Door Ness, Op woe 7 dec 2016 16:45, 6 reacties,    

Deense medici bepleiten verbod op besnijdenis minderjarigenJongens zouden niet besneden mogen worden totdat ze oud genoeg zijn om er zelf over te beslissen: 18 jaar. Met dit standpunt kwam de Deense Medische Vereniging woensdag naar buiten.

„Besnijdenis zou een goed geïnformeerde en persoonlijke en keuze moeten zijn”, zei Lise Moller van de ethische commissie van de Vereniging. Volgens het genootschap ontnemen ouders die hun kinderen laten besnijden, jongens van de mogelijkheid om zelf beslissingen over hun lichaam te nemen en eigen keuzes te maken rond culturele gebruiken en religie.

De organisatie wijst er verder op dat besnijdenis niet zonder risico is en daarom alleen in geval van medische noodzaak uitgevoerd zou mogen worden.
Annotaties:
| #256644 | 07-12-2016 22:06 | Unseen
Enerzijds bepalen de gezaghebbende ouders hoe het leven van hun kind wordt ingevuld, is de staat gehouden zich, ingevolge 8 EVRM, buiten bemoeienis van het gezinsleven te houden.
Anderzijds kennen we de onschendbaarheid van het lichaam, het recht op vrijheid van geloof.

Ik vind het een lastige, ik ben voor minimale invloed van de overheid op het gezinsleven. Echter het gezag over een kind brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee:

Artikel 247 BW 1 (via wetten.nl)
1 Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
2 Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.
3 Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen
.

Als je een baby besnijdt, wat onder dwang, zonder verdoving gebeurt, is er duidelijk sprake van een ernstige traumatische ervaring ( in de letterlijke betekenis van het woord):
- het basis vertrouwen van de baby wordt ernstig beschadigd.
- in de onderste chakra's (chakra's zijn energie velden in het lichaam) bevinden zich de aarding van de mens, de seksuele driften en het basis gevoel: ik mag er zijn, ik hoor erbij en ik ben veilig. Daar lijkt de besnijdenis te zorgen voor een dermate lichaams angst dat het lichaamsbewustzijn zich daar terug trekt.
Met als gevolg bijv. dat de buikademhaling zich terug trekt en er alleen sprake is van een borstademhaling.

De intuitie (gut-feeling) wordt nauwelijks meer gehoord en het lichaams bewustszijn vlucht in/naar de ratio (hoofd).

Besnijdenis kan nogal wat psychologische gevolgen hebben, dat lijkt mij in strijd met artikel 247lid 2:BW1. De democratie zal moeten besluiten of art.247lid 2:BW1 zwaarder weegt dan het recht op vrije keuze van godsdienst en art. 8:EVRM.
Moreel gezien ben ik wel van overtuiging dat besnijdenis bij mensen jonger dan 18 jaar verboden dient te zijn.

Mogelijk is zelfs het hoge testerom gehalte en de seksuele gespletenheid bij lieden van het Moslim- en Joodse geloof terug te leiden tot het trauma van de besnijdenis.
Unseen's avatar
| #256645 | 07-12-2016 22:15 | Unseen
Recht op vrijheid van godsdienst hoort bij: enerzijds.
Moslim geloof is natuurlijk bedoeld: het islamitische geloof
Unseen's avatar
| #256668 | 08-12-2016 17:25 | jantjeuitnederland
De kannibalen eten ook geen mensen meer terwijl dat wel 'duizenden' jaren lang hun cultuur was.
Als die er mee kunnen stoppen dan kunnen mensen die hun kind willen verminken dat ook wel.
Daar komt nog bij dat nergens in de koran staat dat dat moet.
Zo werd ons in de jaren '50, '60, '70 geleerd (van overheidswege) om geen rotzooi op straat te gooien. Daar is nu ook vrij weinig meer van over, als je om je heen kijkt. Het schept wel Melkertbanen en haltprojecten, dat dan weer wel.
jantjeuitnederland's avatar
| #256669 | 08-12-2016 17:28 | Ness
Je gaat nog een probleem krijgen met die 2 ouders, Unseen: http://www.ad.nl/binnenland/kind-moet-voortaan-vier-ouders-kunnen-hebben~ad58734f/

