Door P.uncia, Op woe 24 nov 2010 18:44, 1 reacties,    

EFSA: een speelveld voor biotech industrieDeskundigen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid werken samen met bedrijven zoals Monsanto.

Er is een nauwe samenwerking tussen experts in het GGO panel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, de EFSA, en de biotech industrie. De voorzitter van het GGO panel van deskundigen, dat zich bezighoudt met risico-evaluatie van genetisch gemanipuleerde planten, Harry Kuiper, en een tweede deskundige van hetzelfde panel, Gijs Kleter, werken al jaren samen met het International Life Science Institute (ILSI). Zij werken samen met vertegenwoordigers van bedrijven zoals Monsanto, Dupont, Dow AgroSciences, Syngenta en Bayer binnen projecten die gericht zijn op de criteria voor de risicobeoordeling van genetisch gemanipuleerde planten te verzwakken.

Verschillende klachten over de samenwerking tussen de EFSA en bedrijven zijn in de laatste paar maanden openbaar gemaakt. Eind september werd bekend gemaakt dat Diana Bánáti, een lid van de raad van bestuur bij de EFSA, ook actief was bij ILSI. Na een openbare discussie nam Banati ontslag bij ILSI. In een ander geval vertrok het hoofd van het secretariaat van het GGO panel, Suzy Renckens, na het verlaten van de EFSA rechtstreeks naar het bedrijf Syngenta, zonder dat de autoriteiten enige beperking oplegde. Nieuwe beschuldigingen werden gemaakt over het belangenconflict bij de beoordeling van toxische chemicaliën, een zaak waarin ILSI ook een doorslaggevende rol speelt.

Volgens Testbiotech impliceert de gevallen van Kuiper en Kleter een ernstige belangenverstrengeling. "Harry Kuiper was vanaf het begin het hoofd van het GGO deskundigenpanel. Hij was behulpzaam bij de ontwikkeling van de richtlijnen die de basis voor de risicobeoordeling vormen. Vlak voordat hij in 2003 bij de EFSA begon werkte hij samen met ILSI en de biotech industrie in een project om de criteria voor risicobeoordeling te definiëren. Hij heeft tot vandaag continu met ILSI gewerkt. EFSA’s geloofwaardigheid staat behoorlijk op het spel omdat deze flagrante samenwerking zoveel jaren is getolereerd", zegt Christoph Then bij Testbiotech. "Het lijkt erop alsof de biotech industrie er in geslaagd is om de EFSA met de hulp van ILSI in hun speelveld te veranderen".

ILSI is een Amerikaanse organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken over de voedselveiligheid en de daarmee samenhangende wettelijke voorschriften. De instelling was in het centrum van controversiële debatten omdat de WHO klaagde over nauwe relatie van ILSI met de tabaksindustrie. Waar het de biotechnologie betreft werkt ILSI met een zogenaamde "Speciale Eenheid" die volledig uit leden van de industrie bestaat. Een groep van deskundigen werkt nauw samen met deze Speciale Eenheid om rapporten te prepareren die gebruikt worden om de besluitvorming op politiek niveau te beïnvloeden. Harry Kuiper en Gijs Kleter zijn zowel beide onder de auteurs van deze rapporten.

Testbiotech onderzoekt nu in detail de mate waarin het werk van de EFSA is beïnvloed door de ideeën die ontwikkeld zijn door ILSI en bedrijven. Verschillende relevante documenten zijn geïdentificeerd en onderworpen aan extra controles en de resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een persconferentie op 1 december in München. "Wij zijn zeer bezorgd over onze bevindingen met betrekking tot het werk van de EFSA. Hieruit blijkt duidelijk de noodzaak om onafhankelijk risico-onderzoek te steunen. Wij dringen er op aan dat onderzoek en risicobeoordeling worden gereorganiseerd met bredere publieke betrokkenheid. De industrie moet gestopt worden met het manipuleren van politici, overheden en wetenschappers".
Annotaties:
| #117840 | 24-11-2010 19:11 | Appie
Lijkt de PVV wel.

Ongelooflijk dat zulke mensen het beleid bij de EFSA zo schaamteloos kunnen beinvloeden. Na de scheiding van staat en geloof wordt het tijd voor een scheiding tussen staat en industrie. Gelukkig kan de MSM hier ondertussen ook minder en minder omheen.

Het wordt tijd dat we niet alleen in BNP gaan denken maar net als in Bhutan, nationaal bruto geluk.
Appie's avatar
aanmelden / inloggen