Door Anarchiel, Op zon 7 dec 2008 15:31, 15 reacties,    

Een wereld zonder overheid?

Anarchie. Een term die bij bijna elk mens gedachten oproept waarbij moord, doodslag en chaos een zeer grote rol spelen. Ons is tenslotte altijd geleerd dat mensen een regering nodig hebben omdat zij zonder regering altijd zullen vervallen in bovengenoemde “feestelijkheden”. Anarchie verandert de wereld in een bende; een Mad Max-achtige situatie waarin iedereen uiteindelijk meer zal lijden dan ervan profiteren. In een anarchistische samenleving zijn bijvoorbeeld de ouderen en de armen de lul; niemand zal voor ze opkomen en iedereen zal ze aan hun lot overlaten. Daarbij zullen groepen binnen een anarchistische maatschappij binnen no-time de macht grijpen en de rest van de bevolking vervolgens onderdrukken.Oftewel, anarchie is absoluut geen optie. Een menselijke samenleving heeft in onze geschiedenis tenslotte nooit op die manier gefunctioneerd – er zijn tenslotte geen massale voorbeelden bekend van samenlevingen waarin anarchie een zeer grote rol speelt- en dus kan het nooit leiden tot enig positief resultaat.

Maar is dat wel zo? Zijn we niet wederom volledig geïndoctrineerd door onze leiders die uiteraard veel meer baat hebben bij een door een regering bestuurde staat? Zelf had ik nooit een anarchistische samenleving overwogen omdat ik net als ongeveer ieder ander individu geprogrammeerd ben om anarchie eng en bedreigend te vinden. Maar laat ons eens basaal kijken naar de algemene gedachtengang betreffende anarchie en de tegenstrijdigheden die vrij snel de kop op steken. Misschien valt het wel mee?

“Anarchie” betekent simpelweg “zonder regering”. Het betekent niet oeverloos vrouwen verkrachten en mensen doden omdat we allemaal losgeslagen monsters zijn. Alhoewel dat wel exact is wat de gemiddelde persoon van arachie denkt. Ik hoef de geachte Zapruder lezers niet uit te leggen hoe dat komt: indoctrinatie via educatie. Op school leer je dat anarchie slecht is, vanuit je omgeving leer je dat anarchie slecht is en dus zal anarchie wel slecht en niet wenselijk zijn. Laat ons daarbij het meest gehoorde argument als eerste pakken: zonder regering vervalt de mensheid in chaos, aangezien mensen zonder deze aansturing tot primair handelen zullen overgaan. Oftewel, verkrachting, moord en plundering. U kent het wel.

De algemene opvatting van anarchie gaat dus uit van een zeer negatief mensbeeld waarin de mens functioneert als compleet losgeslagen monster dat absoluut dwang en sturing nodig heeft. Voelt als een vrij normale gedachtengang, niet? Totdat je verzint dat wij in onze maatschappij onze mond vol hebben van “democratie”. En denk daar nou eens ietsjes langer over na. In tegenstelling tot de algemene gedachte achter anarchie gaat men bij democratie juist uit van een zeer positief mensbeeld. Een mens is in staat om zelfstandig keuzes te maken, een mens kan duidelijk morele overwegingen maken en daarom moet de mens via een systeem als democratie in staat zijn om sturing aan de maatschappij te geven. Hm.

Dit wringt natuurlijk. En niet zo'n klein beetje ook. Als het ons uitkomt beschouwen we onszelf als de supersoort die zo ver ontwikkeld is dat alle participanten via democratie de mogelijkheid gegeven moet worden om “macht” uit te oefenen. Horen we echter zoiets beangstigends als het woord anarchie, dan zijn we ineens levensgevaarlijke monsters die onder de duim gehouden moeten worden door een overheid. En het wordt nog veel gekker.

Een democratie schijnt ons vrijheid te geven. Wij “kiezen onze leiders” (okee, we kiezen uit een groepje mensen die al voor ons gekozen zijn maar het geeft in ieder geval een idee van keuze) en gaan er daarna vanuit dat deze leiders zich ook daadwerkelijk voor ons zullen inzetten en onze belangen zullen behartigen. Wij geven door middel van democratie een kleine groep mensen enorm veel macht. Na het lezen van vorige zin zou er een belletje moeten zijn gaan rinkelen. Niet het geval? Lees dan even verder.

De grote angst achter een anarchistische maatschappij is de volgende gedachte: “Zodra we anarchie hebben, zal er altijd een groep mensen met wapens opstaan om gewelddadig de macht te grijpen”. En dat willen we natuurlijk niet, want dat klinkt als iets enorm beangstigends. Okee. En hoe zou u de overheid willen omschrijven? Een overheid IS een klein groepje mensen dat als enige een uniek privilege bezit dat geen andere burger op deze aarde bezit: het recht tot hanteren van geweld tegen haar eigen bevolking.

Hee, laat dat nou net zijn waar men zo verschrikkelijk bang voor is in het geval van anarchie. Laat mij u het alstublieft nog wat duidelijker maken: u bent op dit moment absoluut niet vrij. Doe de volgende simpele test en u bent er vrij snel achter: weiger het afdragen van belasting. Is wat moeilijk, dat snap ik, maar probeert u het zich dan alleen voor te stellen: zonder afdragen van belasting staan er binnen niet al te lang mensen van uw overheid op de stoep om u het geld alsnog afhandig te maken. Daar kunt u niets tegen doen; verdedigt u zich door deze mensen met een knuppel van uw erf te verwijderen, dan is het zelfs niet geheel ondenkelijk dat u zichzelf uiteindelijk de trotse bezitter van enkele extra lichaamsopeningen kunt noemen. U kunt niet om uw overheid heen: u bent een gevangene van deze overheid en u zult u leven doorbrengen in een staat waarin deze overheid u altijd gevangen zal houden en u de rest van uw leven zal blijven uitknijpen en onderdrukken. Beangstigend? Verhuizen naar een ander land gaat geen soelaas bieden: daar komt u tenslotte weer onder een overheid te leven. Een overheid die u door middel van taxatie direct aan de ketting legt en weer vrolijk vervolgt met het reeds genoemde uitknijpen en onderdrukken.

Laat ik eerlijk zijn. Voor die taxatie krijgt u natuurlijk wel iets terug: zeggenschap. U draagt grote gedeeltes van uw salaris af aan het kleine groepje mensen dat geweld mag gebruiken en daarvoor krijgt u één keer per vier jaar de mogelijkheid om uw wensen aan te geven. U mag uw gevangenisbewaarder enige aanwijzingen geven waardoor het misschien, let wel, misschien, mogelijk is dat uw gevangenisbewaarder besluit om u een kleinigheidje terug te geven. Een leuk klein financieel meevallertje ofzo. Zo houden we het beeld van “vrijheid” op. Wat natuurlijk een complete farce is, dat moge voorafgaande hopelijk verduidelijkt hebben.

Als we de lijn van bovenstaande alinea doortrekken, wordt het uiteindelijke beeld zelfs nog negatiever: door mee te werken aan de democratie houdt u als weldenkende burger een systeem van gewelddadige onderdrukking in leven; elke stem die u uitbrengt is een buiging voor het groepje mensen dat geweld mag gebruiken. Eigenlijk is het beschamend: de mens wordt onderdrukt, leeggeklopt en mag als “beloning” zichzelf ook nog eens zwaar vernederen door het zogenaamde “democratisch principe van stemmen”. U mag alleen stemmen om het groepje mensen dat geweld mag gebruiken een bepaalde richting te geven. En die richting is puur indicatief. Het groepje verzint uiteindelijk zelf wel wat zij het beste acht. Dat hoef ik niet verder toe te lichten denk ik, de politiek heeft al vaak genoeg bewezen haar eigen lijn te trekken en deze door te voeren. De Balkenendes, Bossen, Donners en Ballins van deze tijd lopen over uw mening heen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En dat is het eigenlijk ook: onze geschiedenis wordt de laatste eeuwen gekenmerkt door samenlevingen die onder het mom van democratie onderdrukt worden. Leiders luisteren maar zelden naar wat hun burgers te zeggen hebben en doen dit eigenlijk alleen als ze er zelf een voordeeltje in zien of er echt achterlijk veel druk uit de maatschappij komt. Zoekt u voor voorbeelden de hele Zapruder/Zaplog site maar eens door.

Om terug te komen op waar mijn stukje mee begon: het principe van anarchie. Wat ik hierboven heb beschreven is wat er zich nu afspeelt in onze maatschappij en waar bijna ieder mens op de een of andere manier genoegen mee lijkt te nemen. Het bizarre is echter dat het systeem dat wij kennen en waaronder wij leven eigenlijk precies het angstscenario is dat mensen aan anarchie verbinden. “Uiteindelijk leidt anarchie tot een klein groepje mensen dat de macht over de rest uitoefent”. Ten eerste is dat dus nooit bewezen omdat geen maatschappij in onze geschiedenis ooit het anarchistische principe heeft gehanteerd, ten tweede is het lachwekkend omdat die angst precies de situatie beschrijft waarin u zich nu bevindt. Gewelddadige onderdrukking door een kleine groep mensen.

Er zijn nog een aantal andere veel gehoorde argumenten tegen anarchie die eigenlijk ook ridicuul zijn als je erover nadenkt. Neem het volgende voorbeeld: “Als we overgaan tot een anarchistische samenleving, dan zullen de ouderen en armen daar onder lijden." Daar gaan we weer. Wij kiezen er in onze huidige democratie zelf voor om nadruk te leggen op het verzorgen van onze ouderen en armen. Daar hebben wij als mensen massaal voor gestemd (en hard voor moeten vechten in het verleden) en dus mogen wij er vanuit gaan dat wij als mensen ook massaal voor deze aanpak kiezen. Is dat niet het geval, dan kunnen we direct concluderen dat democratie een leugen is. Oftewel, waarom zouden wij in een anarchistisch systeem er niet voor kiezen om onze ouderen en armen te helpen? Ik denk zelfs dat we het in een anarchistische maatschappij zelfs veel efficiënter en beter kunnen oplossen dan we ooit in een democratische maatschappij zullen kunnen. Geen belachelijke ambtenarenoverhead, gewoon directe en persoonlijke hulp. Als we als mensheid zeggen dat dat beter is voor ons – en dat zeggen we zeker in ons “democratisch” systeem-, waarom zou dat dan niet meer gelden als er een anarchistisch principe wordt nagestreefd? Waarom gaan we er bij een democratische gedachtengang vanuit dat de mens het beste met zichzelf voorheeft en in de anarchistische gedachtengang er juist vanuit dat de mens het slechtste met zichzelf voorheeft? Wat is hier de logica achter? Ik zou het niet durven zeggen.

Het gewelddadig onderdrukken van een klein groepje mensen dat wij zelf die rechten gegeven hebben, is eigenlijk te bizar voor woorden. Door dit soort kleine gewelddadige groepjes blijven misdadige fenomenen als religie bijvoorbeeld altijd bestaan. Ik ken in mijn vriendenkring geen mens meer die een vastgeroest religie als bijvoorbeeld het Christendom aanhangt. Maar door onze democratie wordt ons land wel bestuurd door figuren die in die sprookjes zeggen te geloven en hun zieke en achterhaalde meningen blijven opdringen aan alle andere burgers. En daar dient u wel respect voor te tonen, anders zit u binnen no-time op het politiebureau. Daar kunnen mensen als Gregorius Nekschot over meespreken. Democratie is vrijheid...

Daarbij is er nog een belangrijke gedachte waar ik u mee wil opzadelen: oorlogen worden begonnen door overheden, niet door burgers. Met dat in gedachten en voorgaande tekst als ondersteuning, is het dan echt zo'n ver gezocht idee om anarchie als een betere oplossing te zien? Anarchie zal nooit alle menselijke problemen oplossen maar is het niet een veel logischer stap om te nemen dan vasthouden aan een democratisch principe dat eigenlijk alleen bestaat doordat wij vrijwillig kiezen voor gewelddadige onderdrukking? Democratie lost tenslotte ook niet alle menselijke problemen op en versterkt een aantal problemen juist ten zeerste. Bijna elke kritiek die mensen tegen anarchie aandragen kan vaak veel beter en directer toegepepast worden op het democratische principe.

Oftewel, is anarchie nou echt zo'n slecht idee? Ik ben in ieder geval ernstig gaan twijfelen.
Annotaties:
| #51458 | 07-12-2008 16:24 | CitySurfer
Burgers beginnen geen oorlogen: daar heb je overheden voor nodig.
In het begin was er Common Law, de wetten van de gewone mens.
Daarbij waren eer, reputatie en spijt worden met gewicht.

Het was vooral gesteold op zelfstandigheid en het zelfoplossend vermogen van de mensen.
Je deed niet erder zaken met een familie als je de reputatie van de familie kende. Daarom keek men wel snel uit om de mede mens te bedotten: immers de familie eer stond op het spel.

Door de mens annoniem te maken achter een persoon zijn eer, reputatie en spijt woorden uit het verleden geworden.
| #51461 | 07-12-2008 17:36 | merethan
De eerste helft dacht ik dat ik een stuk van mezelf zat te lezen, bij de tweede helft week het wat teveel af van mijn schrijfstyle.

Maar de gedachtengang die je hier beschrijft is ook ongeveer de mijne ;)

Goed geschreven en naar mijn inzien ook helemaal waar.
merethan's avatar
| #51462 | 07-12-2008 17:43 | present (ongeregistreerd) toon reactie
| #51463 | 07-12-2008 17:43 | Sander
Alles wat we denken te weten over zaken is juist het tegenovergestelde.

Deze gedachtenflow van democratie en anarchie heb ik wel eens over nagedacht.

Het slechtste in de mens wordt geactiveerd door democratie.
Corruptie, incompetentie, tirannie en bureaucratie.

Naar mij idee zijn we 70/75% kwijt aan belastingen accijns en premies. Eigenlijk is het ook triest dat je persee belasting moet betalen. En ik vind dat we moeten kunnen WEIGEREN als ze er rare zaken meedoen als banken opkopen of oorlog voeren. We moeten we gewoon collectief weigeren.

Eigenlijk zou iemand die financieel gewichtig is het tot een rechtzaak moeten laten komen en het over de boeg van indirecte genocide. Wat tot een jurisprudentie omgedoopt kan worden. In wezen zijn we het volk dus indirect verantwoordelijk voor smerige genocide.

Nederland is een oeverloos corrupt. Dat moet kosten wat kost aangepakt worden.

Ik snap en kan NIET begrijpen dat we dit met zijn allen tolereren. We zijn zo ongelovelijk dom, gewoonweg infantiel.

Debilisatie middels onderwijs werkt goed. Te goed.
| #51464 | 07-12-2008 17:48 | CitySurfer
Maar Sander waarom wachten op iemand die het voor jou doet ?
Wees een man en ben zelf de verandering.
| #51465 | 07-12-2008 18:19 | landloper
Chielosos, goed artikel. Mooi geschreven en spreekt me bijzonder aan. Bedankt.
| #51466 | 07-12-2008 18:51 | Inanna
@ Chielosos:
Oftewel, is anarchie nou echt zo'n slecht idee? Ik ben in ieder geval ernstig gaan twijfelen.


Ik twijfel al lang niet meer. De overheid, dat was niet zo'n goed idee. We kunnen het best zelf reguleren! De overheid leidt maar tot oorlog, agressie en chaos. Zonder overheid zullen we het gewoon zelf moeten doen. Dan kiezen de meeste mensen toch voor vrede en samenwerking.

De rest is gek, maar zij zijn wel in de minderheid!
Inanna's avatar
| #51473 | 07-12-2008 20:56 | zanussi
Handelen op Marktplaats.nl of Ebay.com is handelen in een anarchistisch systeem.
Probeer maar eens de boel recht te breien als een transactie scheef loopt, je bent kansloos.

De meeste transacties in deze anarchistische systemen lopen goed af naar tevredenheid van beide partijen. De deelnemers in de transacties via Marktplaats en Ebay gedragen zich beleefd met als doel het doen van een vriendschappelijke, niet kwaadaardige, succesvolle transactie.

Dat anarchie slecht zou zijn en tot onderdrukking en slavernij zou leiden, is niet mijn idee.
zanussi's avatar
| #51479 | 07-12-2008 23:10 | kumbakara
Zonder overheid is mogelijk iets te ruig. Minder overheid is goed denkbaar. Terugkeer naar de nachtwaker staat.
http://www.nachtwakersstaat.nl/

Per direct opheffen:

Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Economische Zaken
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Sociale Zaken en werkgelegenheid
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mogelijk in stand houden:

Buitenlandse Zaken
Defensie
Financien
Justitie
Verkeer en Waterstaat
| #51506 | 08-12-2008 14:21 | Sander
@kumbakara

Justitie maar dan met meer transparantie.
En GEEN J. Demmink. Efebofilie is ontoelaatbaar.
| #51535 | 08-12-2008 21:16 | ForgottenWizard
Liberty for all!
| #51543 | 08-12-2008 23:55 | yelamdenu

Terugkeer naar de nachtwaker staat.


Om terug te gaan naar iets moet het wel ooit bestaan hebben. De "nachtwakersstaat" is een puur theoretisch concept en heeft nooit zo bestaan.
yelamdenu's avatar
| #51544 | 09-12-2008 00:02 | yelamdenu
Ik zie hier ook weer het impliciete idee opduiken dat democratie de staat heeft gebaard.
Je kan de democratie beter zien als een hervorming van de staatsmacht, die nog lang niet volmaakt is, en misschien wel leidt naar een anarchie, of misschien naar iets anders.
Veel mensen geven de democratie de schuld van wat in feite wordt veroorzaakt door een gebrek aan democratie. Tenzij je dingen als "rechtsstaat" en "fundamentele vrijheden" losziet van democratie, maar dat is natuurlijk larie.
Zolang er een staat is, heb je een institutionele democratie nodig, het alternatief is terreur. Als je geen staat hebt, heb je zo'n democratie ook niet nodig. Maar val niet "de democratie" aan als je eigenlijk de staat bedoelt, dat is de zaak manipuleren.
yelamdenu's avatar
| #51607 | 09-12-2008 15:18 | Greamer
@ yelamdenu

Om terug te gaan naar iets moet het wel ooit bestaan hebben. De "nachtwakersstaat" is een puur theoretisch concept en heeft nooit zo bestaan.


Sorry, maar dan moet je toch echt even terug gaan naar de Republiek der Zeven provinciën (Goude Eeuw van Nederland).

http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
| #51612 | 09-12-2008 15:34 | yelamdenu
De Republiek was zeer zeker geen "nachtwakersstaat".
Overheden bemoeiden zich actief met de economische expansie. Kijk maar even naar de aandeelhouders van de VOC en WIC.
yelamdenu's avatar
aanmelden / inloggen