Door community (initieel Best Well), Op woe 28 dec 2016 12:01, 5 reacties, nieuws

Een wet tegen desinformatie en propaganda. Serieus? Nou en of.Lang voordat ‘nepnieuws’ een hot item werd op de mainstreammedia, was er door de Amerikaanse overheid al opdracht gegeven om een ‘Centrum voor Informatieanalyse en Repliek’ te ontwikkelen, waardoor de desinformatiebronnen kunnen worden opgespoord, gegevens geanalyseerd en om op feiten gebaseerde artikelen tegenover nepnieuws te zetten. Samengevat, voordat nepnieuws een hot item werd, was de Amerikaanse overheid al een wettelijke basis aan het ontwikkelen om alles wat het label nepnieuws krijgt, te kunnen onderdrukken.

Op vrijdag 23 december 2016, vlak voor het kerstreces (…) tekende Obama de wet op het ‘tegengaan van desinformatie en propaganda’, waardoor deze wet nu van kracht is geworden.

Hier volgt de verklaring van senator Rob Portman (Ohio) over de wet die de persvrijheid in de VS verder aan banden legt en die de basis legt voor het opjagen en uit de lucht halen van websites, waarbij de beschuldiging dat de betreffende site zich bezighoudt met desinformatie en propaganda al voldoende is om de site te sluiten.

De Portman-Murphy Wet bevordert een gecoördineerde aanpak om de VS en zijn bondgenoten te beschermen tegen propaganda en desinformatie door Rusland, China en ‘anderen’

1984-1

De VS-senatoren Rob Portman en Chris Murphy kondigen aan dat hun ‘wet tegen desinformatie en propaganda’ werd ontwikkeld als onderdeel van de Nationale Defensie Autorisatie Wet (NDAA). Hierdoor wordt de mogelijkheid versterkt om propaganda en desinformatie van onze vijanden tegen te gaan door een interdepartementaal agentschap te creëren. Hierdoor worden de activiteiten om de propaganda en desinformatie te ontkrachten gecoördineerd en gesynchroniseerd door de hele VS-overheid. De wet maakt het ook mogelijk om NGO’s, denktanks en andere specialisten buiten de overheid te subsidiëren, waardoor ze hun werk in het kader van de wet beter kunnen uitvoeren. Dit zal er garant voor staan dat de bestaande expertise effectiever kan worden ingezet en ook onze bondgenoten beter in staat stellen om zich te verdedigen tegen buitenlandse manipulatie. Hierdoor wordt een vrije en krachtige pers en samenleving in de landen van onze bondgenoten mogelijk gemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat de bevolking van onze bondgenoten toegang moet hebben tot waarachtige informatie en om mensen immuun te maken voor ‘buitenlandse’ propagandacampagnes.

‘Onze vijanden gebruiken propaganda en desinformatie tegen ons en onze bondgenoten en tot dusver heeft de VS-overheid daar niets tegen gedaan’, aldus Portman. ‘Vandaag heeft de VS echter een zeer belangrijke stap gedaan in de richting van het ontkrachten van de uitgebreide en destabiliserende buitenlandse propaganda die door vijandige mogendheden op ons worden uitgevoerd. Door deze wet geven wij te kennen dat het genoeg is: de VS staat niet langer aan de zijlijn. We gaan de bedreiging het hoofd bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de desinformatie en de propaganda die op ons en onze bondgenoten wordt uitgestort zal stoppen.’

conspiracy-is-reality

‘Het gebruik van propaganda om de democratie te ondermijnen heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Nu zijn we eindelijk in staat om deze bedreiging aan te pakken en de waarheid te laten zegevieren. We gaan onafhankelijke en objectieve journalistiek in Oost-Europese landen opbouwen, waardoor we terugvechten door het nepnieuws aan de kaak te stellen en daardoor lokale gemeenschappen zo te versterken dat ze zichzelf kunnen beschermen’, aldus Murphy. ‘Ik ben er trots op dat deze wet van kracht is geworden en ik zie ernaar uit om samen te werken met senator Portman om te garanderen dat de nieuwe mogelijkheden effectief zullen worden ingezet in het belang van de waarheid.’

Je bent waarschijnlijk geneigd te denken dat het hier om een moderne versie van 1984, het boek van George Orwell gaat en dat het ‘een verhaal is’, maar nee dit is werkelijkheid. Een wet die het mogelijk maakt om niet alleen in de VS maar ook daar buiten -kennelijk reikt de wet erg ver- het mogelijk te maken om de vrijheid van meningsuiting in te wisselen voor ‘de waarheid’. Tenminste, waarheid zoals de VS-overheid en de bondgenoten, waaronder de EU, dat zien. De uitspraak van Juncker (EU) wordt in dit licht een stuk begrijpelijker: ‘EU-Commissievoorzitter Juncker zei vandaag dat grote internetbedrijven nog veel meer moeten doen tegen nepnieuws.’ (NPO 26 december 2016)

Men laat er kennelijk geen gras over groeien. De dreiging van het nepnieuws – een maand geleden bestond het woord nog niet- is vast en zeker erg groot.Vertaald uit het Engels door Ad Broere

Bron: Zero Hedge 26 december 2016

Rechtstreekse link naar dit artikel
Annotaties:
| #257130 | 28-12-2016 13:17 | Unseen
Ik denk dat zodra een website of burger in America een dergelijk verbod ontvangt, de rechter deze wetgeving als in strijd met het recht op vrije mening uiting als niet toepasbaar zal achten.

