Door community (initieel Best Well), Op don 24 nov 2016 19:33, 4 reacties, nieuws

EU Parlement neemt “Ministry of Truth” wetgeving aanDe Europese Unie gaat nu wel heel erg ver met de anti-Rusland-Propaganda, ze gaan zelfs zo ver nu dat er vandaag een weliswaar niet bindende wetgeving is aangenomen die erop gaat toezien dat nieuws uit andere bronnen dan de door de Westerse politiek gekozen bronnen als propaganda moet worden gezien. Dit kan betekenen dat zenders zoals Sputnik en RT binnenkort niet meer te zien zijn op onze kabels en als het aan de EU ligt ook niet meer op het internet.

De wet is geschreven door een Poolse conservatieve en stelt het volgende;

Moscow aims to "distort the truth, provoke doubt, divide the EU and its North American partners, paralyze the decision-making process, discredit the EU institutions and incite fear and uncertainty among EU citizens."

Moskou heeft als doel, “de waarheid te verdraaien, twijfel te zaaien, de EU te verdelen en hun Noord Amerikaanse partners, verlamming van het beslissingsproces, het in diskrediet brengen van Europese instituten en aanzetten tot angst en onduidelijkheid bij Europese burgers.”

In het rapport worden Rusland en ISIS gelijk gesteld. Dit in de wetenschap dat Rusland op uitnodiging van de wettig gekozen regering van Syrië, samen met het Syrische leger, de terroristen van ISIS bestrijdt. Net de EU en haar Noord Amerikaanse partners doen sinds het begin van de putchpoging in Syrië, want dat is het, dat hebben Obama en vele andere politieke leiders al vele malen uit gesproken, ze willen een andere leider in Syrië, er alles aan om de terroristen van El Qaida, die van tijd tot tijd hun naam wijzigen, Al Nusra, etc. in stand te houden ten koste van alle Syrische burgers en de gehele regio. Van de week weigerde het leugenachtige VN instituut nog bewijsmateriaal aan te nemen waaruit blijkt dat Al Nusra en de zogenaamde gematigde rebellen, West Aleppo bestoken met chemische wapens. Google je even op chemische wapens en Syrië, dan kom je al snel op een wikipedia-pagina die precies het tegenovergestelde beweert maar dan zonder enige vorm van bewijslast.

Daar komt het de laatste jaren altijd op neer. Het Westen beschuldigt Rusland, Iran, Syrië, ergens van maar onderbouwen dit met helemaal niets, echter dit wordt door de westerse media breed gedeeld. Beschuldigingen vanuit andere bronnen aan het adres van het Westen, stevig onderbouwd met bewijsmateriaal, wordt simpelweg niet vertoond op TV. Wat niet weet, dat niet deert!

Niet alleen de Russische zenders worden op de korrel genomen met deze wetgeving maar ook alle alternatieve nieuwskanalen die er een andere lezing op nahouden dan de officieel erkende, door de gecontroleerde ( betaalde )- media.

De Europese Unie richt op deze manier de in de Harry Potter onvoorstelbare “Ministry of Truth” op waarbij alleen nieuws, goedgekeurd door de EU en partners gelezen en verspreid mag worden.

Verdraaid, als dat geen killer is! Een anti-propaganda-wetgeving door de EU met als uiteindelijke doelstelling dat alleen de propaganda van de EU gezien en gehoord mag worden!En daar lieve mensen betalen wij ons scheel aan!

Voor de enkeling die nog steeds van mening is dat alles wat uit het westen komt goed is en alles wat uit het oosten komt slecht, loop de beschuldigingen van de afgelopen jaren aan het adres van alleen Rusland en Iran eens na en probeer die stellingen eens te bewijzen. Onmogelijk! Het tegendeel bewijzen is veel gemakkelijker, dat doet Bovendien.com al vele jaren.

Ik kan hier nu talloze voorbeelden gaan noemen maar als het je echt interesseert click je simpel onze rubriek Syrië eens aan, bovenaan deze pagina in het menu. Daar krijg je onvoorstelbaar veel voorbeelden. En als je goed oplet dan zie je van tijd tot tijd dat bepaalde video’s met bewijs van Westers bedrog of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, verwijderd zijn, zogenaamd door de gebruiker. Welnu, dat is het Ministerie van de Waarheid in actie!

Bron: RT https://www.rt.com/news/367922-eu-resolution-russian-media/Rechtstreekse link naar dit artikel
Annotaties:
| #256330 | 25-11-2016 18:20 | Unseen
In 2009 verboden veel Verenigingen van Eigenaren (VvE), het plaatsen van schotels antennes, vanwege het ontsieren van het gebouw. Daar is indertijd veel om te doen geweest want de Marokaanse en Turkse mensen die in Nederland woonachtig zijn, konden geen televisie beelden ontvangen uit hun thuisland.

Het Europeese Hof voor de Rechten van de Mens, oordeelde dat op basis van artikel 10, de burgers her recht hebben op vrije nieuwsgaring en dus moesten de VvE de schotels weer toelaten.

Article 10. - Freedom of expression
1 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.
2 The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of inform

Via.

Lid 2 van het aangehaalde artikel doet voorbehouden, welke in deze natuurlijk aangehaald gaan worden: in het belang van de nationale veiligheid kan het recht op vrije nieuwsgaring ingeperkt worden.
Edoch dat zal de Europese Unie, of de staat die voor dat verbod door een burger voor de rechter gedaagd wordt, dien te bewijzen, aan te tonen. En aangezien de berichtgeving tegen Rusland vooral retoriek is, kan die bewijslast wel eens een lastige worden.

Indien deze monsterlijke wetgeving ingevoerd wordt in Nederland, kan men zich als volgt verweren:
Op basis van artikel 94 van de Nederlandse Grondwet kan men de rechter verzoeken een Nederlandse wet buiten toepassing te verklaren indien deze strijdig is met een, zich ieder berbindend, verdrag.

Tja, steeds meer "rechten" worden in de EU kalltgestelt en alleen de vermogende, standvastige burger kan dan weer met veel moeite, stress en geld zijn rechten opeisen.
Unseen's avatar
| #256333 | 25-11-2016 21:28 | Best Well
Het Europese Parlement heeft op woensdag in Straatsburg een motie aangenomen naar aanleiding van een Rapport over communicatie waarin staat dat het (Russische) media aanbod moet worden beperkt en nieuwe en sociale netwerken kritisch gescreend moeten worden op desinformatie.

De meeste Europianen kijken tv via de kabel waneer RT van de kabel geweerd wordt is de belangrijkste doelgroep van dat nieuws afgesneden. De mensen die het toch blijven rondbazuinen noem je complotdenkers, Putinvrienden of nog bete: landverraders.
Kijk nog maar eens hoe ze met (vermeende) communisten omsprongen van 1940 tot 1950, daar waren gevangenen kampen voor ingericht.
Best Well's avatar
| #256337 | 26-11-2016 02:12 | Unseen
Op welke manier de Europese burger informatie wenst te verzamelen is zijn/haar keuze. Op het moment dat een kabelexploitant verboden wordt door de EU om bijv. RT door te geven, kan die kabelexploitant en als belanghebbende, de afnemer van die kabelexploitant, zich voor de Ned. rechter beroepen op het recht van vrije nieuwsgaring.
Waarmee dus de gevolgen van die EU motie op grond van het EVRM getoetst kan worden.

En dan zou een rechter wel eens kunnen uitspreken dat de EU motie haaks staat op de Europese burger rechten.

Sociale netwerk gebruikers kunnen zich beroepen op het recht van vrije meningsuiting.

Zoals ik eerder al aangaf, lijkt het mij dat het EU-parlement instemt met een motie, die strijdig is met de grondrechten van het EVRM en dat de EU burger die rechten klaarblijkelijk alleen nog maar kan uitoefenen door dure, stress volle juridische procedures.
Want de EU kent geen eerste kamer, die de wetten aan het EVRM toetst, in deze fungeert het EHRM als de functie van een constitutioneel hof.

En d.m.v. art 94 Grondwet, kan de Nederlandse rechter ook een constitutionele rechtbank/hof vormen, omdat de Ned. rechter dan gedwongen wordt om nationale wetgeving te toetsen aan het EVRM.
Unseen's avatar
| #256343 | 26-11-2016 11:14 | Best Well
De motie waarin staat dat het (Russische) media aanbod moet worden beperkt lijkt inderdaad in strijd met het EVRM.
De NPO heeft tot dusver verzuimd te berichten rondom de EU motie.

Het besef bij het grote publiek over deze ongekende censuur komt waarschijnlijk te laat, wanneer deze nieuwsbronnen al daadwerkelijk geblokkeerd zijn. Het zal zo gespint worden dat deze blokkade hetzelfde is als bijvoorbeeld die van Pirate bay en wervings-filmpjes van ISIS.

Het valt mij op hoeveel mensen zich nu al door EU en NL-staatspropaganda laten leiden (op een zelfde manier zoals van 1940 tot 1945 in Duitsland).
Hopelijk zullen nu wel genoeg mensen zich de beperking van nieuwsgaring en de beperking van de vrijheid van meningsuiting gaan verzetten.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen