Door Ness, Op don 6 apr 2017 12:45, 1 reacties, citaat / intro / linkdump

Eerste speech Mr. Theo Hiddema (FVD) in de Tweede Kamer 6 april 2017

...
Annotaties:
| #259192 | 06-04-2017 14:19 | Unseen
Hiddema zet goed in op waarheidsvinding, de "cijfers" over discriminatie zijn namelijk niet gebaseerd op feitelijke zaken.
In reactie op Hiddema regeert minister Blok o.a. met: "discriminatie is geworteld in de menselijke natuur" en dat zou volgens Blok leiden tot excessieve gebeurtenissen en dus moet er opgetreden worden tegen discriminatie, dit terwijl die excessieve gebeurtenissen volkomen onbenoemd blijven.

En daar slaat Blok de spijker op de kop! Discriminatie van bedrijven en burgers onderling is niets anders dan het uitspreken van de eigen voorkeuren en eigen smaken! Dus wat Blok eigenlijk voorstaat is de ontmenselijking van de samenleving, waar burgers afscheid moeten nemen van de menselijke natuur en dat is waanzin !

Het is anders als men de Staat tegen over de burgers beschouwt, immers de Staat is geen mens, kent geen menselijke eigenschappen en hanteert honderden wetten, koninklijke besluiten, Maatregelen van Bestuur enz. enz waarin ze de macht van de staat t.o.v. de burgers vast heeft gelegd.

Dat de staat bij de uitvoering van haar macht, geen onderscheid dient te maken in de afkomst, geloof en sexe van de gehorigen, daar ben ik het mee eens. Een katholiek heeft net zoveel recht op huursubsidie als een Spanjaard die woonachtig is in Nederland. Dat heet de horizontale werking van het discriminatie verbod.

Echter ik ben het volkomen oneens met de vertikale werking van het discdiminatie verbod. Het grijpt namelijk direct in in de menselijke natuur, waar ieder mens zijn of haar voorkeuren heeft.
Als ik als mens geen Turken als vriend zou wensen, is dat mijn prive keuze. Als ik als werkgever geen Indianen in dienst zou wensen te nemen is dat mijn voorkeur, daar voel ik me pretig bij en geeft uiting aan mijn menselijke natuur.

Als wij als burgers in een referendum kiezen om een stop te zetten op de import van mensen uit bijv. Moslim landen, dan is dat een keuze vanuit onze menselijke natuur en dienen wij als burgers dat gewoon uit te kunnen spreken en dient de Staat die gewortelde keuze vanuit de menselijke natuur gewoon uit te voeren!

Het discriminatie verbod tussen burgers onderling is in feite een aanval op de mens en zijn/haar menselijkheid.
Unseen's avatar
aanmelden / inloggen