Ook in Nederland is met behulp van het EVRM en het IVBPR het recht op vrije mening uiting een groot goed.

Het grondrecht op vrijheid van meningsuiting is geregeld in

Artikel 7 Grondwet
Artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Artikel 19 VN-Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten

De vrijheid van meningsuiting is onmisbaar bij het voeren van een volwaardig publiek debat over kwesties van algemeen belang, zonder welke een democratische, pluriforme en open samenleving niet goed denkbaar is. Vanwege deze essentiële rol biedt dit recht niet alleen bescherming wanneer denkbeelden instemmend worden ontvangen, maar ook als ze “shock, offend or disturb”.[1] Dit geldt ook voor het publiceren van culturele en artistieke uitingen.[2]
Unseen's avatar
| #257132 | 28-12-2016 13:59 | Guitarman
Unseen momenteel zijn er krachten en machten bezig om totale controle over de mensheid te krijgen. In de VS zie je hoe de constitutie wordt ontmanteld. In Europa zie je hoe met het verdrag van Lissabon de wetten van landen buitenspel worden gezet en ga zo maar door. Over een paar decennia bestaat er geen vrijheid van meningsuiting meer. Met technologie wordt de macht van het volk straks volledig buitenspel gezet. Een kleine elite zal beschikken over een leger van killer robots en andere technologie zodat iedere dissident binnen no time is uitgeschakeld.

Daarbij heeft Nederland niet eens een constitutioneel of grondwettelijk hof.

Artikel 7 van onze grondwet stelt niets voor, want met artikel 120 is de grondwet buitenspel gezet.
http://maxius.nl/grondwet/artikel120

Daarbij zijn de rechters ook corrupt tot op het bot of kiezen eieren voor hun geld. Zij snappen ook dat wanneer zij niet doen wat de elite wil dat hun dagen zijn geteld.
Guitarman's avatar
| #257133 | 28-12-2016 14:26 | Unseen
Hoi Guitarman, ik lees:
In Europa zie je hoe met het verdrag van Lissabon de wetten van landen buitenspel worden gezet

Interessant, heb je voor mij een artikel/bepaling vanuit dat verdrag ?

Idd kent Nederland geen constitutioneel Hof, de 1ste kamer dient te toetsen of nieuwe wetten haaks staan op de GW of Internationale Verdragen.

Het klopt dat een rechter geen wetten of verdragen kan toetsen aan de GW, echter men kan wel de GW aanvoeren in een rechts geschil. De GW stelt met artikel 94 wel degelijk wat voor, want dat geeft de burger de mogelijkheid een rechter te verzoeken een wetsartikel buiten toepasbaarheid te laten stellen indien een wet in tegen strijd is met een ieder verbindend internationaal verdrag. (dat is alleen toegestaan aan rechters van het Hof, maar wel aanvoeren in 1ste aanleg want nieuwe argumenten worden niet toegestaan in het hoger beroep)

In het familie recht heeft bijv. het 8 EVRM artikel tot grote wijzigingen geleid in het Nederlands recht.

Rechters tja....rechters krijgen steeds meer zaken en minder tijd om tot uitspraken te komen. Efficiëntie is het dogma, echter haastige spoed is zelden goed ! Dan willen rechters maar al te graag vice- of voorzitter van een rechtbank worden en zullen denk ik idd bepaalde gedragingen sneller daartoe leiden.

Dan zijn er ook nog legio advocaten van grote advocaten kantoren die een dubbel rol van part-time rechter vervullen, dus de ene keer is de advocaat met cliënt in de rechtbank en de volgende keer is die zelfde advo opeens een rechter, met mogelijk een kantoorgenoot als partij voor zijn rechtbank.

Men heeft getracht door middel van een rechterlijke benoeming voor het leven een rechter onafhankelijk te houden, maar ik denk idd dat dat nauwelijks uitwerking heeft. Maar ook het vooraf selecteren welke rechten studenten/advocaten toegelaten worden tot de opleiding van rechter is natuurlijk bepalend voor de onafhankelijkheid.
Unseen's avatar
| #257134 | 28-12-2016 16:01 | Debsy
. Met technologie wordt de macht van het volk straks volledig buitenspel gezet. Een kleine elite zal beschikken over een leger van killer robots en andere technologie zodat iedere dissident binnen no time is uitgeschakeld.


Kidding me?
| #257136 | 28-12-2016 17:00 | Best Well
Dat kan sneller dan je denkt Debsy:
Tot nu toe beschouwt iedereen toegang tot internet als heel gebruikelijk en bijna als een grondrecht.
Een website is zo geblokkeert en je bent zo van twitter en Facebbook afgesneden. Hoe zat dat ook al weer met dat komende internet toegangs bewijs samen met legetimatiebewijs.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen