Door community (initieel Ness), Op din 30 jun 2015 10:25, 14 reacties,    

Flashback: IMF maakt 2,5 miljard winst op leningen aan Griekenland

Vooruitlopend op de betaling van € 462.000.000 door Griekenland aan het IMF op donderdag 9 april blijkt uit cijfers vrijgegeven door de "Jubilee Debt Campaign" dat het IMF sinds 2010 € 2.500.000.000 winst heeft gemaakt op de leningen aan Griekenland. Als Griekenland het IMF volledig heeft terugbetaald zal dit bedrag in 2024 tot € 4.300.000.000 gestegen zijn.

Het IMF berekent een effectieve rente van 3,6% op de leningen aan Griekenland. Dit is veel meer dan de rente die de instelling nodig heeft om al haar kosten, momenteel rond de 0,9% te voldoen. Als die 0,9% de werkelijke rente zou zijn die Griekenland sinds 2010 had betaald aan het IMF, zou het 2.500.000.000 € minder hebben uitgegeven.

Op de leningen aan alle landen in schuldencrisis tussen 2010 en 2014 heeft het IMF een totale winst van € 8.400.000.000 gemaakt, meer dan een kwart daarvan opgehoest door Griekenland. Al dit geld is toegevoegd aan de reserves van het fonds, dat nu in totaal € 19.000.000.000 bedraagt. Deze reserves worden gebruikt om de kosten van een land in dat in gebreke is gebleven op aflossingen te voldoen. De totale schuld van Griekenland naar het IMF is momenteel € 24.000.000.000

Tim Jones, econoom bij de Jubilee Debt Campaign, zegt:
"De IMF-leningen aan Griekenland hebben niet alleen banken gered die in de eerste plaats roekeloos hebben uitgeleend, zij hebben zelfs nog meer geld uit het land weggenomen. De woekerrente draagt bij aan de onrechtvaardige schuld die de mensen van Griekenland is opgedrongen. "

Bedenk bij dit alles dat het 'geld', die door het IMF 'uitgeleende' tig miljard, niet bestond voordat iemand bij het IMF de cijfertjes intikte.
Annotaties:
| #234216 | 30-06-2015 11:44 | Argwaan
Het is dus roof, maar dat wist ik al.
Argwaan's avatar
| #234218 | 30-06-2015 12:32 | Ness
De EU-statuten (artikel 123) verbieden landen zelf 'geld aan te maken' via hun centrale bank - voorheen werd door een netwerk van centrale banken gecontroleerd of er dan niet teveel of te weinig werd geclaimed. Dat gaf dit netwerk (met de BIS, nazi-bank der banken, aan kop) een ontstellende hoop macht, juist op politiek gebied. De Bilderberg-groep is nauw gelieerd aan de BIS. Deze macht is tanende.

Om aan geld te komen (een regering moet niet alleen vooruitzien maar ook vooruit betalen) worden de EU-landen tegenwoordig gedwongen hun geld te lenen bij commerciele banken, tegen woekerrentes. Zelf 'lenen' die banken dan weer bij de ECB, tegen NEGATIEVE RENTE tegenwoordig. Ofwel, de ECB BETAALT banken om geld te komen lenen; hoe langer ze niet betalen des te KLEINER wordt hun schuld.

Het ECB (de EU, de corpokleptocrazy), evt in samenwerking met aasgieren van het IMF, bepaald dus de economische situatie binnen een land. Er wordt schuld ingepompt en waarde uitgetrokken, terwijl de burgers in feite tot schuldslaven zijn gedegradeerd die nimmer van de vruchten van hun arbeid zullen genieten (tenzij men eventuele klanten het vel over de oren trekt en alle belasting weet te ontduiken, zoals de megacorporaties. Of een bank bezit). Van soevereiniteit kan binnen dit systeem geen sprake zijn. Die is tegelijk met het mandaat aan commerciele banken om voor de geldvoorziening te zorgen, de deur uitgewapperd.

Dit komt nooit meer goed, tenzij er een beter geldsysteem wordt ontworpen. Dit systeem is roofmoord op de samenleving.
Ness's avatar
| #234219 | 30-06-2015 12:35 | democraatus
We hebben de sleutel zelf in de hand. Niets verhinderd je om zoveel mogelijk euro's te mijden en op een niet manipuleerbaar alternatief over te stappen. De macht zit in nummers.
democraatus's avatar
| #234220 | 30-06-2015 12:49 | Ness
**bepaalT
Over artikel 123: check https://www.youtube.com/watch?v=P8fDLyXXUxM

In het algemeen geldt, dat de enigen die profiteren van schulden, de banken en hun eigenaren zijn. Zonder schulden kan er geen woekerwinst worden gemaakt, en is men de controle en de politieke macht kwijt. Dat is ook de reden dat bv in NL via de belastingen subsidie wordt gegeven op hypotheken (hypotheekrente-aftrek); bij de gedachte dat mensen hun HOOFDSOM af gaan betalen breekt bij menige bankier het angstzweet uit. Want afbetalen staat gelijk aan geld/winstvernietiging. Men doet er dus alles aan om zoveel mogelijk schulden in stand te houden dan wel aan te laten maken door corrupte regeringen (studieschulden, Oekraine). Ook mogen Griekenland - en alle andere EU-landen - niet versneld afbetalen. Daar staat een BOETE op.

The very essence of the banking system. To make us all slaves to debt. Those who control the debt, control everything.
Ness's avatar
Dat intikken op die computer,
Dat staat zo in schril contrast met het feit dat ieder land zijn meest respectable afbeeldingen af beeld op gouden en zilveren munten.

Politici zeggen wel dat goud en zilver geen koopwaarde meer hebben, maar er is een stelregel.

1 munt van één ounce goud, kocht je 300 jaar geleden een goed maatkostuum voor.ofwel 10 gulden
Vandaag de dag kost dat zelfde maatkostuum "één ounce goud" ofwel 1000 euro

Goud inflateerd niet. echt niet. en straks knalt de prijs omhoog.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #234227 | 30-06-2015 18:17 | Ness
Goud behoudt zijn waarde, evenals zilver, idd. Maar ook dat is een onderlinge afspraak. Geld/valuta is per definitie een abstract gegeven. Goud heeft als vanouds waarde omdat mensen er belang aan hechten en er juwelen van maken.

Het zal mensen opvallen dat ik heel vaak herhaal, sorry sorry. Het bankgebeuren is voor veel mensen een nieuw onderwerp. Zeker 90% van de mensen staat nooit stil bij de vraag hoe geld 'geboren' wordt. Maar geld groeit dus werkelijk aan (schuld)bomen. De totale geld/schuldvoorraad is daarmee volledig uit de hand gelopen vanwege de ontstellende hebzucht en onverantwoordelijkheid van bankiers en elite.

6 of 7 rijkvoorziene planeten aarde zijn momenteel nodig om die totale geld/schuldvoorraad te dekken. En ieder jaar komt daar een planeetje bij... Valuta 'zweeft' dus, is niet gedekt, er staat niets (meer) tegenover al die papiertjes en cijfertjes, of het moet uw slavernij en die van alle volgende generaties zijn.

De vraag is niet zozeer wie 'schuld' heeft aan deze stand van zaken. De ratten die het systeem ontworpen hebben zijn al 400 jaar dood, terwijl het systeem zelf door de onwetendheid van mensen in stand wordt gehouden. Deze les leert U niet op school, daar is voor gezorgd. De vraag is: hoe nu verder?

Want dit systeem, waarvan de instandhouders (oa EU maar vooral USA) opzettelijk oorlogen veroorzaken vanwege de schulden die van oorlogen het gevolg zijn (de zg 'economische groei'), kan alleen maar worden *gereset* met totale oorlog.
Ness's avatar
| #234228 | 30-06-2015 18:19 | Manus
Ik heb er ff punten tussen gezet, anders zijn de bedragen niet goed te volgen...
Manus's avatar
| #234234 | 30-06-2015 19:48 | Ness
Danks, Manus. Helaas doet het aantal nullen er in dit stadium er niet meer toe. Al die bedragen zijn gebakken lucht, nooit meer te realiseren fantasietjes, natte dromen van krankzinnigen.

Voor de volledigheid: een geld/schuldboom bloeit dmv het fractionele reserve banksysteem. Kort gezegd houdt dit in dat op grond van de aangemaakte schulden (de assets van de bank), waar daadwerkelijk dekking/waarde tegenover staat, de bank tot wel 40x toe meer mag uitlenen - maar dit is dus geld waar NIETS tegenover staat, dit zijn de cijfertjes die worden ingetypt, dit geld wordt domweg tevoorschijn getoverd en uitgeleend - en dit geld IS VAN DE BANK, ZOMAAR, INEENS.

Banken typen zich dus rijk, eigenen zich enorme sommen geld toe, geld uit het blauwe niets, geld waar ze helemaal niets voor hoeven doen behalve typen, GRATIS geld zonder bestaansgrond, via een 'wonderbaarlijke vermenigvuldiging', met goedkeuring van Dijsselbloem en de zijnen. Zo wordt de geldvoorraad explosief vergroot. En de burger draait op voor de schade als het mis gaat, moet het hele gebakken-lucht bedrag aan de bank vergoeden met bail-outs en reddingen.

Zodra de banken, de bankiers en hun investeerders zelf verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die voortkomt uit deze oplichterij is afgelopen met die onzin. Het gebeuren in IJsland bewijst het. Ik hoop dat Griekenland volgt.

(dit filmpje legt het Amerikaanse systeem uit, dat enigszins van het onze verschilt. De rente (winst!) die over alle uitgeleende bedragen geheven wordt komt vrijwel uitsluitend ten goede aan een zeer beperkte groep individuen, de aandeelhouders van de commerciele banken, de zg 1%.)
Ness's avatar
| #234236 | 30-06-2015 20:00 | Antares
Het gebeuren in IJsland bewijst het.

Er worden daar nog steeds bankiers in de cel gesmeten:

http://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2015/06/26/kaupthing_executives_jailed/
Antares's avatar
| #234243 | 30-06-2015 22:03 | Ness
Een goede zaak, Antares. Want fractioneel reserve bankieren op zich is al een buitengewoon gebrekkig systeem - het bezit geen remmen. Het 'fractioneren' gaat door tot er een crisis uitbreekt, waarna de banken de uitstaande leningen kunnen verzilveren cq omzetten in waarde ten koste van het algemeen welzijn. Afbetaalde leningen zijn echter niets waard; dit 'geld' moet wettelijk worden afgeschreven, 'vernietigd' - maar gelukkig is de woekerrente dan al binnen. Daarom wordt een crisis ook wel aangeduid als OOGSTTIJD voor bankiers.

Het is helaas een glijdende schaal maar op zeker moment kan het "fractioneren" duidelijk worden aangemerkt als regelrechte fraude. Die nergens bestraft wordt behalve in IJsland, helaas.

Wij zijn allemaal Grieken. Want via het bewust kapotmaken van Griekenland weten de bankiers het zo te draaien dat alle NL'ers - en alle andere Oiropeanen - de broekriem stevig moeten aanhalen dmw 'bezuinigingsronden' en hogere belastingen. Daar waar Griekenland staat dient U dan ook Nederland te lezen en daar waar men van luie Grieken spreekt dient u zich uw 'luie' oudtante van 86 voor te stellen die om ligt te komen in haar eigen urine. Opdat de zeer rijken hun oogst kunnen binnenhalen. "There but for fortune" enzo.

Let op: ik ben niet bepaald een socialist. Maar ik verdom het ten ene male krom te liggen terwille van de kick van een ploeg sociopaten en aanverwante criminelen. En ik zou graag zien dat dit besef ook tot het grote publiek doordringt.
Ness's avatar
| #234245 | 30-06-2015 22:21 | Hans
Misschien nog maar eens luisteren naar John Perkins, die vroeger voor het IMF werkte.
https://www.youtube.com/watch?v=XWuAct1BxHU
Hans's avatar
| #234249 | 01-07-2015 05:47 | liedetecter
Kom, is niet gewoon alle geld wat het IMF "uitleent" diefstal?

De complete fictionele lening moet met bloed zweet en tranen betaald worden door de bevolking. Het IMF typed in een computer in 15 seconden die waarde in en uit, niet alleen de rente is gratis ...
| #234258 | 01-07-2015 11:55 | Ness
compoundinterest.gif Dit plaatje maakt het probleem helemaal aanschouwelijk. Stel je leent 1000 euro (de 'principle of hoofdsom) van een vriend, zonder rente. Stel je doet er 20 jaar over om dat bedrag af te betalen. Buiten alle inflatie om heeft dan je vriend risico gelopen terwijl jij het vruchtgebruik had over dat bedrag.

Stel je leent 1000 euro van een kennis. Die eist, vanwege het risico dat hij loopt als jij niet betaalt en hij naar zijn geld kan fluiten, 10 % rente over de hoofdsom. Na 20 jaar en stelselmatige aflossing heb je dan in totaaal 3000 euro betaalt voor je aanvankelijke 1000 eurietjes. Dit is zg liniare rente, en die heeft uitsluitend betrekking op de hoofdsom. Binnen de Islamitische religie is dit de enige manier waarop je van Allah rente mag berekenen. De goede soort hypotheek is ook linair. Voor je huis van 2 ton echte waarde betaal je dan in de loop van 30 jaar rond de 5 ton in totaal.

Maar banken rekenen samengestelde rente, ofwel 'compound interest' op 'gewone' schulden. En dan geldt, dat je voor je zielige 1000 euro na 20 jaar rond de 7400 euro moet terug betalen. Want na een zeker aantal jaren laat het verschijnsel 'rente op rente' zo'n grafiek omhoog vliegen.

Het is dus zaak voor de banken een lening ZO LANG MOGELIJK TE LATEN VOORTDUREN. Daarom lenen ze het liefst aan mensen, bedrijven of landen die niet in staat zijn snel terug te betalen (zie linkje van Hans hierboven). De staatschuld, een soortement doorlopend krediet aan landen, is daarvan een prima voorbeeld. Het bedrag aan rente op rente is duizelingwekkend, en kan eenvoudigweg op zeker moment niet meer worden opgehoest.

Het idiote van deze situatie is dat diezelfde landen de banken het RECHT op geldcreatie hebben gegeven. Want dat recht behoort aan de staat en de staat kan dit mandaat terugnemen. Griekenland staat op het punt dat te doen, maar daarvoor moet het uit de EU treden. De staatsschuld is dus in feite nergens voor nodig.

Nog 1 puntje: als een drukkerij 6 miljoen cash aan euroflapjes drukt, ziet iedereen meteen dat die 6 miljoen niet van dat drukkerijtje zelf zijn, maar geld voor algemeen gebruik.

Maar als een bank 6 miljoen aan electronische flapjes intypt is die 6 miljoen in aanvang al wettelijk van de bank. Leent de bank dan 6 miljoen uit tegen rente, dan kan de bank dat hele bedrag plus de rente terughalen bij iedereen die 'bij de bank heeft ingelegd' - iedereen die een rekening bij die bank heeft dus - als de lener in gebreke blijft.

De bank moet dan wel uiteindelijk de 6 miljoen afboeken cq vernietigen tov de totale geldvoorraad (vraag is of ze dat ook doen natuurlijk, niemand die dat nagaat), maar ondertussen is uw rekening leeggeroofd. Vanwege de 'gemiste' rente, die het aanvankelijke bedrag van 6 miljoen vele malen kan overtreffen. Banken lopen dus geen enkel risico in dit systeem. Bankiers wel...
Ness's avatar
| #234261 | 01-07-2015 13:37 | Ness
En dan nog even iets, over die hypotheek op je huis van 2 ton: uiteindelijk betaal JIJ 5 ton en steekt de bank 3 ton winst/rente direkt in de zakjes maar daar blijft het niet bij.

De bank zou de hoofdsom, de 2 ton (die jij daadwerkelijk hebt opgehoest) na afbetaling in feite moeten afboeken van zijn totale geld/schuldvoorraad. Voor die 2 ton is nu een huis, dus echte waarde, echt bezit, in de plaats gekomen, en dat is JOUW bezit. Maar vanwege het fractioneren - de wonderbaarlijke vermenigvuldiging - is diezelfde 2 ton in de loop van de tijd opgeblazen tot zeg 20 ton of meer, waarvan de bank ook eigenaar is.

Als de bank dus genoeg tijd krijgt om te sjoemelen - want hier is, vanwege het gebrek aan overzicht en controle, ruimte zat voor boekhoudkundige fratsen en pure oplichterij - schrijft de boekhouder op den duur gillend van het lachen die zielige 2 ton met groot genoegen af. Het is een peuleschil geworden. Als het bedrag al wordt afgeboekt. Want daar heb ik mijn twijfels over.

Geld/valuta is een fictie, een onderlinge afspraak, een ruilmiddel en de waarde ervan berust voornamelijk op goed vertrouwen. Zolang het proces transparant is en mensen het systeem begrijpen kan er geld worden aangemaakt en uitgeleend tegen een redelijk bedrag aan rente (of een vast bedrag voor kosten en risico, zoals bij Islamitische banken) - en hoeft niemand met zakjes goud en/of andere metalen rond te sjouwen.

Maar geld is wel algemeen goed. Het zou al vreselijk veel helpen als de banken NIET de eigenaren waren van het 'geld' dat zij tevoorschijn toveren en als de totale geldvoorraad scherp in de gaten werd gehouden door een of andere onafhankelijke PUBLIEKE monetaire instantie. Momenteel weet niemand hoeveel 'geld' er precies is. Dat kan alleen gemeten worden als de hele zaak in elkaar ploft. Want dan komen de *derivaten* tevoorschijn, en da's weer een ander verhaal.

Maar de equivalente jaarwaarde van 7 planeten aarde is een redelijke schatting. Het kunnen er ook 8 zijn. En dat geld is allemaal 'van de bank'. Geen wonder dat Dijsselbloemke op zijn blote knietjes ligt voor deze 'heren der schepping'.

(Einde rant. Met excuses voor de herhalingen - vaste bezoekers hier kennen het verhaal allang.)
Ness's avatar
aanmelden / inloggen