Door community (initieel xxxx), Op din 19 apr 2011 06:44, 21 reacties, nieuws

EU bijna klaar met wetgeving tegen Traditionele Geneeswijzen, Actie!

Annotaties:
| #133715 | 19-04-2011 08:27 | wingload
Als het hielp dan tekende ik de petitie nóg een keer.
wingload's avatar
| #133722 | 19-04-2011 11:01 | Antares
Het kan toch geen probleem zijn om dezelfde stoffen te verkopen zonder het label 'medicijn' erop?
Antares's avatar
| #133723 | 19-04-2011 11:12 | wingload
@Antares Heb je de wetstekst gelezen? Je snapt toch wel dat ze (de farmaceuten) er genoeg aan gedaan hebben om de alternatieve geneeskunde te dwarsbomen. Hoe denk je dat het commercieel proces verloopt van de verkoop van deze kruiden? Als je in je eigen winkel of op je website beweert dat iets ergens goed voor is dan pakken ze je. Reken maar.
Het is goed als de hele bevolking van Europa een krachtig signaal geeft dat ze dit niet pikken.
wingload's avatar
| #133727 | 19-04-2011 12:22 | Antares
@wingload
Tja, ik heb de wet niet uitgeplozen. Het lijkt me een kwestie van 'smaak' om bepaalde plantjes wel of niet te eten. :)
Antares's avatar
| #133728 | 19-04-2011 12:22 | ouwe knar
En dan te bedenken dat heel veel reguliere artsen en/of zelfs ook wel eens gebruik heeft gemaakt van 'alternatieve' geneeswijzen en/of datgene wat ze hun patiënten aanraden zelf nóóit, never zouden doen.

De nieuwe lichting schijnt overigens meer gehersenspoeld te zijn dan vorige lichtigen, dus meer open om zelf ook gif te slikken enzo.
ouwe knar's avatar
| #133729 | 19-04-2011 12:31 | wingload
@ouwe knar
Vanuit de flanken (verpleging en paramedisch) komen de alternatieven toch wel door. Ik maak me niet zo'n zorgen. Dat zegt echter niets over hoeveel geduld ik heb met het 'gilde van de witte jassen'.
wingload's avatar
| #133730 | 19-04-2011 12:56 | Antares
@wingload
Hoewel ik de berichtgeving serieus neem begrijp ik na 2 jaar nog steeds niet waar de Codex over handelt. Als ik dat niet begrijp, dan begrijpen meer mensen dat niet.
Antares's avatar
| #133748 | 19-04-2011 15:04 | wingload
@Antares Er is ook hard aan gewerkt dat weinig mensen door zouden krijgen wat het betekent totdat het er is.
wingload's avatar
| #133749 | 19-04-2011 15:19 | tegengas
Zo lastig is het ook weer niet.
Vitamine, mineralen en kruiden zullen verboden worden.
tegengas's avatar
| #133753 | 19-04-2011 15:48 | Antares
@wingload
En erna?

@tegengas
Uit alles wat ik begrijp blijkt dat nu juist niet het geval te zijn.
Antares's avatar
| #133775 | 19-04-2011 17:38 | xxxx
Email conversatie met Groenlinks Europarlementarier:

Sent: 19 April 2011 11:48
To: SARGENTINI Judith Subject: Stop de THMPD!
Beste Judith,

Onlangs ben behoorlijk geschrokken over jullie laconieke standpunt t.a.v de opkomende "Traditional Herbal Medicinal Products Directive". Jullie argument dat er niets aan de hand is met deze wetgeving, omdat iedereen een registratie kan doen van een product, is een wasse neus. Het gaat om meer dan
170.000 producten en combinaties welke stuk voor stuk 3 tot 5 jaar nemen om door de registratie te komen. Die loopt af op 30 April 2011 met deze wetgeving. Kijk rustig even naar bijgevoede linkjes, en de volledige argumnetatie tegen de THMPD. Ik hoop dat jullie snel tot beter inzicht komen en helpen dit schandaal te voorkomen!

http://www.savenaturalhealth.eu/
http://www.anh-europe.org/node/3113

Dag xxxx,

Begrijp ons niet verkeerd, we zijn zeker wel voor goede kansen van homeopathische middelen. Echter, er was 7 jaar lang de mogelijkheid om producten te registreren en indien dat niet gelukt is kunnen de producte gewoon de markt op als voedingssuplement. Dus ook dan houden consumenten
toegang tot deze producten.