Kan het niet eenvoudiger? Op brute wijze een heel gevoelig en cruciaal stuk vel afsnijden is kindermishandeling, marteling, punt. Dat is het moment waarop de omgeving moet ingrijpen. Mensen die kinderen verminken vanwege een ideologie of traditie zijn niet of niet geheel toerekeningsvatbaar. Ze zijn verward heh. Daarmee vervalt het ouderlijk gezag ten dele. Als het om bv oorlellen afsnijden of nagels uitrukken ging was de situatie meteen duidelijk. Waarom dan in dit geval niet?
Ness's avatar
| #256687 | 09-12-2016 12:36 | Unseen
Ja, ik kwam het artikel ook tegen Ness. Vanuit de rechterlijke macht en de advocatuur zal het voorstel omarmd worden want het zal nog meer strijd en onenigheid gaan opleveren, het is meer advocaten inzetten en meer en langere gerechtsprocedures bij verschil van mening.

Want waar nu 2 ouders al vaak genoeg moeite hebben om tot een regeling te komen, zullen die problemen bij 4 gezaghebbers natuurlijk makkelijk verdubbelen.
En wat als het samengestelde gezin ook weer gaat scheiden ? Dan kan de natuurlijke ouder nog eens in een gerechtelijke procedure betrokken worden met zijn/haar voormalige levenspartner en de andere natuurlijke ouder plus zijn/haar partner.

Gaan er 4 gezaghebbers aan het kind "trekken". Ja de advocatuur en de rechterlijke macht zien hun omzet al stijgen. Plus wordt de constructie met 4 gezaghebbers dermate ingewikkeld gemaakt dat zij makkelijker in een "strijd" komen en dan komt Jeugdzorg om de hoek kijken om het kind te beschermen tegen de strijd, zullen zij per definitie eisen dat het kind uithuis geplaatst moet worden.

Geen normaal denkend gezaghebber (van de 4) zal zoiets uit eigen verzoek eisen, echter, hier komt de aap uit de mouw:
Een curator komt in die constructie op voor de belangen van het kind.

En een curator is geen psycholoog of orthopedagoog die het belang van opvoeding door de eigen ouders naar voren brengt, het is gewoon een pragmatisch regerende jurist of advocaat. Ik heb er alleen maar slechte ervaring mee.

Als ze echt het familierecht wensen te verbeteren dan kan men beter de rechtspositie van de vader normaliseren. Waar nu de moeder nog steeds automatisch het gezag over het kind krijgt bij geboorte dient de niet gehuwde vader met toestemming van moeder het kind te erkennen en pas met toestemming van moeder ontvangt de vader het gezamenlijke gezag.

En dat is en blijft discriminatoir. Mede nog omdat er bij moeder geen geschiktheid toetsing plaats heeft gevonden, maar de vader die met veel inzet van tijd en geld, zijn kind wenst te erkennen en/of verzoek tot gezamenlijk gezag, wordt binnenste buiten gekeerd op basis van roddel en achterklap bij de Raad vd Kinderbescherming.
De raad doet namelijk niet aan waarheidsvinding en de onderzoekers bij de raad zijn geen psychologen en/of orthopedagogen met kennis van kind-zaken, het zijn gewoon sociaal werkers.

Betreft:
Als het om bv oorlellen afsnijden of nagels uitrukken ging was de situatie meteen duidelijk. Waarom dan in dit geval niet?


Zou je eens als experiment de OvJ of het AMK kunnen bellen en hun het verhaal voorleggen om te kijken wat hun reactie is.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hun reactie, haal dan ook "mijn" art. 247 BW:1 aan.
Unseen's avatar
| #256690 | 09-12-2016 13:52 | Unseen
Oeps, de politiek is dan eindelijk in actie gekomen betreft het ouderlijke gezag van niet getrouwde vaders (15 november 2016):

Ongetrouwde vaders moeten net als andere ouders automatisch gezag over hun kind krijgen. D66 en VVD dienen vandaag een wetsvoorstel in dat dit mogelijk moet maken.
Unseen's avatar
aanmelden / inloggen