Door community (initieel Eheu), Op don 28 okt 2010 18:24, 6 reacties,    

De vrijmetselaars methode van moorden: II- De zaken Pantani en Fois, Deel 1INLEIDING

In dit artikel zullen we enkele aspecten uitdiepen die in het vorige artikel over de manier waarop de vrijmetselarij moorden pleegt ter sprake kwamen, en we zullen een paar vragen beantwoorden die dat artikel oproept wat betreft de zaak Pantani, en in het verlengde daarvan de zaak van zijn vriend en collega Foix.
Allereerst is er de vraag die in het vorige artikel aan bod kwam, te weten wat het motief is voor de enorme hoeveelheid mensen die 'gezelfmoord' (zoals dat heet in jargon) werden middels ophanging, waarbij de meesten in een lichaamshouding werden aangetroffen waarin ze met hun knieën de grond raakten.
Vervolgens wil ik antwoord geven op de vele vragen die me vaak worden gesteld naar hoe je de typische vrijmetselaarsmoord herkennen kunt. En waarom ik denk dat Pantani vast en zeker vermoord is.

OPHANGING, VERGIFTIGINGEN EN OVERDOSES

Om te beginnen heeft een lezer mij zijn verklaringen voor eea toegstuurd. De 'geknielde zelfmoord' verbeeldt volgens hem de 'gewijde moord', d.w.z. de dood door 'goddelijke wil'...net zoals ons de eer kan worden toegekend om te blijven leven, zo kan ons volgens die gedachte ook de eer worden toegekend om te moeten sterven.

Voorts heb ik nog een tekst ontvangen die afkomstig is uit een boek van een deskundige op het gebied van het esoterisme, die precies dit onderwerp behandelt. Het is een boek van Lino Lista en het heet: 'Raimondo di Sangro. De prins van de stenen sluiers'.I n romanvorm onthult de auteur enkele aspecten van de vrijmetselaars-riten waardoor ik mogelijk een antwoord heb op de vraag naar het motief acher de vele ophangingen.
Het touw en de ophanging zijn de symbolen voor de persoon van Judas en voor het verraad van Christus.

Maar het werk van Lino Lista onthult nog een ander mysterie. Een andere gangbare manier van mensen vermoorden, zo gangbaar dat het verdacht is, is bijvoorbeeld die middels vergiftiging door een overdosis, waaraan bijvoorbeeld -om enige namen te noemen- de wielrenner Pantani, en recentelijk een andere renner uit zijn ploeg, Valentino Fois ten prooi zijn gevallen. In Viterbo werd dokter Manco, d.w.z. de arts die volgens zeggen de mafia baas Bernardo Provenzano verzorgd had, op de zelfde manier vermoord.
Ook waren er veel getuigen bij belangrijke processen die de dood vonden door vergif. Sindona werd in de gevangenis vergiftigd. Er stierven ook verdacht veel mensen totaal onverwacht, soms in het bureau van een rechter, of in de rechtszaal, of in de kantine van het parlementsgebouw, -dat laatste is met generaal Giorgio Manes gebeurde.
Ik zal heel de hele passage uit het genoemde boek van Lino Lista citeren:
''Het touw......is het belangrijkste teken van een wraakactie door vrijmetselaars; het ontbreekt nooit. Volgens de legende van Hiram, is het aan te bevelen- om een zo groot mogelijk aantal aanwijzingen achter te laten- om naast het lijk van de geëxecuteerde behalve gif ook water te deponeren, dit ter herinnering aan de fontein waaraan de Wreker zich gelaafd heeft; en een gebroken hondenbot, ter ere van de Onbekende die zich in zo'n beest had veranderd; een zwarte jas, ter herinnering aan de rouw voor Vader Hiram. Als men wil overdrijven -maar een geheim bondgenootschap zou zich nooit aan overdrijvingen moeten overgeven. want te veel aanwijzingen zouden wel eens als bewijs gezien kunnen worden, - kan men een baksteen op het lichaam van de verrader plaatsen, d.w.z. het symbool van de metselaar.''

Deze doden door overdosis zijn dus geen toeval. Ook vergiftiging is typisch iets voor vrijmetselaars omdat het dood door de Slang verbeeldt, d.w.z. het symbool van ontrouw en bedrog. Daarom dus zou Pantani sterven na meerdere doses cocaïne te hebben ingenomen.

Waarom beweer ik dat het hier een moord betrof? Omdat soms het ongeluk of de zelfmoord wordt uitgelokt dan wel moedwillig veroorzaakt, en in dat geval is er dus sprake van moord, en alle moorden die door vrijmetselaars gepleegd worden vertonen dezelfde valse aanwijzingen en manieren om ze te maskeren, die alleen door een macht die vergelijkbaar is met die van de vrijmetselaars kunnen worden verspreid respectievelijk uitgevoerd: verdwijning van dossiers bij rechtbanken, dode getuigen, de koppige volharding waarmee de autoriteiten bepaalde bewijsstukken weigeren te onderzoeken (vanwege corruptie, angst, of wegens gebrek aan kennis over dit soort zaken), onregelmatigheden in de procesgang etc...

HET GEVAL PANTANI

Laten we de zaak Pantani eens nader onderzoeken aan de hand van de beschrijving ervan die de journalist Philippe Brunel geeft in een recent boek ''De laatste dagen van Marco Pantani''. Op dat boek zullen we onze reconstructie baseren.
Het is bekend dat Pantani stierf in het hotel Le rose in Rimini na een vermeende overdosis cocaïne.
Hier zien we alle elementen terug die typisch zijn voor een vrijmetselaarsmoord, d.w.z. al de handtekeningen die erbij horen en verder ook die typische manier waarop de onderzoeksautoriteiten omgaan met een moord die door de vrijmetselarij gepleegd wordt.

We zien bijvoorbeeld:
- getuigen die elkaar tegen spreken;
- de politie en justitie die fundamentele details negeren in hun onderzoek: bijvoorbeeld werden in de afvalemmer in Pantani's kamer resten van een maaltijd gevonden die afkomstig was uit een chinees restaurant. Maar Pantani at geen chinees eten. Wie is er dus met hem in die kamer geweest die laatste nacht van Pantani's leven?
- op Pantani's lichaam worden sporen gevonden die duiden op een gevecht, maar niemand heeft ooit de moeite genomen om te verifieren of er bijvoorbeeld DNA sporen van iemand anders onder de nagels van Pantani te vinden waren, iemand anders die hem misschien had gedwongen om de cocaïne in te nemen (zie genoemd boek op pag. 278)
- twee politieagenten zijn per auto naar de plek van het voorval gegaan, maar van die actie hebben ze geen proces-verbaal opgemaakt. Waarom die afwijking van de normale procedure?
- verschillende lijkschouwers veroorzaken een grote onzekerheid over het preciese moment van overlijden; de bevindingen lopen uiteen van 11.30 uur (volgens dokter Fortuni) tot 19.00 uur (volgens dokter Toni).
- een forensisch arts die na de autopsie merkt dat hij gevolgd wordt.
- de chaos in de kamer die Pantani bezet had, alsof er een gevecht had plaatsgevonden.


Dan zijn er de onopgeloste vragen:
- Waarom neemt Pantani een kamer in een hotel op slechts enkele kilometers afstand van zijn woonhuis, als hij van plan was om zelfmoord te plegen?
- Waarom verblijft hij eerst enige dagen in het hotel alvorens zich het leven te benemen? Waarom verbleef hij in een hotel als hij daar vlakbij woonde?
- Een van de beambten die de zaak onderzoekt verklaart tegenover de journalist die dit boek heeft geschreven, dat hij druk had ondervonden van het ministerie van binnenlandse zaken om de zaak zo snel mogelik af te handelen. Maar het ministerie zou die haast helemaal niet moeten hebben, op zijn hoogst zou het de wil moeten hebben om geen enkele twijfel te laten over de ware toedracht van deze zaak. Het valt moeilijk te geloven dat men in deze zaak erg zijn best deed om zo snel mogelijk achter de waarheid te komen en om alle twijfels weg te nemen. Vreemd is het verder dat het ministerie geen enkele moeite doet om tientallen jaren na dato alsnog de waarheid over de vliegramp van Ustica boven water te krijgen, of over de ontvoering van Aldo Moro, maar dat ze in het geval van Pantani ineens zo snel de zaak willen afronden. Het is niet erg geloofwaardig dat het ministerie veel zin had om snel de waarheid over deze zaak te achterhalen, gezien het feit dat het verbergen van de waarheid zo'n beetje de systematische manier is waarop het Italiaanse justitiele apparaat werkt. Nog nooit hebben we een politicus mogen horen die beweerde dat het een van de punten van hun verkiezingsprogramma was om de warheid te achterhalen achter alle bloedbaden die in Italië hebben plaatsgevonden na de oorlog zonder dat de echte schuldigen ervan ooit gevonden zijn, zodat de duizenden doden die bij die aanslagen omkwamen en de tienduizenden familieleden van die doden eindelijk recht gedaan wordt. Nog nooit. Erger nog: enkele van de daders van die absurde misdaden, zoals de voormalige terrorist D'Elia, zijn doodleuk beloond met posities binnen de overheid (D'Elia was tweede staassecretaros in het kabinet Prodi). Persoonlijkheden die een heel kwalijke rol hadden gespeeld in zaken zoals de ontvoering van Aldo Moro. werden zelfs President van de Republiek (zie Cossiga). Er is nooit enige sprake van haast geweest bij de autoriteiten om te achterhalen wie er verantwoordelijk waren voor het neerhalen van het vliegtuig in Ustica, noch om de waarheid in de zaak Moby Prince te achterhalen, noch om uit te zoeken wie er achter de misdaden van het Monster van Florence stak, wie er achter de zaak Georgofili zat, achter de zaak van het Piazza Fontana en achter de aanslag in Bologna in 1980. Maar toch had men heel veel haast om de zaak Pantani af te ronden. Vreemd, niet?

Al dit soort tegenstrijdigheden, valse sporen etc., zijn altijd een aanwijzing dat de vrijmetselaars erbij betrokken zijn.
De enige andere verklaring is dat het om mogelijke achteloosheid en lichtvaardigheid van de autoriteiten gaat bij het onderzoek.
Maar dan gaat het wel om een soort van achteloosheid en lichtvaardigheid die te vaak optreedt om puur toeval te kunnen zijn.

Dan zijn er dus nog de 'handtekeningen' in deze Pantani zaak. Handtekeningen die iemand die zich nooit in de vrijmetselarij heeft verdiept, nooit zal kunnen herkennen. Maar voor wie ermee vertrouwd is, zijn ze heel duidelijk herkenbaar.
Er is vooral het feit dat Pantani stierf in het hotel Le Rose, d.w.z. in het hotel waarvan die naam wel eens niet toevallig zou kunnen zijn maar in feite de handtekening of het kenmerk van de Rosa Rossa ('rode roos'). Bovendien beweren ook Pantani's vrienden dat zijn dood in dat hotel geen toeval kon zijn, maar dat hij misschien een boodschap had willen achterlaten door dat hotel te kiezen, gezien het feit dat hij nooit iets aan het toeval overliet (pag 52). Misschien, zou ik er aan toe voegen, was niet hij het die een boodschap heeft willen achtelaten, maar degene die hem vermoord heeft.
Daarbij komt nog dat naast zijn lichaam een briefje gevonden wordt met daarop een zin die schijnbaar volledig onbegrijpelijk is: 'Colori, uno su tutti rosa arancio come contenta, le rose sono rosa e la rosa rossa è la piú contata'.
Ikzelf snap de betekenis van die zin niet; daar is een expert voor nodig, en in Italië zijn er maar weinig mensen die dit soort berichten kunnen begrijpen. Ongetwijfeld is het een bericht in code.

(Noot van de vertaler: bekijk die zin als volgt: 'Colori uno su tutti rosa (a)rancio con me contenta, l'eros es onorosa e la rosa rossa è la piú contata'. Als je Latijn en Spaans en Italiaans op deze zin -na hem als éen anagramatisch geheel geherschikt te hebben volgens de betekenis van de klanken die de versch. woorden in versch. talen kunnen hebben -toepast (EN DAT IS PRECIES HET ELEMENT VAN DE MANIER VAN FUNCTIONEREN VAN DIE SYMBOLISCHE CODE DIE IK DOOR ALLES WAT ME IS OVERKOMEN ONTDEKT HEB, EN MISSCHIEN DAT IK OOIT EENS PRECIES KAN BESCHRIJVEN HOE DAT WERKT, OF WAT DE 'GRAMMATICA' ERVAN IS, DAT IS OOK VOOR DE TAALWETENSCHAP O.A. IETS HEEL INTERESSANTS), kunt je hem als volgt vertalen- hij is meerduidig, vooral als je nóg meer talen gebruikt om hem te ontcijferen, maar alle versch. betekenissen samen vormen tenminste een soort 'familie' dwz ze hebben m.o.m. dezelfde strekking of basis betekenis, om niet te zeggen dat ze een en dezelfde heel speciale en tot nu toe geheime 'IDEOLOGIE' en een daarmee verbonden onbegrepen waarheid bevatten-: ''De roos betwist in mijn persoon iedereen het recht om de kleur oranje(geel) als de voornaamste te beschouwen, de liefde/de held is een gewichtige en hoogst eerbiedige zaak/gewichtige heer en de rode roos is de meest geëerde (hoogste/heldhaftigste/machtigste)"of: 'Oranje(gele) roos, betwist mij als enige de hoogste eer, de liefde/een held is ontzaglijk, de rode roos is uitverkoren' ,- waarbij ik nog kan opmerken dat de kleur geel in de wielrennerij een voorname rol speelt, terwijl de kleur oranje via ons Koningshuis ons land 'vertegenwoordigt', terwijl je moet beseffen dat dat schip de Moby PRINCE dat in de context van dit alles een rol speelt, oorspronkelijk de naam 'Koningin Juliana' droeg en voor een Nederlandse reder was gebouwd, ..kortom: ik durf hier op dat alles niet goed verder in te gaan.)

Waarschijnlijk heeft ook het feit dat Pantani gestorven is op Valentijns dag een speciale betekenis, omdat dat de dag is waarop mannen hun verloofdes traditioneel rozen cadeau doen.
Er zijn mensen die denken dat ook de datum van zijn dood een betekenis heeft: 14.02.2004: de som van de cijfers van die datum is 13, wat in de Tarot niet voor niets de kaart des doods is.

Hoewel ik niet in staat ben om alle details van deze zaak te ontcijferen, is het toch m.i. overduidelijk dat Pantani op een of andere manier gedwongen is geweest in precies dat ene hotel een kamer te nemen, opdat men daar die misdaad tegen hem kon begaan en tegelijk bezegelen ofwel 'tekenen' of van een kenmerk/handtekening voorzien.
Natuurlijk zegt de bewering dat zich acher een misdaad de Rosa Rossa bevindt, op zich niet zo veel. Want de Rode Roos is een INTERNATIONALE organisatie, alleen al in Italië heeft ze honderden leden, zodat die bewering in feite gelijk staat met die als zou het om een daad van de mafia of de camorra gaan. Zo'n bewering is dus dermate algemeen dat ze totaal geen enkel praktisch nut heeft bij het opsporingsonderzoek, maar deslaniettemin zou ze een goede aanwijzing moeten zijn om zo'n zaak niet als 'zelfmoord' af te schrijven.
Trouwens, dat de dreiging voor Pantani uit het milieu van de vrijmetselaars kwam, was al duidelijk vanwege het feit dat hij enkele jaren voor zijn dood een vreemd ongeluk kreeg in de afdaling van de berg Superga. Een auto brak toen door de afzetting van de voetgangerszone heen en reed Pantani en twee andere mensen omver.
Een toevallig ongeluk? Dat is problematisch, als je beseft dat op de heuvel van Superga de cathedraal staat die dezelfde naam draagt. Hij werd in 1717 gebouwd, d.w.z. in het zelfde jaar waarin de vrijmetslearij werd opgericht. Een basiliek en een heuvel die dus voor de vrijmetselerij nogal van betekenis zijn. Voor iedereen, ook al weet hij maar weinig verder van de vrijmetselarij, is het duidelijk dat dat een heel duidelijk teken is, zeker als men het vreemde karakter van dat ongeluk beschouwt -want het is moeilijk vast te stellen hoe het mogelijk was dat de auto die Pantani omver reed zich in een verboden zone kon begeven; daarom spande hij ook een rechtszaak aan tegen de stad Turijn wegens dat ongeluk . (Noot v.d. vertaler: ik weet dat dát gegeven al voldoende is om vrijmetselaars e.d. dodelijk in hun eer te kenken: 'hoe durft hij!'
Annotaties:
| #114883 | 28-10-2010 21:26 | Eheu
Goed gezien. Ook dank.
Eheu
| #114889 | 28-10-2010 21:35 | P.uncia
Ah het plaatje denk ik, deze heb ik geplaatst geen probleem maar wie het in deel 2 geplaatst heeft weet ik niet ;)
P.uncia's avatar
| #114895 | 28-10-2010 21:46 | sigmund
Het vorige plaatje kwam van mij (deel 1, toch?)
sigmund's avatar
| #114896 | 28-10-2010 21:47 | sigmund
Ah , de stukken volgen zich op. Het allereerste plaatje van het eerste stuk kwam van mij...
sigmund's avatar
| #114917 | 28-10-2010 23:19 | Eheu
Goed gedaan, P.Uncia en Sigmund!
Eheu
| #114950 | 29-10-2010 10:51 | Eheu
Heb dat code-bericht dat bij Pantani's lijk werd aangetroffen even opnieuw vertaald: zo is het helderder. Met dat soort hersenkrakend puzzelwerk hou ik me nu al jaren bezig, niet omdat ik het zo leuk vind, maar omdat ik met het soort heerschap dat tot die 'uitverkoren' kringen behoort, nogal wat uit te staan had, vermoeiend en pijnlijk, maar ook boeiend vaak.('omnia pro scientiae')
Groet
aanmelden / inloggen