Door ffloor, Op din 22 dec 2009 13:35, 8 reacties,    

Een vermenging van sneeuw met bliksem!

Een vermenging van sneeuw met bliksem is in meteorologisch opzicht de meest normaalste zaak en niet iets om je schouders over op te halen - maar omdat als bijverschijnsel van elektrische sneeuw geeneen trein meer rijden kan, kan enige uitleg over "vuurvaste sneeuw" van experts mogenlijk welkom zijn?
Wel, het zit zo. Sneeuw is namelijk geen echt condensprodukt zoals hagel maar is een echt elektriciteitsprodukt - en dus kan kunstmatige sneeuw alleen worden gemaakt met een stekker eraan op 3x 400 volt.
De juiste voltlading erop luistert zéér nauw: anders kun je niet skiën maar zakt weg!
Maar ook het omgekeerde geldt in het synhetische eindprodukt - sneeuw dus - namelijk dat elektrische sneeuw zowel een enorme kleefkracht heeft, alsook een ongevoeligheid voor chemische reagens, zouten bv. maar ook luchtverontreiningen.
Maar ook is de resistentie tegen de dooi van goed opgeladen, elektrische sneeuw hoog! Het spul verzet zich hier krachtig tegen middels een dun ijslaagje met een gigantische kleefkracht waar superlijm hun meerdere in moeten erkennen...

Een blik in de 'van Dale' levert op dat de nederlandse taal wel 20 woorden van verschillende sneeuwwoorden kent:
plaksneeuw
ijssneeuw
liggende sneeuw
stuifsneeuw
jachtsneeuw
krotsneeuw
hagelsneeuw
mottige sneeuw
vloksneeuw
drijfsneeuw
gladde sneeuw
lawine
droogsneeuw
poedersneeuw
poolsneeuw
kunstsneeuw
korrelsneeuw
koolzuurgassneeuw
spuitsneeuw
elektrische sneeuw (!)


Sneeuwbliksem en sneeuwonweer
------------------------------------------------
Hoewel iedere meteoroloog je daarvoor tot 2005 nog hartelijk (en hatelijk over die belachelijke "amateurs") voor uitlachtte, heeft NGC dan eindelijk eens haar verantwoordelijkheid genomen en er in 2009 een documentaire met zwaargewonden over uitgezonden. Het gaat dan met name om poedersneeuw. Het spul is korrelig van aard en geheel en al te vergelijken met de gewone onweershagel. En de plakkracht = enorm!
Vooral dat laatste moeten we uitleggen: sneeuw = een elektrisch verschijnsel! Het heeft alles met de ionenleer te maken maar ook vuur is elektrisch positief, sneeuw echter is elektrisch negatief en heeft -NIETS- met klimaat te maken en zelfs ook NIETS met themperatuur, zomersneeuw komt ook voor!
Vandaar dan ook dat winter-onweer tot 1 van de gevaarlijkste natuurverschijnselen behoort en wel honderd keren gevaarlijker kan toeslaan dan in de zomer. Door de sneeuwval hoor je winter-onweer namelijk niet aankomen maar de vakmeteorologen waarschuwen wel voor korrelsneeuw, vooral de te grote korrels.


Zelfgemaakte bliksem-area's
-----------------------------------------
Als bliksem verzot is op de zweetlucht van sommige mensen, dan is ze dat nog veel meer op bepaalde plaatsen. Een voorbeeld is dat geval met een helicopter die in een hagelbui belandde en met zijn rotorbladen de hagelstenen verbrijzelde... en de verbijsterde piloot tot de ontdekking kwam:
DAT HIJZELF DE BLIKSEM OPWEKT!
Efin, sinds dit voorval weten we nou hoe de bliksem ontstaat. Maar dan...
want -WAAR- ter wereld haalt 1 onweersbui die geweldige energie van minstens twaalf atoombommen in Hiroshima-formaat toch vandaaaaaaan?

Het plasmafysica-instituut te Jutphaas (Nieuwegein Ut) wijdt er in hun boekje:
'Fusie-energie bij magnetische opsluiting' een heel kleine notitie aan van een dergelijke vorm van energie-opwekking. Uiteraard zijn zij niet enthousiast over deze mogelijkheid maar goed, het bestaat. Zij schrijven: (pag.14)

'De kans op een "treffer" bij het beschieten van een stukje ijs met snelle deuteronen is zo klein doordat een atoomkerm maar een uiterst klein doelwit is.
Een kern "vult" immers maar een heel klein gedeelte van een atoom. Dit wordt uitgedrukt in het begrip "werkzame doorsnede": het oppervlakje wat je moet raken om een reactie te verkrijgen.
Om qwantum-fysische redenen moet men de uitdrukking "oppervlak" niet al te letterlijk nemen want in fig.7 is te vinden dat de werkzame doorsnede behalve van de soort reactie ook van de energie van de deuteronen afhangt.
Uit de figuur blijkt dat de situatie het gunstigst is als we tritium-ijs zouden beschieten met deuteronen van ong. 100 keV. '

Het Jutphaase fysisch lab vervolgt dan met:
'Bij het beschieten van een stuk ijs hebben we te maken met de werkzame doorsneden van alle tritiumkernen samen. Maar die totale doorsnede is nog steeds erg klein in vergelijking met de oppervlakte van het stuk ijs.
Bovendien bevat het ijs ook electronen en deze kunnen energie overnemen van de aanstormende deuteronen. De kans daarop is zelfs veel groter dan de kans op het treffen van een kern. (! onweer dus)
Bij verstrooiing aan positieve kernen is de energie-overdracht per proces aanzienlijk, maar bij verstrooiing aan electronen staat het deuteron een veel kleiner deel van zijn lading af. Dit heeft te maken met het verschil in massa tussen het electron en het ion.
De verstrooiing van deuteronen aan positieve kernen treedt zoveel vaker op dan de fusie-reactie - dat alleen al hierdoor de beschietingsreactie onrendabel wordt (vergelijk ook fig.6).'

Het FOM-instituut ziet dus niets in een dergelijke energieopwekking - althans niet om de zaak "rendabel" te krijgen. Zij vervolgen dus dit ijs-verhaal met:

'Dit leidt ons naar de gedachte dat we betere mogenlijkheden voor fusieproces krijgen als we uitgaan van een situatie waarin de atoomkernen met zeer hoge snelheid kris-kras door elkaar heen bewegen zoals in een zeer heet gas. Pas dan is het zo dat de energie die verloren gaat in verstrooiingsprocessen niet echt verloren is.
De bij het verstrooiingsproces uitgewisselde energie blijft nl. binnen het systeem beschikbaar voor het overwinnen van de Coulombkracht in een volgende reactie. Om daarover meer te kunnen zeggen behandelen we hierna eerst de maxwell-snelheidsverdeling.'
(=pag.15, hun boeken zijn wel dermate atoom-specialistisch dat ze hun eigen boeken maar zelf drukken en -uitgeven in oplages van telkens 1500 ex.)

Ik hoop hiermee te hebben uitgelegd dat een "weeralarm" voor een sneeuwbuitje toch wel even iets ingewikkelder in elkaar zit dan menigeen denkt. En dito, waarom veel verwarmingen van spoorwegwissels domweg niet functioneren simpel, omdat we hier met lijm, i.p.v. "sneeuw" hebben te maken...
Annotaties:
| #86184 | 22-12-2009 14:07 | saved
Sneeuw = water.
water = electrisch geleidend.
Sneeuw + poppetje + bliksem = au
saved's avatar
| #86189 | 22-12-2009 14:19 | P.uncia
water = electrisch geleidend


Nop, water is een uitstekende isolator.
P.uncia's avatar
| #86191 | 22-12-2009 14:32 | ffloor
Inderdaad, want op slootwater werkt een sneeuwkanon namelijk niet: daar gaat een dikke brandweerslang op.
| #86252 | 23-12-2009 09:05 | William (ongeregistreerd) toon reactie
| #86256 | 23-12-2009 09:21 | Unbeliever
Tjeetje floor63, waar heb je dit nu weer uitgezogen?
Unbeliever's avatar
| #86303 | 23-12-2009 15:47 | ffloor
Wel, volgens opgave van KNMI bestaan er 17 verklaringen van onweer maar ze zijn alle onjuist. Bliksem produceert zware Röntgenstraling en zelfs gammastraling - dat doen vonken niet en dus: bliksem = GÈÈN vonk! Om zoiets voor elkaar te krijgen heb je een vliegende kernreactor voor nodig maar die is nog niet gevonden.
Dit is de stand der wetenschap anno 2009 maar mocht jij het allemaal weer véél beter weten: hora start! Druk rechtsboven op "artikel toevoegen" en schrijf wat beters als jij het dan zoveel beter weet dan deze dr. in de godgeleerdheid, Delfts diploma-ingenieur in de elektrotechniek, meester in de (kinder)rechten, onbezoldigd opsporingsambtenaar 601 en sterkstroommonteur met onderspanningswerkbevoegdheid.

En wat die uitzendinfo uit het Reformatorisch Dagblad betreft: iedereen weet dat dit soort gezindtes dermate autoritair zijn dat uithuisplaatsingen van Refo-gezinnen een stijgende lijn inzit: in 2005 waren er 265 Refokinderen uit hun huizen gehaald en het jaar erop al meer dan 545 kinderen.
Hun artikelen hebben wijlen mijn moeder heel veel verdriet opgeleverd, moge de duivel hun ziel hebben.
| #86310 | 23-12-2009 16:32 | ffloor
Aanvulling:
de oorzaak van de falende Kanaaltreinstellen is inmiddels bekend en was opgezogen korrelsneeuw door de elektromotoren onder de trein. Je zou zo zeggen dat je ONDER een trein gebruik maakt van schoorstenen op elektromotoren maar ook hier blijkt dat het verhaal: sneeuw=sneeuw beslist niet waar is, anders had de fabrikant erover heus wel nagedacht.
| #87387 | 03-01-2010 00:10 | ffloor
Inmiddels heeft NGC de aflevering over zeer gevaarlijke korrelsneeuw/winterbliksem op zaterdagavond 2/1/2010 weer opnieuw uitgezonden en wordt zondagochtend 3/1/'10 tussen 03:00-04:00 herhaald. Meestal komt de aflevering dan een paar dagen later nog enkele keren opnieuw voorbij.
Titel: I should be dead, struck by lighting.
aanmelden / inloggen