Door community (initieel Best Well), Op vri 11 mei 2018 20:31, 10 reacties, nieuws

EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografieWeinig mensen weten dat vanaf 25 mei de facto een einde komt aan alle amateur fotografie in het openbaar. Dan gaat namelijk de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding. Volgens onafhankelijke waarnemers is de ware reden dat de EU op ronduit fascistische wijze probeert te voorkomen dat er steeds weer foto’s en filmpjes van de keiharde gevolgen van de massa immigratie en islamisering van onze landen –zoals terreuraanslagen, misdaden en ander agressief wangedrag- op het internet worden geplaatst.Foto’s en filmpjes op straat, van huwelijksfeestjes, van een sportwedstrijd, van een concert, het diplomazwemmen van uw kind, een verjaardagspartijtje, een dagje op het strand, aan de boulevard – over precies twee weken u kunt het allemaal vergeten. Als er ook maar één persoon op uw foto komt die dat niet wil, dan loopt u het risico op een krankzinnig hoge boete.

Smartphone camera kan uit, digitale camera kan de kast in

Het gaat niet enkel om het plaatsen van zo’n foto of filmpje op uw blog of Instagram, of persoonlijke website. Ook het opslaan in een persoonlijke map valt onder de nieuwe verordening. Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat u een foto gaat maken –zeker als het om een massa mensen op een feestje, in een drukke straat, tijdens een concert etc. -, kunt u de foto functie van uw smartphone over 2 weken wel uitzetten, en uw dure digitale camera in een kast opbergen.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals voor analoge fotografie (ouderwetse afdrukken die niet met een digitale camera zijn gemaakt), foto’s in strikt persoonlijke en familiaire sfeer (die echter niet meer op het internet mogen worden gezet), kunstfoto’s, en voor foto’s van overleden mensen*. Verder gaat het uitsluitend om nieuwe foto’s, dus de verordening gaat niet met terugwerkende kracht gelden.

Of de regels ook voor bewakingscamera’s gaan gelden, is ons niet bekend.

(* Betekent dit dat mensen NA een terreuraanslag wel foto’s mogen maken van de dodelijke slachtoffers?)

Ook uitzonderingen mogelijk voor media en officiële journalisten

EU lidstaten hebben de mogelijkheid om via nationale wetgeving de nieuwe AVG aan te passen. Zo hebben Zweden en Oostenrijk al aangekondigd om voor mediabedrijven en officiële journalisten uitzonderingsregels in te voeren. Het is ons niet bekend of dit in Nederland ook het geval is.

Wilt u toch een foto met bestaande personen op uw blog zetten, dan adviseren sommigen om de gezichten te ‘verpixelen’, dus onherkenbaar te maken. Het is echter niet zeker of deze methode door een rechtbank geaccepteerd wordt. Rechters moeten ook gaan beoordelen of straatfoto’s onder ‘kunst’ vallen of niet. Het risico voor gewone amateur fotografen is veel te groot om het er dan maar op te wagen.

Privacy verklaring op website

Onder de wetgeving valt ook het opslaan van IP-adressen en emailadressen door websites en blogs. Vandaar dat wij enkele dagen geleden een aparte privacy verklaring in de rechter kolom hebben geplaatst, iets wat door experts aan alle bloggers wordt aanbevolen (2).

Onlangs besteedden we enkele malen aan de nieuwe strenge censuurwetten die de EU aan alle lidstaten oplegt. Daarmee moeten alle niet gewenste, niet politiek-correcte meningen op het internet worden uitgebannen.

Totalitaire fascistische dictatuur

Een systeem dat bepaalt wat u wel en niet mag schrijven, denken en zeggen, en nu ook wat u wel en niet op de foto mag zetten, en waar u zich niet openlijk tegen mag verzetten (met name tegen de door Brussel besloten massa immigratie van tientallen miljoenen moslims naar Europa, de totale daaraan verbonden islamisering van ons werelddeel, en natuurlijk de EU Brussel zelf), kan met recht een totalitaire, fascistische dictatuur worden genoemd, die haar onderdanen met steeds hardere hand onderdrukt.

In het voormalige Oostblok was het fotograferen van stations, vliegvelden en alle door het communistische regime aangewezen ‘objecten’ eveneens ten strengste verboden. In 1989 werd de val van het IJzeren Gordijn gevierd, maar in werkelijkheid werd dat Gordijn niet opgeheven, maar door de eurocraten stapsgewijs over heel Europa uitgebreid.

En dat is met onze eigen instemming mogelijk gemaakt, want wij blijven iedere keer weer op dezelfde partijen stemmen die de zeggenschap over ons eigen land en volk uit handen geven aan een clubje ongekozen globalisten in Brussel, wier belangrijkste doel is iedere onafhankelijke natie-staat in Europa totaal uit te wissen, en een einde te maken aan alle persoonlijke vrijheden.
Annotaties:
| #263367 | 11-05-2018 22:22 | ouwe knar
Xander heeft zich weer eens uitgeleefd.
Zijn bronnen zijn: Een deutsche drama drama blog https://michael-mannheimer.net/2018/05/07/eu-gesetz-leitet-das-ende-der-fotografie-ein-sie-werden-nicht-glauben-was-die-eu-geplant-hat/
en reclame van een bedrijf dat doet aan site hosting en beheer.

Dit is het gewraakte document: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
En hier wat meer uitleg: http://euexplainer.nl/?p=453

Verder wil ik ook nog even vermelden dat bij wetgeving/regelgeving ook handhaving hoort. Het toezien op het naleven van de regels en desnoods straffen opleggen. Gaat de overheid nu met speciale bewakingscamera's alle burgers inclusief toeristen betrappen op het nemen van selfies????
Als je het betreffende document even vluchtig doorleest dan gaat het vooral om persoonsgegevens en alleen onder nr 51 is iets te lezen over foto's. Wie daar gelijk amateurfoto's bijhaalt is volgens mij een ADHD patiënt ofzo ;)
ouwe knar's avatar
| #263369 | 12-05-2018 09:45 | liedetecter
Het is weer een knap stukje gaslighting van de overheid ... enerzijds een AVG instellen en anderzijds een sleepwet erdoor jassen alsof de STASI nooit bestaan heeft ...

Kunnen we nu de overheid voor de AP slepen met onze klacht over verregaande inbreuk op de privacyrechten van burgers met de sleepwet?

Nah ... shut-up slave ...
| #263375 | 12-05-2018 12:26 | ouwe knar
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/doodgezwegen-nieuws-vanaf-25-mei-is-fotograferen-personen-op-straat-verboden-bij-eu-wet-dsgvo-miljoenen-boetes/
Vrijland heet er een artikel over geschreven, dan moet het hele verhaal wel waar zijn ;)
Ik ben heel benieuwd hoe dit staaltje chaos uitgebuit gaat worden.
Waarom heeft Amerika overigens niet zo'n fantastisch wetje??????
Hahaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
ouwe knar's avatar
| #263383 | 12-05-2018 17:12 | ouwe knar
Artikel 2
Materieel toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

2. Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:
a) in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
b) door de lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die binnen de werkingssfeer van titel V, hoofdstuk 2, VEU vallen;
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;
d) door de bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en ….


(51)
Persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico's kan meebrengen voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden. Die persoonsgegevens dienen ook persoonsgegevens te omvatten waaruit ras of etnische afkomst blijkt, waarbij het gebruik van de term „ras” in deze verordening niet impliceert dat de Unie theorieën aanvaardt die erop gericht zijn vast te stellen dat er verschillende menselijke rassen bestaan. De verwerking van foto's mag niet systematisch worden beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Dergelijke persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij de verwerking is toegestaan in in deze verordening vermelde specifieke gevallen, rekening houdend met het feit dat in de wetgeving van de lidstaten specifieke bepalingen inzake gegevensbescherming kunnen worden opgenomen teneinde de toepassing van de regels van deze verordening aan te passen met het oog op de vervulling van een wettelijke verplichting of met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. Naast de specifieke voorschriften voor die verwerking dienen de algemene beginselen en andere regels van deze verordening te worden toegepast, met name wat betreft de voorwaarden voor rechtmatige verwerking. Er moet onder meer uitdrukkelijk in afwijkingen van het algemene verbod op de verwerking van die bijzondere categorieën persoonsgegevens worden voorzien ingeval de betrokkene zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of in geval van specifieke behoeften, met name wanneer de verwerking wordt verricht in het kader van gerechtvaardigde activiteiten door bepaalde verenigingen of stichtingen die ernaar streven de uitoefening van de fundamentele vrijheden mogelijk te maken.


Kan iemand mij uitleggen wat amateur fotografen daar mee te maken hebben???????
En waarom iedereen z'n twitter, faceboek etc. etc, zou moeten gaan opschonen?????
En waarom er geen foto's gepubliceerd zouden mogen worden van pliesie die te ver gaat????
ouwe knar's avatar
| #263384 | 12-05-2018 17:16 | Rotterdam
Zoals gebruikelijk weer een volkomen verleerde interpretatie van Vrijland en anderen.
| #263387 | 12-05-2018 18:52 | liedetecter
Het is inderdaad een volledig bezopen interpretatie van deze wetgeving die er voornamelijk verkapt toe dient dat privacy burgerrechten juist eindelijk door mega bedrijven eens gelegitimeerd misbruikt kunnen worden.

Er hoeft bijvoorbeeld uitsluitend "zichtbaar" en ondubbelzinnig toestemming gegeven te worden door de burger in deze wet voor het misbruik, en vervolgens is dit daarmee gelegitimeerd.

Alsof er geen grondrechten zijn dus die prevaleren.

De wet stelt dat dat via een kruisje, of een duidelijke optie moet geschieden, maar dat is natuurlijk allang zo in die ellenlange licentievoorwaarden die bedrijven laten bekilikken door hun gebruikers (en die niemand leest).

Het enige wat dus geregeld is, is dat het ondubbelzinnig
in de licentie voorwaarden moet staan.

That's it folks, you are safe now ..

Back to sleep.
| #263483 | 18-05-2018 18:51 | Rotterdam
NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Het is vanaf 25 mei door nieuwe EU-wetgeving als amateur niet meer toegestaan om foto's op de openbare weg te maken.

Beoordeling: onwaar


https://www.nu.nl/uit/5270483/openluchtconcerten-worden-zomer-gehouden-in-nederland.html
| #263485 | 18-05-2018 19:08 | Best Well
NU.nl is natuurlijk het ministerie van waarheid...................

Artikel 2
Materieel toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.


Biometrische kenmerken:
Maak maar eens een foto van personen waar deze ontbreken.
persoonsgegevens die in een bestand:
Sla de foto eens op zonder van een bestand gebruik te maken.

Succes!
Best Well's avatar
| #263488 | 19-05-2018 07:23 | Antares
Lol. Als je foto's maakt op straat dan zie je iedereen stressen. Terwijl de hele straat vol hangt met camera's.

Ook uitzonderingen mogelijk voor media en officiële journalisten

Vreemd, waarom zouden er uitzonderingen nodig zijn op een wet die ons niet verbiedt op straat foto's te maken?
Antares's avatar
aanmelden / inloggen