Met vriendelijke groet,
__________
Gisela ten Kate
medewerker van Judith Sargentini
Europarlementariër GROENLINKS

Telefoon: +32 2 28 45881

http://www.judithsargentini.nl


Beste Gisela,

Dank voor je antwoord. Maar ben je je er ook van bewust dat de registratie ondoenlijk is voor juist die mensen die gebruik maken van dergelijke producten? Het is niet de termijn, die nu voorbij is wat het probleem is maar de procedure en de concequenties van de registratie. Daarbij komt dat de registratie geschikt is voor chemisch geisoleerde producten waarvan de zuiverheid gegarandeerd moet kunnen worden, en dus nooit voor geneeskrachtige kruiden (mengsels) producten. Niets in zijn natuurlijke niet geisoleerde vorm is consistent in vorm werking en inhoud in de betreffende eindproducten, dat kan alleen
gelden voor farma medicatie. Derhalve is de procedure niet geschikt en zal veel te veel afwijzingen veroorzaken. De producten die derhalve op de markt verschijnen mogen dan geen geneeskrachtige waarde toegekend worden gterwijl ze dat al duizende jaren bewezen hebben te zijn. Dat
is de opmaat naar wetgeving zoals in Canada, de C-5 wet, die zover gaat geneeskrachtige kruiden te verbieden zelf te telen.

Ik hoop dut jullie je bewust ervan zijn vanuit welke hoek de lobby tot homogenisatie van voedsel, kruiden en en alles wat we tot is nemen komt.

Met vriendelijke groet,
xxxx
xxxx's avatar
| #133781 | 19-04-2011 18:10 | Antares
@xxxx
Dat is inhoudelijk, dank. Maar als ik het goed heb dan is de implementatie afhankelijk van nationale wetgeving.
Antares's avatar
| #133914 | 21-04-2011 17:42 | xxxx
Dag xxxx,

Omdat ik deze discussie zelf erg interessant vind maar mijn kennis steeds bij iemand anders vandaan moet halen reageer ik nog één keer.

Maar ben je je er ook van bewust dat de registratie ondoenlijk is voor juist die mensen die gebruik maken van dergelijke producten?

- mensen hoeven de producten helemaal niet te registreren, het zijn de producenten die dat moeten doen

Daarbij komt dat de registratie geschikt is voor chemisch geisoleerde producten waarvan de zuiverheid gegarandeerd moet worden, en dus nooit voor geneeskrachtige kruiden (mengsels) producten.
- Er is juist speciaal voor traditionele kruidenproducten deze versimpelde registratieprocedure opgezet. Het verschil tussen de gangbare registratieprocedure en de versimpelde voor geneeskrachtige kruiden is dat bij laatstgenoemde er geen klinische data gegeven hoeft te worden.

Met vriendelijke groet,
__________
Gisela ten Kate

medewerker van Judith Sargentini
Europarlementariër GROENLINKS
xxxx's avatar
| #133915 | 21-04-2011 17:46 | xxxx
Beste Judith,

Dank voor je antwoord, ook ik vind dit een noodzakelijke en interessante discussie en moet door je reply ook even spieken bij een "achterban" die zich vreselijk druk maakt om deze zaak. Er zijn blijkbaar nogal wat issues met deze wetgeving.

Wetgeving an sicht is impliciet bedoeld om te reguleren en te beperken, dan wel voor te schrijven. Om de kern van de eventuele noodzaak van een wetgeving te snappen en vervolgens te accorderen als parlementariër, is het natuurlijk imperatief dat de gehele reikwijdte een dergelijke wetgeving wordt overzien.

Blijkbaar was er een "issue" met die kruiden, en of die issue deze wetgeving noodzakelijk maakt en de wijze van uitvoering daarvan is onderwerp van discussie.

Er wordt beweerd dat deze wetgeving nodig zou zijn vanwege "de veiligheid" voor de consument. Afgezien of het argument dat het af- of beschermen van de consument voor alternatieve geneeswijzen door overheids regulering via het legaal of illegaal verklaren van de beschikbaarheid van traditionele
kruiden op de markt de juiste weg is die consument te beschermen tegen vermeende gevaren van, zeg, "peterselie", (ja, ook peterselie is gevaarlijk in een overdosis!), is het nodig de vraag te stellen of er uberhaup sprake is van een probleem van veiligheid.

Ten eerste de praktijk van traditionele geneeswijze en distributie van producten.

Het is heel belangrijk te beseffen dat juist gebruikers van alternatieve geneeswijzen producten welke de Big Farma chemisch aanbieden niet willen gebruiken, omdat zij bewust zijn van de juist gelegaliseerde gevaren van synthetische medicamenten. Alleen al het enrome jaarlijks dodental ten
gevolge van medicijnvergiftiging zou boekdelen moeten spreken.
De andere kant is natuurlijk dat de geneeskrachtige kruiden vaak al duizenden jaren empirisch bewezen medicinale eigenschappen hebben waar deze mensen liever op vertrouwen.

Deze keus wordt nu bedreigd doordat de EU bedacht heeft een registratie voor werkzaamheid en omschrijving nodig is welke zowel lastig als voor de meeste aanbieders veel te duur en omslachtig is om praktisch uitvoerbaar te zijn. De barrières die opgeworpen worden zijn enorm en onbegrijpelijk,
zeker als het argument veiligheid gebruikt wordt t.a.v producten die
dat al duizenden jaren bewezen hebben te zijn, vergeleken met de enorme hoeveelheid medicijn doden welke gelegaliseerd samengaan met chemische medicamenten.

Voor een goed verstaander, is deze wetgeving dan niks anders dan een poging van de Big Farma welke voor deze wetgeving zwaar heeft gelobbyd, een halt toe te roepen aan de enorme groei die de alternatieve geneeswijzen de laatste jaren heeft doorgemaakt en wordt dan een niet geheel onterechte denkwijze …

Het argument dat er tijd genoeg is geweest om alle producten te
registreren, gaat voorbij aan de realiteit van aanbieders van traditionele geneeswijzen welke de registratie fees zelden kunnen betalen naast de slechte voorlichting die faalt begrijpelijk te maken waarom er een wetgeving nodig zou zijn met “dodelijke” consequenties voor hun praktijk.
xxxx's avatar
| #133916 | 21-04-2011 17:47 | xxxx
Argumenteren vanuit het a priori eigen gelijk van de wetsontwerper zelf is dan ook een klap in het gezicht van deze aanbieders, en vooral een absurdistische overregulering van een praktijk die zich juist al duizenden jaren als veilig en effectief heeft bewezen. Dit treft niet alleen de aanbieders, maar ook de consumenten. En het zijn zij die zo een wezenlijke
vraag naar alternatieve geneeswijzen natuurlijk onthouden wordt!

Een andere issue welke registratie onmogelijk maakt is het feit dat de WTO hier een zware stempel zet op de uitvoerbaarheid. Als immers import van al die producten uit de diverse culturen op diezelfde wijze geregistreerd wilt zien, praat je over een monster inspanning die aan het onmogelijke grenst. Denk eens in hoe dat zou moeten gebeuren met al die kruiden die in het wild worden verzamelt in de Ayurvedische geneeswijze, de
Braziliaanse, de inheemse, in fytotherapie, in de verschillende Afrikaanse culturen en ga zo maar door. De logistiek daarvan is ondenkbaar voor kleine aanbieders, dat is wel bekend.

Hetzelfde is gebeurt t.a.v voedsel producten via de EFSA. Zo werd 95% van de gezondheid claims t.a.v de producten afgewezen op basis van de besluitvormings criteria. Dat is letterlijk een diepe traditie omzeep helpen door ambtelijke wetgeving waar niemand anders om gevraagd heeft dan een steeds openlijker corrupt opererend ecosysteem van samenspel tussen
politiek en Big Industrial lobby's welke daar gigantische bedragen aan verdienen.

De simpele man op straat weet dit al langer, die voelt dat
“intuïtief” aan... maar jullie kunnen het gewoon weten.

Ik zou jullie met klem willen vragen deze wetgeving te ontmaskeren door die in een bredere en realistischer context te plaatsen en steun hiervoor in te trekken.

Met vriendelijke groet,
xxxx
xxxx's avatar
| #133923 | 21-04-2011 18:41 | Antares
indien dat niet gelukt is kunnen de producte gewoon de markt op als voedingssuplement

Enigszins terzijde maar voor mij blijft het onduidelijk of dat een groot probleem vormt. Ik denk in elk geval dat de parlementariërs daar voorlopig niet van overtuigd zijn. Misschien weten ze niet dat er ingewikkelde medische systemen achter schuilgaan waarvoor lange studies bestaan. Zonder officiële erkenning haken dan toch veel (potentiële) klanten af.
Antares's avatar
| #133926 | 21-04-2011 18:53 | xxxx
In ieder geval mag een duizenden jaren oude geneeswijs methodiek niet als zo danig meer gepractiseerd worden. Immers die planten die niet geregistreed werden, mogen op niet meer geneeskrachtig genoemd of verkocht worden. De alternatieve geneesheer is een charlatan geworden en mag vervolgd worden....dat is de volgende stap.
xxxx's avatar
| #133947 | 22-04-2011 01:39 | ouwe knar
dat is de volgende stap
de volgende stap is dat mensen nog meer zelf op zoek gaan. Meer zelf doktertje gaan spelen, met alle positieve én negatieve gevolgen.
ouwe knar's avatar
| #133948 | 22-04-2011 06:06 | xxxx
hmmm dat was al de drijfveer om naar de acupuncturist, fytotherapist etc te gaan... deze move gaat over het illegaal maken van die basale common sense, dat de stand van de medische praktijk veel te vaak ver weg staat van een "personal healing". Dat "Groen Links" hier zich voor de zoveelste keer laat inpakken een rechts standpunt in te nemen illustreert het failliet van "links" als politieke beweging, maar ook als denktank voor een betere peace full wereld.
xxxx's avatar
| #133949 | 22-04-2011 06:19 | xxxx
En omdat het pasen is en lekker weer (niet vergeten minstens 20 min vita D opdoen op je balkonnetje of in het park per dag )....toch een beetje sterf begeleiding en reminder voor "Groen Links" die volledig de boot aan het missen is naar haar achterban ...

http://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM&feature=related
xxxx's avatar
| #133950 | 22-04-2011 06:24 | xxxx
deze eigenlijk leuker
http://www.youtube.com/watch?v=dQdyEw6jfGQ&feature=related

enjoy the hippies
xxxx's avatar
aanmelden / inloggen