Door Patman, Op maa 13 jun 2011 11:59, 229 reacties,    

Dertig jaar AIDS-oplichting

?Deze week maakte de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon bekend dat met 4 miljard dollar het aantal aids-doden tot 2020 kan worden gehalveerd. Sterker nog, als alle betrokkenen de handen ?als nooit tevoren? ineenslaan, kan aids vóór 2020 naar de geschiedenisboeken worden verwezen, zei hij. Kan dat echt? Voor nrc.next zochten NRC-redacteuren Wim Köhler en Bruno Braak het uit.?Zo start een artikel in de NRC next deze week. Wat volgt is het soort standaard lulverhaal dat je op de websites van door de industrie gecontroleerde initiatieven als HIVnet en AIDSfonds ook kunt terugvinden. De beide journalisten hebben absoluut helemaal niets uitgezocht en al helemaal niet de moeite genomen kritisch te zijn. Het hele artikel ontstijgt het niveau van een opstel geschreven door een brugklasser nergens. En dat terwijl er een hele andere kant is aan het AIDS-verhaal. Een kant die, in tegenstelling tot het volkomen onbewijsbare ?standaard? verhaal wel gezonde logica en boerenverstand aan zijn zijde heeft. Een verhaal dat niet is onderbouwd met volslagen ridicule zaken als ?langzame?, onvindbare virussen, sexende apen en dodelijke kankerchemokuren als ?medicatie?.Een van de belangrijkste redenen dat het grote publiek zo makkelijk de verzinselen van de industrie gelooft, is dat er van de AIDS-theorie een uiterst complex geheel is gemaakt. Mensen die zich er niet in verdiepen zullen niet snel begrijpen hoe belachelijk en voslagen ongeloofwaardig de huidige theorie eigenlijk wel is. Ze worden gewoon dag in dag uit blootgesteld aan de gebruikelijke propaganda en al snel is het een soort waarheid geworden.

Laten we beginnen wat dingen op een rijtje te zetten waar eigenlijk niemand aan twijfelt. Zie het als de basiskennis voor het tweede deel van het artikel, waarin we een hele alternatieve AIDS-theorie geven. Want in tegenstelling tot wat vooral de industrie en hun gesponsorde wetenschap wil doen geloven, is het absoluut nog niet duidelijk of HIV wel de oorzaak is van AIDS en of AIDS inderdaad wel ongeneeslijk is.

Onbetwist: HIV is een virus. Aan HIV zelf is nooit iemand doodgegaan. De theorie is namelijk dat HIV het immuunsysteem aanvalt dat daardoor zodanig verzwakt raakt dat een vrij willekeurige dodelijke ziekte het resultaat is.

Onbetwist: Aan AIDS zelf is ook nog nooit iemand doodgegaan. AIDS is namelijk geen ziekte, het is een verzamelnaam voor een heleboel op zichzelf staande ziektes die worden verondersteld te kunnen optreden omdat HIV het immuunsysteem heeft verzwakt. Het is aan de gevolgen van die echte ziektes dat een AIDS patient dood kan gaan. De ziekten die onder het begrip AIDS vallen kunnen ook zonder besmetting met het veronderstelde HIV optreden.

Onbetwist: HIV-tests tonen nooit het HIV zelf aan, maar detecteren een uniek verondersteld kenmerk van het virus. Een zogenaamde marker. Aanwezigheid van die marker wordt seropositiviteit genoemd. De tests moeten worden geinterpreteerd, het zijn geen duidelijke en redelijk betrouwbare ja-of-nee tests zoals een zwangerschapstest. De criteria voor die interpretatie en dus de conclusies verschillen per land, zelfs per laboratorium. Seropositiviteit is dus geen AIDS, maar een veronderstelde besmetting met het veronderstelde HIV, wat zelfs ook geen AIDS is.

Onbetwist: een heleboel mensen, voornamelijk in derde wereldlanden zijn ziek aan ziekten die ook in het AIDS syndroom worden genoemd. Een heleboel mensen, niet alleen in derde wereldlanden zijn seropositief.

Tot zover dat deel van de gebruikelijke AIDS-theorie waar in principe niemand aan twijfelt. Als de twee amateurjournalisten van de NRC-next echter daadwerkelijk enig uitzoekwerk hadden gedaan waren ze echter zonder enige twijfel op bijvoorbeeld de volgende zaken gestuit.

Het onderzoek dat Science publiceerde als zijnde het bewijs dat HIV de oorzaak was van AIDS, bleek gefraudeerd. Het team dat het onderzoek had gedaan, had geen relatie (causatie) tussen AIDS en een virus kunnen vinden maar Gallo, de onderzoeker die met de eer wilde strijken, bleek die conclusies er achteraf te hebben bijgeschreven. Er is daarna nooit meer een publicatie geweest die alsnog aantoonde dat HIV de oorzaak is van AIDS. Uiteindelijk kreeg zeer recent Luc Montagnier de Nobelprijs voor de ontdekking van HIV. Hij had destijds Gallo samples gestuurd van iets waarvan hij vermoedde dat het een virus was. Deze Montagnier zelf zegt dat AIDS eenvoudig te genezen is zonder medicatie. Hij zegt letterlijk dat een gezond lichaam HIV gewoon opruimt. Iedere journalist, zelfs één van het NRC, kan begrijpen dat het op z?n minst opmerkelijk is dat de onderzoeker die de Nobelprijs heeft gekregen voor de ontdekking van HIV zelf niet overtuigd is van een directe relatie tussen HIV en AIDS.

Montagnier was niet de eerste Nobelprijswinnaar die openlijk twijfelde aan het verzinsel dat HIV de oorzaak was van AIDS. Karry Mullis kreeg ooit de Nobelprijs chemie voor het uitvinden van hét belangrijkste instrument in AIDS-research: de PCR-methode. Karry Mullis heeft in medische literatuur en publicaties gezocht naar enig bewijs van HIV->AIDS maar kon dat niet vinden. Iedere journalist, zelfs één van het NRC, kan begrijpen dat het op z?n minst opmerkelijk is dat de onderzoeker die de Nobelprijs heeft gekregen voor de ontwikkeling van het belangrijkste onderzoeksinstriment in HIV-research zelf niet overtuigd is van een directe relatie tussen HIV en AIDS.

Het blijkt dat aan eigenlijk elk aspect van de huidige AIDS-theorie getwijfeld wordt. Grondig getwijfeld, door zeer serieuze en gereputeerde onderzoekers. Die dan natuurlijk wel belachelijk gemaakt worden door hen die er belangen bij hebben, maar daar kunnen steeds meer mensen gelukkig doorheen kijken.

HIV-seropositiviteit blijkt een nog onduidelijke toestand in het menselijke lichaam te zijn. De huidige HIV-tests blijken volledig onbetrouwbaar en elk laboratorium blijkt de interpretatie van de test anders te doen.

Seropositiviteit blijkt ook niet eenvoudig door te geven. Er zijn onderzoeken gedaan onder discordante paren waarvan één seronegatief is en één seropositief en er werd geen enkel geval van seroconversie (mogelijke besmetting) genoteerd. Dit waren grote tests over lange periode. In de hele medische literatuur of onderzoeken zijn geen overtuigende gevallen van besmetting gedocumenteerd. Besmetting vind eigenlijk alleen plaats in de kranten, of als gevolg van onbetrouwbare testresultaten. Als HIV al besmettelijk is, is het in ieder geval veel en veel minder besmettelijk dan de gebruikelijke geslachtsziektes.

De verschijnselen die we AIDS noemen, kunnen ook gewoon voorkomen onder mensen die seronegatief zijn. Het zogenaamde virus is dus niet nodig om het zogenaamde AIDS te veroorzaken. Dat maakt de vraag legitiem of AIDS wel bestaat. Is het niet gewoon de toestand die ontstaat als je mensen, zoals in Afrika, langdurig blootstelt aan factoren die uiteindelijk het immuunsysteem vernietigen. Zoals langdurige honger en infectieziekheid. Of langdurige medicijn- en drugsgebruik, zoals preventieve antibiotica en partydrugs. Afrika was altijd al ziek, hoe logisch is het dat die ziekheid ineens niet meer komt door de honger maar plots door een virus? Is AIDS niet gewoon ?langdurige intense armoede?? De symptomen zijn namelijk uiteindelijk hetzelfde.

Tegen vrijwel alle individuele ziektes in het AIDS-syndroom bestaat goede werkzame medicatie / behandeling, echter indien een patiënt wordt verondersteld te zijn besmet met HIV, wordt niet meer die individuele ziekte behandeld maar worden de AIDS-remmers uit te kast getrokken. Niet de werkzame medicaties of behandelingen. AIDS remmers zijn te vergelijken met de chemokuren die sommige kankerpatienten tegen alle verwachtingen in weten te overleven. De meest gebruikte AIDS-remmer (AZT) ís een kankerchemokuur. Chemokuur is een ramp voor iemand die al ziek is, zeker als de oorzaak van die ziekte een verzwakt immuunsysteem is. De uitwerking van AIDS-remmers op mensen die ziek worden laat zich makkelijk raden.

Bestaat het virus eigenlijk wel? Tegenwoordig controleren onderzoekers vrijwel nooit meer de aanwezigheid van een virus zelf, dat is teveel werk. In de literatuur lezen ze en op school leren ze dat er markers zijn die ze veel makkelijker en goedkoper kunnen detecteren (zoals een nummerbord de marker van de auto is maar niet de auto zelf). En dat die markers altijd, zonder te twijfelen, twee vingers in de neus, 100% betrouwbaar zijn. Ze werken plichtsgetrouw met de hun opgegeven markers en baseren daar al hun bevindingen en conclusies op. De vraag is dan natuurlijk hoe uniek en goed gecontroleerd die markers zijn. Dat is voor HIV onduidelijk: de verschillende HIV-tests spreken elkaar vaker wel tegen dan niet. Als er met de PCR geen enkel viraal DNA (RNA) kan worden gevonden, kan de WB nog doodleuk seropositiviteit aangeven. En andersom. In elke mogelijke combinatie met elke andere HIV-test. Feit is dat er een bepaalde duidelijk omschreven procedure is om retrovirussen zelf, fysiek, in ?levende lijve? onder de elektronenmicroscoop te krijgen en dat die procedure voor duizenden retrovirussen gewoon goed werkt, maar voor HIV niet. HIV is niet op die klassieke manier ?te isoleren?. De HIV-markers kunnen niet op conventionele wijze worden bevestigd. HIV onderzoekers zeggen altijd van wel, maar doen het nooit en vinden dat verder geen enkel probleem. Net als er nooit meer een onderzoek is verschenen waarin voor eens en voor altijd werd aangetoond dat HIV inderdaad de oorzaak is van enige ziekte. Ook dat vind ze geen enkel probleem. Voor het bewijs wijzen ze dan naar 30 jaar onderzoeksresultaten ?als geheel?. Onderzoek dat nog geen enkel tastbaar resultaat heeft opgeleverd. Vinden ze geen probleem.

Hoe vreemd het misschien ook klinkt voor iemand die het nooit eerder hoorde: de hele seropositiviteit?HIV?AIDS-theorie is extreem onlogisch, volkomen onbewezen en gebouwd op nooit duidelijk gecontroleerde aannames. Er zijn veel wetenschappers, de top van de HIV-onderzoekers notabene, die stellen dat de theorie domweg niet klopt. En dat wordt bevestigd door het feit dat er ondanks 30 jaar extreem goed gesponsored onderzoek nog ab-so-luut helemaal geen resultaat is gehaald. Het enige tastbare resultaat dat is gehaald, is dat seropositieven niet zo meer zo snel doodgaan aan hun medicatie en dat komt omdat de doseringen dramatisch zijn verlaagd en de middelen milder zijn geworden. En met deze theorie als onderbouwing zijn ?we? dus nu Afrika aan het volproppen met extreem kostbare en al even dodelijke medicijnen.

HIV is religie en twijfelen aan religie is godslastering, en daarom dat journalisten zich er publiekelijk niet aan zullen wagen. U zult dus zelf wat moeite moeten doen om bovenstaande beweringen te controleren. Dat is niet heel veel werk, in de recente documentaire House Of Numbers zijn alle belangrijke wetenschappers aan het woord, zowel de dissidenten als het witgejaste voetvolk van big-pharma. U kunt bovenstaande uitspraken en stellingen daarin letterlijk optekenen, uitgesproken door de wetenschappers zelf. Mocht u de moeite nemen die documentaire te kijken, dan zult u geschokt achterblijven. Er blijkt geen enkele consensus, over eigenlijk helemaal niets is men het eens, ook onderling niet. Dissidenten onderling niet, maar industrievolgers onderling ook niet. Zelfs op de vraag wat AIDS is, kan geen duidelijk antwoord worden gegeven. En dan is het eigenlijk allemaal weer heel logisch. Op naar nog 30 jaar vruchteloos maar extreem goed gesponsored onderzoek naar een ?ziekte? waaraan zonder oplossing nog 30 jaar extreem veel geld kan worden verdiend? Zoek de perverse prikkel wink

Annotaties:
26-12-2013 06:32 | international removals
Dertig jaar AIDS-oplichting #zaplog
| #140260 | 13-06-2011 12:13 | Patman
Die Wim Kohler is een infiltrant. Een industriemol. Elke grote redactie heeft er een paar die er zitten om de belangen van de industrie te bewaken.
Patman's avatar
| #140261 | 13-06-2011 12:37 | zwart
Aids of verworven immunodeficiëntiesyndroom (Afgeleid van de Engelse naam: acquired immune deficiency syndrome of acquired immunodeficiency syndrome) is een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door het retrovirus hiv.
Als hiv niet bestaat en aids bestaat niet (en ik ben geneigd dat te geloven), waar zijn dan in de homo-scene zoveel mensen aan dood gegaan?

Waarschijnlijk is er dus wel een gemeenschappelijke factor, noem het een virus, die tot een ziekte van het afweersysteem leidt.

Ik ben bij de les, op het puntje van mijn stoel gaan zitten.
zwart's avatar
| #140262 | 13-06-2011 12:42 | liefdevol
""Tegen vrijwel alle individuele ziektes in het AIDS-syndroom bestaat goede werkzame medicatie / behandeling, echter indien een patiënt wordt verondersteld te zijn besmet met HIV, wordt niet meer die individuele ziekte behandeld maar worden de AIDS-remmers uit te kast getrokken. Niet de werkzame medicaties of behandelingen""

Ja, deze vraag kwam bij me op tijdens het lezen; als AIDS een verzamelnaam zou zijn voor allerlei ziektes waar mensen aan kunnen sterven, maakt het dan uit dat het AIDS genoemd wordt? Het is enkel een woord.

""indien een patiënt wordt verondersteld te zijn besmet met HIV, wordt niet meer die individuele ziekte behandeld maar worden de AIDS-remmers uit te kast getrokken. Niet de werkzame medicaties of behandelingen""

Oké, dat verklaart misschien waarom het een probleem zou zijn, maar aan de andere kant zie ik daar ook niet echt de logica van, de farma-industrie kan toch ook verdienen aan de medicijnen die wel werkzaam zouden zijn bij de ziektes die ze in dit geval AIDS noemen? Dus waarom de verkeerde medicatie geven?

Als je zegt dat AIDS niet bestaat dan komt het over alsof mensen niet sterven aan AIDS/ziektes, terwijl mensen wél sterven, aan ziektes die ze AIDS noemen, en daarom vraag ik me af wat het er feitelijk toe doet. Oké, wanneer de verkeerde medicatie wordt gegeven omdat het een verkeerde diagnose zou zijn dan begrijp ik dat wel, maar ik begrijp weer niet waarom tegen beter weten in bewust een verkeerde diagnose gesteld zou worden? Waarom is dat?
| #140263 | 13-06-2011 12:43 | Patman
waar zijn dan in de homo-scene zoveel mensen aan dood gegaan?


AZT.
Patman's avatar
| #140264 | 13-06-2011 12:46 | Patman
@liefdevol: Het werkelijke probleem is zeer waarschijnlijk armoede en hygiene. Geef Afrika schoon water en de zogenaamde AIDS verdwijnt als sneeuw voor de zon.

De cijfers zijn ook extreem overdreven en er wordt vrijwel geen HIV-testing gedaan in Afrika. De diagnose is de dikke duim (Benqui-methode, een soort van visuele inspectie van de patient).
Patman's avatar
| #140265 | 13-06-2011 12:47 | Make_over
Door het massale misbruik van poppers. Daarvan krijg je de symptomen. Daarna was iedereen zo bang dat men vrijwillig massaal aan de medicijnen ging en daardoor lopen alle homo's rond als zieke gedrogeerde vogeltjes.
Make_over's avatar
| #140266 | 13-06-2011 12:49 | Make_over
Waarom zijn mensen soms massaal dom en onwetend? Dat is altijd zo geweest.
Make_over's avatar
| #140267 | 13-06-2011 12:52 | Make_over
Ik ken mensen die gestudeerd hebben en zeker niet dom lijken, maar vrijwillig AZT en de cocktails slikken uit angst. Totaal gezonde mensen. Zo bang dat ze denken dat er geen AZT inzit en niet meer goed onderzoek doen. Daarna zie je ze vermageren.
Make_over's avatar
| #140269 | 13-06-2011 12:58 | Patman
In de homoscene van SF destijds was het normaal heel veel drugs (poppers) en preventieve antibiotica te slikken, daar gaat je immuunsysteem van kapot.

Als die 'AIDS-voorbeelden' als Rock Hudson en Freddy Mercury leefden in de tijd van hit hard en hit early met antiretrovirals. Ofwel die gingen compleet verrot aan de chemokuur.
Patman's avatar
| #140270 | 13-06-2011 12:59 | liefdevol
""Het werkelijke probleem is zeer waarschijnlijk armoede en hygiene. Geef Afrika schoon water en de zogenaamde AIDS verdwijnt als sneeuw voor de zon.""

Dat zou dan betekenen dat het ziektes zijn die niet door medicijnen te genezen zouden zijn omdat daarmee het verontreinigde water enz niet verdwijnt, en dus ook niet de ziektes, daarom verkopen ze het maar als AIDS zodat er toch nog een slaatje uit geslagen kan worden? Zou dat dan de insteek zijn?
| #140272 | 13-06-2011 13:05 | Patman
Dat is niet de insteek. Dit is geen complot ofzo. Dit is de uitkomst van een industrie die op een bepaalde manier in ingericht. De laatste zin zet ik niet voor niets in het artikel...
Patman's avatar
| #140273 | 13-06-2011 13:19 | liefdevol
""En dan is het eigenlijk allemaal weer heel logisch. Op naar nog 30 jaar vruchteloos maar extreem goed gesponsored onderzoek naar een ?ziekte? waaraan zonder oplossing nog 30 jaar extreem veel geld verdiend kan worden? Zoek de perverse prikkel""

Dat is de zin die je bedoelde? Maar geld is niet de insteek?

""Dit is geen complot ofzo.""

Ik had het niet over een complot. Ik kijk wel uit, AIDS is emergent :-)
| #140274 | 13-06-2011 13:25 | Patman
Aha. Dan begrijpen we elkaar. De industrie en al z'n onderzoek optimaliseert naar maximale inkomsten, niet naar maximale genezing. Die laatste KPI (performance indicator) komt nergens in het systeem voor. Niemand wordt beloond voor genezing in die hele industrie, je krijgt je medicijnen en of ze werken of niet, je moet ze toch betalen.
Patman's avatar
| #140276 | 13-06-2011 13:39 | liefdevol
""De industrie en al z'n onderzoek optimaliseert naar maximale inkomsten, niet naar maximale genezing.""

Ja, dat is wat ik concludeerde naar aanleiding van je artikel.

Btw, over complotten gesproken nu je daar toch over begon.

Als de farma-industrie streeft naar maximale inkomsten en niet streeft naar maximale genezing. Sterker nog, ze verkopen een ziekte waarvan ze weten dat het niet bestaat (ik hou het artikel aan), waarom kan je dan niet van een complot spreken? Wanneer een groep mensen zich over de ruggen van anderen dmv list en bedrog verrijkt, dan is dat toch een complot?!
| #140277 | 13-06-2011 13:45 | Patman
Patman's avatar
| #140279 | 13-06-2011 13:54 | liefdevol
""de NWO-welles-nietes-miniserie""

We hadden het toch over AIDS?!

En AIDS zou niet bestaan, toch?!

Maar AIDS zou wel verkocht worden door de farma-industrie om zichzelf te verrijken, toch?!

Dan stel ik deze vraag;

'Als de farma-industrie streeft naar maximale inkomsten en niet streeft naar maximale genezing. Sterker nog, ze verkopen een ziekte waarvan ze weten dat het niet bestaat (ik hou het artikel aan), waarom kan je dan niet van een complot spreken? Wanneer een groep mensen zich over de ruggen van anderen dmv list en bedrog verrijkt, dan is dat toch een complot?! '

En dan kom jij met de NWO, wat heeft de NWO met AIDS te maken?
| #140280 | 13-06-2011 14:16 | Patman
Misschien moet je gewoon lezen. Lezen is een beetje een oldskool art, gebeurt niet zo vaak meer.
Patman's avatar
| #140289 | 13-06-2011 14:35 | liefdevol
''Als de farma-industrie streeft naar maximale inkomsten en niet streeft naar maximale genezing. Sterker nog, ze verkopen een ziekte waarvan ze weten dat het niet bestaat (ik hou het artikel aan), waarom kan je dan niet van een complot spreken? Wanneer een groep mensen zich over de ruggen van anderen dmv list en bedrog verrijkt, dan is dat toch een complot?! ''

Je kan die vraag ook gewoon beantwoorden met een 'ja' of met een 'nee', dan waren we allang klaar geweest. Wat dacht je daarvan ipv mij een irrelevant artikel te laten lezen.

Als AIDS niet bestaat, maar de wetenschap en de farma-industrie verkondigen dat het wel bestaat om zichzelf daarmee te verrijken over de ruggen van anderen dmv list en bedrog, dan is dat een complot, dat is dan een samenzwering.

Maar volgens mij bestaat AIDS wel, jij bent degene die verkondigt dat AIDS niet bestaat, jij bent degene die verkondigt dat er een samenzwering bestaat die ons wilt doen geloven dat AIDS bestaat zodat ze zichzelf dmv die leugen kunnen verrijken.
| #140290 | 13-06-2011 14:38 | EvaVanE
Inmiddels wordt AZT (Zidovudine) niet meer zo vaak voorgeschreven meen ik. Tegenwoordig is Tenofovir (Viread) populairder bij internisten. Een jaar of wat geleden moest Elisabeth (mijn seropositieve echtgenote een operatie ondergaan die overigens niets met HIV/AIDS te maken had. De betrokken medici eisten dat ze weer aan de AIDS-remmers zou gaan omdat ze anders het operatieteam onnodig aan risico's zou blootstellen.
Dat was binnen drie dagen over; ze was niet geel meer maar bruingeel. Haar lever kapte er simpelweg mee. Volgens de internist kon dat niet door de pillen komen. Ze zou wel eens uitzoeken wat de echte oorzaak was (nooit meer iets van gehoord).
De operatie ging niet door.

Conclusie: als iemand je op HIV wil testen, ga dan als de bliksem aan het lezen en bekijk die documentaire waar Patman het over heeft. Zorg dat je verdomd goed weet wat de gevolgen zijn als die test fout uitpakt.
Tot slot: je kunt wel positief getest worden, maar daarna nooit meer negatief. Dat geldt levenslang. Als een volgende test wijst op seronegativiteit betekent dat volgens de hogepriesters van deze religie gewoon dat het (superintelligente) virus zich heel erg goed verborgen houdt.
Waar je dan ook mee bij de dokter komt; er wordt altijd gezegd dat je probleem wordt veroorzaakt doordat je de HIVremmers weigert te slikken.
EvaVanE's avatar
| #140291 | 13-06-2011 14:41 | EvaVanE
@ liefdevol: als jij meent dat HIV/AIDS wel bestaat dan is er toch niets aan de hand? Laat je trouw eens per jaar op HIV testen en ga te zijner tijd met diep vertrouwen aan de 'medicatie'. Alles okee toch?
EvaVanE's avatar
| #140292 | 13-06-2011 14:49 | xxxx
Uitstekend artikel... na jaren dit onderzocht te hebben, inclusief alle info van "The Perth Group", Peter Duesberg..het oldskool :^) doorlezen van http://www.virusmyth.com, de eindeloze rij aan wetenschappelijke bewijzen van vele dissidente wetenschappers, kon ik niet langer de shock_and_ahw conclusie vermijden: AIDS bestaat niet als resultaat van een HIV infectie, maar is een samenraapsel van ziektes en symptomen, welk collectie in elk continent er anders uitziet, waarvan de diagnostische methoden in elk continent anders zijn, en waar bij de zogenaamde vaststelling van "de infectie" de meest fundamentele wetenschaps- methodieken met voeten getreden worden.... @liefdevol, de zorgvuldig gemaskeerde verwarring zit hem hierin: AIDS is geen ziekte, maar een collectie van ziektebeelden op een hoop gegooid waar een gefingeerde oorzaak, namelijk HIV als veroorzaker aan gekoppeld werd.

Als je dus iemand hoort zeggen: "AIDS bestaat niet", dan wordt er bedoeld: Een ziekte, genaamd AIDS, als gevolg van een HIV besmetting, welke exact dezelfde symptomen heeft als in andere tijden gekend werden al meer dan 36 geïsoleerd geïdentificeerde ziektenbeelden, die bovendien ieder op zichzelf met succes behandeld werden, DAT bestaat niet...
xxxx's avatar
| #140293 | 13-06-2011 14:51 | liefdevol
@Gert, ik zeg nergens dat er wat aan de hand is. @Patman zegt dat er wat aan de hand is, volgens @patman bestaat AIDS niet, maar wordt de leugen AIDS door de wetenschap en de farma-industrie verkocht zodat ze zichzelf eraan kunnen verrijken. Als dat waar is dan is dat een complot. Maar waarom mag het woord 'complot' niet gebruikt worden? Als AIDS niet zou bestaan, waarom mag dan niet de waarheid gezegd worden, waarom mag dan niet gezegd worden dat het een complot is? Wat is dat voor gekkigheid?
| #140294 | 13-06-2011 14:52 | xxxx
correctie: ..als meer dan 36
xxxx's avatar
| #140295 | 13-06-2011 14:53 | xxxx
En believe me....ik heb geen vrienden gemaakt, en zelfs verloren die stelling al meer dan 10 jaar te verdedigen...
xxxx's avatar
| #140298 | 13-06-2011 14:55 | xxxx
Dat Patman een paar overgevoelige neuronen schijnt te hebben voor het woordje "complot", doet niet af aan de inhoud... en die is prima
xxxx's avatar
| #140300 | 13-06-2011 14:56 | liefdevol
""Dat Patman een paar overgevoelige neuronen schijnt te hebben voor het woordje "complot""

Oohh, maar het is dus wel een complot?
| #140301 | 13-06-2011 14:59 | xxxx
Als je de definitie van AIDS zuiver zou hanteren als een groep symptomen, dus los van de vooronderstelde oorzaak, dan kun je dus prima volhouden dat er 100.000 den mensen sterven aan AIDS...en dus roept ontkennen van AIDS een heftig emotionele reactie op bij mensen die niet weten waar deze absolute SCAM over gaat....heel begrijpelijk...
xxxx's avatar
| #140302 | 13-06-2011 15:00 | xxxx
@liefdevol, noem het wat je wilt... ik noem het een smerige agenda...
xxxx's avatar
| #140305 | 13-06-2011 15:01 | xxxx
sorry @P, axonen natuurlijk :)
xxxx's avatar
| #140306 | 13-06-2011 15:05 | xxxx
de farma-industrie kan toch ook verdienen aan de medicijnen die wel werkzaam zouden zijn bij de ziektes die ze in dit geval AIDS noemen? Dus waarom de verkeerde medicatie geven?
Jep, alleen zou dat MILJARDEN aan jaarlijkse onderzoeksgelden doen mislopen...
xxxx's avatar
| #140307 | 13-06-2011 15:06 | liefdevol
"" noem het wat je wilt... ik noem het een smerige agenda... ""

@xxxx, jij bent ook allergisch voor het woord 'complot'?

Sjongejonge, complotten verkopen maar het beestje niet bij naam durven noemen.

Nou, dan heeft de campagne van msm dat de "complotter" last van een psychische aandoening zou hebben succes gehad .. hahaha ..
| #140308 | 13-06-2011 15:09 | JeroenG
Het waren vnl retrovirologen die van de door Nixon in 1971 uitgeroepen "War on Cancer" hebben geprofiteerd, maar tot op de dag van vandaag geen resultaten hebben geboekt. Slechts 11 dagen na de eerste melding van aids-gevallen in 1981 werd door de CDC (de Amerikaanse RIVM) een retrovirus als oorzaak van aids gepromoot (http://www.virusmyth.com/aids/hiv/beeis.htm), alhoewel bekend was dat immunosuppressieve therapie bij transplantatiepatiën hetzelfde ziektebeeld kon veroorzaken. Drugs en medicijnen met een vergelijkbare werking waren, op z'n zachts gezegd, dus een meer voor de hand liggende verklaring dan een mislukt kankervirus. Het retrovirus hiv werd pas 2 jaar later "ontdekt."

Er lijkt dus wel degelijk sprake te zijn van een complot om een (overigens niet bestaand) retrovirus tot oorzaak van aids uit te roepen.
| #140309 | 13-06-2011 15:14 | xxxx
En vergis je niet... het niet als bij de kanker industrie...EEN CURE BESTAAT NOG NIET (*kugh*), dus hebben we meer geld nodig ... en ondertussen is het AIDS geloof zo heilig geworden (lees: zo winstgevend) dat je het risico loopt, net als de politiek van Israël met nazisme vergelijke als antisemiet de cel in te gaan, in sommige landen je wettelijk verplicht gesteld kunt worden bij een zgn HIV besmetting te behandelen met levens bedreigende medicatie...
xxxx's avatar
| #140310 | 13-06-2011 15:16 | xxxx
Nou, dan heeft de campagne van msm dat de "complotter" last van een psychische aandoening zou hebben succes gehad .. hahaha ..


LOL! :) ...nou vooruit, er wordt gecomplotteerd :)
xxxx's avatar
| #140311 | 13-06-2011 15:21 | Patman
@Gert:
"Inmiddels wordt AZT (Zidovudine) niet meer zo vaak voorgeschreven meen ik."


In Afrika niet volgens mij. Daar wordt nog steeds AZT gebruikt. Vandaar dat ik zeg 'meest gebruikte'.
Patman's avatar
| #140313 | 13-06-2011 15:23 | liefdevol
""LOL! :) ...nou vooruit, er wordt gecomplotteerd :) ""

Gelukkig :o)
| #140314 | 13-06-2011 15:24 | EvaVanE
@ Patman: wist ik niet, maar het klinkt weer heel logisch...
EvaVanE's avatar
| #140315 | 13-06-2011 15:24 | liefdevol
Btw, niet 'Gelukkig' omdat er gecomplotteerd zou worden, voor de goede orde.
| #140316 | 13-06-2011 15:24 | Patman
@JeroenG: Ik noem dat meer ' opportunisme'. Een wetenschapper of een groep mensen die goed weet hoe het systeem werkt komt met 'hun theorie'. Die slaat kennelijk goed aan en ze zijn weer in business. Dat wil niet zeggen dat de hele AIDS-research in een complot zit. De meeste wetenschappers komen gewoon van de standaard opleiding en doen braaf wat hun daar geleerd is: netjes opzitten van industrie en concensus.

Je ziet toch elke keer ook weer hetzelfde gebeuren met de verzinselen van Ab Osterhaus. Die man begrijpt gewoon goed hoe het systeem werkt en maakt daar optimaal misbruik van. Het systeem doet verder gewoon z'n aangeleerde reflex afdraaien.
Patman's avatar
| #140317 | 13-06-2011 15:29 | xxxx
Er wordt per definitie gecomplotteerd ... wat denk je dat de Bilderbergers op dit moment aan het doen zijn? Dat volstaat met de definitie van het woord complot hoor: in het geheim samenzweren.
@liefdevol
Ik vind het heel iets anders dan "complottheorie", waar een factor irrationele zwetserij mee bedoeld wordt....
xxxx's avatar
| #140334 | 13-06-2011 17:28 | liefdevol
""Dat wil niet zeggen dat de hele AIDS-research in een complot zit.""

Huh, het was toch geen complot?
| #140335 | 13-06-2011 17:31 | Patman
Lezen. Tja. Het gebeurt niet zo veel meer.
Patman's avatar
| #140336 | 13-06-2011 17:32 | JeroenG
@Patman: Een absurde theorie, oftewel een grote leugen (http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen) met succes promoten noem ik geen opportunisme, maar hoe je 't noemt maakt niet zoveel uit. Het lijkt er wel op dat bij het bedenken van de retrovirustheorie rekening is gehouden met het opportunisme van mislukte kankeronderzoekers die de theorie zouden moeten verwetenschappelijken (een woord dat overigens (nog ;)) niet in van dale staat).

Voor aids-onderzoekers geldt hetzelfde als voor doktoren en leken: wie aanneemt dat bewezen is dat hiv aids veroorzaakt en dat hiv-tests hiv detecteren zal niet op iets stuiten dat dat geloof weerlegt. De enkeling in de onderzoeksgemeenschap die verder kijkt, zal er snel achterkomen dat kritische vragen niet opportuun zijn.
| #140337 | 13-06-2011 17:33 | xxxx
@liefdevol ... je bent wel een mieren neukende zeikerd zo, ga eens op de inhoud in, dan hebben nog iets aan je...pfff
xxxx's avatar
| #140338 | 13-06-2011 17:36 | Patman
@JeroenG, mee eens.
Patman's avatar
| #140341 | 13-06-2011 17:47 | xxxx
@Jeroen_G...ja, zolang er maar een onderzoeks traject overblijft waar we moreel gezien in zouden moeten investeren, tegen alle goede rationele argumenten en bewijzen in, dan doen we dat gewoon he...helaas kan je dat dus wel degelijk opportuun noemen, zeker omdat minder vage correlaties met het grootste gemak van tafel geveegd worden. Kijk eens naar de net geposte Dr.Hamer vid, of het volledig in de maat lopende antineoplasticide onderzoek van Burzynski wat de meest moeilijke kankers geneest..dat wordt ook al meer dan 10 jaar op de meest irrationele gronden denkbaar door de BigPharma, alias geetkeeper FDA juridisch bestreden... als je daar naar kijkt, blijft er weinig verontwaardiging over voor de goede pogingen wel resultaten te boeken..
xxxx's avatar
| #140342 | 13-06-2011 17:54 | Patman
Zet mij eens op het juiste spoor. Zit er achter kanker net zo'n groot bedrog als achter AIDS? Ik vermoed van wel, maar ik wil er wel eens grondig induiken.
Patman's avatar
| #140343 | 13-06-2011 18:03 | liefdevol
""@liefdevol ... je bent wel een mieren neukende zeikerd zo, ga eens op de inhoud in, dan hebben nog iets aan je...pfff ""

Mierenneukende zeikerd?

Hier wordt geprobeerd je een oor aan te naaien, eerst wordt geprobeerd je wijs te maken dat AIDS niet bestaat, en als je daar serieus op in gaat dan wordt zomaar uit het niets aan je gemeld dat het geen complot is, als je vraagt waarom het geen complot zou zijn -ondanks dat ik daar met geen woord over gesproken had- dan word je verwezen naar een artikel over de NWO, wat echt helemaal nergens op slaat.

Maar daarna wordt doodleuk gezegd dat niet iedereen in het complot zit, m.a.w. het is wel complot.

Maar ik ben fout bezig?

@xxxx, dan ben ik maar een zeikende mierenneuker in jouw optiek, dat is altijd beter dan een kontlikker.
| #140344 | 13-06-2011 18:09 | Patman
Zou je niets eens geheel vrijwellig een andere hangout kunnen vinden? Je bent ons ontgroeid, waarvoor onze nederige excuses, ons daarbij bewust zijnde van onze beperkingen.
Patman's avatar
| #140345 | 13-06-2011 18:15 | xxxx
ach man...dat is toch een typische rednek houding van je die op eigen gronden zelfs nog geen communicatie toe staat? laat staan enig inlevingsvermogen toont? Daar heb je gewoon niks aan..allicht alleen als je het belangrijker vind je ego bevestigd te zien...dan be my guest, en zal ik er verder niet op in gaan... Er wordt absoluut geen oor aangenaaid, nog konten gelikt, hoe kom je erbij... je mierenneukt over de betekenis van het woord complot, en in het licht van belangrijke inhoud, heeft gewoon niemand daar zin in...en als je een douceurtje gegeven wordt, kan je er ook niet mee overweg... get a heart :)
xxxx's avatar
| #140346 | 13-06-2011 18:25 | xxxx
anyways...Hamer met zijn NGM geeft een ontluisterende blik in hoe kanker (en andere ziekten) genezen kan worden door het snappen en toepassen van de ever zo intelligente en ever zo ontkende relatie tussen lichaam en geest... In zoverre de kanker industrie een overeenkomst heeft met het AIDS gebeuren, zal het in eerste instantie kunne gaan over de constante cover up vande BF onwelgevallige onderzoeksresultaten die aantonen dat het anders kan dat chemo en bestraling... ik zal eens wat linkje opduiken...
Wat me zo te binnen schiet waar de BF tegen te hoop is gelopen:
-Budwig
-Reife
-Hamer
-Burzynski
-TCM
...
xxxx's avatar
| #140347 | 13-06-2011 18:25 | JeroenG
Ik kan de bijdragen van @liefdevol wel waarderen.
| #140348 | 13-06-2011 18:42 | JeroenG
@Patman:
It is often stated cancer is caused by changes in the DNA (mutations) or by cancer causing genes (oncogenes). However, in experiments conducted in the 1960s (upon which the present day animal cloning is based) by exchanging cell nuclei (where DNA is housed), it was proven that the character of a cell is determined by factors outside the nucleus."
http://theperthgroup.com/EPE/RedoxTheory.doc

Dat de huidige theorieën over kanker onzin zijn weten we dus al een halve eeuw. Dat bv een diëet kanker kan genezen weten we in Nederland al sinds 1940:
[Moerman] begon deze therapie in praktijk te brengen in 1940, toen hij meende Leendert Brinkman van inoperabele darmkanker te hebben genezen. Deze 56-jarige man, bij wie geen weefselonderzoek had plaatsgevonden tijdens de operatie, zou nog 33 jaar leven en werd Moermans eerste reclamepatiënt. Vermoedelijk is er sprake geweest van een gecompliceerde blindedarmontsteking ('appendiculair infiltraat').
http://www.kwakzalverij.nl/91/Plaats_1_Moerman_C_

Ja, het was een blindedarmontsteking want de vereniging tegen de kwakzalverij weet het beter dan de chirurg die Brinkman opengemaakt had. En daarom is Moerman de grootste kwakzalver van de 20e eeuw. Zoiets.
| #140351 | 13-06-2011 19:41 | xxxx
Hamer heeft tot in detail zijn NGM uitegwerkt en heeft lange tijd de relatie met de oncologische gemeenschap op een communicable pijl weten te houden, totdat de resultaten uit zijn Oostenrijkse kliniek onomwonden vast stonden: 98% cure van meerendeel patienten die al opgegeven waren. Wat vooral stoorde was natuurlijk, dat hij een wetenschappelijk veriefieerbare methode had uitgewerkt die exact het verloop, de locatie, het beginpunt en de geneeswijze/moment accuraat kon aanwijzen. In Trnava in Slowakije, heeft op 11 september 1998 een officiële wetenschappelijke verificatiie van de Germaanse Geneeskunde aan de universiteit aldaar plaatsgevonden. Zie: video

Daarna ontstond de heksenjacht en werd Hamer op straffe van het niet erkennen van de geldigheid van de gangbare oncologie! (zie middeleeuwen) zijn docters licentie afgenomen..
xxxx's avatar
| #140360 | 13-06-2011 20:53 | Papalazarou
Oeh jongens, @liefdevol praat niet in jullie straatje en mag opkrassen? Erg gemakkelijk om de discussie te vermijden.

Ben zelf benieuwd naar uitleg (jullie ontkennen tenslotte) waarom homoseksuelen aids kregen door poppers maar dat indertijd hemofiliepatienten dezelfde ziekteverschijnselen kregen? Waarom is er tegenwoordig veel minder aids onder hemofiliepatienten nu bloed getest wordt? Hoe komt het dat de verschijnselen van aids er al waren voordat azt op de markt kwam?
Papalazarou's avatar
| #140361 | 13-06-2011 20:54 | EvaVanE
Helaas niet meer goed leesbaar door een te lange link...
EvaVanE's avatar
| #140367 | 13-06-2011 21:25 | Patman
Liefdevol raaskalt. Ik ken hem eigenlijk alleen maar van dom gelul.
Patman's avatar
| #140368 | 13-06-2011 21:33 | Patman
@papalazarou, jij bent natuurlijk helemaal niet nieuwsgierig, anders had je die docu allang gekeken of zelf gezocht naar antwoorden.
Patman's avatar
| #140369 | 13-06-2011 21:39 | JeroenG
@Papalazarou: Als homo's aids krijgen van poppers is het natuurlijk niet verwonderlijk dat "de verschijnselen van aids er al waren voordat azt op de markt kwam."

hemofiliepatiënten krijgen corticosteroiden toegediend om de vorming van antistoffen tegen stollingsfactoren af te remmen, wat, net als bij transplantatiepatiënten aids kan veroorzaken. Als er tegenwoordig inderdaad minder aids is onder hemofiliepatiënten, zou dat kunnen komen doordat de stollingsfactoren verbeterd zijn (en dus minder corticosteroiden nodig zijn).
| #140370 | 13-06-2011 21:42 | Patman
Oeh, nu word je een eindeloze discussie ingelokt met onze tandarts.
Patman's avatar
| #140373 | 13-06-2011 21:51 | xxxx
@Papala... Het is geen mysterie, helemaal terug gaan in de geschiedenis HOE aids gedefinieerd werd helpt: homo's leden toen door slecht voor zichzelf te zorgen, drugs gebruik en hyper frequent van sexpartner te wisselen aan een aantal heftige ziektes als kaposi sarcoma.. Dat werd gewoon ingebed in een nieuwe ziekte die AIDS heette waar hemofilie ook bij zat. Herdefinieren dus. Door testen zelf krijgen hemofilie patienten overigens niet minder aids, wederom, wees zorgvuldig; er sterven minder mensen aan 'aids' omdat de definitie constant veranderd en de medicijnen minder dodelijk worden...azt is een heftige bijdrage aan het sterfte cijfer geweest van de steeds opnieuw gedefinieeerde ziekte AIDS ( wat geen eenduidige ziekte is) de verwarring is dus inmens...
xxxx's avatar
| #140378 | 13-06-2011 22:07 | xxxx
Liefdevol zeikt gewoon over de definitie van een woord, terwijl het allang helder is dat er geen probleem is
xxxx's avatar
| #140391 | 13-06-2011 22:57 | saved
Opmerkelijk affiche voor een AIDS bijeenkomst in frankrijk.

Gevonden hiero.
saved's avatar
| #140404 | 14-06-2011 08:28 | Rotterdam
Als mensen AIDS krijgen van poppers, moet dat statistisch zijn aan te tonen. Dan blijft de vraag waarom mensen die geen poppers gebruiken toch AIDS kunnen krijgen, van mensen die geen poppers gebruiken. Hier rammelt het verhaal van Patman al zodanig dat je de rest ook niet serieus hoeft te nemen.
| #140405 | 14-06-2011 08:29 | liefdevol
@Patman komt vertellen dat AIDS niet bestaat, als dat het geval is dan hebben we met één van de grootste complotten te maken die de mensheid kent, het vreemde is dat @patman zonder enige aanleiding uit het niets verkondigt; 'maar het is geen complot', waarop ik dan het volgende vraag;

'Als de farma-industrie streeft naar maximale inkomsten en niet streeft naar maximale genezing. Sterker nog, ze verkopen een ziekte waarvan ze weten dat het niet bestaat (ik hou het artikel aan), waarom kan je dan niet van een complot spreken? Wanneer een groep mensen zich over de ruggen van anderen dmv list en bedrog verrijkt, dan is dat toch een complot?! '

Deze vraag is simpel met een 'ja' of met een 'nee' te beantwoorden, maar dat gebeurt niet, deze simpele vraag wordt niet beantwoord. In plaatst daarvan wordt op de man gespeeld en geprobeerd mij de zwartepiet toe te spelen, ik zou fout bezig zijn.

Als het niet zou uitmaken of het wel of geen complot is, waarom komt @patman dan zonder enige aanleiding verkondigen dat het geen complot is? Als @patman die opmerking niet geplaatst had dan had ik nooit de vraag gesteld waarom het dan geen complot zou zijn.

Er wordt naarstig geprobeerd mij in een negatief daglicht te zetten terwijl ik enkel reageer op datgene wat er gezegd wordt, de discussie nam een verkeerde wending omdat de vragen die ik stelde, naar aanleiding van wat er verkondigd werd, niet beantwoord werden. Ik ben niet degene die iets verkondigt en wanneer daar vragen over gesteld worden de vrager met een kluitje het riet in probeert te sturen.
| #140408 | 14-06-2011 09:00 | EvaVanE
Jij mag het gerust een complot noemen, liefdevol. Hou je dan op met zeuren?
EvaVanE's avatar
| #140410 | 14-06-2011 09:16 | liefdevol
Ik mag het een complot noemen? Wat is dat toch voor onzin, is het een complot of is het geen complot?

Nogmaals, ik begon er niet over.
| #140415 | 14-06-2011 09:45 | Patman
Liefdevol, je hebt helemaal gelijk. Dank je wel.
Patman's avatar
| #140417 | 14-06-2011 09:59 | xxxx
Dan blijft de vraag waarom mensen die geen poppers gebruiken toch AIDS kunnen krijgen, van mensen die geen poppers gebruiken.
Dat is een aanname die nooit bewezen is, nog empirisch geconstateerd/geverifieerd. Zodra je snapt dat AIDS een verzamelnaam van symptomen en ziektes is die allemaal iets met je afweer doen (en he, lets be honest, welke zikete doet NIET iets met je afweer?) begin je het doek weg te trekken van de ergst rammelende kwik kwek en kwak wetenschappelijk die je ooit voor mogelijk hebt gehouden... Ga je nou maar eerst inlezen... Dat is een hele kluif...
xxxx's avatar
| #140419 | 14-06-2011 10:01 | xxxx
Grrr spelcheckert... wetenschap duz
xxxx's avatar
| #140421 | 14-06-2011 10:05 | xxxx
 com·plot het; o -ten 1 samenzwering 2 bende samenzweerders

Doe er je voordeel mee!
xxxx's avatar
| #140422 | 14-06-2011 10:06 | Patman
Als mensen AIDS krijgen van poppers, moet dat statistisch zijn aan te tonen.


Alles is statistisch aan te tonen. Lies, damn lies, statistics.

Dan blijft de vraag waarom mensen die geen poppers gebruiken toch AIDS kunnen krijgen, van mensen die geen poppers gebruiken.


AIDS is niet besmettelijk. Ook niet volgens de officieel goedgekeurde propaganda.

Het zogenaamde virus zou besmettelijk zijn.

Rotterdam, deze discussie is onzinnig als jij jezelf niet minimaal informeert.
Patman's avatar
| #140423 | 14-06-2011 10:06 | xxxx
Het gaat tenslotte over zweren hier ..
xxxx's avatar
| #140426 | 14-06-2011 10:17 | xxxx
Ik denk dat het zinnig is te blijven vragen:" over welke van de 36 ziektes wil je het hebben ?" ... Er zijn er aantal bij die namelijk wel als besmettelijk worden gezien (officieel). Alleen krijg je een andere, iets suksesvollere behandeling, als niet eerst een HIV test hebt gedaan die positief uitviel...
xxxx's avatar
| #140428 | 14-06-2011 10:27 | EvaVanE
Gelukkig heb je nog wel iets te zeggen over de behandeling. Mijn vrouw (officieel AIDS, want CD4-waarde ver onder de 200) kreeg een paar jaar geleden een longontsteking. De behandelend arts wilde een ambulance laten komen om haar naar een academisch ziekenhuis te laten afvoeren, maar mijn vrouw weigerde dat pertinent en vroeg een standaardbehandeling met een antibioticum. Die kreeg ze. De volgende dag was ze weer op de been.
EvaVanE's avatar
| #140490 | 14-06-2011 14:44 | xxxx
Wees blij...anders was ze idd volgestouwd middels infuus met een cocktail Dr.Mengele ... daar komt AZT namelijk vandaan....
xxxx's avatar
| #140508 | 14-06-2011 17:18 | Make_over
Komt AZT van Mengele?
Die nieuwere rommel is ook troep waar je langzamer dood aan gaat.
Make_over's avatar
| #140529 | 14-06-2011 18:39 | xxxx
Grondonderzoek naar celdodende chemie van Mengele voor ING Farben...jezz
xxxx's avatar
| #140531 | 14-06-2011 18:49 | Rotterdam
'Ga je nou maar eerst inlezen... Dat is een hele kluif..'

Daar heb je er weer eentje. Zelf kun je het weer niet uitleggen, wat ook blijkt uit het makkelijke antwoord, dan maar weer verwijzen naar 'inlezen'.
| #140532 | 14-06-2011 18:51 | Rotterdam
'Rotterdam, deze discussie is onzinnig als jij jezelf niet minimaal informeert.

Doe dat zelf eens, dan durf je mijn vraag eens echt te beantwoorden. Niet die onzin waar je nu weer mee komt.
| #140534 | 14-06-2011 18:57 | xxxx
De troep was uiteindelijk uitgerangeerd voor anti kanker chemie, het was te destructief en werkte niet of nauwelijks...Dr. Horrorwitz, die rijkelijk putte uit de chemei van NG Farben uit die tijd, synthetiseerde de eerste dideoxythymidines als AZT in 1964 ( een thymine afgeleide) ...
xxxx's avatar
| #140537 | 14-06-2011 19:06 | xxxx
Maar, wat staat er boven 'Ga je nou maar eerst inlezen... Dat is een hele kluif..'?
en besides...als er poppers gebruikt werd, en dat leidde tot Kaposi's Sarcoma (dat onderdeel van AIDS waar je het dan over hebt) wil dat toch ook niet zeggen dat iedereen die poppers gebruikt ook Kaposi' s Sarcoma krijgt? En dan vraag je iets over de besmettelijkheid bvan Kapsi Sarcoma, nou dat is het niet, althans tussen hetro's is het niet, dus het is een lucide kwestie... Hoezo moet die een op een relatie per definitie beide kanten waar zijn, anders is de stelling onjuist?
xxxx's avatar
| #140538 | 14-06-2011 19:08 | xxxx
Ga eerst maar lezen dus...
xxxx's avatar
| #140539 | 14-06-2011 19:15 | xxxx
Die mensen hebben waarschijnlijk op eigen houtje immuundeficiëntie achtige verschijnselen ontwikkeld, er zijn voorbeelden zat van homo's die al 20 jaar samen zijn, waarvan er een partner symptomen ontwikkelde en de ander niet...
xxxx's avatar
| #140542 | 14-06-2011 19:30 | Mack
Bijnieruitputting met als gevolg een laag cortisol niveau is ook zo'n leuke. Vergis je niet hoeveel mensen een bijnieruitputting hebben, als gevolg van slechte voeding en veel stress.
Ook is cortisol nodig voor een goede immuun functie. Wanneer er een tekort is aan cortisol neemt het risico toe op auto-immuunziekten en zullen de schildklier-antilichamen vermeerderen. Deze kunnen de schildklier beschadigen en de werking van schildklierhormonen veranderen. Hierdoor kan zowel hypo- als hyperthyroïdie ontstaan, het op en neer gaan van de schildklierhormonen.

Via verschillende mechanismen kan een cortisol tekort ook T3 en T4 op de doelcellen verlagen. Een laag cortisol niveau zorgt voor een hoog TBG (thyroid binding globulin) niveau. TBG transporteert T3 en T4 in het bloed. Dit leidt tot minder vrij T3 en T4 voor de doelcellen waardoor hypothyroidie kan ontstaan. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat bij een laag cortisolniveau het aantal T3 receptoren op doelcellen verlaagd zijn.
| #140543 | 14-06-2011 19:30 | Make_over
Deze discussie is al jaren geleden uitgebreid gevoerd door een hele groep met als gespreksleider vooral, de in deze materie goed ingevoerde, pitbull ( ;-) ) Patman. Ik geloof dat zaplog toen nog niet bestond. Het was op zapruder toch?
Make_over's avatar
| #140544 | 14-06-2011 19:33 | Mack

Bijnieruitputting houdt in dat het immuunsysteem onvoldoende bijgestuurd en in bedwang gehouden wordt. De balans is dan zoek. Infecties van de luchtwegen komen veel voor, maar andere infectieziektes zoals hepatitis C en AIDS kunnen eveneens het gevolg zijn van bijnieruitputting. De middelen die tegen dergelijke ziektes door de reguliere wetenschap worden ingezet zijn uiterst grof en komen neer op schieten met een kanon op een mug, aangezien het varianten van chemotherapie betreft. Het mag duidelijk zijn dat dit een extreme stress en belasting vormt voor je hele gestel, maar de bijnieren in het bijzonder. Net als bij kanker is de ‘therapie’ vele malen dodelijker dan de ziekte zelf.
| #140551 | 14-06-2011 20:00 | Patman
@Make_over: klopt de AIDS special op Zapruder gemaakt met veel hulp van Gert, JeroenG en onze heuse hoogleraar biochemie Gottschalk.

http://zapruder.nl/AIDS
Patman's avatar
| #140556 | 14-06-2011 20:06 | Patman
Dat waren de dagen man. Dat we met een moderatieteam van drie man sterk de trollen als Braad Spitt buiten de deur moesten houden omdat ze de comments dag en nacht bleven volschijten met ranzige shit :)

Om de drie comments een holocaust-ontkenner genoemd worden, elk vijfde comments AIDS gewenst worden en doorlopend persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor elke AIDS dode in Afrika. Dreigmail. Schelpartijen. Alles.

Ik kan me me herinneren dat ik fotograaf was voor Dance 4 Life en op de persconferentie in het Gelredome 5 minuten het woord nam om de aanwezige journalisten te vragen of ze de andere kant van het verhaal kende. Dat ik fotograaf was op de feestjes van Armani, die zo'n special AIDS-lijn uitbrachten en ook daar de aanwezigen opmerkzaam maakte op de andere om vervolgens door die RTL-boulevard trol, die lelijke blonde modekut met die verlept kutkop volledig te worden uitgescholden. Spugend en tierend als een hysterisch dakduif. Complete rel op dat feest.

En na afloop gewoon telefoontjes krijgen van indidividuele medewerkers van Armani en Dance 4 Life die toch wél wilden weten hoe het zat ;)

Ik mis het wel een beetje eigenlijk... Dat waren de tijden man. :)
Patman's avatar
| #140557 | 14-06-2011 20:10 | Rotterdam
Het feit dat Patman dat hele AIDS verhaal telkens weer moet herhalen is natuurlijk dat afgezien van Gert en nog een gelover hij maar weinig mensen heeft weten te overtuigen. Hoe zou dat nou toch komen?
| #140560 | 14-06-2011 20:14 | Patman
Ik kom persoonlijk eigenlijk meer mensen tegen die na uitleg mij geloven dan nog in de officiele verzinselen. Er is niet veel sympathie meer voor big-farma en hun witgejaste voetvolk. Mensen willen inmiddels wel geloven dat ze worden opgelicht door die pillendraaiende relimaffia.
Patman's avatar
| #140562 | 14-06-2011 20:18 | Make_over
Zie je al vanaf begin 2007 artikelen gespuid dames en heren. Wir haben es nicht gewusst is er niet bij.
Tarwegras! ofzo.
Make_over's avatar
| #140563 | 14-06-2011 20:19 | Patman
Ik gaf laatst een lezing op de Lions Club in Wassenaar. Ook over AIDS o.a. Er zat een interniste in de zaal die met de verwachte en haar aangeleerde reflex reageerde en mij wilde stoppen het verhaal nog verder te vertellen 'omdat ik mensen daarmee schaadde' . De overgrote meerderheid wilde het verhaal echter wel horen en vond het aannemelijk klinken. De Cholesterol oplichting was daarna de kers op de taart want in dat gezelschap geloofde werkelijk he-le-maal niemand de officiele onzin. Makkelijk scoren dan. Zelden zoveel bijval gehad ;)
Patman's avatar
| #140564 | 14-06-2011 20:20 | Make_over
@Rotterdam Misschien omdat mensen teveel haast hebben om na te denken doordat ze 24/7 in een maelstroom zitten van werk en entertainment tot ze de waarheid ontmoeten in een kille witgepleisterde ziekenhuisgang.
Make_over's avatar
| #140565 | 14-06-2011 20:23 | xxxx
door die RTL-boulevard trol, die lelijke blonde modekut met die verlept kutkop volledig te worden uitgescholden. Spugend en tierend als een hysterisch dakduif.
Whoehaa ...zo ben ik eens aangegeven bij de politie als bewust rondneukende aids verspreider door een (verder niet bij naam te noemen) bekende Amsterdamse schrijfster, omdat die volledig uit haar dak ging bij mijn bekentenis, dat ik er allicht geen moeite mee zou hebben het met een HIV positief beoordeeld slachtoffer 'te doen' ... ow ow ow
xxxx's avatar
| #140566 | 14-06-2011 20:27 | xxxx
..na bij mij in bed te hebben gelegen natuurlijk :) LOL!
xxxx's avatar
| #140567 | 14-06-2011 20:28 | Patman
Ik zou er ook geen enkel probleem mee hebben. Als ze maar gezond is en zeker niet aan de AIDS-remmers. Die schijten namelijk je hele bed vol als ze klaarkomen. Ook als ze niet klaarkomen trouwens. Ok, flauwe grap, maar wel waar.

Seropositiviteit zegt mij absoluut helemaal niets meer inmiddels. Die tests zijn zo subjectief en zo gammel en er blijven zoveel mensen gezond.

Daarnaast is er dus heel erg veel onderzoek gedaan onder discordante paren. Daar gebeurt ook helemaal niets.
Patman's avatar
| #140569 | 14-06-2011 20:33 | xxxx
Die schijten namelijk je hele bed vol als ze klaarkomen. Ook als ze niet klaarkomen trouwens. Ok, flauwe grap, maar wel waar.
Owwwww, grof!...ervaring?

Daarnaast is er dus heel erg veel onderzoek gedaan onder discordante paren. Daar gebeurt ook helemaal niets.

exactly...veel gezien, en het begin van mijn verwondering geweest.

Seropositiviteit is een absolute farce...ik ben super gezond, geef mij maar 7 HIV infecties...eitje :)
xxxx's avatar
| #140571 | 14-06-2011 20:36 | Make_over
Er is mij toegevoegd naar de gevangenis te moeten als ik betwijfelde of HIV de oorzaak van AIDS was, waarop de beste intellectueel mij minzaam mededeelde dat ik niet invloedrijk genoeg was daarvoor.
Oef, gelukkig maar??
De moed van Patman is uitzonderlijk.
Make_over's avatar
| #140573 | 14-06-2011 20:38 | xxxx
Maar dat was de discussie ook met die dame, ze wist er best veel van, ik vermoedde dat ze zelf geloofde in haar eigen sero+heid, en ze haaaaate echt Duesberg--> Douche Back! ....Bleek later dat ze nauwe banden had met de BF en betaald kreeg om 'bepaalde producten" in de markt te zetten...
xxxx's avatar
| #140574 | 14-06-2011 20:42 | Make_over
Ik weet niet, er zijn misschien volksstammen die prima functioneren met de levenslange medicijnenkuur. De laatste torenC uitzending met dat darmonderzoek hoeft niet perse illustratief te zijn voor hun toestand.
Make_over's avatar
| #140575 | 14-06-2011 20:42 | xxxx
gevangenis te moeten als ik betwijfelde of HIV de oorzaak van AIDS

Hehe... in de UK is dat al meerdere keren voorgekomen, hier is de jurisprudentie vooralsnog mislukt neer te leggen in het Groninger proces tegen de moedwillege party spuiters... http://jure.nl/bg4172
xxxx's avatar
| #140576 | 14-06-2011 20:43 | P.uncia
Ik mis het wel een beetje eigenlijk... Dat waren de tijden man. :)


:lol: Lijkt alweer een eeuwigheid geleden ;)
P.uncia's avatar
| #140577 | 14-06-2011 20:44 | Make_over
Douchebag? BF? Hoebedoullu?
Make_over's avatar
| #140581 | 14-06-2011 20:52 | Make_over
Weet nog dat ik "Rebel" ontmoette, die vocht tegen zijn ziekte, op een bijeenkomst en even later was hij dood. Hij wilde heel graag weten wat de waarheid was en geloofde in een open discussie.
Make_over's avatar
| #140580 | 14-06-2011 20:52 | xxxx
euh..er loopt een leger AIDS believers rond die voor de (B)ig (F)arma werken...als je dan de naam Duesberg uitspreekt, is de relatie over...
xxxx's avatar
| #140582 | 14-06-2011 20:53 | xxxx
Auw...Slikte Rebel medicijnen?
xxxx's avatar
| #140583 | 14-06-2011 20:57 | P.uncia
Slikte Rebel medicijnen?


Yezz,
P.uncia's avatar
| #140585 | 14-06-2011 21:01 | Make_over
Er is zeker AIDS heer. Maar het is een ziekte van het afweersysteem.
De juiste benaming is immunodeficiëntie.( een niet naar behoren werkende gezondheid, afweer ) Zoal Mack al aangeeft kan dat vele oorzaken hebben. Elke hap lucht die wij inademen zit vol met miljoenen virussen en bacterieën, de wel of niet goed werkende afweer bepaalt hoe het lichaam daarmee omgaat. Radioactiviteit en vitamine/mineralen gebrek en ????? maken het lichaam dat van nature goed functioneert zwak.
Make_over's avatar
| #140587 | 14-06-2011 21:05 | xxxx
Jep..en er is meer aan de hand, we zijn geconditioneerd het vanuit de materiële hoek 'only' te bekijken...het wordt echt tijd dat dat ophoud. Hoe sofistocated ook, het is gewoon onhoudbaar.
xxxx's avatar
| #140589 | 14-06-2011 21:10 | Mack
Tja, Rebel without a cause, alleen zijn naam al, zo mooi gekozen. Was een droevig moment toen.
| #140591 | 14-06-2011 21:13 | xxxx
Er is geen AIDS...er zijn wel een aantal ziektes die frequent voorkomen, en daarnaast is er ook een aanzienlijk verhoogde milieu druk, zowel chemisch, elektrisch als emotioneel door toegenomen info, overbevolking, vies voedsel en contacten...sommige mensen lijken daar sneller aan te bezwijken dan anderen...daar een uitspraak over doen is waarom is totaal irrelevant, omdat de variabelen zo groot zijn, dat je er niks aan hebt...daarnaast zijn ziektes ook nog eens evolutionair en komen en gaan per generatie...daar zijn boeken vol van geschreven..
xxxx's avatar
| #140592 | 14-06-2011 21:15 | Make_over
Rebel without a cause ( filmklassieker met de jonge mooie acteur James Dean, een homo-icoon ). Wij gedenken u, schat.
Make_over's avatar
| #140593 | 14-06-2011 21:16 | xxxx
En de verkeerde medicijnen is in ieder geval door de generaties heen een constante doodsoorzaak gebleken...dat zou toch op moeten luchten?
xxxx's avatar
| #140595 | 14-06-2011 21:20 | Make_over
Vooral die contacten zijn erg vies schijnt het.
Make_over's avatar
| #140596 | 14-06-2011 21:22 | Make_over
Nee hoor, medicijnen zijn nog nooit zo alomtegenwoordig geweest als nu.
Make_over's avatar
| #140599 | 14-06-2011 21:26 | xxxx
dat is waar, we sterven dan ook veel lekkerder :)
xxxx's avatar
| #140605 | 14-06-2011 21:40 | Make_over
In een waan van gezondheid dankzij vele pillen en spuitjes en bestralingen.Vloeken in de kerk, pardon.
Make_over's avatar
| #140644 | 15-06-2011 06:07 | Rotterdam
'Er is geen AIDS...er zijn wel een aantal ziektes die frequent voorkomen, en daarnaast is er ook een aanzienlijk verhoogde milieu druk, zowel chemisch, elektrisch als emotioneel door toegenomen info, overbevolking, vies voedsel en contacten..'

Volksvermaak anno 2011: Een forum volkladden achter een pc en maar wat roeptoeteren.
| #140645 | 15-06-2011 06:42 | EvaVanE
Onno (Rebel) was al enige tijd gestopt met de 'medicatie' toen hij stierf. Ik kan zelfs de datum waarop hij daarmee stopte wel terugvinden als dat nodig is.
Hij stierf aan zijn derde hartinfarct. Hart- en herseninfarcten komen vaker dan gemiddeld voor bij mensen die gedurende langere tijd AIDS-remmers hebben gebruikt.
EvaVanE's avatar
| #140650 | 15-06-2011 07:57 | Mack
Als we dan toch even aan die tijd denken... Waar is Monkeyman?

Nog steeds niemand ooit nog wat van gehoord?
| #140652 | 15-06-2011 08:11 | Patman
Nee, nooit meer wat van gehoord.
Patman's avatar
| #140660 | 15-06-2011 09:31 | xxxx
Ik kan me in dit verband ook heel goed het shock syndroom van Dr. Hamer voorstellen; als je niet weet waar het over gaat, zoals de meeste mensen, is zeropositieviteit een doodverklaring... De angsten i.c.m afschuwlijke medicatie zijn dan verwoestend voor het immuun systeem...there you go..
xxxx's avatar
| #140662 | 15-06-2011 09:33 | xxxx
Kan me in Berlijn h leger holle angst ogen nog herinneren in de gay scene daar... dat was een drama
xxxx's avatar
| #140664 | 15-06-2011 09:50 | xxxx
@rdam, je debunk linkjes, zijn al zo vaak weer gedebunkt...er wordt steevast beweerd dat azt geen killer is, terwijl het dat per design is. Alle ratio is al helemaal zoek als er beweerd wordt dat er juist minder mensen op de azt stierven. Alleen wordt bij die statistiek dan niet vermeld dat de dosis drastisch verlaagd werd, zodat het wat langer duurede voor je pijp uit ging, wat als een triomph van de farmaceuten werd gezien!! ( ik meen zelfs met factor over de 300, maar hang me daar niet aan op). Andere argumenten worden ook stevast onderbouwd met uit verband getrokken statistieken of zeer specialistisch partieel onderzoek naar de werking van HIV... Toch moeten de virologen, als daarnaar door gevraagd wordt, telkens erkennen HIV nog nooit als een werken (retro)virus geisoleerd te hebben...
xxxx's avatar
| #140668 | 15-06-2011 10:42 | EvaVanE
Ik heb mijn vrouw onder invloed van dat gif zien aftakelen tot een wrak. Full-blown AIDS, anders kon je dat niet noemen. Fysiek kon ze vrijwel niets meer tot stand brengen en geestelijk was ze totaal murw.
Nadat ze gestopt was knapte ze weer helemaal op en nu (5,5 jaren verder) is ze fit en vief actief met van alles bezig.
Anekdotisch? Beslist niet! We kennen er meer, ook mensen die nooit aan de gifpillen zijn begonnen en nu - na 12 jaar en langer - nog steeds gezond zijn.
Niet iedereen heeft er echter behoefte aan zoiets via een platform als dit te ventileren.

Overigens kan ik niet ontkennen dat er mensen zijn wier lichaam wel in staat is om redelijk te functioneren ondanks het gif. Onno's weduwnaar is daar een van.
Vrijwel iedere andere gebruiker is direct te herkennen aan de al genoemde holle ogen, ingevallen gelaat en vale huidskleur.
EvaVanE's avatar
| #140672 | 15-06-2011 11:00 | Mack
holle ogen, ingevallen gelaat en vale huidskleur.


Klinkt als een heroïnejunk. Net zo slopend voor je lichaam dus.
| #140674 | 15-06-2011 11:37 | xxxx
Goed dat je toch post Gert, dat het tot diep in Rotterdam en verder moge doorgalmen : AIDS is a fraude!!!!
xxxx's avatar
| #140779 | 15-06-2011 21:07 | xxxx
Zet mij eens op het juiste spoor. Zit er achter kanker net zo'n groot bedrog als achter AIDS? Ik vermoed van wel, maar ik wil er wel eens grondig induiken.
Allicht is de overeenkomst vooral daar te vinden waar onderzoek alleen in dienst mocht staan van de winst. Kanker medicatie en onderzoek is decennia de melkkoe geweest waar iedereen uiteindelijk moe van werd bij gebrek aan wetenschappelijke vooruitgang en uitblijven een cure en de aids uitvinding was de goede opvolger in de Gobbels trant van; hoe groter de leugen, hoe meer mensen het koppig als waarheid zullen blijven verdedigen. Je zou kunnen verdedigen dat dit organisch gegroeid is, maar het aids schandaal is het beste bewijs dat er sprake is van een strukturele volksverlakking, misbruik van publieke gelden en pure misleiding. Nee ik kan niet aanwijzen dat er een zelfde scam aan de hand is met kanker, anders dan dat het gaat over ellenlange paginas waardeloos detail onderzoek in het licht van werkende oplossingen die telkens met alle beschikbare middelen onderdrukt moesten
worden. De gehanteerde methode van tekens een zijspoor te onderzoeken met miljarden subsiedies welke steevast extracties uit publieke gelden waren (rechtse hobbies) zegt genoeg over de analogie met wat er van het aids onderzoek verworden is: "GEEN RESULTAAT" ...
xxxx's avatar
| #140820 | 15-06-2011 23:43 | RealityCheck
Er wordt hier een hoop aan desinformatie gedaan door de aids denialists.
De tests zouden totaal onbetrouwbaar zijn. Dit is onzin, het tegenovergestelde is waar. De eerste test heet de ELIZA test en als die positief is is er de Western Blot test voordat iemand positief bevonden wordt.
De kans dat iemand ten onrechte positief bevonden wordt is 0.0004 ofwel 1 op 250.000.
Meer info hier:
http://www.metacafe.com/watch/2524889/the_top_ten_questions_about_hiv_tests/
RealityCheck's avatar
| #140821 | 15-06-2011 23:47 | RealityCheck
In het artikel wordt gedaan alsof het oorspronkelijke onderzoek dat HIV->AIDS aantoonde totaal onbetrouwbaar was. Dit is onjuist. Het voornaamste probleem was dat Gallo verborg dat hij een cultuur opgekweekte cellen van Luc Montagnier gebruikte en deed alsof hij en zijn collega het virale materiaal helemaal zelf geproduceerd hadden.
De isolatie van het virus zelf staat dus niet ter discussie. En dat is nu juist waar het om gaat. Het doen alsof het onderzoek geen waarde heeft is dus wat dit betreft een stroman argument.
RealityCheck's avatar
| #140822 | 15-06-2011 23:58 | RealityCheck
Er zijn diverse wetenschappers onder de ontkenners van aids.
Dat lijkt een indrukwekkend argument gebaseerd op autoriteit (wat op zich al een drogredenatie is) maar bij nadere bestudering blijkt dat vrijwel geen van die personen daadwerkelijk werkzaam is in een direct betrokken vakgebied.

Ook zijn veel van de ontkenners werkzaam in de alternatieve geneeskunde. Wat betekent dat? Dat wil zeggen dat ze financieel gewin hebben bij het zwartmaken van de traditionele geneeskunde. Daar waar velen geld als motief voor big Pharma zien als reden tot wantrouwen lijkt dit extreem selectief te zijn aangezien ze financieel belang bij de aids ontkenners geen enkel probleem lijken te vinden.

Kary Mullis is een complottende klimaat ontkenner, ozonlaag ontkenner, fan van astrologie en claimt ontmoetingen met aliens te hebben gehad.
Hij heeft geen vakinhoudelijke kennis op het gebied van aids.
Deze zweverige LSD junkie zou ik niet willen benoemen tot een goede reden om AIDS te ontkennen.
RealityCheck's avatar
| #140823 | 15-06-2011 23:59 | P.uncia
27 september is het al weer 3 jaar geleden dat Onno stierf. Alhoewel ik hetero ben hadden we vaak dikke pret en zaten regelmatig tot vroeg in de ochtend te slow-chatten, zijn dood kwam best als een schok.
P.uncia's avatar
| #140824 | 16-06-2011 00:06 | Patman
Kary Mullis staat op het punt weer een Nobelprijs te winnen en Luc Montagnier is de top-HIV onderzoeker van de industrie. Het is zo afgrijselijk doorzichtig dat zwartmaken, niet veel mensen zullen daar nog intrappen.

Gallo daarentegen is een bewezen oplichter. Dat onderzoek was echt bogus, nep, fake, fraude. Als je even doorklikt zie je de scan van het onderzoek met de correcties van Gallo.
Patman's avatar
| #140825 | 16-06-2011 00:11 | RealityCheck
De besmetbaardheid van HIV is al lang algemeen erkend.
Drugsgebruik blijk geen invloed te hebben buiten het delen van naalden.
Men heeft al achterhaald (met opgeslagen bloedmonsters) dat AIDS in de jaren 60 eerst in Haïti opdook voordat het zich enkele jaren later in de VS verspreide.

Voorbeelden van groepen waar duidelijk veel besmetting is zijn homoseksuelen met wisselende contacten en onbeschermde seks.
Vrachtwagenchauffeurs langs Afrikaanse transportroutes die onbeschermde seks met prostituees hebben.

Al met al is het patroon van de uitbreiding van de besmetting en de specifieke groepen waarbij het in specifieke mate voorkomt niet te verklaren met alternatieven.
Smoezen over medicijnen die het verklaren slaan helemaal nergens op aangezien het onderzoek pas begon nadat er onverklaarbare specifieke patronen van gerelateerde ziekten ontdekt werden die op dat moment nog niet met AIDS/HIV medicijnen behandeld konden worden omdat die nog niet bestonden.
De opkomst van de ziekte en de veranderingen in mortaliteit na het starten van het behandelen staan lijnrecht tegenover de claims van de ontkenners.
Ook is het voorkomen van ziekten bij verder ogenschijnlijk gezonde jongvolwassenen die normaal alleen voorkomen bij verzwakte bejaarden toch wel een indicatie dat er meer aan de hand moet zijn dat der smoezen van de ontkenners.
RealityCheck's avatar
| #140826 | 16-06-2011 00:14 | RealityCheck
@Patman
Je reageert nogal emotioneel moet ik zeggen. Weinig argumenten enzo.

De correcties heb ik al besproken.
Ze hebben geen invloed op de uitkomst van het onderzoek.
Het is alleen een kwestie van het jatten/profiteren van het werk van een ander en het geheimhouden daarvan.
Dat is terecht aangepakt in 1992.
Uitkomst van het onderzoek blijft echter gelijk.
RealityCheck's avatar
| #140827 | 16-06-2011 00:19 | RealityCheck
De wetenschappelijk consensus is trouwens vrij duidelijk.
Net als de creationisten kan je altijd wel een aantal wetenschappers optrommelen om de meest bizarre alternatieve standpunten te verdedigen.
Dat zegt net als in het geval van de discussie of de aarde nu wel of niet ouder is dan 6000 jaar erg weinig.
Waar je naar moet kijken is het aantal publicaties in de peer reviewed journals en hoe die stand hebben gehouden onder wetenschappelijke (dus niet onwetenschappelijke) kritiek.

Dan is het vrij duidelijk dat het ontkennen van HIV/AIDS op gelijke voet staan met het ontkennen van een oude aarde (ouder dan 6000-20000 jaar).
RealityCheck's avatar
| #140829 | 16-06-2011 00:20 | RealityCheck
Luc Montagnier heeft overigens alleen maar de cellen cultuur voor de oorspronkelijke ontdekking opgekweekt.
Blijkbaar schoten zijn kennis en vaardigheden tekort om er meer mee te doen.
RealityCheck's avatar
| #140841 | 16-06-2011 01:21 | ParallaxGuy
@RealityCheck; Waar zijn jou inhoudelijke argumenten dan? Los van wat ad-hominemredeneringen. "LSD junkie ", "reageert nogal emotioneel", "vaardigheden tekort".

Als er in de jaren 60 al Aids/hiv was (wat zeer besmettelijk zou moeten zijn), waarom heeft het tot de jaren tachtig /negentig geduurd voor dat er een explosie was van Aids/hiv gevallen?

Kunnen jonge volwassenen alleen maar door Aids/hiv een zwak immuunsysteem krijgen?

Wat vind je van het feit dat Montagnier (geen aids ontkenner), denk dat je van Aids/Hiv kan genezen door, goede voeding, schoon water, anti oxidanten, etc
ParallaxGuy's avatar
| #140843 | 16-06-2011 04:45 | xxxx
Western blot, is geen definitief bewijs van de aanwezigheid van het virus, slechts een marker finder, bedoeld als prognostische test om het verloop van een ziekte te volgen, niet om definitief uitsluitsel te geven. Iets wat uiterst opmerkelijk is als het gaat om issues van leven en dood..Er wordt NOOIT het werkelijke virus gevonden, laat staan aangetoond dat dat het is wat oorzaakelijk aids zou veroorzaken: de dubbel blinde test ontbreekt nog steeds na 30 jaar...how come? En kom niet met ethische praatjes aanzetten, want er is exactly 0,0 ethiek te vinden in hoe er met de slachtoffers omgegaan wordt... Om iets van de bizarre strijd van de wetenschap te snappen moeten we terug naar de basics van interpretatie van de werkelijkheid. Een goed beginpunt zou de volgende quote kunnen zijn om over na te denken. Het is ook een opvoedkundig probleem wat samengaat met wetenschappelijke training, het werkt een beetje zo:
Awareness is that state of mind which observes something without any condemnation or acceptance, which merely faces the thing as it is. When you look at a flower nonbotanically, then you see the totality of the flower; but if your mind is completely taken up with the botanical knowledge of what the flower is, you are not totally looking at the flower. Though you may have knowledge of the flower, if that knowledge takes the whole ground of your mind, the whole field of your mind, then you are not looking totally at the flower.So, to look at a fact is to be aware. In that awareness, there is no choice, no condemnation, no like or dislike. But most of us are incapable of doing this because traditionally, occupationally, in every way, we are not capable of facing the fact without the background. We have to be aware of the background. We have to be aware of our conditioning, and that conditioning shows itself when we observe a fact; and as you are concerned with the observation of the fact and not with the background, the background is pushed aside. When the main interest is to understand the fact only, and when you see that the background prevents you from understanding the fact, then the vital interest in the fact wipes away the background. - J. Krishnamurti
xxxx's avatar
| #140844 | 16-06-2011 05:04 | xxxx
De besmetbaardheid van HIV is al lang algemeen erkend.
Die erkenning is meer gebaseerd op peer pressure dan daadwerkelijke bevindingen. Waar er hier onderzoek gedaan is bleek juist opmerkelijk vaak dat besmetting juist niet aan de hand was waar het zich logischerwijs zou moeten plaatsvinden, zoals de partner onderzoeken die zich over vele jaren hebben uitgesmeerd, bleek duidelijk dat het uiterst lastig was om van besmetting te spreken en moesten er hele nieuwe theorieen over de werking van virussen aan te pas komen om van besmetting te kunnen spreken als het om HIV ging... Nou vraag ik je, waarom is er in deze zaak, en alleen in deze zaak plots een kip en ei issue en moet men zo ver gaan de verdenking op zich te laden een gelegenheids argument te creeren door de zaken om te draaien: uit alles blijkt dat er geen besmetting plaats vind, maar omdat er besmetting moet zijn om van een epidemie te kunnen spreken, passen we de theorie van de besmetting aan... Hoe heet dat waar je dan mee bezig bent?
xxxx's avatar
| #140849 | 16-06-2011 07:21 | Patman
Haha, die realityguy, wel doorzichtig hoor. Kun je niet meteen de holocaustontkennings knuppel uit de kast halen? Het is duidelijk dat jij op dat niveau discussieert....
Patman's avatar
| #140851 | 16-06-2011 07:55 | Make_over
Het niveau van labellen van twijfelaars of andersdenkenden.
Puur politiek. Er zitten duurbetaalde lui aan de duurste gracht in onze hoofdstad onder de grote Aids paraplu hun evangelie van- slikken en zwijgen- de wereld in te sturen.
Totaal gekocht door de industrie en met maar éen boek, de HIVbijbel. Als homo wof neger word je ziek van hiv, dan krijg je zelfs een lintje, zo'n rode.
Make_over's avatar
| #140856 | 16-06-2011 08:44 | Rotterdam
'De isolatie van het virus zelf staat dus niet ter discussie. En dat is nu juist waar het om gaat.'

Niet voor complottertjes, die weer een mooie reden hebben om een punt te scoren. En verwacht geen argumenten van Patman. Die heeft vooral geleerd een grote bek op te zetten.
| #140868 | 16-06-2011 10:15 | Patman
Er is een standaard-protocol voor de isolatie van retrovirussen. Duizenden en duizenden retrovriussen zijn op die manier gewoon te isoleren.

HIV niet.

Waarom niet?

Wij vragen niet om marker-based isolaties (wat geen isolaties zijn) maar gewoon een klassieke ultracentrifuge + electronenmicroscoop isolatie. Niet iets wat 'net zo goed is'. Gewoon een normale isolatie.

De industriejassen weigeren dat uit te voeren terwijl ze daarmee die hele discussie in 1 keer kunnen winnen.

Waarom niet? Waarom is HIV zo speciaal dat het niet op dezelfde manier als andere retrovirussen kan worden getoond? Waarom doen de industrie en hun gelovigen de rethinkers niet een plezier en voeren ze die 'ouderwetse; / 'klassieke' isolatie niet gewoon een keer uit alleen maar om het isolatie-argument voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen?

Ik weet de reden wel...
Patman's avatar
| #140869 | 16-06-2011 10:16 | Patman
En realiseer je dat het vinden van het HIV op die manier nog niets zegt over de relatie ervan tot eventuele ziektes. Daar is weer een ander protocol voor dat voor HIV ook nog nooit is doorlopen.

Enzovoort, enzovoort.

Het is een flauwekul theorie.
Patman's avatar
| #140870 | 16-06-2011 10:18 | xxxx
Ja maar, beste Rotterdom, dat staat nu juist wel ter diskussie, daar zijn DE fundamentele fouten gemaakt. Ik vind bovendien wel een grote bek waard.. hoeveel zgn AIDS doden hebben we nu? Mogen we AUB weten of er met ons gesold wordt, de ja of de nee?
xxxx's avatar
| #140872 | 16-06-2011 10:23 | RealityCheck
@ParallaxGuy
Het heeft zo lang geduurd omdat men het aantal besmettingen aanvankelijk nog klein was en men de diverse symptomen nog niet aan een gemeenschappelijke oorzaak gekoppeld had.
Voordat je gaat aannemen dat diverse symptomen met elkaar te maken hebben moet je heel wat gevallen gezien hebben.
Dit was pas veel later niet meer op een andere manier verklaarbaar dan dat er een verband was waarna er doelgericht onderzoek plaats kon vinden.

Nee, er zijn ook andere oorzaken mogelijk. Het bleek echter dat er een nieuwe oorzaak was voor die zwakte die ook nog eens toenam en onder bepaalde groepen duidelijk meer toenam dan onder andere. Dan lijkt het me niet onredelijk om eens te onderzoeken of er sprake zou kunnen zijn van een virus als gemeenschappelijke factor.
Dat is gebeurd en het virus is daadwerkelijk gevonden. Tegelijk werden er tests ontwikkeld om HIV aan te tonen en de uitkomsten van de toepassing van die testen bleek consistent met het beeld wat men van HIV / AIDS had.
Als de testen om de ziekte aan te tonen en het feit dat een virus de oorzaak was dan zouden de resultaten van de vele afgenomen testen al vrij snel zeer inconsistent moeten zijn.
Het aantal medici dat in zo'n groot complot zou moeten meewerken om het onder de pet te houden zou behoorlijk groot moeten zijn.

Als Montagnier dat zegt dan hoor ik graag waar hij dat op baseert. Hij heeft geen klinische trials gedaan in ieder geval.
Hij lijkt een beetje te hangen naar homeopathie:
http://www.medicalfacts.nl/2011/01/24/nobelprijswinnaar-montagnier-neemt-homeopathie-serieus/
wat de waarde van zijn oordeel geen goed doet.
RealityCheck's avatar
| #140874 | 16-06-2011 10:30 | Patman
Hij heeft geen klinische trials gedaan in ieder geval.


Lies, damn lies, statistics.

Alles is met getallen te bewijzen, zeker las het onderzoek gesponsord worden door belanghebbende blijkt er ineens een grote flexibiliteit bij de onderzoekers te bestaan om dat ook daadwerkelijk te doen.

Als de testen om de ziekte aan te tonen en het feit dat een virus de oorzaak was dan zouden de resultaten van de vele afgenomen testen al vrij snel zeer inconsistent moeten zijn.


Klopt. Zijn ze ook. Er is geen vakgebied zo bizar als AIDS-onderzoek. Eigenlijk komen alle uitzonderingen voor. Sterker nog, de 'officiele' situaties zijn de uitzonderingen. Die dan met bizarre aanvulling op de theorie weer worden wegverklaard. En met gesponsorde onderzoeken worden onderbouwd.

Als je een beetje afstand neemt, zie gewoon wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Patman's avatar
| #140875 | 16-06-2011 10:36 | RealityCheck
@16-06-2011 05:45 | xxxx
Wat een suggestieve opmerkingen.
Het maakt niets uit of een test direct of indirect een virus aantoont.
Het gaat alleen maar om de betrouwbaarheid en die is voor Western Blot erg hoog. Maar omdat het erg belangrijk is geen fouten te maken wordt deze gecombineerd met de ELIZA test. Het gaat juist om de combinatie van de 2 testen. Dat maakt het zo betrouwbaar. Kwestie van simpele kansberekening.

De combinatie van testen is extreem betrouwbaar als je in achting neemt dat vrijwel geen enkele test absoluut 100% zekerheid geeft.
Na 100% absolute zekerheid is dit (1 op 250.000 false positive) toch wel zo'n beetje the next best thing.

Maar zelfs als je dan nog twijfelt is het virus ook nog direct aan te tonen met een veel duurdere en langer durende PCR test. Dat is ook een manier die de betrouwbaarheid van de ELIZE / Western Blot tests heeft bevestigd.
RealityCheck's avatar
| #140876 | 16-06-2011 10:36 | xxxx
dat dat heel lastig te verhapstukken is kan ik beamen, dat er mensen schreeuwend gek worden bij de gedachte dat hun geliefden allicht niet hadden hoeven te komen overlijden met een betere diagnose, kan ik beamen, dat er wereldbeeld van seksuele promiscuïteit rond normale sex geschapen wordt met de AIDS doctrine, en dat de leugen zo groot is dat men het niet kan geloven is een bekend verschijnsel... wel eens van "Die große Lüge" gehoord?
never allow the public to cool off; never admit a fault or wrong; never concede that there may be some good in your enemy; never leave room for alternatives; never accept blame; concentrate on one enemy at a time and blame him for everything that goes wrong; people will believe a big lie sooner than a little one; and if you repeat it frequently enough people will sooner or later believe it
Hitler
xxxx's avatar
| #140877 | 16-06-2011 10:41 | RealityCheck
@16-06-2011 06:04 | xxxx
Besmettingen via bloedtransfusies zijn aangetoond.

In de homoscene werden veel mensen ziek in het begin van de epidemie. Dat valt niet te verklaren door medicijnen die toen nog niet voorgeschreven werden en ook niet door drugsgebruik aangezien het zich niet beperkte tot drugsgebruikers.

Er zijn nog veel meer voorbeelden.

Het besmettingspatroon is zo overduidelijk in een aantal gevallen dat ontkenning van besmettelijkheid tot niet echt een houdbare houding is.
RealityCheck's avatar
| #140878 | 16-06-2011 10:45 | Patman
@RealityCheck: Jij hebt duidelijk geen enkel benul bij wat je zegt.

Maar zelfs als je dan nog twijfelt is het virus ook nog direct aan te tonen met een veel duurdere en langer durende PCR test.


PCR is een marker-based test (methode). Met PCR kun je DNA sequences aantonen. Meer niet. Dat heeft niets met isolatie te maken. Het enige dat je aantoont is dat er een bepaalde (DNA) marker aanwezig is. Wie zegt dat het inderdaad een HIV DNA sequence is?

Er is nog een echte isolatie nodig om de markers te bevestigen. En die is nog nooit gedaan bij HIV.

En inderdaad, alle andere testen zijn op die manier geijkt. En zijn dus niet geijkt omdat het ijkmiddel zelf nog nooit geijkt is.

Hoe moeilijk kan het zijn?

PCR is toont dus geen HIV aan. Slechts een bepaalde DNA-sequence.
Patman's avatar
| #140879 | 16-06-2011 10:47 | Patman
PCR kun je vergelijken met de automatisch nummerbord herkenning van de RDW. Het nummerbord is een marker, niet de echte auto. Als je het nummerbord op een andere auto hangt, krijgt de verkeerde persoon de bekeuring.
Patman's avatar
| #140880 | 16-06-2011 10:50 | xxxx
@RealityCheck, niets van dat, het precies zoals het is... die twee testen tonen markers aan van een (in dit geval retro-) virus en niet meer dan dat. De foutmarges die je noemt kloppen ook niet...met die twee testen bij elkaar is er nog steeds een foutmarge van 1 op de 8! Daarnaast zijn er zoveel absurde aannames (bovengenoemd) waar jij super cooltje overheen stapt en geen antwoord op geeft dat een echte wetenschapper zich in zijn/haar graf zou omdraaien... even om niet in herhaling te vallen, en jou de kans te geven de bovenstaande argumenten die al genoemd zijn, wel in redelijkheid te beantwoorden, dit er nog bij:
-Waarom wordt er op niet alle markers getest? Daar zijn ze toch voor?
-Waar is de wetenschappelijke verantwoording dat HIV de veroorzaker is van "AIDS"? maar dan niet die waarschijnlijkheids- calculaties, maar de dubbelblinde test...
xxxx's avatar
| #140881 | 16-06-2011 10:53 | xxxx
is er niet....juist...vandaar die 3 ton papier, 12 miljard per jaar, geloof ik om dat feit weg te moffelen...
xxxx's avatar
| #140882 | 16-06-2011 10:55 | Patman
En omdat de meeste wetenschappers inmiddels net zo misleid zijn als RealityCheck (neem maar van mij aan ik geef / gaf regelmatig lezingen en gastcollege's op universiteiten) is het zo belangrijk dat ze teruggaan naar de basis.

In dit geval: de markers controleren en een oorspronkelijke isolatie doen. Als onderdeel van het protocol om ziekte aan ziektekiem te koppelen.
Patman's avatar
| #140884 | 16-06-2011 10:57 | xxxx
De combinatie van testen is extreem betrouwbaar
Was niet laatst iemand die boventafel haalde dat er GEEN ENKELE kwaliteits bepaling geldt voor die HIV testen, en daarover een boze brief schreef naar de GGGD? Kan jet even niet vinden...
xxxx's avatar
| #140885 | 16-06-2011 10:57 | RealityCheck
16-06-2011 11:15 | Patman
AIDS is een virus dat zich relatief snel aanpast.
Dan is het dus redelijk voor de hand liggend dat je markers gebruikt aangezien dat nu juist de stukken zijn die stabiel zijn maar wel specifiek voor het betreffende virus.
Met het gebruik van markers is dus helemaal niets mis en het virus is dus gewoon legitiem geïsoleerd of je het nu wilt of niet.

Je stelling dat isolatie op basis van markers niet voldoet is niet op wetenschappelijke gronden gebaseerd.

Kort samengevat is er een virus dat van andere virussen te onderscheiden is aan de hand van bepaalde stukken van het DNA en dat virus is aangetroffen bij mensen die een aantal symptomen gemeenschappelijk heeft. De groep mensen is dusdanig groot dat het virus en de symptomen gerelateerd zijn.
Klassieke bestrijding van de symptomen blijkt niet de normale resultaten op te leveren. De patiënten zijn structureel veel te gevoelig voor een groot aantal bacteriële ziekten.
Het is daardoor dus niet zo dat de bacteriële ziekten de aanwezigheid van het virus veroorzaken.

Remmers die het virus bestrijden zorgen voor een afname van de symptomen. Hieruit blijkt dus dat het virus de toename aan bacteriële ziekten bij de patiënten veroorzaakt en niet andersom.


De flauwekul is de onredelijk kritische houding van ontkenners. Het verschil in ziekteverloop van mensen die geen medicatie kregen in de beginjaren en het verloop tegenwoordig spreekt voor zich.

Kijk ook eens naar het verschil tussen de mensen in Afrika die geen medicijnen krijgen en de mensen in Afrika die wel beschikking hebben over medicijnen. Mortaliteit verschilt duidelijk.
RealityCheck's avatar
| #140886 | 16-06-2011 10:59 | xxxx
AIDS is geen virus, hou ff op zeg...
markers zijn pas legitiem als die daadwerkelijk van een geïsoleerd virus afkomen. Nu kunnen die markers ook van een griepvirusje afkomen...
xxxx's avatar
| #140887 | 16-06-2011 11:04 | RealityCheck
@16-06-2011 11:30 | Patman
Wat zeg je nu eigenlijk?
Die man baseert zijn claim dat aids met betere voeding, schoon water en anti-oxidanten te genezen is op helemaal niets.
Je reactie maakt zijn claim 0,0% meer aannemelijk.

Het laat wel zien wat jouw standaarden zijn als het gaat om hoeveel bewijs er nodig is om jouw iets te laten geloven dat overeenstemt met jouw vooringenomen idee, namelijk 0,0.
Als iets tegen jouw geloof in gaat is geen enkel bewijs goed genoeg.
Jammerlijk.

Eigenlijk komen alle uitzonderingen voor?
Wat een kletskoek. Je vergroot zaken die niet fundamenteel zijn voor de discussie uit en doet alsof dat aantoont dat er geen consensus is en er geen degelijk bewijs is.
RealityCheck's avatar
| #140888 | 16-06-2011 11:05 | xxxx
zucht, daar heb je er weer een...
De flauwekul is de onredelijk kritische houding van ontkenners. Het verschil in ziekteverloop van mensen die geen medicatie kregen in de beginjaren en het verloop tegenwoordig spreekt voor zich.
Gek he als je dodelijkheid van de medicatie naar beneden haalt...

Het punt is dat er op TE VEEL vlakken, bij de zgn correlatie HIV-AIDS hiaten zijn die met onwaarschijnlijkheden of uitzonderingen of statistiek, of puur gokwerk aan elkaar gelijmt worden... DAT is wat de HIV/AIDS hypothese zo onwaarschijnlijk en bizar maakt...nog afgezien van de giga investeringen die erin gedaan zijn...het stinkt gewoon van alle kanten.
xxxx's avatar
| #140889 | 16-06-2011 11:05 | Patman
Je stelling dat isolatie op basis van markers niet voldoet is niet op wetenschappelijke gronden gebaseerd.


Dan stopt nu onze discussie. Markers zijn PER DEFINITIE afgeleid van een origineel. Dat ontkennen is stoppen met wetenschap.
Patman's avatar
| #140890 | 16-06-2011 11:06 | RealityCheck
@16-06-2011 11:36 | xxxx
Beste xxxx, door Hitler erbij te slepen diskwalificeer je jezelf.
RealityCheck's avatar
| #140891 | 16-06-2011 11:08 | Patman
Wikipedia:

. In molecular terms biomarker is "the subset of markers that might be discovered using genomics, proteomics technologies or imaging technologies.


Het is een moleculair deel van het origineel waarvan is bewezen dat het absoluut uniek is tussen alle andere moleculaire delen in het te onderzoeken geheel.

http://en.wikipedia.org/wiki/Biomarker_(medicine)

Met PCR wordt NOOIT het HIV aangetoond. Alleen maar een DNA-sequence.
Patman's avatar
| #140892 | 16-06-2011 11:09 | RealityCheck
16-06-2011 11:45 | Patman
In welke andere virussen komen die markers volgens jou nog meer voor en bewijs daarvoor graag.
RealityCheck's avatar
| #140893 | 16-06-2011 11:09 | xxxx
Oh? Vertel? Ik vind het wel een realitycheck ... ons wordt een leugen aangesmeerd waar we koste wat koste in moeten geloven... dat dat bewuste politiek van Hitler was, komt niet uit mijn koker...
xxxx's avatar
| #140895 | 16-06-2011 11:11 | Patman
Ok, nu pak ik een verkeerd citaat, maar het argument blijft staan.
Patman's avatar
| #140896 | 16-06-2011 11:13 | xxxx
Maar ik wil ook best Frank Zappa's definitie van "De Grote Leugen", als die andere naam te aanstootgevend is...inhoudelijk komt het op hetzelfde neer...
xxxx's avatar
| #140897 | 16-06-2011 11:14 | xxxx
+aanhouden
xxxx's avatar
| #140900 | 16-06-2011 11:18 | Patman

In welke andere virussen komen die markers volgens jou nog meer voor en bewijs daarvoor graag.


Dat weet ik niet, dat weet niemand. Dat is nu juist het probleem. Het hoeven ook niet alleen virussen te zijn, die markers kunnen in elk biologisch materiaal voor komen.

Alleen door het HIV daadwerkelijk te isoleren kan dat worden aangetoond. En dan nog blijft de onzekerheid.

Ik zal je een analogie uit de informatiekunde geven. In databases worden heel vaak grote documenten opgeslagen,maar die kunnen heel groot zijn en dat is heel onhandig als je ze bijvoorbeeld vaak moet vergelijken of opzoeken. Dan moeten al die bytes van het document elke keer worden vergeleken. In plaats daarvan gebruiken we zogenaamde 'hashes' (uit het document berekende getallen). Dat zijn 32 byte getallen die uniek zouden moeten zijn voor de oorspronkelijke veel en veel grotere oorspronkelelijke informatie. Als twee hashes overeenkomen, veronderstellen we dat het hetzelfde document betreft. En meestal is dat zo. Maar niet altijd.

Die hashes zijn markers voor het oorspronkelijke document. De meeste hashes (MD5, SHA1, SHA2) zijn echter al geinvalideerd. Er kunnen dus met verschillende document dezelfde hashes uitkomen.

De informatie is een virus is veeeeeeeeeeeele malen groter dan in een document. En markers dus veeeeeeel kritischer.

Hier eindigt mijn uitleg,ik ga weer werken. Doe er mee wat je wilt. Het is allemaal gewoon controleerbaar.

PCR meet NOOIT een virus of wat dan ook, alleen maar een heeeeeeeel klein deel ervan, namelijk een heeeeeeel klein deel van het genoom van de virus.
Patman's avatar
| #140904 | 16-06-2011 11:34 | RealityCheck
@16-06-2011 11:50 | xxxx
De foutmarges die je noemt kloppen ook niet...met die twee testen bij elkaar is er nog steeds een foutmarge van 1 op de 8!

Sorry maar dit is echt uit jouw duim gezogen.

-Waarom wordt er op niet alle markers getest? Daar zijn ze toch voor?

Omdat er op het aantal markers getest wordt dat nodig is om HIV aan te tonen. Als je daarna door test zonder dat dit de betrouwbaarheid van de test verder verhoogt heeft dat geen enkele zin.

-Waar is de wetenschappelijke verantwoording dat HIV de veroorzaker is van "AIDS"? maar dan niet die waarschijnlijkheids- calculaties, maar de dubbelblinde test...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10791375
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18032940
http://www.niaid.nih.gov/topics/hivaids/research/pages/macs_and_wihs.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8095571?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9345167?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15319739?dopt=Abstract

Etc etc etc

Er zijn honderden studies die het aantonen.
Kan je gewoon vinden met google, ja ook jij.
Je eisen betreffende de methode van aantonen hebben helemaal niets met waarheidsvinding te maken.
Als jij met droge ogen gaat beweren dat de statistische methoden in al die onderzoeken rammelen dan zie ik graag dat jij voorrekent hoe laag de statistische significantie is.
RealityCheck's avatar
| #140907 | 16-06-2011 11:39 | RealityCheck
@16-06-2011 12:05 | xxxx
Kan je niet lezen?
Het heeft niets met de dodelijkheid van de medicatie te maken.
Ik had het over het verschil tussen de mensen die GEEN medicatie kregen en die het wel kregen.
RealityCheck's avatar
| #140910 | 16-06-2011 11:47 | RealityCheck
Mensen die daadwerkelijk iets over het niet bestaan van AIDS denken te moeten melden zouden eens bijvoorbeeld informatie van niet-AIDS-HIV ontkenners kunnen lezen.

Als dat niet teveel moeite is dan steek je misschien nog eens wat op. Hier een een aardige en beknopte pagina waar je in korte tijd wat argumenten uit de reguliere hoek kunt lezen:
http://www.avert.org/hiv-causes-aids.htm

De site barst verder van de info over het onderwerp dus als je oprecht in het onderwerp geïnteresseerd is er zeer diverse info te vinden.
RealityCheck's avatar
| #140911 | 16-06-2011 11:49 | Mack
I@RealityCheck, ik heb het je al eens eerder gezegd, jij gelooft alleen de wetenschap. Hier op Zaplog staat diezelfde wetenschap ter discussie, o.a. omdat ze elkaar napraten om subsidies binnen te halen.
Je denkt zelfs dat Homeopathie niet werkt. Dat zegt alweer genoeg over jou. Jij moet nog een boel leren over het leven en over de zin van ziek zijn.
| #140912 | 16-06-2011 11:51 | RealityCheck
PCR - Markers- HIV Isolatie

Ik begrijp niet waarom er zo gehamerd wordt door sommigen dat de tests om HIV aan te tonen bij mogelijke patiënten op basis van markers is in plaats van een volledige isolatie. Daar is niets mis mee. De tests op basis van markers zijn aantoonbaar nauwkeurig.

Volledige isolatie van het virus bij willekeurige patiënten is totale overkill.
RealityCheck's avatar
| #140914 | 16-06-2011 11:57 | RealityCheck
@16-06-2011 12:49 | Mack

Ik zeg niet alleen dat homeopathie niet werkt, ik WEET het.
Er zijn zo veel onderzoeken geweest die aantonen dat het niet werkt naast dat het theoretisch nergens op is gebaseerd dat het totaal onredelijk is om homeopathie ook nog maar het kleinste beetje geloofwaardigheid te geven.
De onderzoeken naar homeopathie zijn al lang gestopt omdat er niets meer aan duidelijkheid aan de bestaande onderzoeken toe te voegen is.
Alle werkzaamheid van homeopathie valt volledig binnen de grenzen van het placebo effect.
Wellicht dat jij nog het een en ander over het leven en ziek zijn moet leren omdat het een natuurlijke reactie is om niet bestaande patronen te zoeken en correlaties om te zetten in oorzakelijke verbanden als er zaken zijn die emotioneel moeilijk te accepteren zijn.
Dat verklaart een hoop wat betreft de hele alternatieve en spirituele sector (waar overigens een hoop geld in om gaat en er dus ook belangen zijn die tot bedrog leiden)
RealityCheck's avatar
| #140917 | 16-06-2011 12:08 | Antares
@RealityCheck
Ik vraag me af wat je probeert duidelijk te maken door af te geven op alternatieve therapieën. Zij zien meer dan jij dus je bent in het nadeel.
Antares's avatar
| #140918 | 16-06-2011 12:09 | RealityCheck
HIV ISOLATIE

HIV is niet een enkele keer volledig geïsoleerd maar honderden keren. Het is daardoor mogelijk geworden een beeld te krijgen van het bestaan van verschillende stammen van het virus en hun verspreiding.


Techniques developed in the mid-1990s have made it much easier to extract and sequence the complete genetic material (genome) of an isolated virus. The Los Alamos database now contains hundreds of full-length HIV genomes from around the world, each containing the same nine genes. Based on genetic similarities and differences, these sequences have been used to define family trees of HIV types, groups and subtypes as well as hybrids called recombinant forms.

PCR is niet exclusief voor het detecteren van markers, het is een algemene techniek met vele toepassingen waaronder het isoleren van een heel genoom.


Whole or partial HIV genomes have been detected in numerous AIDS patients, using a technique called PCR (the same technology is used to find DNA evidence with which to convict murderers or to settle paternity suits, as well as to detect the germs that cause hepatitis, tuberculosis and other diseases). Almost everyone who tests positive for HIV genetic material also tests positive for HIV antibodies, and vice versa, while those who test negative for one thing also lack the other.37 People who have been exposed to the same source of infection contain genetically very similar HIV strains – similar enough for court convictions.

De huidige stand van zaken wat betreft detectie en isolatie van virussen is meestal niet wat door de ontkenners bestreden wordt. Die richten zich meestal op achterhaalde discussies, niet relevante bijzaken en verouderde informatie.
Het is niet voor niets dat de HIV - AIDS oorzakelijke relatie zo algemeen erkend wordt.
Dat heeft te maken met de stand van zaken van de aangetoonde verbanden door isolatie, testen en statistische relatie met ziektegevallen.
Tegenargumenten zijn niet op inhoudelijke weerlegging van de onderzoeksresultaten gericht maar op het verdacht maken van de medische sector. Maar zelfs een verdachte medische sector verklaart niet het verloop van de epidemie wereldwijd en het verloop van de symptomen hier en elders in de wereld.
In arme landen zijn de gevolgen van de ziekte zichtbaar voor hulpverleners en verklaarbaar door wat we weten.
RealityCheck's avatar
| #140919 | 16-06-2011 12:14 | Patman
PCR is niet exclusief voor het detecteren van markers, het is een algemene techniek met vele toepassingen waaronder het isoleren van een heel genoom.


Klopt. En een genoom is geen virus, slechts een deel ervan. En een genoom komt ook niet alleen in virussen voor, maar in vrijwel alle cellen.

De vraag blijft nog steeds. hoe weten ze dat die genoom hoort bij een virus dat AIDS veroorzaakt zonder dat ze de isolatie-procedures hebben doorlopen.

Dat weten ze niet.

Dat is ook meteen het antwoord op al die onderzoeken. Die werken met markers. Niet met de virussen.

Niemand heeft dat virus ooit gezien. Ever. Alleen de markers waarvan de industrie roept dat ze uniek zijn voor het virus.

Dus. Een klassieke isolatie, waarom is die bij HIV niet mogelijk?
Patman's avatar
| #140920 | 16-06-2011 12:14 | Mack
Hopeloos...
| #140921 | 16-06-2011 12:15 | Patman
RealityCheck wil het bewust gewoon niet begrijpen.
Patman's avatar
| #140923 | 16-06-2011 12:16 | RealityCheck
Voor de liefhebber een database met daarin de sequences van het geïsoleerde DNA materiaal van het HIV virus:
http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/mainpage.html

Voorbeeld van een resultaat:
http://www.hiv.lanl.gov/components/sequence/HIV/asearch/query_one.comp?se_id=64041

Tools voor analyse:
http://www.hiv.lanl.gov/content/sequence/HIV/HIVTools.html

Als dit nog niet genoeg is dan geloof je het alleen als ze het voor je eigen ogen isoleren al zal je dan waarschijnlijk nog steeds wel zat redenen kunnen verzinnen om het te ontkennen.


Voor degenen die het nog steeds niet geloven de vraag:
wat zou jou kunnen overtuigen dat het wel bestaat?
Als het antwoord op die vraag niets is dan kunnen we vaststellen dat het om een soort religieuze overtuiging gaat waar geen argumenten van wat voor soort dan ook tegen opgewassen zijn.
RealityCheck's avatar
| #140925 | 16-06-2011 12:20 | RealityCheck
@16-06-2011 13:15 | Patman
RealityCheck wil het bewust gewoon niet begrijpen.
Wat wil ik niet begrijpen?
Dat alle argumenten tegen HIV / AIDS inmiddels weerlegd zijn en dat jij geen poot hebt om op te staan?

Lees deze pagina anders nog eens even:
http://www.avert.org/hiv-causes-aids.htm

Daar staat het in duidelijke taal uitgelegd inclusief vele bronnen.
Wat wil je nog meer?
Het lijkt erop dat jij jezelf dusdanig hebt ingegraven dat het niet meer mogelijk is te erkennen dat je ernaast zit.
RealityCheck's avatar
| #140926 | 16-06-2011 12:24 | Patman
OMFG.

Discussieren met jou is als volgt:

Wij: meneer A heeft ongelijk om deze redenen: 1, 2, 3, ...
Jij: meneer A heeft gelijk, kijk maar, hier zegt hij het zelf.

Ik haak even af tot ik weer iets zie verschijnen dat ik de moeite van een reactie waard vind, ok?
Patman's avatar
| #140927 | 16-06-2011 12:39 | RealityCheck
Wat jij wilt.

Ik heb een lijst met wetenschappelijke publicaties gegeven die aantonen dat HIV AIDS veroorzaakt.

Ik heb de database gegeven waarin honderden geïsoleerde stammen van het HIV virus opgeslagen liggen.

Ik heb uitgelegd dat de betrouwbaarheid van de de tests om HIV aan te tonen niet af hangen van 1 enkele test, zeer betrouwbaar zijn en geverifieerd zijn.

Ik heb uitgelegd dat de verschillende punten van kritiek in het artikel ongegrond zijn en/of niet relevant voor de huidige stand van zaken.Jij kan natuurlijk blijven volhouden dat je ergens een punt hebt maar ik zou alleen niet weten wat.

Als jij niets meer toe te voegen hebt kunnen we concluderen dat jij je neerlegt bij het feit dat HIV AIDS veroorzaakt.
RealityCheck's avatar
| #140928 | 16-06-2011 12:42 | ParallaxGuy
De (verhitte?) discussie gaat weer heel erg over de technische details. Hier is overigens niks mis mee, maar word al snel een welles niets spel. @RealityCheck je benadering van geneeskunst blijft wel erg hangen in een cartesiaanse 'klokwerk universum' denk patroon. Waarbij alles te reduceren valt tot A=B.
En juist bij de aids/hiv discussie zijn er zelfs onder de top aids onderzoekers (waarvan een aantal wel buiten het gangbare kader durven te denken) nog steeds grote onenigheid, over zowel oorzaak, gevolg en oplossing. Wat ik buitengewoon frappant vind. Daarnaast is een grootschalige epidemie, zoals afhankelijk voorspeld, in het 'west' uitgebleven (muv de risico groepen). In afrika lijkt dit in eerste instantie ander verhaal. Maar zoals patman terecht zegt, wordt er hier veel gespeeld met cijfers.
Waarom moet er in Afrika met dure 'medicijnen' gewerkt gaan worden, als de basale omstandigheden (schoon water, goed voedsel, hygiëne, etc) niet verbeteren en er überhaupt geen afweersysteem kan worden opgebouwd . Maar dat is geen verkoopbare boodschap zoals Montagnier terecht opmerkt.
ParallaxGuy's avatar
| #140929 | 16-06-2011 12:58 | RealityCheck
De onderzoekers die voor die onenigheid zorgen hebben meestal een ander vakgebied.
Verder zijn ze op het totaal een kleine minderheid.
Voor vrijwel elk vakgebied kan je wel enkele mensen met compleet afwijkende meningen vinden.
Het argument van vermeende verdeeldheid wordt door mensen die geloven dat de aarde 6000 jaar oud is ook gebruikt.
Verschillende alternatieve meningen is een, degelijke publicaties die deze alternatieve meningen verheffen van mening naar een goede theorie is iets heel anders.

in het Westen is de epidemie uitgebleven omdat er medicijnen en goede tests zijn. Afrika laat zien dat als dit niet het geval is de ziekte om zich heen grijpt.

In Afrika hoeven ze niet aan de medicijnen tenzij je de huidige situatie wilt veranderen. Dat is een keuze. Ik vind dat als ze medicijnen willen ze die zelf maar moeten kopen of ontwikkelen.
Slechte gezondheidsomstandigheden hebben voor zover mij bekend geen invloed op besmetting met HIV maar wel op de gevoeligheid voor de symptomen die bij AIDS horen.
Verbeteren van de gezondheidsomstandigheden lijkt me voor elke bestrijding van ziekten een goede zaak.
RealityCheck's avatar
| #140934 | 16-06-2011 13:15 | Patman
Wetenschap is niet zoals jij schijnt te denken een soort democratie. De meest geloofde theorie kan door een enkel persoon worden gefalsifieerd en die persoon hoeft niet eens een wetenschapper te zijn.

De AIDS theorie is inmiddels niet meer te falsifieren omdat elke uitzondering en falsificatie is weggeredeneerd. Dat maakt AIDS-theorie tot niet-wetenschappelijk. Net als een geloof.
Patman's avatar
| #140938 | 16-06-2011 13:36 | ParallaxGuy
in het Westen is de epidemie uitgebleven omdat er medicijnen en goede tests zijn.


Die zogenaamde medicijnen genezen niet. Maar worden allen achteraf ingezet. Dus dat zou de besmettingstoename niet kunnen stoppen. Volgens de gangbare theorie)

.. Ik vind dat als ze medicijnen willen ze die zelf maar moeten kopen of ontwikkelen...


Dat is een goeie. Gaan wij dan het geld voor onderzoek evenredig verdelen?
ParallaxGuy's avatar
| #140942 | 16-06-2011 14:11 | RealityCheck

16-06-2011 14:15 | Patman
Wetenschap is niet zoals jij schijnt te denken een soort democratie. De meest geloofde theorie kan door een enkel persoon worden gefalsifieerd en die persoon hoeft niet eens een wetenschapper te zijn.

De AIDS theorie is inmiddels niet meer te falsifieren omdat elke uitzondering en falsificatie is weggeredeneerd. Dat maakt AIDS-theorie tot niet-wetenschappelijk. Net als een geloof.

Dit kan je nu wel allemaal zeggen maar dat maakt het nog niet waar.
Wetenschap is geen democratie en daarom kan iemand met een goed onderzoek aantonen dat er dingen anders zijn met betrekking tot AIDS dan tot dusver bekend. Dat zou prima kunnen en een hoop discussie uitlokken.
Grofweg glashard ontkennen zonder enige wetenschappelijke basis is echter van totaal andere orde.
Ja, daar zal men inderdaad niet al te veel tijd aan verspillen.

Als AIDS niet klopt dan kan je dat aantonen door bijvoorbeeld de relatie van de symptomen op significante schaal te koppelen aan een andere oorzaak.
Dat zal dan niet te ontkennen zijn. Dan zal men moeten gaan bedenken en onderzoeken hoe men AIDS en die andere oorzaak uit elkaar kan houden. Als HIV-AIDS dan echt niet zou bestaan zou men daar tijdens dat proces onherroepelijk achter komen.

Dat is echter niet gebeurd.
Kan natuurlijk een grote doofpot zijn maar vooralsnog heb ik daar nog geen bewijzen voor gezien.
Bovendien kan een onderzoeker makkelijk onderzoeken doen buiten Amerika en Europa waar een eventueel complot niet reikt of waar je zelf mensen makkelijk kunt omkopen om je onderzoek door te kunnen laten gaan.

Ook is het makkelijk te onderzoeken of er andere zaken zijn die patiënten gemeen hebben. Dit kan je gewoon doen onder de noemer risicofactoren voor AIDS patiënten. Dan kan je makkelijk vaststellen wat ze gemeen hebben en daar vervolgonderzoek voor bedenken.

Je kan dus best de "echte" oorzaak onderzoeken zonder daarbij AIDS te hoeven ontkennen zodat je niet verketterd wordt en toch onderzoek kan doen naar jouw idee over de oorzaak.
Er zijn geen fundamentele obstakels.

Dat er nog steeds niets gevonden is dat als een oorzaak aan te merken is naast HIV terwijl er veel onderzoek gedaan is bevestigt dat HIV de echte oorzaak is.
Maar onderzoek naar factoren die AIDS kunnen verergeren gaat door dus dan zullen ze een eventuele alternatieve oorzaak vanzelf moeten vinden.
Zolang er niets gevonden is en de theorie een zeer goede voorspellende waarde heeft is het logisch de theorie te volgen.
RealityCheck's avatar
| #140945 | 16-06-2011 14:16 | RealityCheck
16-06-2011 14:36 | ParallaxGuy
Die zogenaamde medicijnen genezen niet. Maar worden allen achteraf ingezet. Dus dat zou de besmettingstoename niet kunnen stoppen. Volgens de gangbare theorie)


Incorrect.
Blijkbaar weet jij niet wat de gangbare theorie is.
De medicatie doet het aantal virusdeeltjes per volume teruglopen wat sterk gerelateerd is aan de besmettingskansen.

Lees de links die ik in dit topic heb gegeven eens door voor meer informatie over de gangbare theorie zodat je dit soort foute aannames kunt voorkomen.


Dat is een goeie. Gaan wij dan het geld voor onderzoek evenredig verdelen?

Het geld voor het huidige onderzoek komt voor een groot deel van de overheid. Als ze daar onderzoek willen doen is het dus logisch dat hun overheid voor het benodigde geld zorgt zeker als ze patenten willen hebben zodat ze zelf goedkoop medicijnen kunnen verstrekken.
RealityCheck's avatar
| #140951 | 16-06-2011 14:32 | Patman
De medicatie doet het aantal virusdeeltjes per volume teruglopen wat sterk gerelateerd is aan de besmettingskansen.


Toon mij één goed gedocumenteerd geval van besmetting.
Patman's avatar
| #140953 | 16-06-2011 14:35 | Rotterdam
'En juist bij de aids/hiv discussie zijn er zelfs onder de top aids onderzoekers (waarvan een aantal wel buiten het gangbare kader durven te denken) nog steeds grote onenigheid, over zowel oorzaak, gevolg en oplossing.'

Zou het, of is het weer eens volledig je eigen perceptie, onder invloed van sites als deze, waar iedereen - niet gehinderd door enige kennis van zaken - maar wat roept.

Complotters hebben altijd sterk de neiging tot wishful thinking. Dan roep je dus maar dat 'steeds meer mensen' iets vinden, ook al is er helemaal geen trend.
| #140955 | 16-06-2011 14:37 | Patman
Heb je die docu al gezien? Al jouw witgejaste helden in de AIDS-ontkenning zonder dat ze het zich realiseren.Pas achteraf begonnen ze zich te realiseren wat er gebeurd was, namelijk dat ze al hun industriecollega's hadden tegengesproken en begonnen ze te huilen dat ze waren gemisquoted.

Als je na het zien van die documentaire nog steeds in AIDS gelooft, geloof je waarschijnlijk ook in de goedheid van onze banken ;)
Patman's avatar
| #140956 | 16-06-2011 14:42 | xxxx
De foutmarges die je noemt kloppen ook niet...met die twee testen bij elkaar is er nog steeds een foutmarge van 1 op de 8!

Sorry maar dit is echt uit jouw duim gezogen.Wil je mij uitleggen hoe het komt dat de uitslag zo divers is na herhaaldelijk testen en/of in verschillende landen?
De 1 op 8 marge heb ik van UK scientist, ik ga het voor je uitzoeken..
xxxx's avatar
| #140957 | 16-06-2011 14:43 | ParallaxGuy
Je begrijpt men niet goed (of ik ben niet duidelijk). Mensen die Hiv/Aids medicijnen slikken, doen dat pas in een later stadium van de besmetting/ziekte. Op het moment dat zijn symptomen gaan krijgen. Iemand die weet dat die besmet is gaat niet moedwillig andere besmetten, lijkt mij. Daarvóór is er wel heel veel gelegenheid om anderen mensen te besmetten. Dat lijkt mij toch de gangbare theorie. Als het een agressief virus zou zijn, zou het daardoor zich sterk uit bereiden. Dat gebeurd dus niet.
ParallaxGuy's avatar
| #140958 | 16-06-2011 14:45 | ParallaxGuy
dat was een reactie op #140945 @RealityCheck
ParallaxGuy's avatar
| #140964 | 16-06-2011 15:19 | RealityCheck
We kunnen in ieder geval stellen dat de theorie van party drugs gebruik onjuist is gezien de verspreiding van AIDS tot ver buiten de kringen der drugsgebruikers.

Aidsremmers als oorzaak kunnen we ook schrappen gezien de verspreiding in gebieden waar geen geld is voor medicijnen.

Gewone simpele bacteriële besmettingen die altijd al voorkwamen kunnen ook geschrapt worden aangezien de bacteriën die gevonden worden altijd al voorkwamen en de patiënten er ongewoon gevoelig voor zijn en blijven na bestrijding van de symptomen.
Iets moet de patiënten dus verzwakken al voordat ze AIDS remmers krijgen.

Dat iets neemt toe en neemt niet gelijkmatig toe onder alle groepen.
Er blijken risicogroepen te zijn. De homogemeenschap in het uitgaansleven als voorbeeld is moeilijk te ontkennen maar er zijn nog diverse andere groepen.

De grotere verspreiding onder de risicogroepen is te verklaren door uitwisseling van bloed en seksuele uitscheidingen.
Speeksel blijkt geen drager.
Er zijn diverse gevallen bekend geworden van bloedtransfusies waarbij de ontvangers symptomen kregen.

Alles wijst op een bron die in staat is zichzelf te vermenigvuldigen.
Dan blijven er een beperkt aantal mogelijkheden over:
Bacteriën, schimmels, virussen, parasieten, prionen, geheim ontwikkelde ondetecteerbare geavanceerde nanomachines, iemand nog een idee?


Prionen zijn ongeneesbaar en dodelijk maar geven andere symptomen.
De nanomachines zouden van aliens afkomstig moeten zijn en die kunnen dan wel effectievere middelen vinden om ons kapot te maken.
Schimmels en parasieten die via bloed besmetting veroorzaken kunnen makkelijk gedetecteerd worden en zouden dus vrij snel gevonden zijn.
Antibiotica werkt niet want de symptomen blijven steeds maar terugkomen. Bacteriën zijn niet waarschijnlijk want het blijken steeds andere ziekten te zijn en geen specifieke bacterie is bij alle patiënten terug te vinden.

Een virus lijkt het meest waarschijnlijke aangezien deze door de grootte een stuk moeilijker te detecteren zijn.
Als er een virus geïsoleerd kan worden bij patiënten kan worden onderzocht of dit virus een algemene factor is bij de patiënten.
Er zijn markers vastgesteld voor een virus dat uit een cellencultuur van een patiënt gehaald is.
Men weet niet of dit virus de oorzaak is. Als de markers die dit virus identificeren bij een groot deel van de patiënten wordt aangetroffen en vrijwel niet bij mensen die niet besmet zijn dan kan je stellen dat er een relatie is welke niet noodzakelijk oorzakelijk hoeft te zijn.
RealityCheck's avatar
| #140965 | 16-06-2011 15:20 | RealityCheck
Veel testen later is vast komen te staan dat het virus dat als mogelijk gerelateerd met AIDS werd beschouwd inderdaad wordt aangetroffen bij het gros van de patiënten en vrijwel niet bij gezonde mensen. De testen moeten op dat moment nog verbeterd worden maar er is wel te concluderen dat er een relatie is tussen het virus en AIDS.

Om te kunnen vaststellen of de aanwezigheid van het virus veroorzaakt wordt door AIDS of dat de aanwezigheid van het virus AIDS veroorzaakt is meer onderzoek nodig.

Mensen die de symptomen hadden werden ondervraagd naar hun onbeschermde seksuele contacten.
Op die manier werden mensen achterhaald die mogelijk het virus en of AIDS hadden.
Geen van de bacteriën en bijbehorende ziekten werd bij die mensen in significant verhoogde mate vastgesteld maar wel het virus.
Nu had men de kans om te zien of de aanwezigheid van het virus een voorspellende waarde had op het ontwikkelen van de symptomen ofwel AIDS.
Dat bleek het geval. Het verband tussen het virus wat HIV genoemd werd en AIDS bleek dus oorzakelijk.


Er is daarna nog zoveel onderzoek naar vele aspecten van de ziekte gedaan door vele partijen in vele landen dat als de oorspronkelijke conclusies niet zouden kloppen dat door de mand zou zijn gevallen.
Al het onderzoek leverde echter geen weerlegging op maar bevestiging op bevestiging. Er zijn zelfs honderden HIV virus genomen geïsoleerd uit verschillende delen van de wereld waardoor het zelf mogelijk werd om een soort geschiedenis van de verspreiding van het virus te herleiden. De verschillende stammen van het virus zijn gerelateerd aan het deel van de wereld waar het monster genomen werd.

Helaas zijn er doordat een virus niet zichtbaar is veel mensen die geloven dat het niet bestaat.
Dat is niet alleen wat betreft AIDS zo maar voor de meeste virus uitbraken buiten de gewone griep.
het wantrouwen is grotendeels gebaseerd op een algeheel wantrouwen tegenover de medische wereld en tegenover de wetenschap die voor geld alles wat gewenst is zou publiceren en ervoor zou zorgen dat er nooit iemand achter komt.

Gezien het openbare karakter van medische publicaties en het grote aantal op het onderwerp van HIV-AIDS is het niet erg aannemelijk dat zoiets niet boven tafel komt.
En alleen de mogelijkheid dat er sprake is van omkoping/corruptie/complotten op grote schaal maakt nog niet dat het daadwerkelijk zo is.

De aanname dat al het onderzoek en alle ervaringen van patiënten wereldwijd op een totaal andere manier dan de momenteel gangbare manier verklaard kan worden is niet voor de hand liggend en behoeft dan ook meer dan alleen maar suggestieve verdachtmakingen.
RealityCheck's avatar
| #140969 | 16-06-2011 15:32 | RealityCheck
16-06-2011 15:32 | Patman

Toon mij één goed gedocumenteerd geval van besmetting.

Dat klinkt als een redelijk verzoek maar is het waarschijnlijk totaal niet.
Wat versta jij onder goed gedocumenteerd?
Complete Isolaties van het genoom voor vaststelling of er overdracht heeft plaatsgevonden vindt niet plaats.
Een vaststelling zou dus moeten zijn op basis van ELIZA - Western Blot of eventueel met behulp van PCR testen op markers.
Klopt dit?
Zo niet, vanwaar de onrealistische eisen?


Er zijn diverse bloedtransfusies geweest waar bleek dat het bloed besmet was.
Op internet zijn genoeg persoonlijke verhalen te vinden van mensen die AIDS hebben gekregen door zo'n transfusie. Na 1985 komt het nog maar sporadisch voor door controles wat ook wel weer een aanwijzing is dat het daadwerkelijk een oorzakelijk verband betreft.
RealityCheck's avatar
| #140970 | 16-06-2011 15:40 | RealityCheck

16-06-2011 15:37 | Patman
Heb je die docu al gezien? Al jouw witgejaste helden in de AIDS-ontkenning zonder dat ze het zich realiseren.Pas achteraf begonnen ze zich te realiseren wat er gebeurd was, namelijk dat ze al hun industriecollega's hadden tegengesproken en begonnen ze te huilen dat ze waren gemisquoted.

Als je na het zien van die documentaire nog steeds in AIDS gelooft, geloof je waarschijnlijk ook in de goedheid van onze banken ;)

Sorry maar dat er een paar mensen met witte jassen onder de ontkenners zitten zegt niets.

Er zijn ook wetenschappers die claimen dat de aarde 6000 jaar oud is.
Lijkt me niet direct een reden om dat dan maar te geloven.
Het zou meer indruk maken als die mensen ook onweerlegbare argumenten hadden.
En daar zit niet juist het probleem voor de ontkenners. het is allemaal op emotie gebaseerd, niet op feiten.

Ik heb trouwens nog steeds van niemand degelijke kritiek gehad op de links naar wetenschappelijke onderzoeken die ik heb aangedragen. Ook de database met geïsoleerd HIV materiaal is nog niet onderuit gehaald.
Zelfs de site waarnaar ik verwees:
http://www.avert.org/hiv-causes-aids.htm
heeft nog geen enkele kritiek gehad.

Blijkbaar is men het ermee eens wat dan resulteert is het feit dat HIV AIDS veroorzaakt.
RealityCheck's avatar
| #140972 | 16-06-2011 15:47 | RealityCheck
16-06-2011 15:43 | ParallaxGuy
Je begrijpt men niet goed (of ik ben niet duidelijk). Mensen die Hiv/Aids medicijnen slikken, doen dat pas in een later stadium van de besmetting/ziekte. Op het moment dat zijn symptomen gaan krijgen. Iemand die weet dat die besmet is gaat niet moedwillig andere besmetten, lijkt mij. Daarvóór is er wel heel veel gelegenheid om anderen mensen te besmetten. Dat lijkt mij toch de gangbare theorie. Als het een agressief virus zou zijn, zou het daardoor zich sterk uit bereiden. Dat gebeurd dus niet.

Het virus is minder besmettelijk dan wat de publieke perceptie is.
Je kan best een tiental keren seks hebben met een besmet persoon zonder het te krijgen.
De kans op besmetting is het grootst als het aantal virusdeeltjes in het bloed het hoogst is en dat is een bepaalde periode na de besmetting, ik weet niet meer precies wat de termijn is. Niet lang daarna daalt de besmettingskans alweer aanzienlijk. In de relatief korte periode van hoog besmettingsgevaar vinden dus de meeste besmettingen plaats, zit je daarbuiten dan is de kans op besmetting vele malen kleiner.

Er zijn een bepekt aantal virussen dat zich extreem snel verspreid maar dat zijn meestal airborn virussen. HIV is dat niet vandaar dat het zich niet zo snel verspreid als jij blijkbaar verwacht.
RealityCheck's avatar
| #140975 | 16-06-2011 15:55 | Patman
Er bestaat geen enkel bewijs voor het HIV virus:

http://zapruder.nl/portal/artikel/hiv_ontkenning_voor_gevorderden/

In plaats van al die lappen tekst kun je twee dingen gaan zoeken:
1. de oorspronkelijke isolatie van HIV
2. enig (goed gedocumenteerd) bewijs van besmettelijkheid
Patman's avatar
| #140976 | 16-06-2011 15:55 | xxxx
Blijkbaar is men het ermee eens wat dan resulteert is het feit dat HIV AIDS veroorzaakt.

Ho ho ho .. 30 dagen de tijd he... en dan een reminder, wel netjes blijven aub en omdat je zo goed ingewerkt bent in de materie, ook netjes antwoord geven op de bovengesteld vragen. Die afdoen met 'emotie' is ook een diskwalificatie natuurlijk ... dat jij 30 jaar onderzoek in 40 linkjes propt, maakt dat je niet binnen het uur een reactie kunt verwachten natuurlijk..
xxxx's avatar
| #140977 | 16-06-2011 15:57 | xxxx
het Q.E.D. kan nog lang niet uitgesproken worden ...en besides, de meeste mensen hebben ook meer te doen dan zaplog .. denk ik (?) :)
xxxx's avatar
| #140978 | 16-06-2011 15:57 | Marcus
Het virus is minder besmettelijk dan wat de publieke perceptie is.
Je kan best een tiental keren seks hebben met een besmet persoon zonder het te krijgen.


Waarom zijn zoveel Afrikanen dan wel 0-positief maar is er b.v. geen syfilis epidemie?
Marcus's avatar
| #140979 | 16-06-2011 16:02 | xxxx
Sorry maar dat er een paar mensen met witte jassen onder de ontkenners zitten zegt niets.
Dat is een duidelijk zwaktebod van iemand die alleen argumenten honoreerd van witte jassen natuurlijk... sommige zijn natuurlijk meer aangejast dan anderen nietwaar? Hoe zit het nu?
xxxx's avatar
| #140980 | 16-06-2011 16:06 | xxxx
van = voor ...
En he ... wanneer is nu iemand niet 'de eerste de beste'? wanneer is het nu wel valide dan? Hoeveel nobel prijzen nodig, 1, 2, 3 ? Of gaat het om de statistica ? Hoeveel wetenschappers heb je in die film gezien van generlei en nul status quo of potjes latijn horen uitkramen? Toe ..je kan niet altijd met twee maten blijven meten,,,
xxxx's avatar
| #140981 | 16-06-2011 16:13 | xxxx
Ook is het makkelijk te onderzoeken of er andere zaken zijn die patiënten gemeen hebben. Dit kan je gewoon doen onder de noemer risicofactoren voor AIDS patiënten. Dan kan je makkelijk vaststellen wat ze gemeen hebben en daar vervolgonderzoek voor bedenken.

Dit is pertinent niet waar... je kunt niet zomaar je eigen onderzoek doen buiten de gangbare kanalen om, en die worden selectief gedomineerd door de wetenschappelijk consensus van het moment. Het is te duur, en je leven hangt af van je reputatie...slechts weinigen die en de middelen en het lef hebben...we zullen gezond verstand moeten gebruiken
xxxx's avatar
| #140986 | 16-06-2011 16:23 | xxxx
Ik blijf voorlopig even bij de harde stelling dat wetenschappelijk bewijs hard moet zijn, en niet zoals in de medische kringen op glijdende schaal steeds gebruikelijker wordt: de waarschijnlijkheid is voldoende.
Je zou kunnen redeneren dat als er een grotere waarschijnlijkheid te voorschijn komt, het legitiem is die aan te nemen met het oog op het zo snel mogelijk verminderen van het lijden van de slachtoffers.

En hier zie ik dus dat argument gebruikt, juist door die mensen die zeggen dat emotie geen rol mag spelen... dus wat is het nu...mag emotie een rol spelen ( i.m.h.o. als je dat niet doet maak je de meest grove fouten) of niet, en moet rationeel keihard bewijs op tafel komen.

In beide gevallen blijkt het bij nadere beschouwing toch een mix te zijn, nu nog het kaf van het koren scheiden waar selectief gebruik gemaakt werd van een emotioneel argument of een rationeel logisch argument...

Je schrijft veel...en ik ga zo naar de film...
xxxx's avatar
| #140993 | 16-06-2011 16:48 | Make_over
Zoals ik zei, de aids lobby opereert professioneel en groepgewijs.
Je zit tegen een script te praten. Het is allemaal al voorbijgekomen. Deze knechten van de medicijnmaffia ( zij geloven in hun eigen goedheid) hebben de langste adem en de nauwste visie denkbaar. Volkomen toegewijd aan het dood door virus script, en de kankerveroorzakende medicijne zijn hun God.
Make_over's avatar
| #140996 | 16-06-2011 17:07 | EvaVanE
De Mammon...?
EvaVanE's avatar
| #141004 | 16-06-2011 18:01 | JeroenG
@RealityCheck: Wat betreft de door jou gegeven studies: hiv-tests zijn gebaseerd op een verschil tussen gezonde personen en aids-patiënten, wat de correlaties tussen seroconversie of seropositiviteit en aids verklaart. De vraag is of het verschil metabolisch of viraal van aard is.

Dat aids-patienten kunnen opknappen van aids-remmers betekent niet dat de medicatie het virus remt. De werkzaamheid van RTI's (zoals AZT) kan verklaard worden door hun antimicrobiële werking. Er is In ieder geval aangetoond dat het geen DNA-kettingbeëindigers zijn. Proteaseremmers zouden heilzaam kunnen zijn doordat ze een katabolisch metabolisme corrigeren.
| #141062 | 16-06-2011 22:43 | RealityCheck

16-06-2011 16:55 | Patman
Er bestaat geen enkel bewijs voor het HIV virus:

http://zapruder.nl/portal/artikel/hiv_ontkenning_voor_gevorderden/

In plaats van al die lappen tekst kun je twee dingen gaan zoeken:
1. de oorspronkelijke isolatie van HIV
2. enig (goed gedocumenteerd) bewijs van besmettelijkheid


Wat moet dat artikel nu duidelijk maken?
Waarom doet het ertoe hoe het virus er ruimtelijk uit ziet? De isolatie gebeurt op basis van DNA materiaal. Plaatjes zeggen niets en zijn dus ook niet relevant voor de isolatie zelf..
Er zijn enorm veel EM images van HIV beschikbaar. Als jij niet wilt geloven dat deze iets met HIV te maken hebben is dat best maar dat maakt niet uit voor de isolatie zelf.

Waarom hameren op de oorspronkelijke isolatie?
Dat slaat nergens op. Er zijn zat isolaties geweest ondertussen. Of de eerste volledig naar de wetenschappelijke normen was is niet relevant voor de latere isolaties die wel volgens de norm zijn.

En dan komt even verderop de aap uit de mouw bij de eisen die aan de isolatie gesteld worden. Deze zijn afkomstig van de Perth Group. Deze heeft een beloning van 1000 dollar voor iemand die een artikel heeft dat isolatie aantoont volgens hun normen.
Uiteraard zijn die normen zo opgesteld dat daar onmogelijk aan voldaan kan worden. Ze zijn onredelijk en zijn ook nooit toegepast om wat voor virus dan ook aan te tonen.

Leuk geprobeerd maar dit slaat echt nergens op.
RealityCheck's avatar
| #141063 | 16-06-2011 22:52 | RealityCheck
6-06-2011 19:01 | JeroenG
@RealityCheck: Wat betreft de door jou gegeven studies: hiv-tests zijn gebaseerd op een verschil tussen gezonde personen en aids-patiënten, wat de correlaties tussen seroconversie of seropositiviteit en aids verklaart. De vraag is of het verschil metabolisch of viraal van aard is.

Hoe zou dit metabolisch moeten zijn en hoe kan je met een metabolische verklaring alle verschijnselen verklaren inclusief bloedtransfusies, verschil Afrika-Westen, homoscene, hoerenlopers etc etc.
Ik ben benieuwd hoe alle verspreiding en (veranderen in de loop der jaren van) het ziekteverloop metabolisch verklaard kan worden.


Dat aids-patienten kunnen opknappen van aids-remmers betekent niet dat de medicatie het virus remt. De werkzaamheid van RTI's (zoals AZT) kan verklaard worden door hun antimicrobiële werking. Er is In ieder geval aangetoond dat het geen DNA-kettingbeëindigers zijn. Proteaseremmers zouden heilzaam kunnen zijn doordat ze een katabolisch metabolisme corrigeren.

Neemt niet weg dat AIDS aan de aanwezigheid van het virus gerelateerd is. Of die medicijnen direct of indirect werken staat daar los van.
RealityCheck's avatar
| #141064 | 16-06-2011 22:58 | Patman
Ik ben benieuwd hoe alle verspreiding en (veranderen in de loop der jaren van) het ziekteverloop metabolisch verklaard kan worden.


Heel eenvoudig. Verspreidingsgebied AIDS = verspreidingsgebied armoede. 1:1. Ofwel oorzaak AIDS = armoede.

Zo moeilijk is het allemaal niet.
Patman's avatar
| #141065 | 16-06-2011 23:04 | Patman
De isolatie gebeurt op basis van DNA materiaal.


Je weigert gewoon de meest basale zaken te begrijpen.

Isolatie op basis van DNA materiaal bestaat niet.

Waarom hameren op de oorspronkelijke isolatie?


Omdat je anders nergens je markers (zoals DNA-markers) op kunt baseren.

En dan komt even verderop de aap uit de mouw bij de eisen die aan de isolatie gesteld worden. Deze zijn afkomstig van de Perth Group.


OMFG. Nee. Zijn gewoon van instituut Pasteur en alle andere retrovirussen kunnen er wel mee worden gevonden. HIV dus niet. Als je dat niet raar vindt, tja.

Hoe kun je nu in godsnaam meepraten in deze discussie als zelfs de absolute basis al veel en veel te moeilijk voor je is?
Patman's avatar
| #141067 | 16-06-2011 23:11 | P.uncia
Hoe kun je nu in godsnaam meepraten in deze discussie als zelfs de absolute basis al veel en veel te moeilijk voor je is?


:lol: Iedereen die niet gehinderd wordt door kennis zal over van alles en nog wat meepraten, het maakt niet uit wat het onderwerp is, politiek, economie of wetenschap ze kwaken vrolijk door ;-P
P.uncia's avatar
| #141070 | 16-06-2011 23:26 | RealityCheck

16-06-2011 23:58 | Patman

Ik ben benieuwd hoe alle verspreiding en (veranderen in de loop der jaren van) het ziekteverloop metabolisch verklaard kan worden.Heel eenvoudig. Verspreidingsgebied AIDS = verspreidingsgebied armoede. 1:1. Ofwel oorzaak AIDS = armoede.

Zo moeilijk is het allemaal niet.

Dus de verspreiding van AIDS in de homoscene kwam door geldgebrek.
Hmm, vreemd.
RealityCheck's avatar
| #141071 | 16-06-2011 23:34 | RealityCheck

17-06-2011 00:04 | Patman

De isolatie gebeurt op basis van DNA materiaal.Je weigert gewoon de meest basale zaken te begrijpen.

Isolatie op basis van DNA materiaal bestaat niet.


Waarom hameren op de oorspronkelijke isolatie?Omdat je anders nergens je markers (zoals DNA-markers) op kunt baseren.

En dan komt even verderop de aap uit de mouw bij de eisen die aan de isolatie gesteld worden. Deze zijn afkomstig van de Perth Group.OMFG. Nee. Zijn gewoon van instituut Pasteur en alle andere retrovirussen kunnen er wel mee worden gevonden. HIV dus niet. Als je dat niet raar vindt, tja.

Hoe kun je nu in godsnaam meepraten in deze discussie als zelfs de absolute basis al veel en veel te moeilijk voor je is?

Het hele punt is dat de isolaties naar algemeen aanvaarde normen zijn geaccepteerd en dat alleen de Perth group (die uit 2 personen bestaat) dit weigert te erkennen.

Je link laat zien dat het de Perth group is die gebruikt wordt om de claims van isolatie te weerleggen. het gaat dus in werkelijkheid niet om de normen van instituut Pasteur maar om die van de Perth group.
Zeer doorzichtig dus.

Nice try, no sigar.
RealityCheck's avatar
| #141073 | 16-06-2011 23:57 | JeroenG
RealityCheck: De isolatie gebeurt op basis van DNA materiaal.

Ab Osterhaus meende een nieuw virus te kunnen claimen omdat hij, mbv PCR, 3 fragmenten gevonden had die niet in de genetische database BLAST voorkwamen. De microbioloog Howard Urnovitz zag daar echter een herschikking van menselijike genoomelementen in (http://zapruder.nl/portal/artikel/de_mexicaanse_beerput_3/).

Alleen als je viruspartikels gezuiverd hebt (te controleren met EM), kun je het daarin gevonden genetisch materiaal als viraal bestempelen. Volgens regels opgesteld door het instituut Pasteur, maar door Montagnier "vergeten" in 1983.
| #141074 | 17-06-2011 00:05 | xxxx
Lastig he, een argument buiten je eigen scope...
xxxx's avatar
| #141075 | 17-06-2011 00:09 | Patman
Juist.

En voor HIV is absoluut nergens in de literatuur zo'n 'primaire' isolatie te vinden.

Dat maakt alle moleculaire markers die er voor HIV zijn verdacht, op z'n minst ongecontroleerd.

Dat maakt ook al het onderzoek dat wordt gedaan op basis van die markers verdacht.

PCR werkt met markers, en is dus voor HIV verdacht.

En los van de vraag of de isolatiemethode van Pasteur de enige of beste manier is, blijft de vraag waarom die methode voor elk retrovirus werkt, maar niet voor HIV.

Dit is echt middelbare school logica die je zou moeten kunnen begrijpen, RealityDistortion.
Patman's avatar
| #141295 | 17-06-2011 15:03 | In vino veritas
http://vorige.nrc.nl/opinie/article1982563.ece/De_aidsepidemie_in_Afrika_is_bedrog

Leuke link voor Realitycheck. Misschien als het van de NRC komt dat het dan wel waar kan zijn in zijn ogen.
| #141296 | 17-06-2011 15:06 | In vino veritas
Zou iemand mij de concepten 'isolatie' en 'retrovirus' kort uiteen kunnen zetten. Ik zie deze concepten regelmatig voorbij komen, maar ik wil mij er een beter beeld van vormen.
| #141330 | 17-06-2011 16:31 | JeroenG
Een retrovirus kopiëert zijn genetisch materiaal naar het DNA van de gastheer (http://nl.wikipedia.org/wiki/Retrovirus_(virologie)). De term "isolatie" wordt gebruikt om de stappen aan te duiden die nodig zijn om van een nieuw virus te kunnen spreken.
| #141339 | 17-06-2011 16:59 | xxxx
Fijn dat er artikeltjes net die strekking in het nrc ook verschijnen .. nu de fondsen nog droogleggen en als de wiedeweerga in iets zinnigers steken: biologische landbouw in afrika om de voedsel voorraad en biodiversiteit veilig te stellen bijvoorbeeld
xxxx's avatar
| #141344 | 17-06-2011 17:44 | Patman
@In Vino Veritas.

In dit geval betekent isolatie dat je het virus en niets anders dan het virus zichtbaar onder je electronenmicroscoop hebt. Dus niet tussen allerlei andere cellen, en dingen en drab, maar een gezuiverd virus-only destilaat. Dat is makkelijk te herkennen omdat virusdeeltje allemaal exact dezelfde grootte hebben, een ander soort deeltje zou je er zo tussen zien en dan is het niet een zuivere isolatie of zelfs helemaal geen isolatie.

Dat isoleren kan op meerdere manieren maar als dat virus daadwerkelijk bestaat kan het in ieder geval door een geinfecteerd sapje te ultracentrifugeren. Dan scheiden alle materialen van verschillende dichtheden en massa's zich en ontstaan er lagen in de reageerbuis waarvan er 1 de laag is waarin zich die virussen moeten ophouden.

Met HIV is dit onmogelijk. Nergens in de literatuur is deze specifieke isolatie gedaan. Wel andere zogenaamd betere, maar niet deze.

Als je nu dat virus in isolatie voor je neus hebt, en je kunt aantonen dat iedereen die je met dat virus infecteert ook ziek wordt en je uit elke zieke persoon ook weer dat virus kunt isoleren dan weet je dat dat virus de oorzaak is van die ziekte. De Postulaten van Koch.

Met HIV is dit onmogelijk. Nergens in de literatuur zijn de oorspronkelijke postulaten van Koch doorlopen. Wel andere zogenaamd betere procedures, maar niet de oorspronkelijke.

Dat geisoleerde virus, niets anders, kun je nu gebruiken om de kenmerken van dat virus te meten. Omdat je u zeker weet dat je:

1. een virus voor je neus hebt
2. dat virus de oorzaak is.

Je kunt nu kenmerken beschrijven zoals de eiwitten aan zijn oppervlak of zijn genetisch materiaal in de kern. Als je kunt aantonen dat die kenmerken absoluut uniek zijn voor het virus, dan kun je die kenmerken gaan gebruiken als markers. 'Herkenners' . Als je in het virus een DNA-sequentie hebt gevonden die in het hele universum uniek is voor slechts en alleen virus, dan bestaan er goedkopere methodes om dat DNA en dus dat virus te vinden, zonder elke keer weer de hele omslachtige isolatie te moeten doorlopen. In het geval van DNA is dat PCR. PCR meet dus niet het virus, maar een marker. Andere HIV-testen idem.

Geen van de HIV markers zijn ooit bewezen uniek te zijn voor HIV.

AIDS-fans wijzen altijd naar een heel tijdperk aan onderzoek of een hele verzameling aan onderzoeken waaruit zou moeten blijken dat het allemaal klopt wat ze zeggen. Voor vrijwel alle andere retrovirussen zijn alle bovenstaande stappen wel gewoon te doorlopen. En bestaan die documenten wel.

Dat geeft dus vragen. En die moeten beantwoord worden. Toch?
Patman's avatar
| #141348 | 17-06-2011 17:54 | xxxx
En omdat dit nu juist, ondanks alle geschreeuw om het tegendeel door onze strotjes te duwen met b.v. 6000 links van 30 jaar gestumper, DE achilles hiel van de moderne AIDS/HIV researcher is, willen we dat dus natuurlijk wel ff gewoon zien... tenslotte zijn het onze miljarden waar zij zich arrogant aan laven...
xxxx's avatar
| #142868 | 24-06-2011 09:42 | Make_over
Hoe komt het dat de dokter je niet vertelt welke vitaminen je nodig hebt om een koortslip te voorkomen? Zoek het maar lekker uit met het diepe gehersenspoelde vertrouwen in de medicijnenlobby. ( antwoord: l-lysine, zuurstof, beweging )
Een volk dat zo dom is verdient die doodmaak pillen zou ik bijna zeggen, ware het niet dat ze die troep weer uitpiesen zodat het in het milieu terechtkomt. En daar moet een duurzame draaideur als Cramer dan over waken.
Make_over's avatar
| #144105 | 30-06-2011 16:59 | _Martijn_
Deze is ook wel leuk/relevant in verband met deze discussie: http://www.marketskeptics.com/2011/06/the-hivaids-fraud.html

Stelling is dat HIV 'bedacht' werd om de werkelijke oorzaak van AIDS - veel drugsgebruik (en wisselende sexuele contacten) - te verhullen.
_Martijn_'s avatar
aanmelden / inloggen