Door RealNews, Op don 7 feb 2013 22:36, 1 reacties, all rights reserved

Er wordt op u gewacht


België werkte tussen 2001 en 2005 mee aan de illegale ontvoeringen van willekeurig gekozen Moslims om de Strijd tegen de Terreur van brandstof te kunnen voorzien. Toen de eerste verdenkingen boven water kwamen ontkende de toenmalige minister-president Guy Verhofstadt in alle toonaarden. Uit een nieuw rapport van de mij volslagen onbekende Open Society Justice Initiative zou blijken dat België wel degelijk meewerkte aan de illegale praktijken van de VS, die leidden tot martelingen van vele gevangenen en tot de dood van een aantal van hen.

Hoeveel nationale en internationale wetten en verdragen hiermee werden overtreden of geschonden is een zaak van de juristen (die niets zullen doen, geen Belgische openbaar aanklager, noch een burgerlijke partij).

Wij burgers kijken in eerste instantie naar de morele kant van het verhaal, en kunnen aan de hand van deze gegevens concluderen dat het verlenen van medewerking aan dergelijke heksenjachten op geen enkele manier te rechtvaardigen is. Dat vonden de verantwoordelijken onder eerste minister Verhofstadt klaarblijkelijk ook. Waarom zou er anders over gelogen worden? Ze wisten dat wat ze deden strafbaar en immoreel was, ze wisten dat een meerderheid van de kiezers hen erop zou afrekenen, en ze wisten dat ze de geloofwaardigheid van de rechtsstaat België (zo die überhaupt ooit bestaan heeft) flinke schade zouden toebrengen.

Mensen die geen graten zien in de medeplichtigheid aan vrijheidsberoving, ontvoering, marteling en moord, rechtvaardigen hun laakbare standpunten met het gotspe dat in de strijd tegen de terreur alles geoorloofd is, en gaan daarmee volledig voorbij aan het hoogste goed in een rechtsstaat: iemand is onschuldig totdat het tegendeel wordt aangetoond. Maar in het klimaat van 'na 11 september' is een Arabische naam en/of Moslim zijn al voldoende om hele volksstammen aan die onschuld te laten twijfelen.

Het is hysterie puur, die zich op maar weinig manieren onderscheidt van middeleeuwse heksenjachten, de kruistocht van senator McCarthy tegen de communisten of de Kristalnacht.

In de nu al meer dan tien jaar durende, eindeloze Strijd tegen de Terreur is van geen enkele zogenaamd door Moslimterroristen gepleegde aanslag ooit op overtuigende wijze aangetoond wie erachter zat.

Ja, er zijn enkele mensen veroordeeld, maar de meeste zogenaamde daders zijn dood, hadden daarnaast geen enkel motief voor hun daden, of hebben - zoals in het geval van Osama Bin Laden - tot aan hun dood steeds weer beweerd dat ze met de aanslagen helemaal niets te maken hadden.

De geleverde verklaringen van overheidswege voor deze aanslagen (9/11, Londen, Madrid, Bali, Mumbay, de onderbroekterrorist, de schoenterrorist, de rokende auto op Times Square, etc, etc) rammelen aan alle kanten en zijn feitelijk door vele onderzoekers als 'onmogelijk' afgedaan.

De aanslagen werden wel degelijk gepleegd, maar door wie weten we nog steeds niet helemaal zeker.

Of eigenlijk weten we dat wel, maar proberen werkelijk op zoek te gaan naar de bewijzen is spelen met je leven voor elke burger, en in ieder geval het einde van je carrière voor iedereen met een invloedrijke positie (ministers, parlementariërs, academici, hoernalisten van de staatsmedia).

Meer en meer word duidelijk dat terrorisme zoals het wordt uitgelegd door de politiek en de media in het Westen niet bestaat, en dat we er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat vrijwel alle terroristische aanslagen van de laatste 100 jaar werden gepleegd door geheime diensten van enkele staten.

Al moeten we om het echt te begrijpen niet meer in staten denken.

Staten bestaan alleen voor de burger en zijn politieke chaperonnes.

Voor de Poppenspelers bestaan er geen staten, geen grenzen. Zij houden zich bezig met een grenzeloze strijd om de natuurlijke hulpbronnen van deze planeet, en een verdoken strijd om de steun van de burger. Zonder die steun zijn ze machteloos.

Ze zijn namelijk niet met veel.

Wij wel.

De strijdende partijen zijn langs de ene kant de Europese elite, uitgezwermd over Noord-Amerika, het zuidelijke puntje van Afrika, Japan, Australië, Zuidoost Azië en gefragmenteerde delen van het Midden-Oosten.

Langs de andere kant de Aziatische (Chinese) elite en de oude Russische adel, die de touwtjes in Rusland steeds steviger (terug) in handen lijkt te krijgen.

Daartussendoor bewegen zich uiteraard tal van kleinere brokjes, met wisselende sympathieën voor dan eens de ene, dan eens de andere partij, en ook een heel klein, maar luidruchtig en machtig groepje intriganten, dat met niets anders bezig lijkt te zijn dan de grote, machtige blokken tegen elkaar op te zetten om zo hun tegenstanders geëlimineerd te zien worden.

En 'de Moslims'?

Ten eerste bestaat die groep niet als zodanig. Er is geen geestelijk leider van alle Moslims aan te duiden, er zijn geen overlegorganen waarin alle Moslims vertegenwoordigd zijn. Kijkend naar de twee grootste groepen binnen die religieuze stroming zien we dat ze afzonderlijk al iets meer georganiseerd zijn, maar geen enkel orgaan raakt ook maar zijdelings aan de ingrijpend structuur van de katholieke kerk, de NAVO of de VN-Veiligheidsraad.

Iedere aanduiding van Moslims als groep is dan ook fictief, en dient slechts als rookgordijn voor onoplettende Westerse burgers (de overgrote meerderheid).

Honderden miljoenen Westerlingen geloven werkelijk in het bestaan van een verregaand complot van Moslims om wereldheerschappij te bewerkstelligen, omdat ze dat wordt wijsgemaakt door de politieke en filosofische leiders van een machtsblok (wij) en door dat kleine groepje intriganten dat zelf elke dag weer zijn enorme militaire en politionele apparaat in gang zet om op meerdere plaatsen ter wereld Moslims te vermoorden, ze hun grondstoffen afhandig te maken en hun staten in de chaos te storten.

Men speelt daarbij uiterst gewiekst in op de angst van de burger; angst voor onderdrukking, het verlies van have en goed, pijn en de dood.

Mensen die bang zijn kunnen niet meer logisch en rationeel denken, kunnen niet meer analyseren, ze reageren instinctief, hun hele wezen en hersencapaciteit worden overgenomen door de oudste delen van de hersenen, overblijfsels uit de tijd dat we nog als onaanzienlijke knaagdieren door het lage struikgewas kropen, steeds vrezend opgegeten te worden door een van de grotere wezens die de Aarde toen bevolkten - we noemen dat deel 'onderbewustzijn' en of u het nu wilt of niet, het bepaalt 95% van uw doen en laten.

We vrezen de terroristen, we vrezen de economie, we vrezen het weer, de zon, de maan en de sterren, we vrezen voor onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen, we vrezen voor het milieu en we vrezen elkaar.

Waarom elkaar?

Omdat ons hele (school)systeem erop gericht is elke mens te laten opgroeien als concurrent van zijn medemens. Concurrenten op de arbeidsmarkt, concurrenten in de sport, concurrenten in het sociale leven.

De angst wordt doorlopend, 24 op 7 gevoed door een eindeloze stroom impulsen waaraan de burger zich vrijwillig blootstelt, en die de angst steeds opnieuw moeten aanwakkeren: de nieuwsuitzendingen van de staatsmedia, de vele praatprogramma's, tv-series, films, boeken en kranten, het onafgebroken, opdringerige radionieuws, reclame-uitingen op elke straathoek.

