Door community (initieel Best Well), Op maa 21 aug 2017 20:37, 0 reacties, nieuws

Een succesvolle gemeenschap als basis voor nieuwe wereld?Voor een wereld met duizenden kleine vredige gemeenschappen zoals beschreven in mijn artikel ‘Op weg naar.. zou Twin Oaks als voorbeeld kunnen dienen. Het aardige van een dergelijke wereld is dat iedere zelfvoorzienende gemeenschap zichzelf organiseert zonder sturing of inbreng van buitenaf. Op deze manier blijft van de huidige autoritaire structuur van de wereld niets over, verliest geld zijn waarde en hebben multinationals het nakijken. De gemeenschap is de basis en het eindpunt, er kan hoogstens sprake zijn van vrijwillige samenwerking tussen de communes.

Als de relatie tussen mensen de basis is, dan zou je kunnen zeggen dat de som van een aantal relaties een gemeenschap of commune is. Natuurlijk zijn tal van samenlevingsvormen mogelijk, the sky is the limit. Op dit moment zijn er natuurlijk al talrijke gemeenschappen denk aan buurten, dorpen, stadswijken, woongemeenschappen, eco villages, enzovoort.

Een van de eisen waaraan een gemeenschap moet voldoen wil deze succesvol zijn, dat wil zeggen kunnen blijven voortbestaan, is dat de onderlinge relaties goed blijven. De gemeenschap Twin Oaks zou je als voorbeeld kunnen gebruiken. Zij bestaat al 50 jaar.Twin Oaks

De Twin Oaks gemeenschap in Virginia, VS is opgericht in 1967 op basis van de psychologische ideeën uit Skinners boek Walden Two, utopische roman uit 1948. Twee elementen uit dit boek zijn nog steeds uitgangspunten, het arbeidssysteem en het beslissingsmodel. Twin Oaks is een gemeenschap van 100 volwassenen en 15 kinderen.

Delen van inkomsten

De inwoners van Twin Oaks hebben allemaal de verplichting om per week een x-aantal uur te werken, gebaseerd op het zogenaamde Labor Credit systeem. Een uur staat voor een credit en mag uitsluitend door de persoon zelf worden uitgevoerd. Vanaf 49 jaar krijgen de leden ‘pension credits’ zodat zij minder uren per week werken naarmate zij ouder worden. Er zijn ook ‘vacation credits’.

De mensen van Twin Oaks vinden dat ‘inkomensdeling’ bevrijdt. De groep vindt het efficiënter om collectief de verantwoordelijkheid te dragen voor het betalen van de huur, voeding, e.d. . Hierdoor blijft extra tijd over, geld in de groep om te besteden aan andere activiteiten die belangrijk voor de leden zijn. Zo zet Twin Oaks een zeker bedrag aan geld en arbeidsuren opzij elk jaar voor politiek activisme. Op deze manier telt activisme als werk voor de wekelijkse quota.

Door hun bronnen collectief te maken heeft de groep toegang tot zaken die zij individueel niet zouden hebben zoals een buiten-sauna, een volledig uitgeruste houtwerkplaats, gratis yoga lessen, et cetera.

Ook hebben de mensen hierdoor een grotere betrokkenheid met elkaars levens. Voor veel mensen verbetert dit hun kwaliteit van leven enorm.

Het delen van inkomen doet daarnaast dienst als algemene verzekeringspolis, het biedt de leden de mogelijkheid samen tegen een veel kleiner bedrag dan individueel het financiële risico van ziekte, werkloosheid, verlies van eigendom te dragen.

Inkomensverdeling bevrijdt van de verplichting om uitsluitend werk te verrichten dat inkomen genereert. Het staat meer specialisatie en persoonlijke flexibiliteit toe. De bewoners van Twin Oaks delen niet alleen inkomen, maar ook de eigendom van hun wagenpark, huizen en land.

Beslissingsmodel

Hun beslissingsmodel is een combinatie van het Walden ‘Twee Planner Manager systeem’ en egalitaire waarden. Managers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen. Voor gemeenschapsbeslissingen zijn er drie roulerende Planners. Zij nemen beslissingen door rekening te houden met alle aspecten van de kwestie. Er wordt dus niet bestuurd op basis van consensus, maar de groep van beslissers moet dit wel op basis van consensus doen.

Daarnaast is er het egalitarianisme waardoor ieder lid gelijke toegang tot het beslissingsproces heeft. Ieder heeft een stem. Zo is er bijvoorbeeld geen enkel lid of groep dat toegang heeft tot gemeenschapseigendommen dat andere leden niet hebben. Twin Oaks is lid van de Federation of Egalitarian Communities, een organisatie van communes die waarde hechten aan egalitarianisme, inkomensdeling, geweldloosheid en samenwerking.

Gezondheidszorg

De gemeenschap verzorgt alle basisbehoeften voor gezondheidszorg. Voorzover hun jaarlijkse budget dit toelaat ondersteunen ze zowel de westerse als de alternatieve geneeswijzen.

Huisvesting

Zij leven gemeenschappelijk in gebouwen met tien tot twintig mensen. Elk lid heeft zijn eigen privé slaapkamer en woonkamers, badkamer en keuken zijn gemeenschappelijk.

Tot zover de beschrijving van de oudste niet spirituele leefgemeenschap in de VS. De volgende keer bespreken we een of meer gemeenschappen in eigen land en in de buurlanden.
Annotaties:
aanmelden / inloggen