Door community (initieel Best Well), Op woe 14 feb 2018 22:35, 0 reacties, nieuws

Deze 6 illusies houden ons in de slavernij-matrix..!We praten er het liefst niet veel over, want dat geeft onrust. Zeker op ‘gezellige’ bijeenkomsten, waar de sfeer niet belast dient te worden, laat staan naar de ratsmedeej geholpen. Want dat is vaak de indruk bij die ‘ongemakkelijke zaken’; erover praten schept een fundamentele onrust, die we liever uit de weg gaan. Wat is dat toch, dat we die juist fundamentele zaken proberen te verzachten, door ze vóóral te vermijden..? Natuurlijk is daarbij ook het fenomeen van de zogenaamde ‘cognitieve dissonantie’ werkzaam. Waarbij we als mensen meesters zijn in het ‘logisch beredeneerd, vorm geven aan de ontkenning van pijnlijke situaties’, terwijl deze onmiskenbaar aanwezig zijn!


Of je nu het roken ontkent, dat onmiskenbaar slecht is, of je ontkent ook maar de geringste aanwijzingen voor een ‘inside job’ bij de aanslagen van 911, waar bewijzen genoeg van zijn, het ligt in de aard van de mens opgesloten, dat hij zich mentaal kan beschermen, door de pijnlijke waarheid te ontkennen. En precies dát gegeven, brengt ook de oplossing voor de illusie waar we in zijn komen te leven. Want geloof ons: de illusies waar we in deze wereld van gefabriceerde angst en illusionaire tekorten mee worden klein gehouden, zijn wég als WIJ dat willen.

Andersom gezegd: wij houden de illusie in stand, door in deze schijnrealiteit te gelóven. Wij geloven dat er tekorten zijn, gebrek aan van alles en nog wat. Omdat dát hetgeen is, wat ons is voorgehouden. En niet door de ‘minsten’ in ons leven. Onze ouders, onze opvoeders op school, etc. Zij hebben ons ‘wijs-gemaakt’, dat dit ‘nu eenmaal zo is’..

Dat het als het ware logisch is, dat er mensen dienen te sterven op deze wereld van honger en dorst, omdat er ‘gewoon te weinig is’ voor deze massa’s mensen.. Terwijl deze Aarde genoeg heeft voor waarschijnlijk wel 20 miljard mensen..!! Want ook jij zult die grafieken kennen, de staatjes, die steeds bekender worden, van de ‘rijken-die-steeds-rijker-worden’.. Toch? Hoezo tekorten, als alleen in de VS jaarlijks al US$ 670.000.000.000 (670 miljard) wordt besteed aan bewapening, via het defensiebudget van de USA. En ja, dat is bijna US$ 100 per hoofd van de wereldbevolking.Wij van wanttoknow vinden het sprookje van de ‘Nieuwe kleren van de Keizer’ in dit verband een meesterlijk verhaal. Je kent het ongetwijfeld: het verhaal vertelt de kracht van onze intentie, die de illusie op een welhaast perfecte wijze, bekrachtigt.

Over de nepkleermaker die een textieldraad heeft, die zó dun is, dat je hem BIJNA niet kunt zien.. En in dat woord ‘bijna’ zit ‘m -je begrijpt het- dan net de kneep. De draad is namelijk helemaal niet aanwezig, maar de pseudo-kleermaker doet alsof. En doet dat zo goed, dat hij er zelfs nieuwe kleren van weeft en naait, voor (het Ego van) de Keizer. En niemand die durft te zeggen, of zelfs te vrágen, dat het een illusie is. Wat een intelligente illusionist, die ‘kleermaker’..

Dit verhaal van de kleermaker in het paleis, heeft inmiddels het dorp bereikt, waar het verhaal nog eens wordt versterkt. Niemand uit het paleis, durft daar in het dorp te vertellen, dat hij de draad écht niet ziet, maar doet ALSOF.. En steeds meer mensen doen alsof. Tja, dan bestáát die draad en dus ook de nieuwe kleren. Totdat..

De illusionaire ballon klapt en de illusie wordt verbroken. En wie doet dat..? Een klein, onschuldig jongetje die -tijdens de parade van de blote keizer in zijn nieuwe kleren….- op een onbewaakt moment over het dorpsplein roept:

“De Keizer loopt in zijn blote kont!!”
En dan nog, kunnen de aanwezigen het bijna niet geloven. Maar het tij is niet te keren, een paar mensen beginnen te lachen en uiteindelijk wordt de barst in de illusie een grote scheur en uiteindelijk SPAT de illusionaire ballon van de nieuwe kleren, volledig uiteen. Tot zover de waarheid van de realiteit van het sprookje over de illusie van de nieuwe kleren van de Keizer.. Tja, dat krijg je dan, zo’n zin, met waarheid en illusies achter elkaar.. Je zou er een ongemakkelijk gevoel van krijgen, nietwaar? En.. om dat te voorkomen, raden we je aan, het volgende, onderstaande artikel dus NIET te lezen.. Weg met die ongemakkelijke gevoelens, toch?

x
* * *
xx

x

Deze 6 Illusies houden ons in de slavernij-matrix..!
x
2016 © WantToKnow.nl/be
(mede gebaseerd op WakingTimes.com)

x

Voor een illusionist is het essentieel dat zijn trucs niet worden doorzien door het publiek. En om dit doel te bereiken, kijk bijvoorbeeld eens naar Miind F*ck-performer Viktor Midst, heeft de illusionist het vak geleerd van de ‘afleiding’. Het is dé amnier om zijn publiek weg te houden van de realiteit ‘achter de truc’. En terwijl het publiek in een soort afleidings-‘trance’ is, wordt de misleidende act uitgevoerd. Voor de domme, wordt de realiteit die dán ontstaan is, onweerlegbaar gebouwd op een leugen.

Totdat deze ‘domme’ natuurlijk wakker wordt en beseft dat hij in de maling is genomen en de waarheid áchter deze illusionaire realiteit ontwaart en de strekking beseft. Vooral door het besef dat hij in de maling is genomen..! En dan is vervolgens het blijven hangen in het ongeloof van de illusie, voor degenen die de illusie krijgen voorgeschoteld, vaak comfortabeler, dan de wetenschap van de werking van de truc; de wetenschap van de ILLUSIE..

Wij leven allemaal op dit moment in een illusie met de veronderstelling dat het allemaal écht is wat we beleven. Onze agenda’s zijn volledig gevuld met de zorgen en taken die we onszelf menen te moeten opleggen, omdat we gelóven dat het op deze manier dient te worden gedaan. IEMAND OF IETS WORDEN, die we niet zijn.

En dat is geen ongeluk of toeval..!
En terwijl we worden geindoctrineerd in deze authoritaire, bedrijfsmatige consumentencultuur, die nu het menselijke ras domineert, worden we ‘getraind’ op bepaalde aspecten van deze illusie. Vooral in bijvoorbeeld de onweerlegbaarheid van waarheden (‘tja, zo is het nu eenmaal’) en dat het ongepast is, je niet te gedragen op de wijze ‘waarop iets hoort/niet hoort’.. (‘Doe maar gewoon’ en ‘Wat jij vindt is niet belangrjik’)

Psychopaten zijn in staat om mensen op deze wijze te manipuleren. En deze krachten zijn niet altijd ‘van deze wereld’ maar wel ‘in deze wereld’. Getuige bijvoorbeeld het indringende verhaal over mind-control van Marianne, dat we onlangs plaatsten. (HIER) Deze psychopaten verblinden ons. door met niet aflatende inspanningen, barricades op te werpen, van misleidende suggesties en absoluutheden, die bedoeld zijn om het zelfvertrouwen van de mens in hemzelf en de toekomst teniet te doen..!


Een graffiti-tekening van Banksy op de Israëlische muur.
x
Dit is een citaat van de begaafde straatartiest Banksy, van wie je hierboven een graffiti-werk ziet:

“Mensen nemen de kracht weg uit iedere dag. Ze dringen zich op in je leven, kijken je snel even aan en verdwijnen dan. Ze gluren je aan, vanuit hoge gebouwen en zorgen dat je je klein voelt. Ze maken lullige opmerkingen vanuit de bus, dat je niet sexy genoeg bent en dat de leuke dingen ergens anders gebeuren. Ze zijn dan op Tv, waar ze je vriendin een minderwaardigheidsgevoel geven. Ze hebben toegang tot de meest geavanceerde technologie op de wereld, die weinigen nog hebben gezien en ze kleineren je ermee. Het zijn de adverteerders en ze lachen je uit.”

En de wereld van reclame is maar een tipje van de ijsberg. Wanneer we verder kijken, zie je dat de overkoepelende organisatie van het leven, is gecentreerd rond het najagen van illusies en vanzelfsprekende’ gehoorzaamheid aan instituten en ideeën, die in het geheel niet zijn, wat ze zeggen te zijn. Op een uitermate realistische manier zijn wij tot slaven gemaakt. Velen noemen dit ietwat ongrijpbare gevoel van onderdrukking ‘The Matrix’; een systeem van totale controle dat in staat is, in onze geest door te dringen.

En daar individuen zódanig te programmeren, dat ze meelopen in de ‘mainstream’ versie van conformisme, een vorm van realiteit, ongeacht diens ondeugd. We hebben hier de grootste illusies in dit verband op een rij gezet; het zijn de illusies die ons in deze matrix tot slaaf blijven maken. De illusies die zo velen van ons beperken, staan hieronder genoemd. Voor jou, ter overweging.

1. De illusie van de wet, autoriteit en publieke orde..
Voor velen van ons, is het gehoorzamen aan de wet, ingeprent als een morele verplichting. Velen van ons volgen daarom de wetten, die -zo is ons geleerd- democratisch tot stand zijn gekomen. Maar corruptie, schandalen, ondeugden en regelrechte manipulaties tonen regelmatig aan, dat de wetsregels behoorlijk onderhevig zijn aan de ‘interpretatie’ ervan.

En dat er gespecialiseerde bedrijven, organisaties en personen zijn, die zich toeleggen, op het ontduiken of ontwijken (zoals het officieel heet) van wettelijke (bijv. fiscale!) regels , teneinde doelen te bereiken, die moreel en zeker ethisch, totáál in strijd zijn met de geest van diezelfde wettelijke regels..

De wet kan dus buigzaam zijn, vooral voor hen die het vermogen hebben, om de regels te buigen. Niet in de laatste plaats gebeurt dit regelmatig door politici/bestuurders en wetshandhavers ZELF..! In de VS is het overtreden van de wet, door bandeloosheid van de politie, aan de orde van de dag. Justitiële discriminatie viert hoogtij, waarbij donkere mensen veel heftiger worden gestraft door rechters, dan de rijken.

En door de opkomst van de surveillance-middelen, die officieel ‘veiligheid’ voor de burger tot doel heeft, zijn we niet eens in staat meer onze privacy te garanderen. En al die tijd gaat permanente oorlog van de illegaliteit en de Orwelliaanse immoraliteit door in ons leven, daarbij hele naties en culturen uitmoordend. Onze sociale gemeenschap is schijn; het is een illusie die ons ‘op het gemak’ dient te stellen. Wetteloosheid binnen de kaders van de wet…!

De sociale orde is schijn, omdat hij volledig is gebaseerd op conformeren en gehoorzamen aan en instemmen met. Afgedwongen door angst en geweld. De geschiedenis leert ons keer op keer, dat ‘de wet’ net zo eenvoudig wordt gebruikt als een middel tot onderdrukking, sociale controle en plundering (Libië bijv.) en dat daarbij de zogenaamde autoriteit vals is, hypocriet en onjuist.

Wanneer wetgeving zélf de wet niet meer volgt, dan is er dus sprake van wetteloosheid. Dan is er in essentie geen sprake meer van sociale orde, noch van justitiële rechtvaardigheid. De schijn en de valstrikken van de autoriteiten, zijn slechts een verhulling van de waarheid en de huidige wereldorde is gebaseerd op controle en niet op overeenstemming.

x
2. De illusie van welvaart en geluk..
Jezelf volledig vol hangen met dure kleding en juwelen, het verzamelen van dure ‘collectables’, die bedoeld zijn om ‘anderen’ jaloers te maken, zoals menig 19e eeuws monarch het voorbeeld gaf, is een substituut voor wérkelijk welzijn. Het handhaven van de illusie van welvaart, is echter van essentieel belang voor onze economie, doordat diezelfde economie is gebouwd op consumptie, fraude, krediet en schuld.

Het banksysteem is ontworpen, vanuit de top, om ongeëvenaarde rijkdom voor enkelen te creëren, terwijl de rest van het volk breekt onder het juk van ‘persoonlijke belastingen’.. Werkelijke welvaart is een gezond milieu met een overvloed aan gezondheid, geluk, liefde en waardevolle relaties. En nu steeds meer mensen zich verliezen in het najagen van materiële welvaart, als een vorm van zelf-identificatie in deze cultuur, glijden we steeds verder weg van de ervaringen van werkelijk welzijn.

x
3. De illusie van vrijheid en van keuze..
Lees tussen de regels door en kijk naar de kleine lettertjes..We zijn NIET VRIJ; als je ook maar een greintje intelligentie aan de dag legt. Vrijheid is de volledige vrije keuze, terwijl we in de huidige wereld een keuze kunnen maken uit opties, die altijd binnen de perken liggen van een corrupt, legaal belastingsysteem, en binnen de perken van een cultureel geaccepteerde en afgedwongen normen. Multiple choice is geen vrijheid, voor degenen die daadwerkelijke vrijheid nog herkennen.

Je hoeft alleen maar te kijken naar het nepinstituut van de ‘moderne democratie’ waar je in leeft, om een perfect voorbeeld van beperkte vrijheid te zien. Valse keuzes die écht lijken te zijn, maar dat niet zijn. Illusies, dat zijn het. Als je kijkt naar de grootste ‘democratie’, de Verenigde Staten, als ‘the land of the Free’, dan zie je wat dit ‘systeem’ behelst. 2 Partijen, Republikeinen en Democraten, die zich in loopgraven verschuilen, corrupt tot op het bot. Door wie nieuwe partijen en nieuwe stemmen opzettelijk worden geblokt, geridiculiseerd en ondergeploegd..

Deze beide partijen uit het tijdperk van de dinosaurussen, zouden de hoop en trots van dit prachtige land zijn..? Het systeem dat haar burgers de illusie van keuze en vrijheid zou bieden, is juist een krachtige onderdrukker van keuze en vrijheid. Omdat het haar burgers dwingt akkoord te gaan, in het ‘landsbelang’, van boeien, kettingen en een halsband, alsof dát de kenmerken zouden zijn van een vrij land..! Nogmaals: multiple choice is wat anders dan pure vrijheid.

4. De illusie van de waarheid..
In onze cultuur is waarheid een gevoelig onderwerp geworden. We zijn zódanig gehersenspoeld dat we geloven dat de waarheid van dat Tv-scherm komt, of uit de radio en uit kranten. Afkomstig van de journalistieke halfgoden die echter feitelijk ook niets anders doen dan het bedrijf dienen, waarvoor zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn de overheid en ‘bekendheden’ van Tv degenen die de waarheid zouden brengen. Je zou wel van heel goede huize moeten komen, wil je dátgene wat er beweerd wordt, niet als waarheid bestempelen.

Een grote massa werkt nog steeds op deze wijze, want wat je op de Tv ziet, op de radio hoort en/of in de krant leest, is toch ‘waar’. Anders werd het toch niet gepubliceerd..? Er staan hier op de site genoeg artikelen, die aantonen, dat JUIST officiële nieuwskanalen geïndoctrineerd zijn door geheime diensten, die achter de schermen, op uiterst geraffineerde wijze het ‘nieuws’ bepalen en vooral wat er NIET verteld moet worden..!

lees verder en bekijk de hier ontbrekende afbeeldingen via de link
Annotaties:
aanmelden / inloggen