Waar is het voor nodig om elk half uur een nieuwsbulletin te brengen op de radio? Ik zal u zeggen waarom dat nodig is: opdat het u niet loslaat. De angst moet er steeds weer worden ingeramd, anders vervaagt ze. Hoe ontspannen bent u wanneer u twee weken op vakantie bent geweest? Is dat alleen omdat u twee weken niet gewerkt heeft; twee weken in een andere omgeving bent geweest en twee weken niet heeft meegedaan aan de ratrace? Of heeft het feit dat u twee weken lang niet elk half uur bent gebombardeerd met eindeloos repetitieve staatspropaganda er ook iets mee te maken?

Probeer het maar eens: blijf gewoon thuis, maar sluit u af van alle staatspropaganda. Binnen enkele dagen al bemerkt u een zelfde ontspanning als na een weekje vakantie. Die ontspanning is uw natuurlijke geestesgesteldheid, die de Poppenspelers als een gevaar beschouwen. Een onbevreesde, ontspannen burger kan redeneren, is creatief, doorziet de leugens, analyseert en gaat over tot actie. Ontspannen burgers zouden na het lezen van het nieuws over de Belgische medewerking aan de terreurpraktijken van de VS weten dat ze dit niet over hun kant mogen laten gaan, zouden maatregelen eisen, zouden Verhofstadt achter de tralies willen zien.

Maar dat gebeurt niet. Tenzij de Poppenspelers anders beslissen.

Daarom nog maar eens: u heeft niets te vrezen van Moslimterroristen, van uw buurman dus. Uw collega is geen concurrent. De auto voor u in de file geen tegenstander.

Waar u wel bang voor moet zijn?

Voor uw eigen onoplettendheid en gebrek aan bewustzijn, en vooral ook voor de onoplettendheid en het gebrek aan bewustzijn van uw medemens.

Laat niet af in het wakker schudden van uw medemens. Laat ze inzien dat de ellende in de wereld niet wordt veroorzaakt door die paar klaplopers die frauderen met hun uitkeringen, niet door 'rechts' of 'links', niet door afwijkende staatshoofden of rebellenleiders van onbeduidende landjes in Azië of Noord-Afrika, maar door de maatschappelijke bovenlaag in onze eigen cultuur, in onze eigen Westerse samenleving.

Onze eigen elite veroorzaakt de ellende. De honger en armoede in de Derde Wereld, het vernietigen van het milieu door ontbossing, overbevissing en verregaande vervuiling, de roof en plunder van Westerse banken en mijnbouwbedrijven de agressie van onze Westerse legers.

Wanneer de bange burger zou inzien dat we niet tegen elkaar moeten strijden, maar tegen het schoftentuig van Rijk & Machtig zouden we snel vooruitgang kunnen boeken.

Maar kijk de komende dagen naar de reacties (of het uitblijven daarvan) op het reeds aangehaalde nieuwsbericht over de ontvoeringen en u zult snappen dat we nog een lange weg te gaan hebben.

Voorzichtig durf je soms te hopen dat je een positieve trend ziet, maar de manipulaties door Rijk & Machtig gaan zo ver, zijn zo geraffineerd, hun middelen en mogelijkheden dermate onuitputtelijk dat de juiste weg er vooralsnog uitziet als een modderig pad, smal en stijl omhoog, het uitzicht belemmerd door een dikke mist, met eindeloos veel mannetjes die uit alle macht proberen om u steeds weer in de afgrond te doen storten.

Toch geraakten velen al aan het eindpunt van dat pad.

Daar wachten ze op u.

Ze tonen u de weg: geen angst.

Tot ze met genoeg zijn.

Ze zijn nog lang niet met genoeg.


© Arjan Plantinga
Alle rechten voorbehouden
Annotaties:
| #196833 | 07-02-2013 23:37 | liedetecter
Goed artikel wat de ethische morele en juridische problemen met de fake 'war on terror' belicht ... Plantinga produceerde eerder goede teksten
aanmelden / inloggen