Door community (initieel Best Well), Op zat 16 dec 2017 10:31, 0 reacties, nieuws

Door de EU geroofde centen nu in Niger

Wilt u weten waar uw door de EU geroofde centen blijven ? 1 miljard , ga ze achterna in NigerTalloos zijn inmiddels de boze reacties op de eveneens talloze berichten die wij schreven over de bodemloze snoeptrommel die ergens in het Brusselse Belaymont gebouw verborgen staat en van waaruit Juncker en consorten uw hard verdiende en door de EU geroofde centen vrolijk verdelen aan iedere potentaat mits deze is overgepigmenteerd en woonachtig in Afrika, en die bovendien nog geen paleisje in Parijs, Londen of aan de Côte d”Azur heeft.

Goed , wij deden ons best ( een beetje 🙂 ) en hier een bericht dat de EU 13.12.2017 publiceerde en dat wij voor uw gemak maar even hebben vertaald.

De totale ontwikkelingshulp van de EU aan Niger voor de periode 2017-2020 zal in totaal 1 miljard euro bedragen. Dit werd aangekondigd door Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica op de Donor Ronde Tafel van Niger in Parijs.

Bij deze gelegenheid benadrukte Commissaris Mimica:”De Europese Unie blijft Niger steunen en blijft zich inzetten om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en veiligheid aan te pakken. Onze bijdrage van 1 miljard euro voor de periode 2017-2020 zal bijdragen tot het waarborgen van de verstrekking van sociale basisdiensten en zal bijdragen aan het aanpakken van de urgente veiligheidsproblemen”.

Deze EU-bijstand is samen met de regering van Niger overeengekomen en zal bijdragen tot de uitvoering van het economisch en sociaal ontwikkelingsplan 2017-2021 van Niger. De Europese Unie zal met name steun verlenen aan inspanningen op het gebied van goed bestuur, de hervorming van het veiligheids- en rechtsstelsel van het land en de bestrijding van illegale migratie en mensenhandel.

Het zal ook bijdragen tot de versterking van de capaciteit van de overheid op het gebied van sociaal beleid en de verlening van sociale basisvoorzieningen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan gendergelijkheid, empowerment van meisjes, onderwijs en demografische controle.

De steun van de EU zal verder bijdragen tot het scheppen van banen en economische groei, de voedselzekerheid en veerkracht van de voedselvoorziening versterken en de strijd tegen de klimaatverandering opvoeren, met name door de toegang tot duurzame energie te verbeteren.

Als onderdeel van de enveloppe van 1 miljard euro zullen commissaris Mimica en de minister van Financiën van Nigerien, M. Massoudou Hassoumi een eerste financieringsovereenkomst van 40 miljoen euro ondertekenen om de steun van de EU op het gebied van voeding, voedselzekerheid en veerkracht te verhogen.

Zij zullen ook een overeenkomst sluiten voor de bouw van hybride energiecentrales in Agadez en Gorou Banda voor een bedrag van 64 miljoen euro. De actie wordt medegefinancierd door het Franse Ontwikkelingsagentschap (Agence française de développement), met EU-subsidies ten bedrage van 21 miljoen euro.

Wat dacht u, met z’n allen naar Niger verhuizen en daar asiel aanvragen ? De centen om ons te onderhouden komen er aan !
Annotaties:
aanmelden / inloggen