Door community (initieel P.uncia), Op zat 6 okt 2012 14:08, 19 reacties, nieuws

EFSA schiet studie over effect GGO-maïs op ratten afHet 'ophefmakende' onderzoek van de Franse professor Gilles-Eric Séralini, die halverwege september beweerde dat ratten die GGO-maïs NK603 aten allerlei gezwellen kregen, is niet correct en niet wetenschappelijk onderbouwd. Het Europees Voedselagentschap (EFSA) zegt in een rapport dat het proefopzet "fundamentele gebreken vertoont die het onmogelijk maken om enige zinnige conclusie te trekken". .

"Met andere woorden: de uitspraken die Séralini over gezondheidseffecten van GGO's en Roundup heeft gedaan zijn op niets gebaseerd", zegt Kris Van der Beken van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. "Daarenboven vertoont de studie tekenen van selectieve interpretatie van bevindingen of een misleidende representatie ervan, wat strijdig is met de geldende wetenschapsethiek."

Laboratoriumratten

Zo blijkt dat Séralini onder meer 'Sprague-Dawley ratten' gebruikt, een laboratoriumstam waarvan bekend is dat hij gevoelig is voor het spontaan ontwikkelen van tumoren. De dieren konden twee jaar lang ongeremd eten, terwijl net bekend is dat het aantal spontane tumoren het hoogst is wanneer dergelijke ratten zonder enige restrictie calorieën tot zich kunnen nemen.

Te weinig ratten

"De grootste tekortkomingen zitten in het feit dat voor deze studie per behandelingsgroep veel te weinig ratten werden gebruikt en dat er te weinig controlegroepen waren", aldus Van der Beken. "Daarmee is in één klap het fundament voor de besluiten die Séralini en zijn collega's trekken, volledig weggeslagen."

Gezwellen

Het onderzoek werd op 19 september gepubliceerd, en foto's van muizen die gezwellen kregen zo groot als een pingpongbal gingen de wereld rond.
Annotaties:
| #188913 | 06-10-2012 14:21 | sigmund
Het was inderdaad een flutonderzoek en dat is jammer, want vanaf nu zullen tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel daarmee worden geassocieerd. In die zin onbegrijpelijk, dat zo'n slechte studie met zo veel tam-tam naar buiten werd gebracht.
sigmund's avatar
| #188919 | 06-10-2012 16:10 | ParallaxGuy
of het een flut studie was, ten opzichte van alle andere flut studies vraag ik mij af. Het is iig aanleiding om het verder en beter te onderzoek...
ParallaxGuy's avatar
| #188922 | 06-10-2012 17:01 | Appie
@ ParallaxGuy, helemaal mee eens.

Hoe kan een organisatie die ondanks alle wetenschappelijke rapporten en berichten over BPA doodleuk verklaren dat de burger zich geen zorgen hoeft te maken, ga gerust slapen. Asparataam idem dito. Zo zijn er vele voorbeelden bekend.

De EFSA is een door de voeselindustrie bestuurde organisatie. Het zou pas vreemd zijn indien de EFSA had geschreven dat er inderdaad een mogelijk gevaar bestaat.

En zelfs als ze inderdaad knoeiwerk hebben afgeleverd, zal verder onderzoek dat eerst moeten bewijzen. De publicatie zonder meer naar de prullenmand verwijzen als goedkope sensatiezoekerij, zou neerkomen op struisvogelpolitiek.


Bron

Trouwens het antwoord van Seralini is ook niet mals:

The scientist insisted Thursday he would not give the EFSA any additional information until it first detailed the basis of its own assessment.

"It is absolutely scandalous that (EFSA) keeps secret the information on which they based their evaluation" of NK603 and the pesticide, he said.

"In any event, we will not give them anything. We will put the information in the public domain when they do," Seralini told AFP.


Bron
Appie's avatar
| #188924 | 06-10-2012 17:14 | sigmund
En zelfs als ze inderdaad knoeiwerk hebben afgeleverd

Ze hebben knoeiwerk afgeleverd. Alles waaraan een onderzoek moet voldoen om het predicaat wetenschappelijk mee te krijgen, is hier zo'n beetje aan de laars gelapt. Dat je dan het verwijt krijgt van goedkope sensatiezoekerij is dan toch niet vreemd?

Ook ik ben overigens voor goede studies naar genetisch voedsel en heb zelf geen goed gevoel bij die zooi. Maar ik heb ook geen goed gevoel bij wetenschappers, die een onderzoek zo extreem slecht opzetten en dan zo hoog van de toren blazen.

En Ik kan niet een studie verdedigen alleen maar omdat de uitkomsten bevestigen, wat ikzelf vermoed of vrees.
sigmund's avatar
| #188925 | 06-10-2012 17:41 | P.uncia
Ik kan niet een studie verdedigen alleen maar omdat de uitkomsten bevestigen, wat ikzelf vermoed of vrees.


Dat is ook de reden waarom ik geen persoonlijke voorkeur een rol laat spelen bij het plaatsen van nieuws.
P.uncia's avatar
| #188926 | 06-10-2012 17:41 | Appie
@ sigmund, helaas is men nu nog niet in staat om de studie te beoordelen op zijn kwaliteit, dat kan men alleen door het te herhalen. Dan zal de betrouwbaarheid van de eerste resultaten toenemen of afnemen, dit weet jij ook :)

Waar de discussie naar mijn idee op dit moment om draait is de gebruikte statistiek en niet het resultaat. De totale kosten voor dit onderzoek loopt al in de miljoenen, indien men door meer metingen de betrouwbaarheid wil vergroten is er heel veel geld nodig. En dat in deze crisistijd.

Over de uit de resultaten gevormde hypothese: kankergevoelige ratten krijgen minder kanker bij het eten van niet-gentech mais of onthouding van de pesticide glyfosaat, wordt niet meer gesproken. Vreemd, hier draait het juist om!

Daarnaast is EFSA niet bereid om de eigen gebruikte risiscobeoordelingen en statistiek over het gentech mais en pesticide openbaar te maken.Ben benieuwd welke statistische methoden daar zijn toegepast.

Ben zelf voorstander van het voorzorgsprincipe, de producent moet maar bewijzen dat het 100% veilig is en niet zoals op dit moment de onafhankelijke organisaties de schadelijkheid. Indien we schadelijkheid waarnemen is het namelijk al te laat.

Maar ben het desondanks met je eens dat door middel van transparantie Seralini meer medestanders kan krijgen. Op dit moment volgt hij de weg die de industrie ook is ingeslagen.

Wat mij hoop geeft, heb het idee dat Seralini heel goed weet waar hij mee bezig is en hopelijk is dit het begin van een heftige discussie over voorbewerkt voedsel.
Appie's avatar
| #188935 | 06-10-2012 22:00 | sigmund
@Appie

helaas is men nu nog niet in staat om de studie te beoordelen op zijn kwaliteit


Dat ben ik niet met je eens. Als academicus krijg je geleerd, waar een gedegen onderzoek aan dient te voldoen. Zo kan je bijvoorbeeld ook niet na twee keer gooien met een munt en twee keer is de uitslag kop beweren, dat er iets merkwaardigs met je munt aan de hand is. Dan kan je van te voren al bedenken, dat de resultaten achteraf niet relevant zijn en je niets verder hebben gebracht. En volgens mij kan je niet beweren, dat je van appelsap doodgaat, als je die appelsap aan tien mensen hebt gegeven op hun sterfbed en ze komen allemaal om binnen een maand. Gezien de opzet van het onderzoek krijg ook ik de indruk, dat het zo is opgezet, om bepaalde gewenste resultaten te verkrijgen of de beste man heeft geen idee van wetenschapelijk onderzoek.

Over de uit de resultaten gevormde hypothese: kankergevoelige ratten krijgen minder kanker bij het eten van niet-gentech mais of onthouding van de pesticide glyfosaat, wordt niet meer gesproken. Vreemd, hier draait het juist om!


De grootste tekortkomingen zitten in het feit dat voor deze studie per behandelingsgroep veel te weinig ratten werden gebruikt en dat er te weinig controlegroepen waren", aldus Van der Beken. "Daarmee is in één klap het fundament voor de besluiten die Séralini en zijn collega's trekken, volledig weggeslagen."

En dat is zo. Dat is statistisch glashard te maken en niet een vage mening of interpretatie. Als je in twee aparte kamers een tweetal mensen twee maal kop of munt laat gooien, dan kan je na die twee keer gooien niet stellen, dat mensen in kamer 1 altijd meer kop gooien en in kamer 2 altijd meer munt, ook al was dat wat je hebt vastgesteld en er zelfs foto's van kan laten zien. Dus dat je niemand meer hoort over de minder kanker in één groep is volgens mij, omdat dat hetzelfde zou zijn, als beweren, dat er in één kamer toch écht meer kop is gegooid en dat dat héél erg belangrijk en veelzeggend is. Terwijl welke uitkomst je ook ooit had gemeten na twee keer gooien, je had er nooit en te nimmer iets zinnigs uit kunnen halen.

Wat mij hoop geeft, heb het idee dat Seralini heel goed weet waar hij mee bezig is en hopelijk is dit het begin van een heftige discussie over voorbewerkt voedsel

Ook ik ben vooralsnog fel tegen genetisch voedsel en ook ik juich een discussie toe. Nu heeft Seralini (ook) volgens mij welbewust een flutonderzoek opgezet en de foto's van kankerbuilen maximaal uitgebuit. In die zin een heel effectieve pr-stunt in de strijd tegen genetisch voedsel en hij heeft al deels de discussie gekregen, die hij wilde. Maar wetenschappelijk kun je het niet noemen. Noem jezelf dan actievoerder. En omdat ik ook denk, dat hij heel goed weet, waar hij mee bezig is, krijg ik er een nare smaak van in de mond. Bij mij heiligt niet het doel alle middelen en heb zelf niet veel op met het welbewust fout informeren, om een bepaald effect te bereiken. Ook al zou ik morgen zelf bij een landelijke stemming tegen genetisch voedsel voor het eerst in lange tijd de kans nemen om tegen te stemmen, op grond van naar ik meen heel redelijke argumenten.
sigmund's avatar
| #188936 | 06-10-2012 22:01 | sigmund
Dat is ook de reden waarom ik geen persoonlijke voorkeur een rol laat spelen bij het plaatsen van nieuws

Dat waardeer ik. In dit geval ben ik net zo kritisch op dit onderzoek, als dat ik zou zijn op elk ander zogenaamd wetenschappelijk onderzoek, dat helemaal niet zo wetenschappelijk blijkt te zijn. Neem een ander lekker in de maling...

Ben zelf voorstander van het voorzorgsprincipe, de producent moet maar bewijzen dat het 100% veilig is en niet zoals op dit moment de onafhankelijke organisaties de schadelijkheid. Indien we schadelijkheid waarnemen is het namelijk al te laat.

Dat ben ik helemaal en 100% significant met je eens ;)
sigmund's avatar
| #188938 | 06-10-2012 23:35 | sigmund
[url=http://www.newscientist.com/article/dn22287-study-linking-gm-crops-and-cancer-questioned.html]But didn't the treated rats get sicker than the untreated rats?[/url]

Some did, but that's not the full story. It wasn't that rats fed GM maize or herbicide got tumours, and the control rats did not. Five of the 20 control rats – 25 per cent – got tumours and died, while 60 per cent in "some test groups" that ate GM maize died. Some other test groups, however, were healthier than the controls.

Toxicologists do a standard mathematical test, called the standard deviation, on such data to see whether the difference is what you might expect from random variation, or can be considered significant. The French team did not present these tests in their paper. They used a complicated and unconventional analysis that Sanders calls "a statistical fishing trip".

Anthony Trewavas of the University of Edinburgh, UK, adds that in any case, there should be at least as many controls as test rats – there were only 20 of the former and 80 of the latter – to show how variably tumours appear. Without those additional controls, "these results are of no value", he says.
sigmund's avatar
| #188944 | 07-10-2012 08:37 | Erique
Tom Sanders, head of nutritional research at King's College London, says that the strain of rat the French team used gets breast tumours easily, especially when given unlimited food, or maize contaminated by a common fungus that causes hormone imbalance, or just allowed to age.


De keuze voor deze ratten te gebruiken in het onderzoek wordt nu door de zogenaamde wetenschap bekritiseerd, maar ze vergeten 1 ding & dat is dat er ook een bepaalde groep mensen is die gevoelig zijn om bepaalde kankers te krijgen, denk maar aan de familiare kankersoorten zoals borst- of dikke darmkanker.Wat is de impact van GMO bestanddelen in de voeding op hun gezondheid.

Ons endocriene systeem wordt nu ook zwaar op de proef gesteld door bv lekkende chemische stoffen uit plastic verpakkingen, waardoor we extra gevoelig worden om bepaalde kankersoorten te ontwikkelen.Wat zal de impact zijn op onze gezondheid van die lekkende stoffen die we binnen krijgen via de voeding in combinatie met gentech voedsel.
Erique's avatar
| #188950 | 07-10-2012 09:28 | Appie
De mooiste oplossing van de discussie is het herhalen van het experiment met het juiste aantal proefdieren. Of misschien een andersoortig experiment waarmee men de lange termijn gevolgen van GMO objectiever kan beoordelen dan nu het geval is.

De EFSA komt trouwens nog met een tweede onderzoek over de studie.
Appie's avatar
| #188953 | 07-10-2012 09:35 | sigmund
De mooiste oplossing van de discussie is het herhalen van het experiment met het juiste aantal proefdieren

Yep. Een nieuw onderzoek is er heel hard nodig, want dit was helemaal geen wetenschappelijk onderzoek en we zijn er kwa kennis over de schadelijkheid van genetisch voedsel dan ook geen steek op vooruitgegaan.
sigmund's avatar
| #188954 | 07-10-2012 09:39 | Erique
Er moet zeker een vervolg onderzoek komen, breder van opzet, dan wordt het EU geld ook eens een keer goed uit besteed.
Erique's avatar
| #188994 | 07-10-2012 19:27 | Appie
Als aanvulling nog een artikel van onafhankelijke onderzoekers over het onderzoek van Seralini:

Seralini and Science: an Open Letter
Appie's avatar
| #188997 | 07-10-2012 19:56 | sigmund
Thanks Appie

When those with a vested interest attempt to sow unreasonable doubt around inconvenient results,

Dat gaat niet op voor dit onderzoek.

or when governments exploit political opportunities by picking and choosing from scientific evidence, they jeopardize public confidence in scientific methods and institutions,

Dat gaat mijns inziens ook op voor heel slecht 'onderzoek' om je punt te maken.

Safety testing, science-based regulation, and the scientific process itself, depend crucially on widespread trust in a body of scientists devoted to the public interest and professional integrity.
Juist, daarom is mijn ergernis over deze studie ook zo groot.

If instead, the starting point of a scientific product assessment is an approval process rigged in favour of the applicant, backed up by systematic suppression of independent scientists working in the public interest, then there can never be an honest, rational or scientific debate.

Dat is zo. Maar er is ook geen eerlijk debat mogelijk, als je niets hebt met significantie en een 'studie' in elkaar flanst.
sigmund's avatar
| #188998 | 07-10-2012 20:09 | Appie
Maar er is ook geen eerlijk debat mogelijk, als je niets hebt met significantie en een 'studie' in elkaar flanst.


Klopt als een bus en ergens heeft mij onderbuik bij dit onderzoek meegesproken :)

Trouwens ondanks de tekortkomingen kwam ik onderstaand commentaar tegen op Testbiotech:

Die französischen Wissenschaftler haben wesentlich mehr Daten erhoben, als dies bei den üblichen Untersuchungen der Industrie der Fall ist. Nach Auskunft der Forscher waren die Tests ursprünglich nur auf 90 Tage angelegt und wurden dann aufgrund der überraschenden Befunde verlängert. Testbiotech fordert, dass die Wissenschaftler auch die bisher noch nicht publizierten Teil-Ergebnisse veröffentlichen, damit die Ergebnisse umfassend bewertet werden können.


Afwachten maar waar we het volmondig over eens zijn: de hoop dat discussie nu pas echt gaat ontvlammen en tot een serieuze beoordeling van gentech leidt.
Appie's avatar
| #189000 | 07-10-2012 20:21 | Erique
1 ding zien we nu wel duidelijk in de praktijk & dat is de impact op de natuur.Menige boer in bepaalde werelddelen zitten nu achter hun oren te krabben wat er nu op hun landerijen gebeurt mbt resistente onkruiden & insecten.

Als gevolg is Agent Orange ook weer uit de kast gehaald, waar ze nu nieuwe resistente gewassen voor ontwikkeld hebben.Wat voor impact heeft dat op onze gezondheid, allemaal vragen waar nog geen antwoord op is.
Erique's avatar
| #189001 | 07-10-2012 20:22 | sigmund
Afwachten maar waar we het volmondig over eens zijn: de hoop dat discussie nu pas echt gaat ontvlammen en tot een serieuze beoordeling van gentech leidt.


@Appie
Yep :)
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen