Door community (initieel Best Well), Op zat 6 jan 2018 21:09, 0 reacties, nieuws

Eindelijk: frauduleuze Clinton-foundation doorgelicht..!!

Eindelijk: frauduleuze Clinton-foundation doorgelicht..!!De FBI doet officieel onderzoek naar de duistere wegen van de infameuze ‘Clinton Foundation’; een goede-doelenstichting, geleid door Bill, Hillary en hun dochter Chelsea Clinton. Het onderzoek richt zich, zoals de website ‘The Hill’, de bron van het bericht meldt, op de periode dat Hillary Clinton VW-minister van Buitenlandse Zaken was. Het gaat dus, zo mag je gevoegelijk aannemen, om malversaties die zouden hebben plaatsgevonden, in het spanningsveld van de 2-petten-functies van Hillary. Dus bestuurder zijn van de stichting én minister van Buitenlandse Zaken. De geruchten gaan al veel langer, dat Hillary een stevig slaatje geslagen zou hebben uit deze dubbelrol.Toen Hillary minister van Buitenlandse Zaken was, moest ze natuurlijk officieel afstand nemen van de Foundation. En daarvoor zal ze ongetwijfeld een eed hebben afgelegd. En vanuit die eed, zal ongetwijfeld het gaande FBI-onderzoek worden uitgevoerd..! Direct na haar ministerschap ging Clinton weer volop (officieel) het fondsenwerfcircuit in. Totdat ze, vanwege haar presidentskandidatuur, daar weer even afstand van nam. Officieel..

Veel Amerikaanse kiezers vonden dat toen al, in het najaar van 2016, absoluut niet voldoende. Want ondanks dat de Foundation niets met de campagne te maken heeft, vinden veel Amerikanen het verdacht dat daar geld binnenkomt van soms dubieuze bedrijven en buitenlandse mogendheden. Kijk in dat kader eens naar dit artikel HIER, uit april 2015..! Een hele trits verdachtmakingen aan het adres van Billary (Bill en Hillary), waarbij er veel voorbeelden zijn van in ieder geval de schijn, van het misbruik maken van belangenverstrengelingEr wordt zelfs gesproken over het geven van ‘instemming’ met het leveren van uranium aan een bedrijf genaamd ‘UraniumOne’, door het Russische Rosatom, in ruil voor fondsen aan de Clinton-stichting. (Klik op de illustratie voor een lead naar de NewYorkTimes) En kijk HIER bijvoorbeeld naar een ánder NewYorkTimes-artikel over deze zaak.

Met andere woorden: Hillary zou daar doodleuk handel hebben gedreven, door haar ministeriële macht te gebruiken om er privé beter van te worden. Nouja, privé is het natuurlijk niet, want het is privé-met-een-omweggetje… Daar zijn deze topfiguren natuurlijk te sluw voor, om zich zó in het publieke spotlicht te zetten. Nee, het geld ging naar de stichting, zoals gezegd. En ja, die ging er natuurlijk ‘wat goeds’ mee doen.

Enja, met een stichting kun je best veel grijze activiteiten doen, zónder dat dat meteen opvalt. Zoals het uitbetalen van ‘onkostendeclaraties’ bijvoorbeeld, die door ‘het bestuur’ van deze stichting worden ingediend… Kijk eens voordat je bijv. verder leest, naar dit eerdere artikel HIER van augustus 2016, over de strapatsen van de Clintons met hun ‘stichting’..

En zo haalde zowel Bill als Hillary over de hele wereld, op basis van hun ‘reputatie’ en ‘goede intenties’ honderden miljoenen op voor ‘goede doelen’. En Nederland? Dat deed natuurlijk gul mee en schonk maar liefst € 4,4 miljoen aan deze privé-stichting. Kamervragen? Lijkt me zo langzamerhand wel tijd worden toch? En natuurlijk worden ‘we’ hartelijk bedankt op de site van Clinton Foundation, voor zóveel gulheid..Over deze gulheid en (het gebrek aan) humanitaire activiteiten van deze Clinton Foundation..
Natuurlijk is een humanitaire stichting er om medemensen te helpen, in gebieden waar ze het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door natuurrampen, zoals in Haïti, waar de aardbeving plaatsvond. Over (de afwezigheid van) het werk deze stichting in dit kader, kunnen we boekwerken volschrijven. Maar vele deskundigen hebben dit al gedaan, dus we beperken ons tot het refereren aan hun onderzoeken.

Maar eerst halen we nog even een cijfer tevoorschijn, afkomstig van de Clinton Foundation zelf. Kijk hiernaast en naar het grafiekje uit hun gepubliceerde jaarverslag 2013. Deze jaarverslagen geven immers een welkom inkijkje in het reilen en zeilen van de stichting in het algemeen en het ‘bestuur’ in het bijzonder.. Kijk, in 2013 was de foundation zó gul, dat maar liefs 10% (!!!) van de inkomsten naar goede doelen gingen.. Ongelooflijk toch?

En ja, één-derde deel van alle budgetten gaan… ‘Salarissen/benefits’.. (Waarschijnlijk verstaan we onder ‘benefits’ alle douceurtjes die bestuurders mogen meepakken..) Het blijkt concluderend, dat 90% van de fondsen NIET naar ‘goede doelen’ gaat, maar naar de Clintons privé. Links of rechtsom.Dan is natuurlijk nog Chelsea, de ‘dochter’ en (mede-)bestuurder van deze stichting. Het is duidelijk dat ze door haar pa en ma lekker in de financiële watten kan worden gelegd, als mede-bestuurder van de Clinton Foundation. Inderdaad, zoals wij dat in Nederland zeggen: ‘Een gespreid bedje’. In ruil daarvoor dient ze natuurlijk als ‘bliksemafleider’ van pa en ma, die beiden nauwelijks nog iets kunnen doen, zonder dat dit -volledig uitgemeten- wereldwijd in de media verschijnt.

Een paar dagen geleden ging een Tweet viraal van deze andere directeur van de stichting, namelijk Chelsea Clinton. Daarin verklaarde ze nogal naïef, dat de Satanskerk toch wel een heel gaaf instituut was.. (HIER) En dat het ‘een tijdje geleden alweer was’… (Vul de rest zelf in, wanneer je al meer weet over de achtergronden van dit thema in relatie tot kindermisbruik meer weet..(o.a. HIER))

Het specifieke geval Haïti..
Over het geld dat in 2010/2011 werd opgehaald onder het motto van ‘Hulp aan de bewoners van het door de aardbeving verwoeste Haïti’ en het besteedde geld aldaar, werd deze film gemaakt. ‘Clinton Cash’ staat, met een interview vooraf. Wij plaatsen deze documentaire hier graag voor je in dit artikel:Het hele Haïti-fraudeverhaal van de Clinton Foundation gaat feitelijk om 2 zaken:

Het vernietigende rapport van Charles Ortel, over het optreden van de stichting in het kader van hulp aan slachtoffers van rampen, zoals op Haiti.
Het optreden van de arts dr. Dean Lorich als getuige in een rechtszaak hierover en zijn plotselinge dood..
1 Het rapport van Charles Ortel
Wall Street-financieel analist Charles Ortel is afkomstig van Harvard University en hij heeft bewijs verzameld tegen de Clintons, waarbij zijn conclusie luidt:

The Clinton’s have committed
the largest charity fraud in American history..
X

Financieel topanalist Charles Ortel
Kijk, dat zijn pas duidelijk woorden, toch..? Maar zelfs deze woorden uit zijn rapport, waren kennelijk niet in staat, de verkiezingen van Hillary als Democratische presidentskandidaat te verstoren.. Maar de feiten blijven de feiten en wellicht dat het huidige FBI-onderzoek ook dit rapport meeneemt in haar onderzoek. Het begon allemaal toen Charles Ortel een 9-pagina-dik rapport publiceerde, waarin hij dus deze conclusie openbaar maakte. Weinig ruimte dus voor een verkeerde interpretatie van deze conclusie dus.

Maar hij ging zover, dat hij zelfs de conclusie trok dat ‘de Clinton Foundation een onderdeel is van een frauduleus internationaal liefdadigheidsnetwerk, met een cashflow van wellicht US$ 100 MILJARD’..! Hij heeft in het kader van het rapport (HIER pdf), daarna een lijst met maar liefst 40 soorten frauduleuze soorten bedrog gepubliceerd. Ortel is niet de eerste de beste, of misschien toch wel..

Hij heeft een universitaire graad van Yale University en de gerenommeerde ‘Harvard Business School’ en publiceert regelmatig in diverse Wall Street-media (o.a. Washington Times). Wat deze man heeft gedaan, is feitelijk een fundament bieden, aan al die rondslingerende fraudepuzzelstukjes en de geruchten over deze frauduleuze Clinton Foundation, die al bijna 20 jaar de ronde doen.

Charles Ortel beschuldigt de Clinton Foundation ervan, op illegale wijze de naamgevers van de stichting’, dus simpelweg Bill, Hillary en Chelsea Clinton, financieel substantieel te hebben verrijkt. Terwijl Bill Clinton al meer dan 15 jaar overal op de wereld loopt te bedelen voor deze stichting, blijkt de benodigde Amerikaanse belastingvergunning voor de stichting al jaren nog niet in orde te zijn. Al vanaf 2002, het jaar waarin Bill Clinton fondsen wierf bij o.a. Nelson Mandela, in het kader van de HIV-Aids-bestrijding..

Ortel meldt dat de Clintons kennelijk een voorkeur hebben gekregen voor het illegaal exploiteren van natuurrampen, waaronder de ‘tsunami-hulp’ in 2005 en de hulp aan de slachtoffers van orkaan Katrina in augustus 2005. En natuurlijk de catastrofe met de aardbeving in Haïti in 2009 en verder. Zijn letterlijke conclusie over het niet afleggen van verantwoording over het besteden van toegezonden fondsen is:

“Vanaf 2001 zijn er van ALLE operaties van de Clinton Foundation geen controles geweest, zoals dat vereist is voor een goede-doelenstichting. Daarom is het moeilijk om precies te zijn over deze fraude, maar deze loopt ZEKER in de honderden miljoenen US-dollars. Daarbij zal een deel zijn besteed aan politieke doeleinden en zal het bij persoonlijke verrijking waarschijnlijk gaan om een bedrag dat de US$ 200 miljoen overstijgt.”

In het kader van de politieke financiële steun, die Hillary gekregen/zich toegeëigend zou hebben, verscheen in 2013 een artikel in de NYTimes dat

getiteld was: ‘Unease at Clinton Foundation Over Finances and Ambitions’ (HIER) van de journalisten Nicholas Confessore en Amy Chozick. Het bleek dat deze stichting en de politieke activiteiten van Hillary Clinton zó in elkaar verweven waren, dat de mensen op kantoor bij de stichting afspraken maakten voor haar politieke speeches en dat de politieke collega’s van Hillary ook op kantoor zaten daar..!

In juni 2016 was het Wall Street Journal journaliste (HIER) Kimberley Strassel die aan veel voorzichtigheid in de media rondom de Clinton Foundation, een end maakte en volledig direct schreef waar het op stond. Zijn noemde de Clinton Foundation een ‘Een Hillary superverbond, dat af en toe eens een goede daad verricht’. In het artikel legt ze dit verder uit:

“De focus van de media ligt op Hillary Clinton’s tijd als minister van Buitenlandse Zaken, en of ze in die hoedanigheid officiële zaken in verband bracht met de ‘wereldwijde goede doelen’ van de familie Clinton. Maar de fout die hierbij altijd wordt gemaakt, is dat er de voor onderstelling is, dat er sprake is bij de Clinton Foundation van ‘goede doelen’.

Wat nu duidelijk is geworden, is dat deze onderneming van deze familie, opgezet is om te werken als een wereldwijde fondsenwerver, ontworpen om de continue politieke ambities van de Clintons te financieren en te pamperen.’

Kim Strassel noemt dan ook nog een aantal namen van medewerkers van de stichting, die naar eigen zeggen meer bezig zijn met de politieke activiteiten van Hillary, dan met het werk van de ‘goede doelen-organisatie’. En zo zijn er nog veel artikelen van gerenommeerde journalisten, die hetzelfde karakter dragen. Wat deze journalisten EN Charles Ortel zich afvragen, is waarom al de overheidsdiensten zo keurig blijven bij zoveel duidelijke bewijzen van ‘mogelijke fraude en oplichting’. Telkens komen de Clintons weg met -voor ‘anderen’- zware overtredingen van belastingwetten en vergunningsreguleringen.2. De plotseling overleden arts-getuige tégen de Clintons’ Haïti-hulpfraude.
Dr. Dean Lorich is orthopedisch chirurg die vrijwillergswerk ging doen op Haiti, na de verschrikkelijke verwoestingen als gevolg van de aardbeving in 2009. Hij was de belangrijkst getuige die zijn mond had opengedaan over de corruptie van de Clinton Foundation en hun malversaties op het eiland. Het werd onlangs dood gevonden; gestorven op 54 jarige leeftijd. (HIER) Hij werd gevonden door zijn 11-jarig dochtertje op de vloer van de badkamer in hun appartement in New York.


Dr. Dean Lorich
Het mes waarmee hij was doodgestoken, had zijn hart gemist en het gevolg was, dat Lorich is doodgebloed. Ondanks het feit dat de politie was gebeld op basis van een melding van een ‘aanslag’, werd direct de conclusie getrokken, dat deze arts zich zélf van het leven beroofd had..! De zaak was duidelijk en werd gesloten. Hij was één van de meest gerenommeerde chirurgen van de VS en maakte deel uit van het team van hulpverleners dat probeerde de problemen op Haíti, na de genoemde aardbeving, te verlichten. Dit alles onder supervisie/leiding van de Clinton Foundation.

Al snel sprak Dr. Lorich tegen iedereen die het horen wilde, zijn afschuw uit over de schaamteloze wijze waarop de Clinton Foundation opereerde. Hij sprak zelfs zijn diepe verontrusting uit hierover direct aan Hillary Clinton. Niet tevreden over haar reactie, ging Dean Lorich naar de media. Hij schreef een artikel dat gepubliceerd werd op de website van CNN, waarbij de Clinton Foundation werd beschuldigd van ‘wijdverspreide corruptie en misbruik van middelen in Haïti; daden die direct ten koste waren gegaan van de levens van duizenden kinderen’. Aldus het artikel van deze arts.

Er waren letterlijk enkele MILJARDEN bijeen gegaard door de Clinton Foundation, om de bevolking van Haíti uit hun misère te helpen. Maar het grootste deel van dit geld, werd weggesluist naar vrienden en zakelijke maatjes van de Clintons, aldus Dr. Dean Lorich, die gedetailleerd beschrijft wat de gevolgen hiervan zijn voor de bevolking van dit getroffen eiland. Voor hem was het heel duidelijk “dat de hebzucht van de Clintons, heeft geleid tot de pijnlijke dood van veel Haïtiaanse kinderen”.

“We verwachten veel amputaties te moeten utivoeren. Maar we hadden gedacht dat we veel ledematen hadden kunnen redden, van mensen die nog gered hadden kunnen worden. In het bijzonder van kinderen. Wij weten dat het missen van een ledemaat in ontwikkelingslanden, door amputatie, feitelijk een doodvonnis is. En dat hoeft niet zo te zijn!”
Voor de plaatjes en nog meer tekst lees verder via de link
Annotaties:
aanmelden / inloggen