Door community (initieel Appie), Op don 21 apr 2016 15:45, 1 reacties, nieuws

EU verbiedt twee van de vele tientallen hormoonverstorende pesticiden


De Europese Commissie heeft twee hormoonverstorende pesticiden verboden. Die leiden tot kanker, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen. De Europese Commissie geeft daarmee voor het eerst toe aan de druk van de publieke opinie, maar laat nog steeds tientallen andere even hormoonverstorende stoffen toe.

Hormoonverstorende stoffen zijn chemicaliën die niet onmiddellijk zichtbaar giftig zijn, maar een schadelijke invloed hebben op het hormoonsysteem van mens en dier. De stoffen verstoren zo bijvoorbeeld de ontwikkeling van de geslachtsorganen bij ongeboren baby's en jonge kinderen, en steeds meer wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ze kankerverwekkend zijn.

De Europese Commissie heeft nu beslist om het gebruik van de twee hormoonverstorende pesticiden Amitrol en Isoproturon te verbieden vanaf 30 september 2016.

Amitrol wordt onder verschillende merknamen op grote schaal als onkruidverdelger gebruikt in minstens blijkt dat een hormoonverstoorder te zijn die ongeboren kinderen beschadigt door zijn effecten op de schildklier en de geslachtsorganen.

Isoproturon wordt in 22 EU-lidstaten verkocht als onkruidverdelger in de graanteelt. De stof is door het EFSA bestempeld als toxisch voor de voortplanting door zijn hormoonverstorende effecten op de vruchtbaarheid.

Lees verder op DeWereld
Annotaties:
| #250199 | 22-04-2016 07:13 | Argwaan
Zolang we het blijven zoeken in bestrijden, gaat het niet lukken.
Argwaan's avatar
aanmelden / inloggen