Door community (initieel Eheu), Op woe 27 okt 2010 10:16, 25 reacties,    

De vrijmetselaars methode van moorden: I - Inleiding


De vrijmetselaars methode van moorden. Iederen herkent hem, behalve de gerechtelijke autoriteiten.

De moorden die de vrijmetselaars plegen, volgen allemaal een duidelijk rituele methode en ze zijn-om zo te zeggen- ondertekend.
Omdat vrijmetselaars organisaties esoterische organisaties zijn, treffen we bij elke moord esoterische symbolen aan, dat kunen symbolen zijn die op de plaats delict te vinden zijn, of in de manier waarop de moord is gepleegd, of in de datum waarop ze gepleegd wordt.
Dit artikel is echter noodzakelijk onvolledig, en die zin dat ik enkel bij toeval de motieven & de techniek die aan sommige delicten ten grondslag liggen, heb ontdekt, daarbij geholpen door enkele vrienden, journalisten, rechters of envoudige lui die een passie hebben voor esoterie. Maar ik moet nog veel uitzoeken over dit onderwerp. Ik heb hier alleen maar de bedoeling om een aanzet te geven tot een studie over dit onderwerp dat door anderen die daar e.v.zin in hebben, verder uitgediept kan worden.

Ik geef hier dus alleen maar enkele beschouwingen van algemene aard.

Ik begon te vermoeden dat heel veel moorden een handtekening of stempel droegen en een ritueel karakter hadden, op het moment dat me een kenmerk opviel dat elke waarnemer meteen opvalt: een aantal mensen dat gevonden wordt nadat ze door verhanging om het leven zijn gekomen, worden op hun knieën zittend aangetroffen. Dat is alleen maar op een vrij theoretische manier te verenigen met de mogelijkheid dat het hier om zelfmoord handelt. Statistisch gezien is het uitgesloten dat al deze in knielende houding opgehangen mensen door zelfmoord om het leven zijn gekomen, omdat het heel moeilijk is jezelf op die manier op te hangen.
Zo zijn het ook de statistieken die uitwijzen dat de ongelukken waarbij een aantal getuigen van de vliegtuigcrash te Ustica zijn omgekomen, niet het gevolg van toeval kunnen zijn geweest; niet minder dan 4 getuigen kwamen om bij een vliegtuigongeluk, bijvoorbeeld, hetgeen mathematisch onmogelijk is als we dat getal vergelijken met het gemiddelde aantal mensen dat volgens de statistieken door vliegtuigongelukken om het leven komt.

Een ander gegeven dat ik meteen opmerkte was het spectaculaire karakter van enkele sterfgevallen: dat riep bij mij allerlei vragen op.
Waarom een vliegtuig uit de lucht halen, in plaats van eenvoudig een fataal ongeluk of gezondheidsprobleem veroorzaken (iets wat met de soorten gif die vandaag de dag voorhanden zijn en met de middelen en de wetenschappelijke kennis waarover onze moderne geheime diensten beschikken, een fluitje van een cent is)?
Waarom mensen 'zelfmoorden' in een geknielde houding, terwijl dat voor iedereen duidelijk maakt dat het om een moord gaat? (voor iedereen, behalve voor de justitiële autoriteiten, die altijd onmiddelijk geneigd zijn om zelfs de meest evidente gevallen van moord als zelfmoord af te doen)
Waarom sterft een van de getuigen van de misdaden van het Monster van Florence door een messteek in de schaamstreek? (ook dat geval werd afgedaan als 'zelfmoord') Waaom zo'n buitennissige methode van geweld gebruiken die zo opzichtig is bovendien, als iedereen meteen snapt dat ze verband houdt met de zaak van het Monster (waarin precies die moordmethode gehanteerd werd)?
Waarom misdrijven van een handtekening voorzien in de vorm van een rode roos. zoals dat in het geval van de moord op Pantani (de beroemde wielrenner) gebeurde, zodat het iedereen meteen duidelijk is dat die moord het stempel draagt van die organisatie ('rode roos' in het Italiaans is 'Rosa Rossa', een variant binnen de vrijmetselarij). We herinneren eraan dat Pantani stierf in het hotel 'Le Rose' en dat naast zijn bed een gedicht gevonden werd dat schijnbaar onbegrijpelijk is en dat als volgt luidde:"Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la rosa rossa é la piú contata''.(nvdv: op dat code bericht kom ik in een volgend artikel terug). We herinneren ons ook dat Pantani een ongeluk had gehad (waar hij een proces om aanspande tegen de stad Turijn) precies tijdens de afdaling van de heuvel Superga, dwz op de heuvel waar vlakbij de beroemde cathedraal staat die in 1717 is gebouwd, i.e. in het jaar dat de moderne vrijmestelarij officieel gesticht werd. Voor een argeloze observator zijn dit nietszeggende details, maar voor een expert op het gebied van het esoterisme zijn ze zeer veelzeggend. Onder andere is de heuvel van Parerga de plek waar het vliegtuig met daarin de voetbalploeg van Torino Calcio neerstortte, waarbij de hele ploeg de dood vond, samen met heel hun gevolg. Dat is een andere verontrustende toevalligheid, waar de autoriteiten nooit serieus aandacht aan besteed hebben.
Waarom kwamen twee getuigen van die crash in Ustica om bij een ongeluk van Italiaanse straaljagers bij de vliegshow in Ramstein in '88, in Duitsland, een ongeluk dat overal ter wereld de aandacht trok?

Mijn vermoedens werden nog sterker na de dag waarop mijn collega Solange en ik beiden een motorongeluk kregen, ieder met onze eigen motor. Bij mij brak het stuur af en ik raakte van de weg af; ik bracht het er op wonderbaarlijke wijze levend van af, omdat ik op het moment van het ongeluk bezig was te remmen om mijn motor stil te zetten, zodat ik mijn telefoon kon beantwoorden; Solange, die ik gelukkig op tijd kon waarschuwen, kon haar motor langs de kant van de weg zetten, net vóordat hij zijn achterwiel verloor.
Welnu, het is duidelijk dat zo'n ongeluk- als we erbij omgekomen zouden zijn- een aantal mensen nogal verdacht zou zijn voorgekomen. Misschien zou iemand zich het geval herinnerd hebben van de twee verloofden die enige jaren geleden stierven bij een gelijksoortig ongeval: Simone Acciai en Mauro Manucci. Beide verloofden stierven namelijk bijna op het zelfde moment bij twee verschillende ongelukken in de stad Forli. In ons geval zou het feit dat twee vrienden en collega's die zich met dezelfde zaken bezighouden, zouden zijn omgekomen op dezelfde manier een duidelijk signaal zijn geweest voor wie in staat is om het te begrijpen, dat we het slachtoffer van wraak geweest waren.

Enige tijd lang dacht ik dat deze modus operandi tot doel had om een boodschap aan de autoriteiten af te geven: vanwege zo'n 'handtekening' zou iedereen die het geval zou onderzoeken, als ze tot dezelfde organisatie als de daders behoren, weten dat ze een gedegen onderzoek achterwege dienen te laten.
Bovendien bedacht ik me dat er een bijkomend motief zou kunnen zijn: nml. een niet mis te verstane boodschap af geven van het soort: het is zinloos om onze wandaden aan de kaak te stellen, want we kunnen gewoon doen wat we willen,- niemand zal ooit serieus onderzoek doen naar de misdaden die we plegen.

Ongetwijfeld spelen beide motieven hier een rol
Maar ik was er ook van overtuigd dat er in dit soort zaken meer meespeelt, vooral in het geval de 'handtekening' van de daders minder duidelijk is.

Het antwoord op de vraag wat dat dan wel kon zijn, werd me een beetje duidelijker toen ik ontdekte dat Dante een Rozenkruiser was (ik zeg 'ontdekte', omdat ik me nooit erg diepgaand heb bezig gehouden met esoterische zaken).
Nu is de machtigste vrijmetselaars organisatie niet die van de 'Grande Oriente d'Italia', maar die van de Tempeliers, die van de Rozenkruizers en die van de Ridders van Malta.
En vandaar dat de verklaring van het raadsel gelegen is in de wet van de 'contrapasso' (i.e. bij Dante ''een straf die past bij de aard van de wandaad waarvan de gestrafte beschuldigd wordt'').

In de optiek van de Rozenkruisers, heeft degene die de hoogste graad in deze organisatie bereikt heeft, de puurheid van de Roos verworven.
In hun opvattingen is iemand van hen beschuldigen of vervolgen een zonde.
En die zonde moet volgens hen gestraft worden volgens de wet van de met die zonde overeenkomende of bij die zonde passende straf.
Dus: iemand die wil getuigen over de ware toedracht van een vliegtuigongeluk, zal zelf omkomen bij een vliegtuigongeluk.
Heb je getuigd in een proces over de zaak van het Monster van Florence? Dan zal je sterven door amputatie van je geslachtsdeel, d.w.z. door de zelfde methode als het Monster op zijn slachtoffers toepaste.Een voorbeeld van de toepassing van de wet van de 'contrapasso' is ook voor een leek duidelijk te herkennen in het geval van Luciano Petrini, de IT consultant die als getuige deskundige optrad in de zaak van de moord op de heer Ferraro, dwz de getuige van de ramp van het uit de lucht geschoten vliegtuig bij Ustica, die opgehangen aan een badhanddoek gevonden werd. Petrini werd namelijk doodgeslagen met een badhanddoek.
In mijn geval en dat van mijn collega, betrof 'de zonde' de we hadden begaan, het feit dat we bepaalde personen die deel uitmaakten van de vrijmetselarij hadden aangeklaagd (met name lieden die tot de Rozenkruiser-tak van de vrijmetselarij behoorden), Tot overmaat van ramp ging ik uitgerekend mijn klacht deponeren bij een magistraat die van dezelfde organisatie lid was (iets wat ik uiteraard pas na de ongevallen die ons waren overkomen ontdekte, door de brief die hij mij later schreef te decoderen). Dat is uiteraard alsof je naar het huis van de mafia baas Riina in Provenzano gaat om tegen hem een aanklacht in te dienen.
In het geval van Fabio Piselli, de deskundige in de zaak van de Moby Prince die had moeten getuigen over de oorzaak van de brand die het schip had verwoest, werkte de wet van de 'contrapasso' wraak aldus: hij werd bedwelmd en in een auto gestopt die vervolgens in brand werd gestoken, wellicht omdat de autobrand de brand op het schip moest symboliseren.

Maar in sommige gevallen is het moeilijker om de symbolen te ontcijferen, wanneer ze zich bijv. in de data waarop de voorvallen plaatsvinden bevinden, of in nog moeizamer te doorgronden combinaties van dingen, en dat kan gebeuren in spectaculaire gevallen net zo goed als in een of ander banaal 'fait divers'.
In de zaak van Carlo Palermo, de rechter die men geprobeerd heeft op 2 april 1985 te vermoorden dmv een autobom in Pizzolungo (Trapani), ging het om de rechter die de leiding had in een groot onderzoek naar wapenhandel en die ihkv dat onderzoek de levering van Italiaanse wapens aan Argentnië onderzocht tijdens de Falkland oorlog, die precies op 2 april '82 begon met de invasie van de eilanden door Engeland. Die autobom ontplofte dus precies op dezelfde datum, en drie jaar na het begin van die oorlog (drie is een bijzonder symbolisch getal).
En iets soorgelijks zien we ook terug bij de moord op Roberto Calvi (van de Banco Ambrosiano). Rechter Carlo Palermo schreef in zijn boek over die zaak: "Tijdens het onderzoek van de rechtbank van Trento verklaarde een getuige (Arrigo Molinari, lid van de P2) dat Calvi-via Zuid-Amerikaanse zakenpartners van de Banco Ambrosiano- de aankoop door Argentinië van Exocet raketten had gefinancierd, net als eigenlijk de hele militaire operatie van de Falkland eilanden''. De eerste Exocet raketten brachten twee Engelse schepen tot zinken (de Hms Sheffield en de Atlantic Conveyor). Op 18 juni 1982 werd Roberto Calvi opgehangen aan een touw gevonden onder de 'zwarte broeders' -brug (dat is ook de naam van een vrijmetselaars loge in Engeland). Bovendien was de brug in de kleuren wit en blauw geverfd, wat precies de kleuren zijn van de Argentijnse vlag.

In de zaak van de moord op Aldo Moro, is de plaats delict letterlijk vergeven van symolische aanwijzingen, te beginnen bij het feit dat zijn lijk gevonden werd in via Caetani ( Paus Caetani was Paus Bonifacius VIII, hij sympatiseerde met de Tempeliers en hij werd van dezelfde zaken beschuldigd als deze secte) , en verder vanwege de datum waarop zijn lichaam gevonden werd, terwijl het ook nog zo was dat hij gevonden werd in een Renault 4 Rossa. Als Renault Rossa ('RR') staat voor Rosa Rossa ('Rode Roos', het symbool van de Rozenkruisers), staat het cijfer 4 misschien voor het 'quatre de chiffre' (de Franse naam voor het symbool '4' dat vroeger gebruikt werd door allerlei gildes en genootschappen, vanwege zijn gelijkenis met het kruisteken; het werd vooral gebruikt door drukkers vanwege de rol die het gegeven 'in-quarto' daar speelde, en het werd vaak voorzien van andere symbolen, bijv. van een hart eronder), maar het verwijst misschien ook naar het aantal letters van het woord 'rosa'.

Hier eindig ik mijn artikel.
Ik wil dit onderwerp hier niet verder uitdiepen om verschillende redenen.
Allereerst omdat ik me nooit zo intensief heb beziggehouden met esoterisme, terwijl dieper graven in deze materie een gedegen studie vereist en veel tijd, die ik niet heb.
Mijn artikel werd me ingegeven door de wens om de lezer tot het zelf onderzoeken van een en ander aan te zetten.
En vanwege mijn wens om tegen iedereen te zeggen, dat veel mysterieuze zaken die zich in Italië afspelen, in werkelijkheid geen mysteries zijn, als je de ingewikkelde verbanden weet te ontrafelen en de gelaagdheid ervan kunt lezen.
Een diepergaande kennis van het fenomeen esoterisme en van de modus operandi van de vrijmetselaars organisaties zou de garantie kunnen zijn voor de autoriteiten, als ze zich op een dag bewust worden van het verschijnsel, voor een belangrijke verbetering van de resultaten die ze boeken bij hun onderzoeken.
Dat zou tevens een beter inzicht verschaffen in enkele mechanismen die de Italiaanse politiek beheersen, en die vaak terug te voeren zijn op deze geheime genootschappen. Het kruis van de partij 'Democrazia Christiana, bijvoorbeeld, is waarschijnlijk niets anders dan het kruis van de Tempeliers; terwijl de roos die figureert in de symbolen van veel partijen waarschijnlijk niets anders is dan de Rosa Rossa (rode roos) van de Rozenkuisers.
Als ik dat zeg wordt mij vaak geantwoord dat de 'Roos in de vuist' in werkelijkheid het symbool is van de Franse links-radicale partijen. En dan repliceer ik: precies, dat is het symbool van de Rozenkruisers, en dat is geen specifiek Italiaanse organisatie, maar een INTERNATIONALE. Ze zijn niet alleen te vinden bij de linksradicalen, maar ook bij de socialisten en bij rechtse partijen.
Zo zou de verwarrende naam 'Cosa Rossa' ('Rode Zaak') te begrijpen zijn die men aan de partij de Linkse Regenboog wilde geven. Zo een lelijke naam (omdat ze lijkt op die van de mafia: 'Cosa Nostra' = 'Onze Zaak') is waarschijnlijk geen toeval.Volgens een bevriende onderzoeker zou ze zijn ontleent aan het werk van Christian Rosenkreuz, de legendarische stichter van de Rosenkruisers.
In Engeland kwamen de Witte Roos en de Rode Roos na een oorlog tot een verbond tussen beide.

Het is aan de lezers die een passie hebben voor de studie van het esoterisme om de betekenis te doorgronden van de verschillende moorden waaraan we hier alleen maar vluchtig aandacht hebben besteed.

Nvdv: daarom ga ik de vervolgartikelen op deze tekst vertalen vanwege de link van ee
Annotaties:
| #114666 | 27-10-2010 16:56 | sigmund
Begint spanndend:

Pagina non trovata

Spiacenti, la pagina che cerchi nel blog Paolo Franceschetti non esiste.
sigmund's avatar
| #114673 | 27-10-2010 18:08 | Eheu
Vreemd genoeg verscheen blijkbaar de verkeerder URL als bron van deze tekst, dacht hem toch juist gecopieerd te hebben. Opnieuw proberen: hier zovast de goede link: http://paolofranceschetti.blogspot.com/2008/03/io-speriamo-che-non-mi-suicido.html
Groet
| #114678 | 27-10-2010 18:49 | Eheu
Beste beheerders, ik vulde net voor de tweede keer deze link in als bron van mijn artikel:
http://paolofranceschetti.blogspot.com/2008/03/io-speriamo-che-non-mi-suicido.html
maar bovenaan blijft koppig de verkeerde pagina verschijinen (deze dus: paolofranceschetti.blogspot.com) , Kunnen jullie de juiste link van mijn artikel plaatsen onder 'complete artikel', want mij lukt dat dus niet..
Dank
Eheu
| #114679 | 27-10-2010 19:15 | jeanjaques
Mooi artikel Eheu, ik kijk al uit naar de volgende.
Goed dat er mensen bezig zijn met dit soort zaken!
Ik ga er hier maar niet verder over uitbreiden...


Groeten
-Jean ;)
| #114681 | 27-10-2010 19:27 | P.uncia
Bedoel je "L'omicidio massonico. Tutti lo vedono tranne gli inquirenti"
P.uncia's avatar
| #114682 | 27-10-2010 19:33 | saved
Bedankt voor het artikel Eheu.
De enige namen die me bekend voorkwamen waren Pantani en Roberto Calvi die ook wel bekend is als de bankier van de onderwereld. Dat moet indertijd een geruchtmakende zaak zijn geweest.
saved's avatar
| #114684 | 27-10-2010 19:37 | saved
Herstel, bankier van God. Rare jongens daar in het Vaticaan.
saved's avatar
| #114691 | 27-10-2010 20:36 | P.uncia
@Eheu

Ik heb jouw vertaling met de Italiaanse tekst vergeleken, was even zoeken naar het artikel.

De link op die site werkt niet correct dus plaatsen gaat niet lukken ik heb wel een vervangende link met het complete artikel.
P.uncia's avatar
| #114693 | 27-10-2010 20:49 | Eheu
Nee, beste P.Uncia maar nu leidt de link bovenin onder de titel wel ineens naar de juiste site. Bedankt dus als jij daar voor gezorgd heb.
Voor de anderen: de moord op Aldo Moro in '80 was ook wereldnieuws, hij werd aan de rode brigades (extreem linkse organisatie) toegeschreven die daardoor staatsgevaarlijke terroristen konden worden genoemd, maar de hele zaak bleek te zijn opgezet door extreem rechts net zoals later de aanslag op het trein station in Bologna in de schoenen van de Rode Brigade geschoven werd, terwijl diezelfde fascisten daarvoor verantwoordelijk waren Dat alles paste in de verdeel en heerspolitiek die het westen tijdens de koude oorlog tov van de eigen bevolking voerde ihkv de verdediging tegen ' het rode gevaar;' leidde met het doel om de invloed van de communstische partijen in zuid-europese landen tegen te gaan. Zie verder het gegeven Gladio en het daarmee verbonden fascistische complot in heel Europa, de info daarover vindt u in de comments onder mijn artikel over Nikola Tesla.
Groet
| #114695 | 27-10-2010 20:54 | Eheu
Sorry ik vergat nog degene te bedanken die het plaatje en voor degene die de annotaties heeft toegevoegd: heel nuttig.
"Ach!;'
| #114696 | 27-10-2010 20:59 | Donkerdoorn
Cool.....ouderwets hardcore complotteren!!!
Donkerdoorn's avatar
| #114699 | 27-10-2010 21:15 | Antagonizer
Interessant onderwerp, maar een zeer warrig (slecht vertaald?) artikel.
Antagonizer's avatar
| #114717 | 27-10-2010 22:51 | ffloor
Voorzover ik me nog kan herinneren was die opgehangen bankier van de Vaticaanbank die aan de Theemsbrug na zijn dood daar met behulp van een boot met een flinke hijskraan erop (!), inderdaad voorzien van een maffiateken van drange deta of hoe schrijf je zoiets.

Men moet bij Italiaanse verhalen overigens heel goed in de gaten houden dat - precies als met Begië het geval is - dit land Italië eveneens uit twéé, volledig gescheiden landen bestaat.
Je hebt Noord-Italië dat eigenlijk bij het vroeger veel grotere Kroatische Rijk behoorde - en je hebt Zuid-Italië dat voornamelijk door ex-Libiers wordt bewoond die hier zo rond het jaar 400 naar toe gevlucht waren vanwege een legeroproer tussen 2 Romeinse legioenengeneraals. Dit ongeveer analoog aan onze eigen KNIL waarvan hun nazaten nu in Assen en Culemburg wonen.
De huidskleurgrens in Italië loopt ongeveer over regeringsstad Rome maar dat laatste is in Brussel dan weer een tongval.
Ik denk dus dat @Eheu's verhaal klopt - maar in België speelt precies hetzelfde maar dan op gerechts/justitieniveau met hun vele gerechtelijke dwalingen. Dat zijn weliswaar nog geen celmoorden maar karaktermoorden zijn het wel: als er in België zoveel onschuldigen in de cel zitten zo'n 10x meer dan hier nog dan is dat duidelijk 2 volken die elkaar niet kunnen luchten en elkaar zat zijn.
| #114738 | 28-10-2010 05:51 | Eheu
Antagonizer,
Je hebt wel een beetje gelijk: het ligt aan de vertaling, als ik nl. teksten in een taal die ik goed ken maar met het vertalen waarvan ik maar weinig ervaring heb, ga vertalen heb ik de neiging om de structuur van de zinnen van die tekst in het Nederlands te copieren. In zekere zin verleer ik op dat moment het Nederlands een beetje, en dat gebeurt des te gemakkelijker naar mate ik meer vertrouwd ben met een vreemde taal. Dat fenomeen heet interferentie meen ik, en het is alleen tegen te gaan door zo veel mogelijk oefenen in vertalen, wat echt veel moeite kost omdat het vergeleken bij het leren van vreemde talen, echt een vak apart is.
Bovendien is het onderwerp van speciaal deze Italiaanse tekst een moeilijk onderwerp om te vertalen.
Daarom heb ik de tekst helemaal herzien, en ik geloof dat ie nu een stuk helderder geformuleerd is voor een Nederlandstalige. Tenminste dat hoop ik. Ik hoor het wel van jullie.
Groet
Eheu
| #114740 | 28-10-2010 07:18 | sigmund
@Eheu

Een tip. Ga naar Google en dan zie je rechts van het invoerveld een link naar taalhulpmiddelen. Plak daar de hele tekst in en kies de juiste vertaling (in dit geval Italiaans/Nederlands). Dan krijg je een bijna onleesbaar stuk in het Nederlands vertaald. Probeer dat stuk logisch te herschrijven. Dit voorkomt, dat je te veel het orgineel letterlijk vertaald (met een verkeerde of warrige zinsopbouw) en het dwingt je vanaf het begin bezig te zijn met de leesbaarheid in het Nederlands.
sigmund's avatar
| #114743 | 28-10-2010 07:30 | Eheu
Goede tip beste Sigmund, kan wel een handig hulpmiddel zijn bij het vinden van de juiste syntaxis in het Nederlands, hoewel dus gek genoeg die elektronische vertalingen een complete warboel opleveren (nou ja, voor het Engels valt het meestal wel mee). In feite is het een soort 'heuristisch' truukje. Geeft maar weer eens aan dat je met technologie alle kanten opkunt, als je er maar bij nadenkt,- terwijl het geheid zo is als je dat niet doet dat het de verkeerde kant opgaat. Technologie biedt in feite een interessante opportunity om je bewust te worden van allerlei levensbeschouwelijke zaken, als je haar maar ziet. Misschien moet het daarvoor eerst wel tot allerei pijnlijke crises komen die een teken zijn dat we die les veronachtzamen. Kortom : een leerzame les. Dank
Eheu
| #114772 | 28-10-2010 12:41 | Antagonizer
Ik heb even mijn artikel dat ik ooit over Calvi schreef toegevoegd.
Er zit nog ongelooflijk veel achter deze historie, maar wie vrijmetselaars zegt in Italië zegt ook maffia, Vaticaan, P2, Gladio, CIA en politiek (Berlusconi).
Antagonizer's avatar
| #114782 | 28-10-2010 13:43 | saved
Ik mis de Jezuieten nog in je lijstje Antagoniser
saved's avatar
| #114792 | 28-10-2010 15:08 | Eheu
Wag effe af, Antagonizer, ik had het niet voor niets op het eind van mijn vertaling in de noot over het verband van dat alles met 'spionage en Terror' etc, daar hoort Gladio ook bij allicht zoals ik al in mijn artikel over Tesla aangaf -en natuurlijk is zelfs de zaak Dutroux en de zaak Demmink een onderdeel van dat geheel, maar chi va piano va lontano zegguh ze in Italie , en allicht speelt dat alles zich af tegen de achtergrond van duistere verwikkelingen waar ook het Vaticaan en de P2 en geheime diensten e.a. bij betrokken zijn, en vandaar uit heeft dat alles een 'historische' 'religieuze' politieke en globale of omvattende dimensie, maar het heeft niet veel zin om meteen de 'moeder van alle conspiracy theorien' te willen spelen, zou zelfs gevaarlijk zijn..., want het kleine beetje gezond verstand dat die megalomane gekken me nog gelaten hebben zou ik graag behouden om met de kennis die ik heb zoveel mogelijk anderen voor die megalomanen te waarschuwen, om daarmee nog iets te redden van de totaal onschuldige zaken (kennis en cultuur precies) waar ik vroeger mijn leven aan wijdde zonder ooit eigenlijk iets anders te wensen nog te willen ondernemen in dat leven; ik had nooit gedacht dat er zulke gewichtige lui waren die met zulke gewichtige motieven op zo;n krankzinnig gewichtige manier als mij is overkomen, mij dat ' banale' leven onmogelijk zouden willen maken...Pay time dus, maar wel zo zuinig en zo stapmatig of 'progressief' mogelijk plies.
Eheu
| #114798 | 28-10-2010 15:42 | P.uncia
Ik vond de vertaling niet zo slecht, beetje vrij mss maar het volgde wel de lijn van het artikel, dat is ook de reden dat ik het artikel na een hoop naar beneden scrollen, het is van 2008, kon vinden ;)
P.uncia's avatar
| #114808 | 28-10-2010 17:19 | Eheu
Ik snap het niet goed P/Uncia: als ik op de link die jij (of whoever) hierboven boven mijn artikel hebt geplaatst, klik krijg ik precies de juiste pagina voor mijn neus, hoewel die niet hetzelfde adres heeft als die link die hierboven staat, namelijk het volgende: http://paolofranceschetti.blogspot.com/2008/03/io-speriamo-che-non-mi-suicido.html
Ik had dat dacht ik al eens gezegd, maar goed: het maakt mij verder niet veel uit als die link boven mijn artikel maar correct is, en dat is ie, bedankt dus (whoever)/
Misschien vanavond nog deel 2 en 3 van deze eigenaardig serieuze soap..
Groet (effe bikken nu...)
'Ach!'
| #114811 | 28-10-2010 17:22 | Eheu
Bizarro! ineens driedubbelpost! Was ik niet hoor!
Eheu
| #114812 | 28-10-2010 17:31 | P.uncia
Geen probleem, ik heb er 2 gesloten;)
P.uncia's avatar
| #114813 | 28-10-2010 17:39 | Rogier
Je kunt een tekst uit het Italiaans op Google beter naar het Engels laten vertalen dan naar het Nederlands. De vertalingen naar Engels zijn echt veel beter. Als je Engels goed genoeg is kun je zelf naar het Nederlands vertalen.
Rogier's avatar
| #114814 | 28-10-2010 17:50 | sigmund
Juist omdat vertalingen zo slechts zijn, dwingt het je (mij) goed over Nederlandse versie na te denken. Dat overkomt me minder bij letterlijk zelf vertalen.
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen