateerd voor het hebben van PRN-deficiënte B.persitus dan bij niet-gevaccineerde personen.

de referentie naar data en uitleg staat erbij.

Alleen roeptoeteren dat het "een grove leugen is", is net als in 1 t/m 4 niet voldoende.

ad 6)
de kans op infectie met een PRN stam verandert inderdaad niet door vaccinatie,


Wat heb je niet begrepen aan de uitleg in het stuk (plus referentie naar data) dat dit juist wel het geval is?

Een opvolgende studie in Klinische Infectieziekten keek naar de gegevens van de acht staten in de VS en vond dat in het algemeen 85% van de pertussis isolaten PRN-deficiënt waren, met een bereik van 67% in Colorado tot 100% in New Mexico.
| #242221 | 14-12-2015 21:12 | liedetecter
Die gevaccineerde mensen hebben dus een significant hogere incidentie op een PRN-deficiente infectie en zijn dus allemaaldankzij vacinatie ineens actieve dragers van het gemuteerde perussis isolaat geworden, wat anderen kan infecteren, in sommige staten zoals New Mexico tot wel 100%.
| #242225 | 14-12-2015 21:32 | liedetecter
Overigens zijn de gevaccineerden volgens FDA zelf sowieso in staat de ziekte gewoon over te geven aan zuigelingen, wat een enorme SCAM is: het hele "herd immuniteit door vaccinatie" propaganda argument is daarmee compleet in duigen gevallen ...
| #242227 | 14-12-2015 21:39 | liedetecter
In The Proceedings of the National Academy of Sciences, shows that acellular pertussis vaccines licensed by the FDA are effective in preventing the disease among those vaccinated, but suggests that they may not prevent infection from the bacteria that causes whooping cough in those vaccinated or its spread to other people, including those who may not be vaccinated.


.. staat daar toch luid en duidelijk, iets wat de vaccin critici al jaren roepen, inclusief poster. .... Gaat Feniks nu roepen dat dit een misinterpreatie van de FDA is?
| #242228 | 14-12-2015 21:42 | feniks
inhoudsloos gescheld, drogredenen en pure duimzuigerij

LieDefender: Dat “gescheld” is gewoon een opsomming van al de aantoonbare feiten van hoe jij en ander antivaxxers de harde feiten gewoon negeren of verdraaien:

1/ Is het duimzuigerij dat er werd aangetoond dat negatieve propaganda kan leiden tot meer overlijdens? Heb jij in dat draadje daarover uitgelegd waar er fouten zouden zijn gemaakt in die studie van bewijsniveau 4?
2/ Is het duimzuigerij dat er geen enkele zaplog antivaxxers iets durfde schrijven over het immoreel gedrag van die moeder die haar kinderen niet liet behandelen tegen kinkhoest? Dat je dat bleef negeren wanneer ik er meermaals om vroeg?
3/ Is het duimzuigerij dat jij en andere antivaxxers al meer dan dertig maal eenzelfde vraag negeren, omdat je het niet aandurft om te antwoorden?

Het extra gevaar voor die gevaccineerde kinderen staat in het stuk,

Sorry, het “extra gevaar voor die gevaccineerde kinderen” wordt in dat stuk verzonnen door het (al dan niet bewust) verdraaien van de feiten. Zoals: “onlangs gevaccineerde mensen de infectie gewoon verspreiden zonder zelf ziek te worden.” Hoe kun je de bacterie verspreiden als de bacterie niet in het vaccin zit? Snap je het woord “acellular” niet??? Gewoon een loze bewering die voortspuit uit onkunde maar klakkeloos wordt aanvaardt!

in het algemeen 85% van de pertussis isolaten PRN-deficiënt waren

En weer iets dat dramatisch maar volledig niet begrepen wordt door de antivaxxers: Ik zal het proberen uit te leggen: Stel dat er geen vaccinatie is in een groep van 10.000 kinderen. Daarvan worden er na enige tijd 100 geïnfecteerd met een PRN stam, en 500 met een gewone stam. Dus 600 infecties dus. Een andere groep van 10.000 kinderen wordt wel gevaccineerd. Stel dat dit vaccin inderdaad alleen werkt tegen de gewone stammen. Dan worden er nog steeds 100 geïnfecteerd met een PRN stam, maar bijvoorbeeld maar 15 met de gewone stam. Wat stellen we vast? 15 van de 115 geïnfecteerden hebben de PRN stam, dus 87%. Maar we stellen ook vast dat er maar 115 infecties zijn, dus 485 infecties MINDER dan wanneer er niet zou zijn gevaccineerd. Of maar 19% van het aantal dat je zou bekomen indien niet gevaccineerd werd. 485 kinderen die niet ziek zijn, die niet voor maanden de longen uit het lijf hoesten. Dankzij vaccinatie. O ja, en die "tot 100% in New Mexico" betekent dus dat er 0% van de gevaccineerden met de gewone stam geïnfecteerd werden!

Kijk, dus alleen maar op die 85% concentreren, dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,” Want het wekt de indruk dat de zaken verergerd zijn, terwijl ze in feite zijn verbeterd.
En als je zo'n halve waarheden bewust verspreidt, dan ben je iemand die “trekt zich er niets van aan dat dergelijke propaganda aantoonbaar tot sterfgevallen leidt.
| #242230 | 14-12-2015 21:52 | liedetecter
Als je niet op het artikel kan reageren en uitsluitend een verwarde opsomming kan geven over hoe er ooit ergens niet naar jouw wens gereageerd werd op een niet meer te achterhalen item, ergens op deze site, heeft het weinig zin hier op dergelijk getrol te reageren. Doe dat dan op z'n minst in die draadjes, daar ga je overigens al erg genoeg door het stof.
| #242232 | 14-12-2015 22:02 | liedetecter
Kijk, dus alleen maar op die 85% concentreren, dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,” Want het wekt de indruk dat de zaken verergerd zijn, terwijl ze in feite zijn verbeterd.


Lijkt me niet, de zaken zijn helemaal niet verbeterd maar verergerd. Als je niet kunt lezen, en weer met drogredenen komt, ga ik niet reageren. Het stuk spreekt voor zich. Het vaccinatie beleid heeft er niet alleen voor gezorgd dat ouders misleid worden en nu hun zuigeling nodeloos en verzwegen aan extra besmettigsgevaar bloot stellen door hun gevaccineerde oudere gezinsleden, maar ook nog voor een gemuteerde stam die evenzeer gesmettelijk is.
| #242233 | 14-12-2015 22:02 | feniks
Als je niet op het artikel kan reageren

En deLieDefender verspreid weer flagrante leugens en misinterpretaties. Als ik stukken citeer uit het artikel en dan becommentarieer, dan reageer ik toch op het artikel?

En je hoeft ook nooit te reageren op hetgeen ik post. Maar als ik duidelijk maak hoe de INHOUD van het artikel verschillende punten negeert, en dat illustreer met andere voorbeelden om aan te tonen dat dit een STANDAARD PRAKTIJK is, dan is dat niet getrol, maar het duidelijk maken van de propagande wanpraktijken

En wat betreft die beweing: "op een niet meer te achterhalen item": ik geef altijd wel een hyperlink of een nummer van een reactie in hetzelfde draadje. ALs wetenschapper weet ik dat het belangrijk is om je standpunt te onderbouwen met de nodige verwijzingen.

E nwat schreef ik ook weeral in mijn eerste reactie? O ja:
En wat zal nu de reactie zijn van de LieDefender en andere zaplog antivax trollen? Inhoudelijk reageren, met correcte analyses, cijfers en steekhoudende argumenten? ... Of gewoon direct op de man af beginnen spelen met allerlei zwartmakerij, omdat ze hun Blinde Overtuiging niet op een redelijke manier kunnen onderbouwen?


Kijk, ik had echt geen glazen bol nodig om dat te voorspellen...
| #242234 | 14-12-2015 22:05 | liedetecter
En weer gaat Feniks bij gebrek aan inhoudelijk kommentaar over op zijn standaard protocol getrol, en voor getrol heb ik geen tijd.
| #242236 | 14-12-2015 22:08 | feniks
En weer gaat [s]Feniks [/s] De LieDefender bij gebrek aan inhoudelijk kommentaar over op zijn standaard protocol van getrol, en zwartmakerij.
| #242242 | 14-12-2015 22:30 | ouwe knar
standaard protocol
Feniks is helemaal niet zo dom als die zich voordoet. Hij is een snelle leerling. Standaard protocol: Yep prima term, gelijk toepassen. Hahahahahaha ;P
ouwe knar's avatar
| #242244 | 14-12-2015 23:17 | liedetecter
Yep, je moet wel een heel wanhopige Big Farma hufter trol zijn als je de data van zowel het CDC als het FDA zelf, gepubliceerd in alle grote kranten en bijeengebracht in het artikel met dit soort puur gescheld te lijf denkt te moeten gaan ....

Het is dan ook een uitstekend stukje onderzoeksjournalistiek van Jeremy R. Hammond die de vinger op meerdere uiterst zere plekken van de vaccinatie praktijk weet te leggen en de vaccin SCAM exposed waar dat moet: de vaccin theorie is stuk, de vaccin praktijk is een ramp en veroorzaakt mutaties en valse verwachtingen over immunisatie. In dit geval weer dat zuigelingen gewoon bloot gesteld worden aan besmettelijke ziekten door gevaccineerde gezinsleden, zonder overigens dat ouders daarvan op de hoogte worden gesteld wat ronduit crimineel is omdat juist zuigelingen het grootste gevaar lopen!, terwijl dat zonder vaccinatie van die gezinsleden niet direct zo zou zijn. Opnieuw door dom ingrijpen van de vaccinhufters zitten we nu opgescheept met een bevolking die zowel haar mogelijkheid tot natuurlijk immuniteit aan vaccinatie heeft verloren, als wel aan mutaties bloot staat die mogelijk nog veel gevaarlijker gaan uitpakken.
| #242270 | 15-12-2015 16:10 | liedetecter
Feniks, niemand heeft tijd voor trollerij, reageer of serieus op het artikel, of houdt gewoon je bek als je niks anders dan trollerij te melden hebt, het veranderd bovendien niks aan de gepresenteerde waarheid dat broers/zusjes door vaccinatie een levensgevaarlijke besmettingsbron worden voor de zuigeling in de familie ..
| #242275 | 15-12-2015 19:06 | feniks
reageer of serieus op het artikel, of houdt gewoon je bek als je niks anders dan trollerij te melden hebt,

Maar LieDefender, ik reageerde inhoudelijk op het artikel! Enkele voorbeelden
1/ Ik reageer op de inhoud wanneer ik aanklaag dat het artikel de waarheid verdraait: “er is inderdaad wel “meer dan twee keer zoveel kans”, maar dat is omdat er zoveel minder kans is op infectie door een gewone stam. Maar in totaal is de kans op een infectie dus wel degelijk gedaald! Ook weer iets dat door de antivax trollen wordt genegeerd.” (#242213)
2/ Ik reageer op de inhoud van het artikel wanneer ik schreef (met de nodige onerbouwing) dat “het “extra gevaar voor die gevaccineerde kinderen” wordt in dat stuk verzonnen door het (al dan niet bewust) verdraaien van de feiten.” (#242228)
3/ Ik reageer op de inhoud van het artikel wanneer ik in detail uitleg dat “alleen maar op die 85% concentreren, dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,” (#242228)

O ja, en zal ik ook eventjes ingaan op de inhoud van die link die jij opgaf in #242270? Daar staat toch maar weer mooi “Pregnant women should receive a dose of Tdap in every pregnancy to provide protection to their infants”. En dat is trouwens ook de conclusie die in de wetenschappelijke publicatie zelf ook staat. Of heb jij dat zinnetje dan maar weer genegeerd? Om het met je eigen woorden te zeggen: “het veranderT bovendien niks aan de gepresenteerde waarheiddat vaccinatie nog steeds de beste manier blijft om kinkhoest te voorkomen.

Maar ga jij in op de inhoud van mijn reacties? Nee, zoals gewoonlijk negeerde jij die, kwam jij af met allerlei insinuaties, zwartmakerij, verdraaiingen van de FDA –studies omwille van het niet begrijpen van het woord “acellular” (#242228), en schreef jij flagrante leugens zoals “En weer gaat Feniks bij gebrek aan inhoudelijk kommentaar”.

Jij aanvaardt gewoon blindelings de propaganda-artikelen die de “verzwegen ongemakkelijke waarheid” negeren ( #242212 ): vaccinatie tegen kinkhoest is niet perfect, maar het is veilig en beter dan niets. Ben je het er niet mee eens? Leg dan eens uit hoe volgens jou levens kunnen gered worden. (Inhoudloze) kritiek geven is gemakkelijk, maar probeer nu eens constructieve, opbouwende, voorstellen te formuleren (met degelijke onderbouwing natuurlijk!).

Merk trouwens ook op dat het antivax propaganda-artikel hierboven ook alleen maar (misleidende en foutieve) kritiek gaf, maar als enige "oplossing" afkwam met de inhoudloze antivax-mantra van "de opbouw van natuurlijke immuniteit te vergroten" en "goede voeding", iets wat echt niet voldoende is, zoals die ene antivaxxer ondervond met haar drie kinderen.
| #242280 | 15-12-2015 20:36 | Best Well
Waar zouden we zijn zonder de waarheid van Feniks

YoB1eEFB6FZ1m.gif

Blijft toch dat gevoel dat hier iets niet klopt.
Best Well's avatar
| #242286 | 15-12-2015 22:15 | liedetecter
Nee Feniks, precies wat ik bedoel. Hate speech en loze beschuldigingen maken om "iets" anti over het stuk te zeggen is niet hetzelfde als inhoudelijk ingaan op het artikel en laat staan argumenten hebben. Een ander woord daarvoor is "trollen". Ken je dat woord?

Drie keer ben je hierboven uitgenodigd je verdraaiingen en opzettelijk fout lezen van de tekst omwille van dat trollen te verklaren, maar daar ga je natuurlijk niet op in. Meer hoeven we weer niet te weten. Dank voor de trolbevestiging dus weer.
| #242300 | 16-12-2015 12:52 | liedetecter
[Feniks:]
Maar ga jij in op de inhoud van mijn reacties?


Niet dat jij de moeite hebt genomen om zelfs maar het artikel te lezen,
en dan al zeuren dat je al weer te kort komt?

Dus nee, meestal niet, ook vanwege de oeverloze offtopic prietpraat, verdraaiing en misleiding. Maar ik zal een uitzondering maken omdat het zo duidelijk is:

ad 1/ is op gereageerd. Je verdraaid de tekst gewoon opnieuw en weigert jezelf te corrigeren. (, uiteraard omdat toch niemand je excrementen opruimt hier)

[Feniks]:
Maar in totaal is de kans op een infectie dus wel degelijk gedaald!


100% BS zoals het artikel (en de FDA) precies uit de doeken doet:
Zoals de FDA samenvatte in een persbericht suggereerde hun bevindingen dat "hoewel personen geïmmuniseerd[sic] met een acellulair [gelezen Feniks?] kinkhoestvaccin beschermd kunnen worden tegen de ziekte, ze nog steeds worden besmet met de bacterie zonder altijd ziek te worden en daarbij in staat zijn om een infectie te verspreiden naar anderen, met inbegrip van jonge kinderen. "


ad 2/ (heeft geen onderbouwing) maar val je opnieuw in herhaling, terwijl het antwoord hierboven in een eerdere reactie al staat. Gedram dus.

ad 3/ is statistische prietpraat die niet over het artikel gaat. Zoals je zelf zegt: het klopt wel, alleen ben je niet in staat gebleken te vertellen wat dan propaganda is, en wat niet.

Er blijft dus weer helemaal niks over van je zgn inhoudelijk reageren. Een fopspeen voor de trollen bühne.


O ja, en zal ik ook eventjes ingaan op de inhoud van die link die jij opgaf in #242270? Daar staat toch maar weer mooi “Pregnant women should receive a dose of Tdap in every pregnancy to provide protection to their infants”.


Dat staat er inderdaad. Het artikel heeft zelf ongeveer 6000 woorden! Alleen ga je daar off topic op in, en dus wéér niet inhoudelijk:

Ik zal je reden van ageren (ipv reageren) maar even in de herinnering roepen: Je hikte en bloosde van het feit dat de FDA in dat artikel toegeeft dat zuigelingen besmet worden met jouw opgedrongen kinkhoest vaccinatie propaganda, terwijl die ouders exact het tegenovergestelde voorgehouden wordt als de reden om te vaccineren: dat we een kudde immuniteit moet zien te bereiken om die zuigelingen juist te beschermen. Dat blijk een wasse neus, die zuigelingen lopen juist gevaar!

Hoe psychopathisch zit die vaccinatie praktijk dus in elkaar? Je hoeft alleen het artikel te lezen om dat te snappen.
| #242301 | 16-12-2015 13:00 | liedetecter
En daarbij laten we het weer even wat onze Feniks betreft ... lijkt me helder. Trol-vrije reacties op het artikel zijn overigens altijd meer dan welkom.
| #242311 | 16-12-2015 20:20 | feniks
En de LieDefender blijft zijn verdraaingen maar wanhopig verdedigen en blijft maar negeren wat hem niet aanstaat of wat hij niet begrijpt. Blijkbaar begrijpt hij echt niet waarover het gaat, en misinterpreteert hij hetgeen ik schrijf of wat de FDA schreef.

Zoals de FDA samenvatte in een persbericht suggereerde hun bevindingen dat "hoewel personen geïmmuniseerd[sic] met een acellulair [gelezen Feniks?] kinkhoestvaccin beschermd kunnen worden tegen de ziekte, ze nog steeds worden besmet met de bacterie zonder altijd ziek te worden en daarbij in staat zijn om een infectie te verspreiden naar anderen, met inbegrip van jonge kinderen. "


En de LieDefender blijkt niet te snappen wat hij zelf citeert! Eerst en vooral: Een niet-gevaccineerde kan geïnfecteerd worden, ziek worden en zo ook de ziekte verspreiden. Maar wat de FDA daar aan toevoegt is: Een gevaccineerde kan ook geïnfecteerd worden (maar die kans is kleiner), kan soms ook ziek worden (maar die kans is kleiner), en kan de ziekte verspreiden (maar enkel indien hij toch geïnfecteerd is). Dus voor elk van de drie stapjes, is er een voordeel aan het vaccin: minder geïnfecteerden, minder zieken, minder verspreiding (omwille van minder geïnfecteerden). Dus ja, de ziekte kan nog verspreidt worden door gevaccineerden, maar de kans is kleiner. Lees nog maar eens ten gronde wat de FDA schreef, en je zult vaststellen dat iets anders beweren gewoon een verdraaiing is van de feiten. Het vaccin werkt niet perfect, maar er is dus duidelijk een voordeel aan het gebruik ervan.

statistische prietpraat die niet over het artikel gaat.

Weerom een vage, loze bewering, die je onkunde aantoont. Het probleem is juist dat het artikel dat punt NEGEERT. De auteur probeert met die 85% de indruk te scheppen dat er meer kinkhoest is, maar in realiteit is er minder dankzij het vaccinatieprogramma. Het is zoals een bikini: soms is het interessanter wat men niet toont, dan wel toont. Ik leg bloot wat de auteur negeert, maar jij wil dat weer verbergen. Hoe zedig van jou!

