Door community (initieel Best Well), Op zat 13 jan 2018 11:36, 0 reacties, nieuws

Duitse coalitie onderhandelaars: vluchtelingencrisis beëindigd

Nadat tot afgelopen vrijdagochtend door de mogelijke nieuwe regeringspartners CDU / CSU en SPD informatieve gesprekken gehouden werden en deze in het ochtendgloren na 24 uur onderhandelen werden beëindigd met de afspraak nu echte formatie gesprekken te gaan houden, kunnen de Duitse en de rest van de EU bevolking opgelucht adem halen. De 3 gesprekspartners verklaarden dat de “vluchtelingencrisis “is beëindigd! De gesprekspartners verwachten tegen Pasen een nieuwe regering te hebben geformeerd.


Het enige, de Duitse mentaliteit kennend, dat in deze verklaring ontbreekt is hoe men dit denkt te bereiken. Komt er na goed Teutonische instelling een wet met 160 paragrafen en nog eens het zelfde aantal sub paragrafen, die nadat Merkel deze heeft ondertekent als bindend moet worden gezien ? Kenschetsend voor de Duitse mentaliteit is dat alles per “Gesetz” tot in het kleinste details moet worden vastgelegd. Is dat niet het geval , zij er altijd nog een aantal “Notgesetze”, waar men op terug kan grijpen, indien er een soort machtsvacuüm dreigt te ontstaan.

Grinnikend maakten wij tijdens redactievergaderingen die via Skype gevoerd worden vanwege de grote afstand die onze leden deelt, wel eens de opmerking dat Duitsers in feite de negers van Europa zijn, maar sinds de opmerking van Donald Trump zou Duitsland dan gelijk een shithole zijn, en dat willen wij niet op ons geweten hebben. Echter zodra er iets bij onze Oosterburen niet per regelgeving is vastgelegd loopt de machine vast en ontstaat er een om zich heen kijken van wat er nu gedaan moet worden, zeker als de leider ook nog eens ontbreekt om aanwijzingen te geven, allemaal zaken die wij later werkzaam in Afrikaanse landen ook weer tegenkwamen. Toevallige gelijkenis ?

Angela Schulz en Martin Mutti zijn het voorlopig eens en komen er niet meer dan 220.000 vluchtelingen naar Duitsland. Of er tellerborden bij de Duitse grenzen komen die nieuw aankomende gelukszoekers laten zien of zij nog kunnen worden toegelaten, daar laten CDU/CSU en SPD zich niet over uit, m.a.w. hoe dit aantal moet worden gegarandeerd blijft volledig onduidelijk. Het bleef er slechts bij, dat “men ” de inspanningen om de migratie te sturen en te begrenzen voort zou zetten , zodat een situatie zoals in 2015 toen Merkel de deuren openende, zich niet meer zal voordoen. Toen in 2015 een miljoen gelukszoekers naar Duitsland kwamen en honderdduizenden extra anderen de EU landen waaronder Nederland gewoon konden binnenwandelen , sprak men in Duitsland zelfs over een falen van de overheid, waarvan dat jaar en de jaren daarna tot op heden en komende jaren Duitsland en omliggende landen nog de zure vruchten van plukt. Maar daar hoor je Merkel niet meer over, en zou iemand haar vragen naar de gevolgen van de crisis, vermoeden wij dat het antwoord in de trant van “ich habe es nicht gewusst “zal luiden.

Maar dat is verleden tijd en u weet wat achter een politicus ligt en een wat negatieve bijsmaak heeft telt niet.

De plotseling eensgezindheid heeft echter alles te maken met het feit dat er een nieuwe regering moet komen en dat zowel CSU/CDU als ook SPD weten dat indien zij er niet uitkomen een coalitie te vormen, zij bij nieuwe verkiezingen nog eens grote verliezen zouden lijden. Iets dergelijks deed zich ook in ons land voor, en u kent de gevolgen. Men tracht in een kom olie en water te vermengen, dat lijkt even wat, maar uiteindelijk zullen de 2 vloeistoffen zich weer scheiden. De kansen voor Merkel om bij nieuwe verkiezingen nog eens 4 jaar het land met ijzeren vuist te besturen waren dan tot nul gedaald ( zie ook het voorbeeld Rutte ) en dat moest voorkomen worden, daar Merkel zich inmiddels door God uitverkoren meent haar christelijke CDU naar het licht dat aan haar horizon wenkt te voeren.

Dat vluchtelingen zich niets gelegen laten liggen aan deze afspraken mag duidelijk zijn, net zo min als het plan ze in open centra op te vangen en bij afwijzing voor asiel terug te sturen naar hun land van herkomst. Verder zorgde de SPD er voor dat per maand 1.000 nareizigers het land in mogen, bovenop die 220.000 en daar begint het gedonder in de glazen al weer.

Kortom uit puur lijfsbehoud voor Merkel en Schulz moet men zien er uit te komen, zo niet toch maar nieuwe verkiezingen iets dat de jongeren afdelingen van zowel CDU/CSU en SPD graag willen om de oude politieke fossielen op te ruimen./>
Annotaties:
aanmelden / inloggen