Door Appie, Op maa 30 jan 2012 21:44, 3 reacties,    

EU verklaart huidig schaliegaswinning voor veilig


De EU Commissie verklaart in een nieuwe studie dat er geen noodzaak bestaat voor een strengere milieuwetgeving voor de winning van schaliegas oftewel fracking. Althans tot het moment dat het op commerciële schaal plaats gaat vinden.

In het op 27 januari verschenen rapport van het belgisch-luxemburgse advocatenkantoor Phillippe en Partners wordt verklaart dat de huidige Europese en nationale wetgevingen de veiligheid van de burgers voldoende beschermen.

Bescherming van het (drink)water, een veelgebruikt discussiepunt van tegenstanders van fracking, valt in de EU-wetgeving onder kaderrichtlijn water, grondwater richtlijn en de richtlijn voor het afval van de mijnbouw. De gebruikte chemicaliën vallen onder de EU chemicaliënwetgeving REACh.

Marlene Holzner (EU-vertegenwoordigster voor energie) verklaart: schaliegaswinning is een nieuwe techniek en hierom bestaat er nog geen specifieke wetgeving.

Holzner: de studie verklaart dat de bestaande richtlijnen toegepast kunnen worden voor huidig schaliegaswinning. Deze heeft plaatsgevonden in 4 landen: Polen, Frankrijk, Duitsland en Zweden.

Het advocatenkantoor verklaart dat de huidige schaliegaswinning op een te kleine schaal plaatsvindt om een specifieke wetgeving ervoor te ontwerpen. Zowel op EU als op landelijke niveau zijn er geen significante risico's gevonden die niet gedekt worden door de huidige wetgevingen.

Zelfs in de studie wordt gewaarschuwd: dit is echter geen reden om achterover te gaan leunen daar het de huidige situatie in de EU beschrijft. Commerciële schaliegaswinning of fracking is een ander verhaal, dit kan binnen enkele jaren op industriële schaal plaats gaan vinden.

Schaliegas is een onconventionele aardgasbron en studies plaatsen vraagtekens over de veiligheid bij het winnen. Bij het hydraulisch fracken worden er grote hoeveelheden vloeistoffen onder hoge druk (400 tot 1000 bar) in de schalie gespoten. De vloeistoffen bestaan onder andere uit grote hoeveelheden water en chemicaliën. Om te gaan boren zijn zowel voor de seismische onderzoeken als voor het boren, vergunningen noodzakelijk.

Pas na het uitvoeren van voldoende proefboringen kan er worden bepaald of een bron geschikt is voor industriële toepassing. Indien ja dienen er bijvoorbeeld pijpleidingen te worden gelegd.

Juist hier schiet de gepresenteerde EU studie tekort, industriële toepassing van hydraulische schaliegaswinning wordt niet beschreven.

Polen, welke zich onafhankelijk wil maken van Russisch aardgas, is van plan om in 2014 commerciëel schaliegas te gaan winnen. Volgens Donald Tusk, poolse MP, is alles veilig en zijn de seismische onderzoeken afgerond en vinden er al proefboringen plaats.

US Department of Energy verklaarde vorig jaar dat de voorraad schaliegas, Polen wel 300 jaar van aardgas kan voorzien.

Echter naast Polen zijn er ook lidstaten welke vraagtekens zetten bij deze onconventionele wijze van aardgaswinning. Zo geldt er in Frankrijk al een verbod en zijn in januari duizenden Bulgaren de straat opgegaan. Men maakt zich zorgen over vervuiling van ondergrondse (drinkwater)bronnen, aardbevingen en volksgezondheid.

By Ana-Maria Tolbaru

Nawoord

Het rapport haalde de nederlandse pers nauwelijks. Op Nu.nl de perfecte samenvatting:

Volgens het rapport is het op dit moment niet nodig Europese wetten te veranderen, omdat de winning van schaliegas in de EU nog in de verkennende fase verkeert.

Echter schaliegaswinning in Nederland begint ook op de rukken, het verzet is groot. Verhagen werd gedwongen om onafhankelijk onderzoek te gaan doen. Echter alleen naar de veiligheid en niet naar de risico’s.

Maar houdt veiligheid niet juist het beperken van risico’s in? Verwacht wordt dat het EU-rapport politiek NL zal overtuigen en medio 2012 zullen proefboringen plaats gaan vinden.....
Annotaties:
19-06-2013 09:59 | payday Loans uk
EU verklaart huidig schaliegaswinning voor veilig #zaplog
| #174421 | 31-01-2012 09:04 | ouwe knar
Fcuk, wordt me huis alwéér minder waard; Over lijf en leden zal ik het maar niet hebben ...
ouwe knar's avatar
| #174423 | 31-01-2012 09:55 | tegengas
Dit gaat uit de hand lopen, de mensen gaan het niet pikken dat de bodem ongecontroleerd verstoord / vergiftigd gaat worden.
tegengas's avatar
| #176395 | 12-03-2012 16:49 | MeMeBot
Ik vraag het me sterk af.
Je ziet hier weinig over in het nieuws, en wat je er wel over ziet of leest wordt allemaal opgehemelt en verkocht als een duurzame oplossing.
Ik denk dan ook niet dat er genoeg mensen de straat op gaan om hier wat aan te doen.
Immers, zolang GTST vanavond gewoon uitgezonden wordt hebben de schaapjes wel wat beters te doen...
aanmelden / inloggen