Door community (initieel Best Well), Op zon 14 jan 2018 17:09, 0 reacties, nieuws

Duitsland zal 220.000 migranten per jaar toelatenDe Duitse krant die Welt bericht over een reeks maatregelen inzake migratie waarover de Duitse CDU/CSU en de SPD het in hun verkennende formatiegesprekken eens zijn geworden. Er wordt verklaard dat de migratiecrisis onder controle is. Er zullen evenwel 220.000 migranten per jaar toegelaten worden. Ook de gezinshereniging wordt in beperkte vorm terug ingevoerd.
In Duitsland hebben christendemocraten van CDU/CSU en de sociaaldemocraten van SPD op vrijdag een akkoord bereikt tot het vormen van een ‘grote coalitie’. De drie partijen staan nu op het punt formele formatiegesprekken aan te kondigen.

Migratiecrisis onder controle
In het document van de verkennende formatiegesprekken staat dat de toekomstige regering “de inspanningen om migratie te beheersen en te beperken zal voortzetten” zodat “een situatie zoals die in 2015 zich niet meer voordoet”.

In 2015 was de Duitse overheid de controle over immigratie kwijtgeraakt. Er werd zelfs gesproken over een falen van de staat. De effecten zullen in Duitsland in elk geval nog vele jaren voelbaar zijn. Ook hebben de toenmalige regeringspartners CDU/CSU en SPD aanzienlijke politieke schade geleden.

In het document verklaren de coalitiepartners dat men de migratiecrisis onder controle heeft. “We stellen vast dat de immigratiecijfers niet groter zullen zijn dan 180.000 tot 220.000 per jaar”, staat er te lezen.

Er komen naar alle waarschijnlijkheid strengere asielregels. Zo zouden landen met een erkenningspercentage dat lager ligt dan vijf procent automatisch op de lijst van veilige landen terechtkomen. Voor de Maghreblanden zoals Algerije en Marokko wil men daar snel werk van maken.

Gezinshereniging
Een van de grootste struikelblokken lijkt het luik gezinshereniging te zijn. Deze was na het hoogtepunt van de migratiecrisis in maart 2016 opgeschort. De CDU wilde die opschorting verlengen, de SPD wou de gezinshereniging dan weer terug in laten gaan.

Het lijkt erop dat de CDU/CSU met dit onderwerp geplooid is voor de SPD: het document voorziet de herinvoering van gezinshereniging, zij het wel voor maximum 1000 mensen per maand. Of deze maatregel verregaand genoeg is voor de SPD van Martin Schulz moet nog blijken.

Al bij al hebben de diverse regels die zijn overeengekomen een inperking van de migratie op het oog. Maar er is geen sprake van afscherming. Zelfs als blijkt dat de migratiecrisis niet onder controle is zoals beweerd wordt, wordt in het document geen melding gemaakt van een mogelijke grenssluiting.
Annotaties:
aanmelden / inloggen