“dat we een kudde immuniteit moet zien te bereiken om die zuigelingen juist te beschermen. Wat blijk een wasse neus, die zuigelingen lopen juist gevaar!”

Waar staat dat ergens? War staat dat men voor knkhoest naar kudde-immuniteit streeft? Zelfs zonder kudde-immuniteit kun je beschermen. Zonder kudde-immuniteit is niet iedereen beschermt, maar er zijn er toch (veel) meer beschermd dan zonder vaccinatie programma. Ik herhaal daarom nog maar eens, want het is weer eens iets dat jij blijft negeren:
vaccinatie tegen kinkhoest is niet perfect, maar het is veilig en beter dan niets. Ben je het er niet mee eens? Leg dan eens uit hoe volgens jou levens kunnen gered worden. (Inhoudloze) kritiek geven is gemakkelijk, maar probeer nu eens constructieve, opbouwende, voorstellen te formuleren (met degelijke onderbouwing natuurlijk!).
| #242314 | 16-12-2015 20:42 | Best Well
Beste Farmatrol

Roundup is niet perfect, maar het is veilig en beter dan niets.

Zo klinkt deze lobbyclub dus ook:
Best Well's avatar
| #242315 | 16-12-2015 20:48 | liedetecter
En weer iets dat dramatisch maar volledig niet begrepen wordt door de antivaxxers:
Wat overduidelijk uit het artikel en het aangehaalde onderzoek begrepen kan worden is dat je hier bewust de cijfers tweakt .. je laat immers gewoon de core waar het om gaat buiten beschouwing: dat mensen die gevaccineerd zijn een significant hogere kans hebben met een PRN-deficiente bacterie geinfecteerd te worden, omdat ze gavaccineerd waren . Dat komt heel erg duidelijk uit het onderzoek (hierboven aangehaald) van zowel anti als pro vaxers naar voren, en jij gaat dat hier propandistisch ontkennen? Cool man, you make my day.
| #242319 | 16-12-2015 21:17 | liedetecter
Een erg ongemakkelijke waarheid voor je neem ik aan?
| #242322 | 16-12-2015 21:45 | liedetecter
War staat dat men voor knkhoest naar kudde-immuniteit streeft?


Tsja ... ik ga je niet bij je handje nemen het stuk en de referenties te lezen. In het andere draadjes biedt het CDC nb haar excuses aan en zegt dat kudde immuniteit niet gaat lukken met het kinkhoest vaccin.
Kom je hiermee. Sorry. Je vraagt je af waar alle propaganda eigenlijk over gaat ... weten de vaccin bakkers zelf nog wel waar ze mee bezig zijn?

Ik kan me voorstellen dat de propaganda kanalen overtoeren draaien ... wie kan al deze tegenstrijdigheden nog aan elkaar liegen?
| #242325 | 16-12-2015 22:16 | liedetecter
Aan inhalen komt nooit een einde

[Friedrich Nietzsche]
| #242326 | 16-12-2015 22:54 | siban
Nog even een leuke anekdote over hoe veilig en fijn die gedwongen kinkhoest vaccinaties wel niet zijn

This man wanted to enter the hospital to see his newly born child. The hospital demanded he take a whooping cough vaccine before entering. He didn't want to argue and took the vaccine. Full paralysis of all 4 limbs immediately following the vaccination. Government denies the vaccine was involved even though the injury happened immediately upon vaccination, he was perfectly healthy before the injection and the condition is a common side effect of many vaccines. Evil feasts again.


https://www.youtube.com/watch?v=xvcMo_-RM78
siban's avatar
| #242341 | 17-12-2015 10:41 | liedetecter
De auteur probeert met die 85% de indruk te scheppen dat er meer kinkhoest is
Nee Feniks, precies alleen jij probeert dat heel ratterig met die suggestieve opmerking, uiteraard om de auteur valselijk zwart te maken.

De auteur haalt gewoon het onderzoek aan waarin wel staat dat:
Uit de bevindingen bleek dat 85% van de isolaten PRN-deficiënt waren en dat gevaccineerde patiënten een significant hogere kans hadden dan niet-gevaccineerde patiënten om te zijn besmet met PRN-deficiënte stammen.
(En in New Mexico dus al 100%).

PRN-defficiente stammen zijn gemuteerde variaties van de kinkhoestbacterie die in staat blijken de vaccin-geinduceerde immuniteits respons te omzeilen, en dus hoogst waarschijnlijk de oorzaak zijn van de opleving aan uitbraken van kinkhoest.

Het origineel:
Overall, 85% (640/753) of isolates were PRN–. The proportion of PRN– isolates ranged from 67% in Colorado to 100% in New Mexico;


En hier de studie waar het om gaat
| #242343 | 17-12-2015 10:46 | liedetecter
De suggestie die uit de studie komt is veel ironischer, namelijk dat juist gevaccineerde mensen eerder besmet worden met die gemuteerde bacterie. Wow.
| #242345 | 17-12-2015 11:15 | liedetecter
En ook in #n242311http://zaplog.nl/zaplog/article/de_verzwegen_ongemakkelijke_waarheid_over_kinkhoestvaccinatie#n242311 gaat Feniks over op precies dezelfde tactiek waarmee hij ook al de auteur probeerde zwart te maken, door zelf eerst te suggereren dat er iets is mis geïnterpreteerd of niet begrepen of verdraait, en niet kunnen zeggen wat dat dan zou zijn om vervolgens een ellenlang schoolmeester leuter propaganda verhaal op te hangen over hoe vaccinatie geacht wordt te werken. Puur nodeloos getrol wat volstrekt om de kern van het artikel heen staat te lullen!
| #242377 | 17-12-2015 19:32 | feniks
Uit de bevindingen bleek dat 85% van de isolaten PRN-deficiënt waren
dat mensen die gevaccineerd zijn een significant hogere kans hebben met een PRN-deficiente bacterie geinfecteerd te worden, omdat ze gavaccineerd waren .

En de LieDefender verdraait weerom de feiten! Hij blijkt ofwel door zijn onkunde echt niet te begrijpen wat dit betekent, of anders probeert hij op een geniepige manier de bewust de cijfers te “tweaken”. Ik ben hier al uitgebreid op ingegaan in #242228 (vanaf de zin “Ik zal het proberen uit te leggen: Stel dat…” Ofwel heeft hij dat gewoonweg niet begrepen, of anders besliste hij om dat bewust te negeren en verder te trollen…

De percentages zijn inderdaad gestegen, maar de aantallen zijn gedaald. Zoals ik al eerder schreef over wat die auteur en de LieDefender doen: “dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,””
| #242378 | 17-12-2015 19:37 | feniks
Feniks: Waar staat dat men voor kinkhoest naar kudde-immuniteit streeft?
LieDefender: Tsja ... ik ga je niet bij je handje nemen het stuk en de referenties te lezen.

Terwijl de LeugenVerdediger uit heel wat andere teksten citeert, lukt het hem nu niet om hier een citaat te geven. Met andere woorden: de LieDefender heeft het niet gevonden. Wat logisch is: omdat het niet bestaat. Weerom iets dat hij uit zijn duim heeft gezogen!

weten de vaccin bakkers zelf nog wel waar ze mee bezig zijn?

Ja, die weten dat maar al te goed. Maar weet de LeugenVerdediger waar zij mee bezig zijn? Of verzint hij hier maar wat over, en komt hij af met valse beschuldigingen? De LeugenVerdediger komt steeds opnieuw af met loze beweringen en leugens, over wat hij DENKT dat ze wel en niet doen. Getrol dus…

Maar als ik op de man af vraag of de overheid goed bezig is, dan blijt hij hte antwoord schuldig. Tot vijfendertig keer toe heeft hij ondertussen die vraag al genegeerd. EN telkens weer is hij daar met een inhoudloze trol-reactie...
| #242380 | 17-12-2015 19:42 | liedetecter
Bij Feniks weet je altijd direct hoe hij gaat trollen. Begint hij met "het artikel verdraait xxxx", dan weet je dat hij zelf iets gaat verdraaien.
Begint hij met : "en weer een leugen die xxxx", dan weet je dat hij kats een potje gaat liegen.
Begint hij triomfantelijk met "En opniew een misleiding van xxxxx", dan weet je dat hij zijn trollen dopamine momentje heeft zelf een geweldige misleiding heeft uitgedacht.

Feniks, get a hike man ...
| #242382 | 17-12-2015 19:51 | feniks
"Bij Feniks de LieDefender weet je altijd direct hoe hij gaat trollen:" hij gaat alles negeren wat aantoont dat hij het mis heeft. Hij blijft zich vasthouden aan zijn eigen Leugens, en -niettegenstaande zijn volledige onkunde- doen alsof hij het allemaal zoveel beter weet dan alle experten. Hij zal dan beginnen met zwartmakerij en op de man spelen, maar dat is eigenlijk gewoon een BEWIJS dat hij het debat heeft verloren, bij gebrek aan inhoudelijke argumenten.
| #242384 | 17-12-2015 20:01 | liedetecter
Fout script ... ik zei nog zo hier dat je eerst het artikel moet lezen ... Er kan anders uiteraard helemaal geen sprake van een debat zijn! ... Het idee al dat je jouw trollen geneuzel hier "een debat" noemt .... tsja
| #242444 | 18-12-2015 18:45 | feniks
En de LeugenVerdediger blijft maar trollen, om via afleidingsmanoeuvres te verbergen dat hij geen degelijke antwoorden kan geven. Hij doet alsof ik sommige artikelen niet zou hebben gelezen, maar in werkelijkheid snapt hij zelf maar een klein deeltje van wat hij leest. Daardoor maakt hij fouten, vertrouwt hij de verkeerde bronnen, of trekt hij verkeerde conclusies. Zaken die ik blootleg, en die hij naderhand niet durft te erkennen. Vragen of opmerkingen zoals (in dit draadje alleen al):
De auteur probeert met die 85% de indruk te scheppen dat er meer kinkhoest is, maar in realiteit is er minder dankzij het vaccinatieprogramma.

Waar staat dat men voor kinkhoest naar kudde-immuniteit streeft?

Leg dan eens uit hoe volgens jou levens kunnen gered worden. (Inhoudloze) kritiek geven is gemakkelijk, maar probeer nu eens constructieve, opbouwende, voorstellen te formuleren

“dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,”

Hij zal dan beginnen met zwartmakerij en op de man spelen, maar dat is eigenlijk gewoon een BEWIJS dat hij het debat heeft verloren, bij gebrek aan inhoudelijke argumenten.

Tot vijfendertig keer toe heeft hij ondertussen die vraag al genegeerd.


Ik reageer gewoon maar op wat jij voorschotelt. Wil je niet dat ik je op je fouten wijs? Zwijg dan gewoon als je je baseert op Onkunde en Blinde Overtuigingen in plaats van op Expert Kennis. Of denk ook eens aan wat er duizenden jaren geleden al in de Bijbel werd geschreven (Spreuken 9:8):

f7e6b9c10e0a2760017f1a9118161f3c.jpg
| #242445 | 18-12-2015 18:53 | Best Well
En die Feniks blijft maar trollen, om via afleidingsmanoeuvres te verbergen dat hij geen degelijke antwoorden kan geven. Hij doet alsof ik sommige artikelen niet zou hebben gelezen, maar in werkelijkheid snapt hij zelf maar een klein deeltje van wat hij leest. Daardoor maakt hij fouten, vertrouwt hij de verkeerde bronnen, of trekt hij verkeerde conclusies. Zaken die ik blootleg, en die hij naderhand niet durft te erkennen. Vragen of opmerkingen zoals (in dit draadje alleen al):
En daarna gaan we over op bijbelse spreuken.

Ben je nu eens klaar Feniks?
Best Well's avatar
| #242450 | 18-12-2015 19:15 | feniks
Bestwel, gewoon een zinnetje kopiëren en een naam er in veranderen betektn nog niet dat het correct is. Heb jij ooit al eens ergens een inhoudelijk tegenwoord gegeven op wat ik postte? Ik denk het niet. Kun jij de LieDefender helpen met een antwoord te geven op de vragen die hij negeert? Ik denk het niet.
Toon eens dat jij wel een degelijk idee hebt van hoe het allemaal beter moet. Ik pik er gewoon één punt uit dat zowel jij als de LieDefender blijven negeren:
Leg dan eens uit hoe volgens jou levens kunnen gered worden. (Inhoudloze) kritiek geven is gemakkelijk, maar probeer nu eens constructieve, opbouwende, voorstellen te formuleren
| #242451 | 18-12-2015 19:19 | spaceman
@Bestwel

@Fe-niks is geen academicus.Waarschijnlijk een gesjeesde artsenbezoeker uit Antwerpen of omgeving.Anyway...bij gebrek aan moderatie lijkt mij de enige oplossing deze trol gewoon te negeren.Wanneer we doorgaan met deze irritante, nietzeggende trol te voeden vervuilen we alleen draadjes en het Zaplog.

DUS NEGEREN DIE TROL
spaceman's avatar
| #242452 | 18-12-2015 19:26 | Best Well
Zullen eens we een poll houden wie van de lezers zit te wachten op de absolute waarheid van Feniks.

En Feniks ben je dan bereid je bij de conclusie neer te leggen om bij meerderheid van stemmen hier gewoon te verdwijnen.

Feniks op weg naar een publiek dathem tenminste wel kan waarderen.

Om maar te beginnen: van mij mag je weg Feniks
Best Well's avatar
| #242453 | 18-12-2015 19:43 | Antares
@Bestwel
+1
Antares's avatar
| #242455 | 18-12-2015 20:01 | Miep
Patman, kan deze troll verwijderd worden? Hij helpt je concept om zeep!
| #242456 | 18-12-2015 20:03 | ouwe knar
En Feniks ben je dan bereid je bij de conclusie neer te leggen om bij meerderheid van stemmen hier gewoon te verdwijnen.
Ja, feniks, ben je bereid je meest favoriete speelgoedje zomaar op te geven voor een mager schouderklopje van mensen die je niet kent en ook niet wil kennen?

Van Donkerdoorn mag je blijven, PATMAN heeft belangrijker dingen aan zijn hoofd, P.uncia is ✝ (R.I.P.) , dus je kun rustig zalog vernaggelen, centjes 'verdienen' voor de baas, whatever....
Niemand die je wat doet.
Het waren slechts die anti-vaxtrollen die maar bleven trollen. Eigen schuld dikke bult.

'Rest my case' schijnt in niemands woordenboek voor te komen.
ouwe knar's avatar
| #242457 | 18-12-2015 20:06 | spaceman
Het is eigenlijk heel simpel: NEGEREN!!!!!!!!!!!!!! die trol.

Hoe moeilijk kan het nou zijn om niet meer op die malloot te reageren? Dan verdwijnt ie vanzelf.
spaceman's avatar
| #242470 | 18-12-2015 22:29 | ffloor
Omdat ik van vaccins te weinig afwist daarom een boek erover gekocht voor slechts 5,- van Daan de Wit, zeker geen onbekende in vaccinland en met 2½ cm dikte is dit beslist gèèn miskoop!
Oa bij http://www.veenmedia.nl in de koopjesrubriek en verzendkosten van 1,95 is ook nog prima te doen. ISBN.9789.0477.03600.
Titel: Dossier Mexicaanse Griep, Lemniscaat.
- maar beschrijft vooral de manier waarop vaccins gemáákt worden en hoe het mogelijk is hoe zoveel verkeerde hulpstoffen de patiënten bijna tot overlijden brengen!
De bronvermeldingen zijn extern op http://www.dossiermexicaansegriep.nl te vinden.

Ik heb het nog niet helemaal uitgespit, maar mijn conclusie in deze discussie is nu wel: @Felix en overige @ hebben allemaal gelijk bij gebrek aan kennis hoe de dingen worden gemixt...!
Een werkend vaccin bouwen blijkt heus wel mogelijk en tegen geringe kosten - maar de bottelneck, alsook vreemde onderlinge reageren zit in de hulpstoffen!!!
En ja, daarover hebben we op Zaplog al hele blogs over volgeschreven en dat blijkt dus volkomen terecht te zijn!
Het doet mij herinneren aan mijn eigen tijd als ir. in de apparatenbouw: je bent afhankelijk van welk onderdeel is betrouwbaar - en word ik niet belazerd middels nep-onderdelen?
Dit is het eerste boek dat op toeleveranciers van hulpstoffen eens wat dieper op ingaat - en ook hoe echt wel goede vaccins ontsporen tot regelrechte kindermoordenaars. Een aanrader!
Beslist, en voor de prijs hoef je het niet te laten.
| #242474 | 18-12-2015 22:53 | Best Well
Je hebt gelijk ffloor het is zeker niet zwart wit.
Informatie over het hele spectrum is welkom.
Van een werkend vacin tot moordende vacins.
Nieuwe inzichten waarbij de schrijver het zelfs nog fout mag verwoorden. Discuseren met verstandige mensen die ook andere inzichten willen proberen te begrijpen.
Waar ik afhaak is bij eenzijdige propaganda, het ontkennen directe en indirecte gezondheidsschade. En nog erger eindeloos hetzelfde argument herhalen waarvan blijkbaar iedereen de neus er al van vol heeft. het presenteren als de absolute waarheid.
Best Well's avatar
| #242484 | 19-12-2015 00:12 | liedetecter
Waar ik afhaak is bij eenzijdige propaganda, het ontkennen directe en indirecte gezondheidsschade. En nog erger eindeloos hetzelfde argument herhalen waarvan blijkbaar iedereen de neus er al van vol heeft. het presenteren als de absolute waarheid.
Precies, in 1 woord: "trollen", dus.

Het is ook veel gemakkelijker. Die ogenschijnlijk niet te verifieren details zijn niet voor niets voor een leek nauwelijks verfieerbaar, die worden natuurlijk met opzet inbegracht om zo onbetrapt met leugens twijfel te kunnen zaaien en het onderwerp en de conclusies in discrediet te kunen brengen.

Trollen doen dat om te zieken, en misgunnen andere standpunten en inzichten hun bestaansrecht.

Zo is dit bv een steengoed artikel, wat op meerdere plekken van de kinkhoestvaccinatie praktijk de zere plek weet te leggen, wat door Feniks onmiddelijk op surrealistische irrelevante (offtopic) details wordt aangevallen.

Zo gaat hij b.v. helemaal los over een overduidelijk bewust misgeinterpreteerde "85% meer gemuteerde kinkhoest bacterien die door een US lab gevonden werden bij voornamelijk met kinkhoiest vaccin gevaccineerde mensen", door te stellen dat de auteur daarmee zou bedoelen dat er 85% meer kinkhoest voorkomt.

Dit is overduidelijke BS en bewuste manipulatie van Feniks om een handvat te hebben ergens stampij over te kunnen trappen. Maar het slaat als een tang op een varken. De auteur stelt dat helemaal precies nergens natuurlijk, maar dan moet je wel lezen. Feniks gokt dat mensen niet lezen, waarschijnlijk een redelijk goeie gok.

Het artikel stelt namelijk iets veel sterkers nog, de onderzoekers stellen vast, en natuurlijk niet de auteur die hen alleen aanhaalt, dat de gemuteerde bacterie tot wel 85% prevalent bij gevaccineerde mensen voorkomt en dat dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn van de steeds maar vaker voorkomend uitbraken.

Hetzelfde zou van alle andere getrol van Feniks gezegd kunnen worden, maar wie heeft daar tijd voor hé ... Nog iets waar trol Feniks op speculeert en gaat vrolijk zichzelf tot in het oneindige als een geschifte autist lopen herhalen. Tsja.

Wie het artikel echter goed leest, ziet hetzelfde met vaccins gebeuren als met antibiotica: bacteria worden resistent en gaan muteren. Het mechanisch ingrijpen van de vaccingekkies door het blokkeren van de natuurlijk werking van het immuunstysteem brengt ons van de regen in de drup, de natuur past zich aan en maakt een superbug.

Komt bekend voor nietwaar? Niet alleen bij antibiotica zagen we het, maar ook bij monsanto's landbouwgif, de natuur laat zich niet verjagen voor krankzinnige monocultuur gedachten, en creëert gewoon een superweed. Nu dus ook bij vaccins.

Vandaar dat steeds maar opnieuw die vaccin getweakt moet worden!
Hepatitus A, B,C,D, E etc ... Influenza 1,2,3,4,5,6 ...HPV, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 etc .....

Het is een race tegen de natuur, en reageert steeds heftiger want ;aat zich niet door een paar vaccingekkies verjagen natuurlijk. Resultaat is dat die vaccingekkies ons opzadelen, net als met antibiotica, met steeds meer en potentieel gevaarlijker varianten van ziektes die eigenlijk al op hun retour waren door natuurlijke kudde immuniteit (die kapot gemaakt wordt door vaccininatie).

Zie daar de echte scope van het probleem.
| #242486 | 19-12-2015 00:18 | liedetecter
En dan hebben we nog niks gezegd over de krankzinnige toxic load waarmee de gekkies ons half lam mee willen spuiten, naar zeggen om maar de gewenste humorale immuniteit te forceren. Of willen ze daar nog wat anders mee?
| #242489 | 19-12-2015 00:48 | liedetecter
Waarom het idee niet mag postvatten dat de natuur nu eenmaal is wat het is en een (grootdeels door de gekkies zelf toegegeven onbegrepen) immuunsteen heeft om met ziekten om te gaan die perfect in levende synergie met de natuur existeert, kan eigenlijk alleen een commerciële reden zijn. De vaccin industrie heeft zichzelf uitgevonden, op de kaart gezet, en zal als de enige echte superbug willen overleven door onze natuurlijke immuniteit te willen slopen en te vervangen voor een imperfect kunstmatige via vaccins ... Dat nu duidelijk wordt dat dit verschrikkelijk fout aan het gaan is, moet koste wat koste door trollemanzen de kop ingedrukt worden, maakt niet uit hoeveel slachtoffers ze maken en zal daartoe steeds meer en krachtiger vaccins moeten ontwerpen, die steeds meer schade doen, want time to market is uiteraard alles ...

Je moet wel een ongelofelijk geschifte narcist zijn om in die waanzin vertrouwen te hebben, terwijl het recht voor je neus verschrikkelijk fout gaat ...
| #242496 | 19-12-2015 01:12 | Best Well
Juist daar waar het fout gaat, daar hebben de vaccin verkopers geen antwoord op. Het is slecht voor hun handel, ontkennen dan maar?
Na alle verhandelingen rondom HPV is de jaarlijkse griepprik al niet meer zo populair (zelfs niet bij medisch personeel).
Het in stand houden van je eigen imuum systeem doe je tenslotte niet door er rommel in te pompen.
Best Well's avatar
| #242497 | 19-12-2015 01:20 | spaceman
Het klinkt misschien hard maar de natuur is zo, dat ziektes de zwakste elimineren.Degene die de betreffende ziekte overleefd geeft dat genetisch weer door.De volgende generatie is dan resistent.Zo hou je een sterke bevolking over.Ratten bijvoorbeeld hebben dat bewezen met gif.De volgende generatie was resistent tegen rattengif.Hoe anders hebben we ons miljoenen jaren in stand kunnen houden?
spaceman's avatar
| #242498 | 19-12-2015 01:25 | spaceman
Om mijn argumentatie kracht bij te zetten:

http://www.scientias.nl/overlevenden-van-de-zwarte-dood-leefden-opvallend-lang/

Dus kun je je afvragen of vaccineren ( of het effectief is laat ik even in het midden) überhaupt zo'n goed idee is.

Ik gooi nu de knuppel in het hoenderhok *grijns*
spaceman's avatar
| #242508 | 19-12-2015 09:36 | feniks
Bestwel: Zullen eens we een poll houden wie van de lezers zit te wachten op de absolute waarheid van Feniks.

“I'm all in favor of the democratic principle that one idiot is as good as one genius, but I draw the line when someone takes the next step and concludes that two idiots are better than one genius.” Leo Szilard

LieDefender: Zo is dit bv een steengoed artikel,

Behalve dan voor al de fouten en verdraaiingen die ik in het begin van dit draadje opgaf, en die jij NEGEERT (#242212 #242213). Jouw reactie daarop (#242220) was gewoon een bewijs dat je niet begreep waar het over gaat. En sindsdien is dit draadje gewoon helemaal bergaf gegaan…

Bestwel: Discuseren met verstandige mensen die ook andere inzichten willen proberen te begrijpen.
Waar ik afhaak is bij eenzijdige propaganda, het ontkennen directe en indirecte gezondheidsschade.

Daar ben ik het 100% mee eens. Ontken ik (of de overheid) mogelijke gezondheidsschade? Nee. Lees daarvoor]http://zaplog.nl/zaplog/article/nieuw_bewijsmateriaal_versterkt_narcolepsie_link_naar_gsks_pandemrix] het draadje over narcolepsie[/url]. Maar erkennen de antivaxxers dat er ook gezondheidsschade kan zijn aan niet-vaccineren? Nee! Lees daarvoor maar eens het artikel en de reacties over die moeder met drie kinkhoest-kinderen. De antivaxxers komen af met eenzijdige propaganda. Wanneer ze met hun tegenstrijdigheden worden geconfronteerd, dan negeren ze dat. Zie (#242212 #242213, over de fouten in het artikel hier, en hoe dat in dit draadje genegeerd wordt. Of kijk in de reactis in die andere links. Of merk op dat, als ik vraag naar de antivaxxers hun standpunt of de overheid wel of niet correct heeft opgetreden, dit tot 37 maal toe wordt genegeerd. Het past gewoon niet binnen hun propaganda om ook maar één keer toe te geven dat er voor één vaccin wel eens iets juist zou zijn gedaan…
| #242509 | 19-12-2015 09:38 | feniks
LieDefender: “een overduidelijk bewust misgeinterpreteerde […] door te stellen dat de auteur daarmee zou bedoelen dat er 85% meer kinkhoest voorkomt”

Wat staat er in het artikel? “de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde,” Dus die auteur suggereert dus wel degelijk dat de kans verhoogt. Ik misinterpreteer dat dus helemaal niet wanneer ik schreef “De auteur probeert met die 85% de indruk te scheppen dat er meer kinkhoest is, maar in realiteit is er minder dankzij het vaccinatieprogramma.” De LeugenVerdediger probeert nog maar eens om de foutieve propaganda goed te praten! Het is “bewuste manipulatie” van de LeugenVerdediger, om mij zwart te maken met leugens, om zijn foutieve Blinde Overtuiging toch te kunnen blijven verspreiden. En hij trekt zich er niets van aan dat foutieve anti-geneeskunde propaganda tot overlijdens kan leiden. Ee ndraadje waar hij heel stil in was...

LieDefender “Vandaar dat steeds maar opnieuw die vaccin getweakt moet worden! … HPV, 1,2,3,4,5,6,7,8,9…”

Hoe vaak worden die getweakt? En in welke gevallen heeft men zo’n tweak moeten uitvoeren omwille van een resistentie? Je kunt daarvoor geen enkel voorbeeld geven, want ze bestaan niet!
En om de onkunde van de LieDefender nog maar eens bloot te leggen: er bestaan geen vaccins tegen HPV, 1,2,3,4,5,,7,8,9.

Bestwel: “Juist daar waar het fout gaat, daar hebben de vaccin verkopers geen antwoord op.”

De vraag is niet wat de marketing-boys van de Big Pharma beweren, maar wat de overheid doet om hun zaken al dan niet goed te keuren.
EN daar geldt ook: daar waar het GOED gaat, daar hebben de antivax trollen geen antwoord op. Daarom dat er zoveel zaken die ik hier aanhaal genegeerd worden! En in het bijzonder: die antivax trollen hebben geen antwoord op de vraag: wat is de balans tussen wat goed gaat en fout gaat. Want die balans is overduidelijk in de richting van wat goed gaat. Daarom dat alle experten over de hele wereld vaccinatie als zo ongeveer de grootste medische stap vooruit beschouwen van de afgelopen 200 jaar.
| #242517 | 19-12-2015 11:04 | liedetecter
Feniks, je bent knetter gek. Het staat er gewoon niet. Je haalt bewust de tekst verkeerd aan puur om trollen: waar staat dat van de gevonden infecties er 85% PRN-deficiënte zijn en dat er significant hogere kans was ( dus niet 85%) voor gevaccineerde mensen om dat type te krijgen, maak jij daarvan "een 85% stijging van infecties".

Erger nog, het nog de auteur nog ik die dat suggereert *kuch*, maar het CDC -;) -->

Findings indicated that 85% of the isolates were PRN-deficient and vaccinated patients had significantly higher odds than unvaccinated patients of being infected with PRN-deficient strains. Moreover, when patients with up-to-date DTaP vaccinations were compared to unvaccinated patients, the odds of being infected with PRN-deficient strains increased, suggesting that PRN- bacteria may have a selective advantage in infecting DTaP-vaccinated persons.

De rest is nog erger schoolplein niveau gewauwel dan voor mogelijk werd gehouden, en is nog neer bewijs dat je bewust staat te hokken met neussmeer .... de nummers achter die genoemd vaccins zijn uiteraard slechts illustratief voor steeds maar opschuivende variaties die nodig zijn. Zo moet het HPV shot steeds meer varianten aan het vaccin toevoegen, 9 nu al (van de +200 --*proest*).

TROLLEN ALERT DUS!!!
| #242519 | 19-12-2015 11:15 | liedetecter
De opmerkig van Antares waar Feniks als een dolle stier aan het trollen is geslagen, is ook hier heel erg nodig:

Ik ben het vooral eens met de opmerking dat het daardoor lijkt alsof Zaplog achter de meest idiote artikelen staat. Als ik een bezoeker zou zijn dan dat hetgene zijn waaraan ik het intelligentieniveau van de website zou aflezen. Het lijkt wel alsof we niet doorhebben wie de trol is. Dat is de grootste afgang die ik kan bedenken voor een website als deze.

En daarbij moet je gekken als feniks beschermen tegen zichzelf in plaats van proberen ze voor je eigen doeleinden in te zetten. Het is ronduit asociaal wat hier plaatsvindt.
| #242526 | 19-12-2015 11:44 | feniks
Feniks als een dolle stier aan het trollen is geslagen,
Het lijkt wel alsof we niet doorhebben wie de trol is

Wat is trol-gedrag? Ik heb zelf eens een draadje gestart in een poging om hierover een consensus te bekomen.
geen degelijk weerwoord heeft om een bewijs te ontkrachten of te kaderen, maar bij herhaling het bewijs gewoon negeren, er eventueel enkel wat vage beweringen over maken, en doen dat het nooit werd gepresenteerd of doen alsof het geen degelijk bewijs is, dat neigt in mijn ogen toch naar niet-aanvaardbaar gedrag. Trol-gedrag dus.
Want gewoon iemand en trol noemen is niet voldoende. Vaak wordt iemand immers gewoon een trol genoemd, simpelweg omdat met geen degelijke argumenten heeft, en men dan maar overgaat tot scheldpartijen.


Maar geen enkel van de zaploggers die mij steeds maar een trol noemen, heeft ook maar enige moeite gedaan om in dat draadje daar op in te gaan. Niet verwonderlijk, omdat ze enerzijds doorhebben dat er maar al te veel bewijzen zijn dat ze zelf aan deze definitie voldoen, en anderzijds omdat ze geen deftige andere definitie kunnen geven. Je moet niet verder kijken dan dit draadje om te zien dat ze bewijzen negeren, verdraaien, loze beschuldigingen uiten… Of kijk naar het draadje waar mijn vraag voor hun standpunt al achtendertig keer wordt genegeerd, omdat ze beseffen dat het antwoord aantoont hoe fout ze het hebben, en dus telkens maar moeten terugvallen op inhoudloos getrol.
| #242534 | 19-12-2015 15:10 | liedetecter
Nee Feniks, precies wat ik bedoel. Hate speech en loze beschuldigingen maken om "iets" anti over het stuk te zeggen is niet hetzelfde als inhoudelijk ingaan op het artikel en laat staan argumenten hebben. Een ander woord daarvoor is "trollen". Ken je dat woord?

Zes keer ben je hierboven uitgenodigd je verdraaiingen en opzettelijk fout lezen van de tekst omwille van dat trollen te verklaren, maar daar ga je natuurlijk niet op in. Meer hoeven we weer niet te weten. Dank voor de zoveelste trolbevestiging in het zoveelste draadje dus weer.

En wat doet Feniks? Als hij roept dat er geen degelijk weerwoord staat, weet je dat hij geen degelijk weerwoord heeft. Als hij "negeren" krijst, dan staat hij zelf kats het hele stuk te negeren. Als hij verdraaiing roept, volgt er strak een enorme berg misleiding en verdraaiing. Wordt hij betrapt op al die zaken, gaattie zichzelf lopen herhalen wordgames.

Dat is het uber kinderachtige spelletje van een autistische trol die compleet overduidelijk niet weet waar hij het over heeft, blijkbaar geen enkel idee heeft van wat er in het artikel staat,en zo keeer op keer dramatisch laat zien de inhoud niet te snappen en bij gebrek aan inhoud keer op keer op keer, exact dezelfde rondjes draait in zijn zelfverzonnen poepcarrousel.

Amaaaaaaazing dat de beheerders dit toelaten en zo hun eigen site laten bevuilen door een overduidelijke psychopaat.
| #242538 | 19-12-2015 16:12 | spaceman
@Liedetecter

Dat Zaplog naar kloten gaat komt mede door jou!!!. In plaats van eens een keertje je mond te houden en niet op die vent te reageren blijf je maar doorgaan.Wat dat betreft verwijt je hier de pot de ketel.Kijk eens hoeveel draadjes je samen met die eikel verbaal hebt volgescheten.Zeik dus niet over moderatie en bannen.Blijkbaar vind jij je ego belangrijker dan het zuiver houden van Zaplog.
spaceman's avatar
| #242540 | 19-12-2015 16:37 | feniks
@Liedetecter, Dat Zaplog naar kloten gaat komt mede door jou!!!


Spaceman, jij hebt gelijk! Kijk eens naar hoe de LeugenVerdediger hier weerom alles verdraait wat ik hier schirjf, en met loze beweringen afkom, zoals "Feniks... Zes keer ben je hierboven uitgenodigd je verdraaiingen en opzettelijk fout lezen van de tekst omwille van dat trollen te verklaren"
LieDefender: geef eens de zes reacties (hun nummers) en het citaat waar dat zou zijn gebeurd? Toon eens dat jij correct heb verstaan wat ik heb geschreven.
Jij beschuldigt mij van iets, zonder concrete bewijzen - loze beweringe ndus. Maar tegelijkertijd negeer je de reacties waar ik aantoon dat jij zelf “verdraaiingen en opzettelijk fout lezen van de tekst” hanteert in een wanhopige poging van zwartmakerij.
Om maar een voorbeeld te geven: in #242220 ga jij in op puntje 6/ in mijn reactie #242213, maar het is gewoon duidelijk dat ofwel jij niet echt hebt begrepen wat ik schreef en wat er in de link staat die je zelf opgeeft, ofwel jij een rookgordijn probeert te creëren om je eigen fouten te verbergen.

En je negeert ook mijn opmerkingen in #242509 in verband met die 85%. Jij blijft onkennen dat de auteur schreef dat de kans op infectie met PRN-deficiente stammen verhoogt. Hij schreef toch duidelijk “de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde,”! Dus wie doet er hier aan “verdraaiingen en opzettelijk fout lezen van de tekst”???

En zoals ik al vaker schreef: het is interessant om te zien waarop de jij wel en waarop jij niet reageert, zoals wanneer ik de fouten aantoon die jouw onkunde blootleggen: zo negeer je ook mijn opmerking: “En in welke gevallen heeft men zo’n tweak moeten uitvoeren omwille van een resistentie? Je kunt daarvoor geen enkel voorbeeld geven, want ze bestaan niet!” En “er bestaan geen vaccins tegen HPV, 1,2,3,4,5,,7,8,9” Maar als ik zo de onkunde van al jou arrogante beweringen en leugens blootleg, dan wordt ik een “trol” genoemt…

Kijk eens in de spiegel: “Dat is het uber kinderachtige spelletje van een autistische trol die compleet overduidelijk niet weet waar hij het over heeft, blijkbaar geen enkel idee heeft van wat er in het artikel staat,en zo keeer op keer dramatisch laat zien de inhoud niet te snappen en bij gebrek aan inhoud keer op keer op keer, exact dezelfde rondjes draait in zijn zelfverzonnen poepcarrousel.

Ik ben het eens met Spaceman: "Blijkbaar vind jij je ego belangrijker dan het zuiver houden van Zaplog. "
| #242561 | 20-12-2015 12:16 | Miep
@spaceman : Euh...niet iemand de schuld geven van wat de troll hier staat te doen! Liedetecter wilt gewoon niet dat zijn totale onzin zonder weerwoord hier blijft staan waardoor het voor de toevallige lezer lijkt dat zaploggers het met hem eens zijn!
| #242562 | 20-12-2015 12:19 | Miep
En mag ik je er op wijzen dat het vaak de artikelen van Liedetecter zelf zijn! Dus hij is verantwoordelijk voor goede content en hem dan beschuldigen van het "kapot maken van zaplog" gaat echt veels te ver!
| #242569 | 20-12-2015 13:20 | feniks
En mag ik je er op wijzen dat het vaak de artikelen van Liedetecter zelf zijn! Dus hij is verantwoordelijk voor goede content

Inderdaad. Dus als in het artikel dat “de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde,” terwijl dat een flagrante leugen is, dan moet de LeugenVerdediger zijn verantwoordelijkheid opnemen. Als hij ook maar enige kennis van immunologie zou hebben, dan zou hij trouwens doorhebben dat dit gewoon onmogelijk is. Dan moet hij geen rookgordijn aanleggen met valse beweringen die hij zelf niet begrijpt (#242377). Hij zou dus moeten durven erkennen dat het artikel een fout bevat.

En als er in het artikel staat dat het doel is om kudde-immniteit te ebkomen, terwijl in werkelijkheid dat duidelijk niet zo is, dan moet de LeugenVerdediger zijn verantwoordelijkheid durven opnemen en niet proberen het blootleggen van die Leugen te vermijden (#242378).

Merk trouwens ook op dat de LeugenVerdediger niet verder gaat dan (vaak onterechte) kritiek geven. Hij komt nooit met een oplossing voor de “problemen” die hij aankaart, zelfs wanneer er expliciet naar wordt gevraagd . En hij zal ook niet zijn standpunt verduidelijken, zels wanneer je hem er mar liefst negenendertig keer voor vraagt. Wat is dan trollen? Dat 39 keer vragen, of dat 39 keer negeren???

Dus in plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen, blijft de LuegenVerdediger simpelweg alle opmerkingen negeren die niet in zijn kraam passen (#242444 ). In plaats van verantwoordelijkheid opnemen, blijft hij onrust stoken, blijft hij maar allerlei ongefundeerde zwartmakerij posten. Hij wil niet dat je zijn fouten corrigeert, of dat je hem vraagt voor zijn standpunt.
f7e6b9c10e0a2760017f1a9118161f3c.jpg

Ik herhaal dus nog maar eens: Ik ben het eens met de post Spaceman over de LeugenVerdediger:
"Blijkbaar vind jij je ego belangrijker dan het zuiver houden van Zaplog. "
| #242571 | 20-12-2015 13:24 | spaceman
@Miep

Hem? Hij? Over wie heb je het nou? @LD is een vrouw.En door ellenlang in een oeverloze 'discussie' te gaan waar verder niets uitkomt,verneuk je gewoon het een en ander.En om dan kinderachtig om moderatie te blèren, ja...daar stoor ik mij aan.
Had Feniks gewoon genegeerd.Laat hem onzin plaatsen..prima.Niet op het artikel stemmen en niet op hem reageren want zo hou je het echt toch zelf in stand.
spaceman's avatar
| #242573 | 20-12-2015 13:51 | liedetecter
Duh ... mijn voorstel was dan ook: mensen met een x zapputatie, om beurten maandje corvee geven.

Ik geloof idd niet in slachtofferschap (danks @Miep), maar snap de frustratie wel hoor, richt hem alleen s.v.p de goede kant op: we zijn het er immers allemaal over eens dat er wat moet gebeuren.

Er overigens ook echt genoeg te doen hoor:
- alle fake accounts verwijderen
- alle tags opschonen
- de zoekfunctie herstellen
- de index opschonen
- upgrade aan beveiliging

Noem maar op !...
| #242574 | 20-12-2015 14:01 | liedetecter
Ik herhaal dus nog maar eens: Ik ben het eens met de post Spaceman over de LeugenVerdediger


Wat bedoel je daar precies mee?
| #242575 | 20-12-2015 14:03 | liedetecter
Post? Ik heb geen post gehad hoor ....
| #242580 | 20-12-2015 14:57 | Miep
En om dan kinderachtig om moderatie te blèren,.
en ik stoor mij aan deze opmerking maar daarom noem ik je nog geen troll of roep ik vanwege die opmerking ook niet om een moderator.
| #242582 | 20-12-2015 15:11 | spaceman
@Miep

Stoor je maar een end weg.Ik blijf erbij dat voeden van trollen het probleem vergroot.Zelf weten.Ik ga er verder geen energie meer in steken.Ik kan mijn tijd beter gebruiken.
spaceman's avatar
| #242584 | 20-12-2015 15:19 | feniks
Post? Ik heb geen post gehad hoor ....

In reactie #242569 wijs ik op een reeks fouten van de LeugenVerdediger, en hoe hij zijn verantwoordelijkheid daarover weigert op te nemen. Maar wat doet hij dan? Ik herhaal nog maar eens (#242569 ): “Dus in plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen, blijft de LeugenVerdediger simpelweg alle opmerkingen negeren die niet in zijn kraam passen” In plaats van in te gaan op al de punten die ik dar opsom, trolt hij gewoon wat rond het gebruik van het woord “post”. Mischien eventjes op wikipedia kijken? “Een post (engelse uitspraak) is een bericht geplaatst op het internet.

Dus nogmaals:
Ik herhaal dus nog maar eens: Ik ben het eens met de post van Spaceman over de LeugenVerdediger:
"Blijkbaar vind jij je ego belangrijker dan het zuiver houden van Zaplog. "
| #242586 | 20-12-2015 15:31 | liedetecter
Mischien eventjes op wikipedia kijken?


Maar wat heeft dat nou met Spaceman te maken?
| #242589 | 20-12-2015 15:39 | liedetecter
Mafkees ....
| #242591 | 20-12-2015 15:44 | feniks
En weerom negeert de Leugenverdedigende Trol de essentie van #242569 en #242584.
| #242600 | 20-12-2015 17:07 | liedetecter
Ik negeer helemaal niks mafkees, ik heb je immers al 4x uitgelegd dat je de tekst niet goed gelezen hebt, en het feit dat je er toch op niet inhoudelijk wijze mee door gaat janken betekent gewoon weeeeeeer dat je zit te trollen.
| #242614 | 20-12-2015 18:50 | feniks
Ik negeer helemaal niks mafkees, ik heb je immers al 4x uitgelegd dat je de tekst niet goed gelezen hebt,


Nee, LeugenVerdediger, ik heb die tekst vanaf het begin wel degelijk gelezen, EN OOK BEGREPEN.
De auteur van het artikel schreef “de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde,”. En dat is wel degelijk NIET hetzelfde als wat de CDC schreef in communicatie: “vaccinated patients had significantly higher odds than unvaccinated patients of being infected with PRN-deficient strains.” (voor “odds” bestaat trouwens geen correct Nederlands woord) (trouwens dat document van de CDC is ook helemaal niet een “interne communicatie” zoals de auteur beweert, want beschikbaar op haar internet-site!)

De CDC vergeleek dus de ODDS voor PRN-deficiente stam TUSSEN gevaccineerden en niet-gevaccineerden. De auteur beweert daarentegen dat de KANS voor een infectie met een PRN-deficiente stam hoger is BIJ gevaccineerden dan BIJ niet-gevaccineerden. Maar nee, de kans verhoogt dus niet – dat heeft de CDC dus nooit beweerd.

Je bent trouwens ook nooit ten gronde ingegaan op mijn conclusie in #242228 " alleen maar op die 85% concentreren, dat is liegen met statistieken: het klopt wel, maar het is dus wat ik noemde “een propaganda-artikel dat de halve waarheid vertelt,". Je schreef daar wel eventejs iets over, maar eigenlijk was dat helemaal geen degelijk weerwoord, gewoon wat om de heter brij heengaan met een excuus "statistische prietpraat die niet over het artikel gaat.".

Trouwens, ik #242569 verwees ik naar verschillende zaken die jij negeerde. Jij gaat nu alleen maar in op eentje daarvan. Eentje waarvan je dacht dat je daarop had gereageerd, maar blijkt dat je het niet begrijpt. Voor die anderen heb je gewoon geen weerwoord, dus blijf jij die maar negeren…
| #242619 | 20-12-2015 19:29 | liedetecter
De auteur van het artikel schreef “de kans op besmetting met PRN-deficiënte stammen verhoogde [edit;].............................”.
En dat is wel degelijk NIET hetzelfde als wat de CDC schreef in communicatie
...

Mja ... Het blijft een raadsel waarom je expres de tekst onvolledig blijft aanhalen [@ ...................] zodatie in je trol verhaaltje past, terwijl dat niks anders doet dan jezelf hier als trol neerzetten ...

.... Het staat er immers gewoon echt niet... vrij simpel.

Je bent dus in feite ziekelijke obsessed met kritiek om de kritiek te kunnen leveren, en als je niks kan vinden, verzin je het gewoon!

En iedereen ziet het ...

De vertaling van ODDS met KANS ontkennen om te kunnen trollen .... whaaaaaaaaaaaa hoe desperate kan je zijn!
| #242620 | 20-12-2015 19:36 | liedetecter
Het CDC zegt:

Findings indicated that 85% of the isolates were PRN-deficient and vaccinated patients had significantly higher odds than unvaccinated patients of being infected with PRN-deficient strains. Moreover, when patients with up-to-date DTaP vaccinations were compared to unvaccinated patients, the odds of being infected with PRN-deficient strains increased, suggesting that PRN- bacteria may have a selective advantage in infecting DTaP-vaccinated persons.


Dus, de KANS dat gevaccineerde mensen de PRN-deficiente-bacterie opdeden was gewoon echt hoger.

Mafketel ...
| #242621 | 20-12-2015 19:47 | liedetecter
Het lukt je gewoon niet het artikel af te kraken, zelfs niet met bullshit ... helemaal duidelijk.

Komt natuurlijk ook omdat je helemaal wild wordt omdat het een steengoed artikel is. Het laat precies zien wat voor een complete en vooral gevaarlijke SCAM kinkhoest vaccinatie is .... een aanrader voor alle ouders!
| #242624 | 20-12-2015 20:37 | liedetecter
ipso facto ...
| #242625 | 20-12-2015 21:05 | spaceman
@Fenix

Even off topic. Je had toch zoveel kritiek op Professor Gilles-Eric Séralini? Zijn methodologie, verkeerde ratjes et cetera.Nou, lees het volgende maar eens. More to come *grijns*

Scientist who discovered that GMO's cause tumors wins lawsuithttp://www.sott.net/article/308623-Scientist-who-discovered-that-GMOs-cause-tumors-wins-lawsuit
spaceman's avatar
| #242641 | 21-12-2015 05:54 | feniks
Inderdaad, Spaceman, volledig off-topic. Maar ik zal dit eventjes kaderen in wat jij over mij schreef in een ander draadjes: “ontzettend jammer dat zijn manier van discussiëren zo onwetenschappelijk is”. Wat Séralini hier deed is helemaal onwetenschappelijk: men had wetenschappelijke kritiek op zijn studie, maar in reactie daarop gaat hij een rechtszaak aan over laster. Gewoon een afleidingsmanoeuvre... De wetenschappelijke kritiek blijft immers nog steeds overeind:
Hij beweert transparant te zijn door zijn data toe te voegen, maar geeft niet alles.
Hij gebruikt te weinig ratten om betrouwbare data te bekomen.
De ‘study design’ die hij toepast is bedenkelijk
De statistische analyses zijn niet correct
Hij formuleert conclusies die je niet mag formuleren gebaseerd op de data die hij heeft bekomen.
Hij negeert de resultaten van specifieke andere studies die andere resultaten bekomen dan hij.


En de website waar jij naar verwijst, valt ook onder de omschrijving “propaganda-website”: het baseert zich enkel op de informatie die het bekomt van Séralini zelf. Het controleert niet wat andere staadpunten zijn, en het geeft geen inkele indicatie over de betrouwbaarheid van de Séralini-propaganda. En het verdraait de conclusie van de een rechtszaak over laster naar een suggestie dat de rechtszaak zou aantonen dat de wetenschappelijke resultaten correct zouden zijn. Maar die rechter heeft zich helemaal niet uitgesproken over de wetenschap!

Kijk, het is steeds weer hetzelfde verhaaltje: er is een Blinde Overtuiging, er wordt op de man gespeeld in plaats van op de bal, er zijn verdraaiingen en misinterpretaties,... Ook Séralini gebruikt al die trucjes!
| #242663 | 21-12-2015 13:47 | spaceman
@Feniks

Whoeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaa. Je bent gepromoveerd van huistrol naar huisclown.Blijf svp want ik lach mij tranen met jou.

clown-briefcase-24784522.jpg
spaceman's avatar
| #242667 | 21-12-2015 15:22 | Veronica Vaak
Debunking handboek nederlandse vertaling

Ik denk dat Feniks deze ook uit z'n hoofd kent en dan specifiek pagina 6
Veronica Vaak's avatar
| #242670 | 21-12-2015 16:55 | spaceman
@Veronica Vaak

Good find -:). Lijkt mij idd het handboek van @feniks.Weet je...hij gaat zijn gang maar.Ik lach wel om die clown.Kijk al weer uit naar z'n commentaren.
spaceman's avatar
| #242679 | 21-12-2015 17:52 | Best Well
giphy.gif
Best Well's avatar
| #242695 | 21-12-2015 19:09 | feniks
Veronica, Dank je voor die tekst – ik kende hem nog niet maar ik vermoed dat ie wel nuttig zal kunnen zijn. Blijkbaar ben jij er dus ook van overtuigd dat er hier heel wat leugens en propaganda verkondigd worden (in die tekst gebruiken ze eerder de woorden “mythes” en “desinformatie”).

Ik probeer in ieder geval die leugens/mythes/desinformatie op zaplog te ontmaskeren. Wat me echter niet in dank wordt afgenomen door een aantal trollen. De verklaring hiervoor staat alvast in de intro van die tekst: “elke poging om desinformatie te ontkrachten kan haar ongewild versterken”: die trollen geraken gewoon meer en meer overtuigd van hun misinformatie,en gaan mij zo meer en meer haten...
f7e6b9c10e0a2760017f1a9118161f3c.jpg
| #242697 | 21-12-2015 19:12 | Best Well
food-fight.gif
Best Well's avatar
| #242703 | 21-12-2015 19:39 | Veronica Vaak
heeej bestwel!

angry-up-yours-x-men-BPE4CS4sb6mI0
Veronica Vaak's avatar
| #242704 | 21-12-2015 19:42 | Best Well
89940-get-your-pies-for-the-great-pi-gU1v.gif
Best Well's avatar
| #242705 | 21-12-2015 19:46 | Veronica Vaak
angry-up-yours-x-men-BPE4CS4sb6mI0

Pfffff wat een (scuse my french) butt site zeg
Veronica Vaak's avatar
| #242706 | 21-12-2015 19:50 | Veronica Vaak
<img scr="http://gph.is/1guYOwq">
Veronica Vaak's avatar
| #242708 | 21-12-2015 19:51 | Veronica Vaak
en nu geef ik het op!
Veronica Vaak's avatar
| #242709 | 21-12-2015 19:52 | liedetecter
giphy.gif

Kijken of deze wel werkt. Wij vrouwen moeten elkaar helpen inparkeren, niewaar -;)
| #242710 | 21-12-2015 19:53 | Best Well
200.gif
Best Well's avatar
| #242711 | 21-12-2015 19:54 | Veronica Vaak
ahahahaha LD ik ben ook een ramp in inparekeren was het zooo duidelijk? maar bedankt!
Veronica Vaak's avatar
| #242712 | 21-12-2015 19:55 | Best Well
giphy.gif
Best Well's avatar
| #242716 | 21-12-2015 20:02 | Veronica Vaak
*G*
Veronica Vaak's avatar
| #242718 | 21-12-2015 20:06 | liedetecter
LOL ... indeed, compleet niet meer serieus te nemen. @Spees en @WordFeeNiks:
giphy.gif
| #242720 | 21-12-2015 20:08 | liedetecter
.... en altijd van je af hé ...
| #242721 | 21-12-2015 20:32 | Best Well
200.gif

200.gif
Best Well's avatar
| #242722 | 21-12-2015 20:35 | Best Well
200.gif
Best Well's avatar
| #242723 | 21-12-2015 20:50 | liedetecter
Heerlijk voor Patman zijn CV (NOT).... een site maken die hij niet eens kan beheren. Gaat subsidie op volgen, yeah right ....
| #242724 | 21-12-2015 20:53 | Best Well
200.gif
Best Well's avatar
| #242742 | 22-12-2015 10:13 | liedetecter
[feniks:]
de verklaring hiervoor staat alvast in de intro van die tekst: “elke poging om desinformatie te ontkrachten kan haar ongewild versterken”: die trollen geraken gewoon meer en meer overtuigd van hun misinformatie,en gaan mij zo meer en meer haten...


Indeed:
De verzwegen ongemakkelijke waarheid over Feniks

[feniks:] "Mag ik iedereen het volgende voorstellen: reageer niet enkel hier, want hier preek je voor eigen volk. Plaats ook reacties op sites zoals wanttoknow, en zie hoe ze reageren. Ze zullen je beledigen, verdenken van ‘in de zak te zitten van big pharma’ en dergelijke, maar eigenlijk is het gewoon leuk om zo’n mensen zo in hun blootje te zetten. Totdat je gecensureerd wordt…

have fun!"


En meer Feniks logica

[feniks:]"En natuurlijk kan niemand bewijzen dat ik het fout heb! Leuk om hen eens te bestrijden met hun eigen wapens! :-)"
| #242743 | 22-12-2015 10:17 | liedetecter
Iedereen die dan ook serieus op feniks ingaat, wordt straal genegeerd. ... De griezel geeft daar 100% toe het alleen te doen om te trollen ...
| #242744 | 22-12-2015 10:24 | liedetecter
En steeds maar anderen blijven beschuldigen van wat hij zelf bewust aan het doen is: op de man spelen, verdraaien, misleiden, uit de context misrepresenteren, liegen etc etc .. met maar 1 doel: trollen.
| #242745 | 22-12-2015 10:27 | liedetecter
De psychopaat ontmaskerd met zijn zijn eigen woorden .... ... Met dank aan Veronica Vaak.
| #242746 | 22-12-2015 10:30 | liedetecter
Beste Koen ... wordt het niet eens tijd verantwoordelijk te gaan nemen voor je bizarre gedrag hier? Denk je dat er nog iets van je geloofwaardigheid over is?
| #242750 | 22-12-2015 12:23 | Best Well
200.gif
Best Well's avatar
| #242791 | 22-12-2015 19:37 | feniks
wordt het niet eens tijd verantwoordelijk te gaan nemen voor je bizarre gedrag hier? Denk je dat er nog iets van je geloofwaardigheid over is?”

De absurditeit van de LeugenVerdediger kent geen grenzen… Enerzijds schrijf hij “En steeds maar anderen blijven beschuldigen van wat hij zelf bewust aan het doen is: op de man spelen, verdraaien, misleiden, uit de context misrepresenteren, liegen

Maar wat doe ie zelf, in dit draadje alleen al?
1/ “Op de man af”: o.a. in #242234; #242270; #242300; #242301; #242319; #242380; #242384; #242486 ; #242534; #242600 Een kleine bloemlezing van wat die Trol zoal schrijft: “ongelofelijk geschifte narcist” “schoolplein niveau gewauwel” “uber kinderachtige spelletje van een autistische trol” “een overduidelijke psychopaat.” “mafkees"

2/ “verdraaien en misleiden”: pretenderen dat ik zaken verdraai, terwijl jij blijkbaar zelf geen snars begrijpt van wat er echt staat.

3/ “uit de context misrepresenteren”: het kinkhoestvaccin is niet perfect, maar dankzij massale vaccinatie is er minder kinkhoest. Door het aantal gevallen te blijven negeren, is alles wat jij schrijft gewoon een misinterpretatie buiten context #242311

4/ “Liegen”: beweren dat ik niet op de inhoud inga, terwijl ik juist ENKEL op de inhoud inging #242275

5/ Negeren: je hebt het plots niet meer over dat “liegen met statistieken” met die 85%... (#242311…. #242614), o ja, en dan heb je natuurlijk ook die vraag naar jouw standpunt die jij maar liefst negendertig maal negeerde!

Toch allemaal heel bizar: enerzijds Koen (?) van allerlei zaken beschuldigen, maar anderzijds ze allemaal vrolijk zelf doen… Er is maar één conclusie mogelijk: “wordt het niet eens tijd verantwoordelijk te gaan nemen voor je bizarre gedrag hier? Denk je dat er nog iets van je geloofwaardigheid over is?”

En dan in een ander draadje ook nog gaan beweren dat Zaplog wordt kapot gemaakt! Verbeter de wereld: begin bij jezelf!
verbeter-de-wereld-en-begin-bij-jezelf.png
| #242794 | 22-12-2015 19:45 | Best Well
200.gif
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen