Door community (initieel Donkerdoorn), Op maa 18 sep 2017 22:08, 2 reacties,    

EU: neofeodalisme regelen we gewoon

De EU en haar burgers: het blijft een ongemakkelijke relatie tussen die twee. Ondankbaar als de gelukkige bevolking van de statenbond is, hebben de mensen aldaar niet begrepen dat een neoliberale grondwet (nota bene verworpen door Frankrijk en Nederland) alleen de „gewone mens“ dient, een mega-inflatoire eenheidsmunt in economisch uiteenlopende gebieden gewoon „lekker makkelijk“ is, mega-bank bail-ins/outs het „systeem“ redden waarvan ook zij profiteren, gratis geld voor banken en corporations ooit ook bij hen aankomt (de verliezen op pensioen- en spaargeld laten we even voor wat het is), het verschuiven van risico naar een Centrale Bank of „reddingscherm“ gewoon het juiste is en dat opgeven van economische invloed, inrichting van samenleving en invloed op wetgeving normale onderdelen zijn van „moderne“ handelsakkoorden. Waarom miljoenen Europese burgers, wel wetend dat zonder de EU wereldoorlogen uitbreken (uitzondering: de huidige Europese militaire opbouw aan de Russische grens) en het licht uitgaat, zich aan anti-Europese populisten wenden, is tamelijk onbegrijpelijk. Dat een Groot-Brittannië geen deel meer wil zijn van de verdere financiële, militaire en machtsintegratie onder leiding van de technocraten in Brussel en Duitsland en via een Brexit wegloopt, is onvergefelijk.
Annotaties:
| #260774 | 18-09-2017 23:27 | tegengas
1147091_632717793419932_1025813731_o.jpg
tegengas's avatar
Artikel Beurs.com
Deze week heeft het Europees Parlement in Straatsburg de nieuwe regels voor de invoer en verdeling van aardgas in de EU goedgekeurd. De belangrijkste zorg voor de EU is het indijken van de machtspositie van Rusland. Door de beslissing krijgen de Europese lidstaten minder zeggenschap over van welke leverancier ze aardgas willen kopen.
Concreet worden de lidstaten tot “energiesolidariteit” gedwongen. Dat wil zeggen dat nationale overheden bepaalde strategische reserves moeten aanhouden om buurlanden bij te staan in geval van energie-schaarste.
Dat is natuurlijk vooral bedoeld om de Oost-Europese landen ter wille te zijn. Die zijn bijzonder afhankelijk van Russisch gas. Nu worden de Westerse buurlanden van bijvoorbeeld Polen gedwongen om meer gas aan te kopen dan ze eigenlijk kopen voor het geval dat Polen haar hand zou overspelen in onderhandelingen met Gazprom.
Dat betekent dus dat de Duitse energieconsumenten moeten opdraaien voor het geopolitiek en diplomatiek onverantwoord gedrag van de russofoben in Oost-Europa. Een gevaarlijke evolutie dus.
Bovendien moeten private energie- en distributiebedrijven “meer transparantie” aan de dag leggen bij het afsluiten van contracten met buitenlandse producenten en energieregulatoren moeten overtuigen in welke mate die deal belangrijk is voor de energieveiligheid van een land.
Concreet: wie als Belgische of Nederlandse energieleverancier een contract wil aangaan met Gazprom zal dus aardig zijn best moeten doen om de energieregulator ervan overtuigen dat dit contract te goeder trouw is en in het belang van de vaderlandse energieveiligheid, wat dat ook moge betekenen. Het stinkt naar een geopolitieke pestmaatregel.
Het is bovendien niet ondenkbaar dat dit een invloed op de energieprijzen zal hebben.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
aanmelden / inloggen