Door community (initieel spaceman), Op din 19 jul 2016 23:20, 14 reacties,    

EU wil 60 miljoen migranten binnenhalen voor 2050
Geen complottheorie, maar een duidelijk door het europarlement beschreven doel uit 6 april 2009, al gaat het trouwens tot ruim verder terug.

Om veroudering tegen te gaan, en onze samenleving en economie te redden, heeft de EU voorgenomen om 60 miljoen migranten binnen te halen. Dat niet alleen, omdat migranten door de EU worden gezien als ‘De Redders van Europa’, moeten ze ook een warm welkom worden geheten, met veel gratis te verkrijgen voordelen als lokkertje, moeten er afspraken worden gemaakt met landen als Oekraïne, Moldavië en Algerije om de migratie op gang te brengen en worden lokale overheden en gemeenten verplicht de rode loper uit te rollen…

Nogmaals, geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken.


Legale migratie

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan. Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten – op ons aller kosten uiteraard.

Dit is geen incompetentie dus, van de EU, of een goed bedoelde verspreking van Merkel, of stompzinnig gedrag van Rutte, het is bewust zo gepland! Het is gepland gedrag dat al terug gaat tot ruim voor het Verdrag van Lissabon. De rode loper wordt uitgerold voor migranten, precies zoals gepland door de EU, en dan heb je het als burger uiteraard maar te accepteren en betalen.

De EU rolt de rode loper uit

Ook verwijst het besluit naar andere bevreemdende documenten, zomaar eens een greep uit de referenties:


LEES VERDER OP
Annotaties:
| #253271 | 20-07-2016 01:58 | siban
Sinterklaasje kom maar binnen met die knecht! Snap niet dat we onze redders niet met open armen verwelkomen.
siban's avatar
| #253272 | 20-07-2016 09:18 | net wakker geworden
Dit is verdrukking van de autochtone Europeanen.

En dan komt Soros met zijn ´Open Society´ beweging waarin ook prinsesje Mabel zitting heeft om de immigranten wijs te maken dat ze dezelfde rechten hebben als de autochtonen. De wereld is van iedereen, toch....?

Ook de VN praat al over ´replacement migration´.

Wij Europeanen hebben kennelijk niet meer het van God gegeven geboorterecht te mogen leven in de eigen cultuur en traditie.

We moeten onze politici aanschrijven en ze duidelijk maken dat het uiteindelijk ook hun ondergang is.
| #253273 | 20-07-2016 09:23 | net wakker geworden
En nog even ter aanvulling. Waarom raden ze jonge Europeanen niet aan meer kinderen te krijgen om die bevolkingsafname te voorkomen.

Doe als Poetin en zeg tegen jonge echtparen 'als je twee kinderen kunt maken, kun je er ook drie maken.'

In Denemarken is een sexie filmpje door de Overheid gemaakt om precies dit te bereiken, n.l. kinderen maken, een groot succes geworden.
| #253274 | 20-07-2016 09:33 | Ness
Hah! Eerst moet men mij er maar eens van overtuigen dat we niet mogen minderen, en op natuurlijke wijze NL laten slinken. Dat is duidelijk de wens; er zijn teveel mensen op de wereld.

Mensen WILLEN geen kinderen meer. Want het is verdomme teveel hassle. Mensen willen rustiger straten, met meer onderlinge banden die ergens op zijn gebaseerd, niet op geklets van hoe-heet-ze-ook-weer-met-d'r-moestuintje of een andere Miep. En geen hele hordes analfabeten, digibeten (alle Somalische en Ethiopische vrouwen zijn digibeet! Die mogen niet leren rekenen in grote delen van Afrika! Daar kun je NIETS mee! En met hun kinderen hoogstwaarschijnlijk ook niks!/i]) Daar wil ik als ouwetje niet van afhankelijk zijn zeg. &^$^%*#

Die werkloosheid is een flutargument. De economie die ze bedoelen in die kringen is de pseudo-economie, gebaseerd op illegale inkomsten uit sex, derugs en rock&rolll;, dwz oorlog. Aan die *economie* wil ik helemaal niet meewerken. Er zijn ruim voldoende mensen voor ruim voldoende banen. De schaarste aan banen is gecreëerd.
Ness's avatar
| #253275 | 20-07-2016 09:56 | Ness
Sorry dat ik het recht voor zijn raap zeg, mar wij importeren mensen die met opzet zo dom mogelijk gehouden zijn. Via maatschappijstructuur, via religie (alle religies hebben hun idiote versies), via het volkomen ontbrekende onderwijssysteem. Er rest die mensen niets anders dan te geloven. En van die zwakte is het prima misbruik maken. Erdogan doet het ook.

Dat kan alleen maar heel erg fout gaan. Mag u zelf de rest bedenken. Gangvorming enzo.
Ness's avatar
| #253277 | 20-07-2016 10:39 | Nico de Geit
Er zal wel een verborgen agenda achter zitten. Mijn motto: Red Jezelf!
Nico de Geit's avatar
| #253278 | 20-07-2016 11:00 | tamsowashere
Waarom raden ze jonge Europeanen niet aan meer kinderen te krijgen om die bevolkingsafname te voorkomen.


Omdat de europese burgers eerst denken aan hun carriere,en dan pas aan kinderen.
Wat ik een goed punt vind,omdat je dan een goede toekomst kan opbouwen voor je kinderen,in plaats dat het kansloze figuren worden in de toekomst die op straat de boel bij elkaar jatten,of burgers lastig vallen.

Ness

Via maatschappijstructuur, via religie (alle religies hebben hun idiote versies), via het volkomen ontbrekende onderwijssysteem.


Mee eens dat ze achterlijk zijn gehouden,maar daar is ook een reden voor geweest.Het westen de dictators hebben geplaatst,die in het belang voor zichzelf en hun masters de grondstoffen roven en het volk arm houd,wat dit als gevolg heeft.
Zou amerika hetzelfde gedaan hebben in europa na wo2 met dictatortjes,dan waren we ook dezelfde retards als diegene die jij bedoelt.
tamsowashere's avatar
| #253279 | 20-07-2016 11:41 | Ness
Tamso, alles draait in kringetjes. Of komt in golfjes :P
Maar een van de beweegredenen van types als Erdogan is: "als iedereen hardstikke stom is, valt het niet op dat ik zeer middelmatig ben".

Erdogan is, van waar ik sta, een stuk onbenul. Hij beheerst het abstracte niet (hij beheerst mijn taal niet!). Hij kan niet echt rekenen. Hij denkt dat de planeet door zijn godje als een MacDonalds in elkaar is gefietst, zo'n 6000 jaar geleje. Hij wil de franchise! Met zo'n idioot aan kop gaat een gebrek aan logisch denken heel erg spelen in Turkije. De meeste mensen hebben een evenwicht bereikt, dwz hun talenten geven ze het plus wat ze aan rekentechtniekjes missen.

Maar Erdowie heeft maar 1 talent. Tis een lid van de maffia/grijze wolven/navo/usa stay behind. Je kan die man bespelen als een viool. Dat bedoel ik met idioot. Hitler was ook zo'n pseudo fiedelaar. Denk banken en hele dure heren jah. Dat zijn 'de kringen waar men er toe doet' . Dat is waar Erdodinges op uit is. grrrrrrr
Ness's avatar
| #253295 | 21-07-2016 15:29 | Qvic
Het ware probleem ligt bij de monetaire unie of te wel bij de centrale banken. Die moeten per jaar minimaal 3% groeien om hun bestaansrecht te behouden. Maar als de autochtonen bevolking krimpt in Europa, overleven die banken het niet. Het huidige systeem kent geen krimp, het moet groeien om te kunnen bestaan. Dan zijn er twee mogelijkheden, of je reset de monetaire systeem of je importeert miljoenen immigranten, die op koste van de lidstaten. Zodat die lidstaten schulden aangaan bij de desbetreffende banken (c.q. centrale banken) om al die immigranten te kunnen bekostigen. Dat dit ten koste gaat van de autochtonen bevolking interesseert de E.U. en de lidstaten geen malle moer. Ze voeren enkel hun opdracht uit van hogerhand van de centrale banken.
Qvic's avatar
| #253304 | 21-07-2016 21:21 | (mal)
Qvic slaat een spijker op de kop!

De factor bevolkingsaanwas is in de huidige manier van groei berekenen het gemakkelijste te beinvloeden factor.

We hebben de vrouwen al aan het werk gezet, sociale vangnetten uitgehold. Natuurlijk is elk bedrijf druk doende met efficiency enzo, maar opschieten doet dat natuurlijk niet meer. Viagra heeft ook al niet echt gemaakt dat we meer gingen neuken, dan dus maar uit het buitenland halen.

De gemakkelijkste manier om 3% groei te bereiken is meer mensen. Dat zal niet zal leiden tot meer welvraart, maar och...
(mal)'s avatar
| #253305 | 21-07-2016 21:48 | spaceman
Londoner Studie: Zuwanderung ist keine Lösung für demographische Probleme

http://zuerst.de/2016/07/20/londoner-studie-zuwanderung-ist-keine-loesung-fuer-demographische-probleme/
spaceman's avatar
| #253307 | 21-07-2016 22:28 | tamsowashere
Qvic


Dat denk ik niet.De centrale bankers eten uit diverse etensbakken,en vangen de rente over de staatsleningen.
Kan je niet betalen,dan koopt het weer wat overheids onderdelen op,in ruil voor de openstaande schuld.Het is de politiek en bedrijfsleven wat moet concurreren met het buitenland en zo de loonkosten willen drukken.
tamsowashere's avatar
| #253310 | 22-07-2016 08:02 | Ness
Het gaat om 3% groei in de toplaag. Het vers uit de lucht gefietste geld verdwijnt meteen weer, wordt direkt in diverse zakjes opgeslagen, en dan isset weer op heh. Maar je moet met een 'wettige smoes' komen om weer dekking te hebben voor de volgende tranche van pakweg een biljoen (trillion).

Dus die moeten door regeringen worden geleend - van banken die A: het mandaat om geld in het leven te roepen hebben gekregen van diezelfde regeringen en B: Er nog rente over vragen ook; dit is oplopende rente, compound interest, doorlopend kredietachtig, en de aangegane schuld is nimmer af te betalen want vanwege de rente is er altijd minder geld dan schuld + rente. Om dat af te betalen moet dus hoe dan ook opnieuw geld worden gecreeëerd.

De vraag is of dit wel schulden zijn. Het is geld waarvoor door regeringen (volksvertegenwoordigers dus, in feite burgers door ons aangesteld), een fiat is gegeven. Een fiat van ONS. Met de garantie tov de rest van de wereld - via deze banken - dat wij het geld dat we hebben (laten) aanmaken waard zijn. Het moge duidelijk zijn dat wij zoveel poen NIET 'waard' zijn. Zoveel poen is er in 7 Nederlanden niet eens te vinden, en voor de hele wereld geldt dat er zoveel poen op 7 planeten niet te vinden is. De geldvoorrraad inflateert dus waar je bijstaat.

Maar om de een of andere wonderlijke reden moeten wij ons geld'drukkerijtje' wél dat totale bedrag - 7 x het bruto nationale produkt van NL - betalen. Let op, niet terugbetalen, want de banken hebben ons in feite niets geleend. Zij hebben alleen dat bedrag ingetoetst, te vergelijken met een drukkerij die flappen van 250 euro drukt en die flappen gebruikt om papier in te kopen. Vervolgens moet dan de ongelukkige papierhandelaar iets ter waarde van 250 eurietjes aan de drukkerij betalen plus nog wat rente vanwege slijtage van het papier.

Het systeem is zó krom dat mensen dit gewoon niet meer kunnen volgen. (de banken en hun hoeren pissen in je smoel en maken je wijs dat het regent!)
Nou, daar zijn we de eerstkomende 80 eeuwen wel zoet mee, dunkt me.
Ness's avatar
| #253332 | 23-07-2016 04:03 | Antares
Het verhaal is dat het huidige monetaire systeem economische groei mogelijk maakt, maar de waarheid is precies andersom.

De vraag is of dit wel schulden zijn.

Exact, de meeste mensen begrijpen niet wat financiële 'schuld' inhoudt. Stel dat een gemeente 20 miljoen leent en daarvan een brug aanlegt. Moeten ze dan die brug weer verkopen om de 'schuld' te kunnen afbetalen? Moet er tol worden geheven over een brug die van publieke gelden is aangelegd? Wie een paar minuten doordenkt die snapt de criminele onmogelijkheid van dit systeem.

Nog erger is het met wapens en munitie die worden gekocht en verbruikt. Dat geld is weg maar de schuld staat nog open. Daar mag de bevolking voor opdraaien met twintig jaar crisis. Of met nog een oorlog.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen