Door community (initieel Best Well), Op woe 24 jan 2018 21:20, 0 reacties, nieuws

FISA-memo legt bom onder het criminele Amerikaanse establishment

by ELLA STER on 23 JANUARI 2018Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de FBI en het Amerikaanse Ministerie van Justitie hebben Trump afgeluisterd om te voorkomen dat hij president zou worden. De republikeinen eisen dat het explosieve rapport en het FISA–memo waaruit dit blijkt, wordt vrijgeven. Uit de documenten blijkt ook dat Hillary Clinton 12 miljoen dollar heeft betaald, om het ‘Russische dossier’ op te zetten. Er werd gespioneerd met het doel de verkiezingen te ondermijnen en karaktermoord te plegen op de politieke opponent. Het politieke getouwtrek in Washington DC begint nu echt. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat de inhoud van het FISA-rapport publiek wordt. Met de shutdown van de Amerikaanse overheid wordt de publicatie in ieder geval vertraagd.

De complottheorie werd met zorg samengesteld: Trump spande samen met de Russen, die gehackte DNC-documenten naar Wikileaks lekten, om daarmee de uitslag van de presidentsverkiezingen positief voor Trump te beïnvloeden. Voor en na de presidentsverkiezingen werd door zijn oppositie én de media voortdurend gesproken over Trump’s Russische collusie (geheime, criminele samenwerking). Het blijkt niets meer dan propaganda in zijn zuiverste vorm.

Begin 2017 kreeg Special Council Robert Mueller opdracht om een parlementair onderzoek naar die zogenaamde Russische collusie te doen. De kosten daarvan lopen inmiddels in de tientallen miljoenen. Het doel van het Clinton-kamp is om Trump af te zetten en Hillary alsnog als president te installeren. Maar het hele Russische collusie-verhaal blijkt een leugen. Het tegenovergestelde is namelijk het geval. De enige collusie die wérkeliijk plaatsvond, was die tussen het campagneteam van Hillary Clinton, het Ministerie van Justitie en de FBI-top.

De DNC (de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton) betaalde via Fusion GPS, 12 miljoen dollar aan de Britse geheim agent Christopher Steele. Deze kocht op zijn beurt informatie van Russen, om daarmee een belastend dossier tegen Trump op te zetten, gebaseerd op valse informatie en afkomstig van dubieuze bronnen. Hiermee wilden ze voorkomen dat Trump ooit president zou worden. Óf ze zouden het kunnen gebruiken als een soort van ‘verzekeringspolis’ om Trump af te kunnen zetten, mocht hij onverhoopt toch verkozen worden. Deze zaken zijn duidelijk geworden uit het tot nu toe geheime rapport dat de Amerikaanse HPSIC-onderzoekscommissie onlangs onder ogen kreeg.

Republikeinse congresleden die de documenten hebben gezien, zijn er enorm van geschrokken. Ze beschrijven de criminele samenwerking als een palace coup; het omverwerpen van een gekozen regering door hoge functionarissen binnen het establishment. “Dit is erger dan Watergate”. Volgens Kevin Shipp (oud CIA-agent), kan dit tot een regeringscrisis leiden, want de FBI en Justitie hebben samengespannen tegen een zittende president aka presidentskandidaat. “Dit is een bijzonder serieuze kwestie.”

Alle feiten over de FISA-memo op een rij
Wat is FISA?
FISA staat voor Foreign Intelligence Surveillance Act, een Amerikaanse federale wet waarin procedures zijn vastgelegd met betrekking tot afluister- en opsporingsmethodes. Met deze methodes worden inlichtingen verkregen over (agenten van) buitenlandse machten die worden verdacht van spionage of terrorisme. Binnen deze wetgeving is tevens het Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) geïnstalleerd. Deze kan een opsporingsbevel uitvaardigen aan bijvoorbeeld de FBI of CIA. De FISA-wet is na 9/11 aangescherpt en wordt veelvuldig gebruikt. Er zijn, zo blijkt uit het beruchte FISA-rapport over het Russische dossier van Trump, opsporingsbevelen aangevraagd én ondertekend om Trump, in de aanloop naar de verkiezingen en tevens daarna, af te kunnen luisteren.

Wat is de betekenis van het FISA-rapport?
Het beruchte FISA-rapport gaat over het bespioneren van een presidentskandidaat en zijn campagneteam, waarbij, onder valse voorwendselen, de opsporingsmethodes van de FBI en andere overheidsdiensten zijn ingezet. Door middel van deze spionagepraktijken wilde men het democratische proces ondermijnen en karaktermoord plegen op de politieke tegenstander.

Hoe is het FISA-rapport naar buiten gebracht?
Justitie heeft lange tijd geprobeerd deze precaire informatie achter te houden, maar de House Intelligence Committee (HPSCI) heeft het opgeëist. Het HPSIC heeft een dagvaarding gestuurd aan het Ministerie van Justitie en de FBI, waarmee ze inzage eist in alle documenten van het Christopher Steele-dossier. Dat is het beruchte dossier over de zogenaamde Russische collusie door Trump tijdens de presidentsverkiezingen. Dezelfde HPSCI heeft tijdens een stemming ook vóór gestemd om het memo openbaar te maken. Normaliter duurt dat minimaal een maand. Door de (onlangs opgeheven) shutdown van de overheid kan er vertraging in de procedure zijn ontstaan.

Wat is er volgens het FISA-rapport precies gebeurd?
De DNC (de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton) heeft ongeveer 12 miljoen dollar betaald aan ‘voormalig’ Brits MI6-agent Christopher Steele om informatie te verzamelen tegen Trump. Zijn informatie kwam van indirecte bronnen (via via); Russische, geheim agenten. John McCain fungeerde als de koerier die de informatie aan de top van de FBI en CIA presenteerde.

Dit dossier is vervolgens gebruikt om een opsporingsbevel aan te vragen bij het FISC-hof (Foreign Intelligence Court) teneindeTrump en zijn campagneteam te kunnen afluisteren en bespioneren. Dit werd gedaan met medeweten van topambtenaren binnen het Amerikaanse Ministerie van Justitie, de FBI en waarschijnlijk ook de NSA.

Waarom werd het Russische dossier als verzekeringspolis gezien?
In een uitgelekt SMS-bericht van een van de hoofdverdachten in deze zaak, Peter Strzok dat hij stuurde aan zijn maîtresse Lisa Page (beiden zijn werkzaam bij de FBI) blijkt dat men het dossier als een verzekeringspolis zag. Hij schrijft over presidentskandidaat Trump: “Het kan bijna niet dat hij wordt verkozen, maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is zoals het afsluiten van een levensverzekering voor het onwaarschijnlijke geval dat je voor je 40ste sterft.”

Het Russische collusie-dossier werd voor de verkiezingen gebruikt om Trump in een kwaad daglicht te stellen. Mocht Trump onverhoopt toch de verkiezingen winnen, dan zou men met datzelfde dossier ‘bewijzen’ dat Trump samenspande met de Russen. Om dit te ‘onderzoeken en hard te maken’ werd de Special Council Robert Mueller aangesteld. Men hoopte dat men Trump dan via Mueller zou kunnen afzetten. De ‘heksenjacht van Mueller’, zoals het onderzoek door tegenstanders van Hillary wordt genoemd, blijkt echter volledig te zijn gebaseerd op leugens.

Heeft Trump dan niet samengespannen met de Russen?
Nee, de werkelijke collusie die heeft plaatsgevonden, was tussen het Ministerie van Justitie, de FBI en het campagneteam van Hillary Clinton. Daarbij werd valse informatie tegen Trump verzameld, afkomstig van dubieuze Russische geheim agenten.

Het verhaal van de Russische inmenging is al eerder ontstaan en werd in de lente van 2016 voor het eerst naar buiten gebracht. Men claimde toen dat Russische hackers in de computers van de DNC hadden ingebroken. Dit persbericht kwam nádat de DNC ontdekte dat er (gevoelige) emails en andere bestanden naar Wikileaks waren gelekt. De data is destijds vrijwel zeker gelekt door DNC-medewerker Seth Rich, die later in opdracht van de DNC werd vermoord. Julian Assange heeft inmiddels bevestigd dat Seth Rich de bestanden aan Wikileaks leverde.

Direct nadat was ontdekt dat er grote hoeveelheden data waren weggesluisd, heeft de DNC aan het bedrijf CrowdStrike gevraagd (een IT-bedrijf in handen van voormalig FBI-agenten) om op zoek te gaan naar de hack. In werkelijkheid ging men op zoek naar de persoon die de data had gelekt. Daarna werden alle computers en servers gewist om mogelijk bewijsmateriaal te vernietigen. Daarbij waren ook Russische IT-ers betrokken. Vervolgens bracht de DNC de leugen naar buiten dat Russische hackers hadden ingebroken in hun computers.

Veel informatie over deze onderwerpen is naar buiten gekomen via onderzoeksjournalisten George Webb en Jason Good. Webb heeft inmiddels een rechtszaak tegen de DNC aangespannen met betrekking tot allerhande zwendel- en spionagepraktijken die binnen de DNC plaatsvonden. Topambtenaren van de FBI waren hiervan op de hoogte en hielden het onder de pet. Volgens George Webb waren voormalig FBI-directeur James Comey en FBI adjunct-directeur Andrew McCabe er nauw bij betrokken.

Wie zijn er allemaal bij het FISA-schandaal betrokken?
Topambtenaren van de FBI en Justitie en wellicht andere overheidsinstellingen, de DNC / Democratische Partij en de republikein John McCain. Daarnaast waarschijnlijk ook Obama en leden van de Britse regering.

Hoofdverdachten:

Peter Strzok: voormalig FBI-agent
Lisa Page: FBI-advocaat en maîtresse van Peter Strzok
Andrew McCabe: FBI adjunct-directeur
James Comey: voormalig FBI-directeur
Christopher Steele: voormalig MI6-agent (Britse buitenlandse inlichtingendienst) en werkzaam als privédetective voor het bedrijf Fusion GPS
Mogelijke verdachten

Hillary Clinton
President Obama
Susan Rice: US National Security Advisor
John McCain: Republikeins politicus
Theresa May: Brits Premier
Boris Johnson: Brits staatssecretaris van Buitenlandse zaken (zie ook zijn rol in de aanslag in Las Vegas)
Welke rol speelden de Britten?
Ook de Britten bespioneerden Trump om te voorkomen dat hij president zou worden. Eind augustus 2016 (een paar maanden voor de presidentsverkiezingen) deed Barack Obama een verzoek aan GCHQ (een Britse Intelligence overheidsorganisatie), om presidentskandidaat Donald Trump te bespioneren. Op deze wijze omzeilde Obama het vereiste Amerikaanse opsporingsbevel. Vervolgens heeft de Britse Premier Theresa May half september Operation FULSOME gestart en begon men Trump, zijn bedrijven en zijn campagneteam te bespioneren. Dat blijkt uit een uitgelekte, geheime, interne memo van de British Government Communications Headquarters (GCHQ).

Brief van British Government Communications Headquarters aan Staatssecretaris Boris Johnson over het voortzetten van Operation FULSOME, om op verzoek van Obama Trump te laten bespioneren. De House Intelligence Committee heeft voor gestemd om de documenten openbaar te maken. Brief van de House Intelligence Committee aan het Ministerie van Justitie waaruit blijkt dat topambtenaren binnen Justitie en de FBI gedagvaard zijn, vanwege het Russische collusie-dossier. Alle sms-berichten tussen Peter Strzok en Lisa Page zijn onderdeel van de dagvaarding waarmee het House Intelligence Committee inzage in het dossier wil krijgen.
Welke politieke druk wordt uitgeoefend om het FISA-rapport (nog niet) vrij te geven?
Nadat het geheime FISA-rapport onder ogen kwam van de House Intelligence Committee, maakten Republikeinen en Trump-supporters zich er hard voor om de documenten vrij te geven aan het Amerikaanse publiek. Op Twitter werd een Twitterstorm gestart met #ReleaseTheMemo en #ReleaseTheDocuments. Ook werd het telefoonnummer van het congres verspreid om de politieke druk verder op te voeren.

De HPSCI-commissie heeft inmiddels besloten het rapport openbaar te maken. Met de overheid shutdown wordt dit echter vertraagd. De Democraten en andere verdachten doen er alles aan om publicatie te voorkomen.

Welke rol speelt de mainstream media?
De mainstream media heeft de propaganda over de zogenaamde Russische collusie voortdurend gepromoot. Daardoor is er karaktermoord op Trump gepleegd. Hij wordt door de mainstream media nog steeds zeer negatief in beeld gebracht. Blijkbaar is hij een enorme bedreiging voor het establishment. De mainstream media gaf Trump ook de schuld van de overheid shutdown. Nieuwszenders zoals Fox News en Infowars brengen echter al maanden het werkelijke verhaal rond het FISA-rapport naar buiten.

Over de recente Twitterstorm waarbij #ReleaseTheDocuments een trending topic werd, beweert de mainstream media dat deze beïnvloed is met behulp van… je raadt het al…Russische robots! Niet verontwaardigde Amerikaanse burgers hebben deze Tweets gestuurd, maar het waren wederom de Russen. Een mooi staaltje Fake News.

Wat gebeurt er als de documenten openbaar worden gemaakt?
Het beruchte FISA-memo is een duidelijk voorbeeld van de Deep State* die hun macht misbruikt om het politieke democratische proces te beïnvloeden. De openbaarmaking zal een heleboel fraude en corruptie laten zien. Er zullen zeker koppen rollen en het zal leiden tot ontslag van prominente figuren. Denk daarbij aan politici en topambtenaren binnen Justitie en de FBI.

Maar naast ontslagen zullen betrokkenen ook strafrechtelijk vervolgd worden. Sommigen, zoals voormalig president Barack Obama, hebben alles ontkend. Als men uiteindelijk tóch schuldig blijkt, is er meineed gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek zal ongetwijfeld meer corruptie aan het daglicht brengen. Meer dominostenen zullen omvallen.

Nu de waarheid naar boven komt, zijn de betrokkenen doodsbang. Kevin Shipp zegt in onderstaande video: “Oh ja, ze zijn doodsbang. Ze verwachtten niet dat Trump datgene zou doen, wat hij nu doet. De reden dat ze hem probeerden te pakken al vóórdat hij verkozen werd, was omdat men wist dat hij oncontroleerbaar is en ze hem niet kunnen manipuleren.”Er volgen nog veel, veel meer rapporten…
Het onderzoek naar het FISA-schandaal is trouwens maar één van de vele (strafrechtelijke) onderzoeken die momenteel lopen. De Amerikaanse Justitie heeft het onderzoek heropend naar het emailschandaal, de Clinton Foundation en de Uranium One-deal. Allemaal corruptiezaken waarbij Hillary Clinton zelfs voor hoogverraad kan worden veroordeeld. Ook het strafrechtelijk onderzoek naar de Awan-broers (Imran Awan is al in hechtenis genomen), IT-medewerkers van de DNC die congresleden hebben bespioneerd, zal belastend zijn voor Hillary Clinton. Daarnaast zijn er met de Executive Order inzake mensenhandel en pedonetwerken, ook allerlei onderzoeken naar Pizzagate te verwachten, waar de naam Clinton ongetwijfeld wederom zal opduiken. Volgens onderzoeksjournalist David Zublick stond er op de laptop van Anthony Weiner een film waarin Hillary seks heeft met een kind.

lees verder via de link
Annotaties:
aanmelden / inloggen