Door community (initieel Best Well), Op zon 16 jul 2017 14:18, 4 reacties, nieuws

exNIST medewerker: Officieel 9/11-rapport is niet steekhoudendDrie gebouwen van het World Trade Center –WTC 1,2 en 7 – in New York, storten in op 11 september 2001. Het “Nationale Instituut voor Normen en Technologie”, kort NIST, kreeg opdracht voor onderzoek naar de fysische oorzaken van de instorting. De specifieke opdracht voor het onderzoek kwam van de 9/11-commissie, samengesteld uit partij-overkoepelende leden van het Amerikaanse Congres. NIST is een federale instantie van de Verenigde Staten, tot wiens opdrachten o.m. het onderzoek en de test van fysische en technische metingen behoorden. In september 2005 en in november 2008 publiceerde NIST een eindrapport over het verloop van de instorting van de WTC-torens.
Volgens het rapport zijn de torens ingestort door een oncontroleerbare brand, veroorzaakt door de botsing en de kerosine van het vliegtuig. Deze verklaring is de basis van de officiële 9/11versie; daarop steunen politici en de toonaangevende media. In de afgelopen jaren kwamen steeds meer vakkundige tegenstemmen die het “leugenbouwwerk” van de officiële 9/11 versie hevig aan het wankelen brachten. Volgens veel ingenieurs, architecten en andere wetenschappers is het fysisch on- mogelijk dat een aluminium vliegtuig helemaal in een massieve stalen constructie doordringt, zoals die van de twintowers van het WTC. Ook de temperatuur in de torens was niet hoog genoeg om het sterke stalen geraamte te laten smelten en instorten.
Peter Michael Ketcham, een vroegere medewerker van NIST, begon in augustus 2016 het rapport dat jaren daarvoor werd gepubliceerd, kritisch te bekijken. Ketcham werkte van 1997 tot 2011 bij NIST. Eerst in de bevoegdheid voor high performance systemen en dienstverleningen en later in de rekenkundig - wetenschappelijke afdeling. Hijzelf was niet betrokken bij het onderzoek 9/11. Het werd hem echter snel duidelijk dat de NIST-onderzoeken niet ernstig waren en ook geen echte studie. Wat hij ontdekte, ging hem door “merg en been”. Ketcham zei letterlijk: “Ik had altijd geloofd dat de research van NIST heel serieus was. Maar wat zij deden met het onderzoek en het rapport over het WTC, bracht me van mijn stuk. […] Ik zag dat een gecontroleerde explosie... de meest voor de hand liggende ... helemaal niet werd onderzocht … strikt genomen werd het in het rapport afgehandeld in één of twee zinnen.”
Hoe kan het zijn dat bijna de hele westerse politieke- en mediawereld, op grond van het 'niet serieuze NIST-rapport', beweert dat de oorzaken zijn opgehelderd? Op grond van de ontbrekende feiten wordt nu tenminste duidelijk, waarom alle twijfelaars aan de officiële 9/11 versie worden belasterd als “samenzweringstheoretici”. Dat is omdat steekhoudende bewijzen en overtuigende argumenten, die de officiële versie zouden moeten ondersteunen, ontbreken. In de volgende film van de vereniging: “Architects & Engeneers for 9/11 Truth” ( "Architecten en ingenieurs voor de waarheid over 9/11"), bericht Peter Michael Ketcham over het insolide en onbetrouwbare onderzoek van de NIST. Verzwegen ongerijmdheden van het eindrapport worden in de film onthuld.
Annotaties:
| #260227 | 16-07-2017 21:05 | Manus
Ja,dat weten we wel dat het niet steekhoudend is, relevante is dat een exNIST medewerker het verklaard.
Wellicht kan je de titel aanpassen?

Overigens al tijdje bekend, maar zaplog werkte ook al tijdje niet meer...
Manus's avatar
| #260228 | 16-07-2017 21:25 | Best Well
Goed idee, ik zet het in de titel.
Best Well's avatar
| #260240 | 17-07-2017 15:27 | Rotterdam
En wat lezen we weer?

He had no involvement in the 9/11 investigation (or any other investigation), and has no background in structural engineering or physics.
| #260250 | 17-07-2017 22:11 | Best Well
Kerosine smelt geen staal, en je hoef zelfs geen zwemdiploma te hebben om die wetenschap met anderen te kunnen delen.

Oh ja dat was Rotterdam van die leuke lava lamp in de kelders van het WTC.

Almost-six-weeks-after-911-molten-metal-was-dripping-from-heavy-equipment-as-WTC-debris-was-being-picked-up-from-ground-zero.jpg
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen