Door Jan Verheul, Op maa 15 dec 2014 19:43, 30 reacties,    

Gaan de Neocons gaan de wereld vernietigen?

We staan op de rand van oorlog en van economische ineenstorting.Door Paul Craig Roberts


13 december 2014 "ICH" – Mocht een lezer zich afvragen of ik ook wat goed nieuws heb, dan is het antwoord: nee, tenzij ik U zou voorliegen zoals "uw" overheid en de mainstream media doen. Als u nep "goed nieuws" wil horen moet U zich terugtrekken in De Matrix.(1) In ruil voor minder stress en zorgen, zult u zonder het te weten de financiële ondergang en een nucleaire hel tegemoet gaan.

Als u wilt worden gewaarschuwd voor wat "uw" regering U brengt, en een kleine kans wil maken om het de loop der dingen te beinvloeden, lees en steun dan deze site. Het is uw site. Ik weet al deze dingen. Ik schrijf voor u.
De Neoconservatieven, een kleine groep van oorlogshitsers die sterk verbonden is met het Militaire-Industriële- Complex (2) en Israël (3), brachten ons Granada en de Contra affaire in Nicaragua. President Reagan ontsloeg hen, en zij werden vervolgd, maar kregen vervolgens gratie van Reagan's opvolger, George HW Bush.

Genesteld in denktanks en beschermd door Israëlisch geld en geld van het Militaire en Beveiligings- Complex (4), kwamen de Neoconservatieven weer boven drijven in de regering-Clinton en organiseerden het uiteenvallen van Joegoslavië, de oorlog tegen Servië, en de uitbreiding van de NAVO richting Rusland.

Neoconservatieven domineerden het regime van George W. Bush. Ze beheersten het Pentagon, de Nationale Veiligheidsraad, het Bureau van de Vice-President, en nog veel meer. De Neoconservatieven brachten ons 911 en zijn dekmantel, de invasies van Afghanistan en Irak, het begin van de destabilisatie van Pakistan en Jemen, het Amerikaanse Africa Command (AFRICOM), de invasie van Zuid-Ossetië door Georgië, de ondergang van het anti-ABM-verdrag (5), ongrondwettelijk en illegale spionage op Amerikaanse burgers zonder toestemming van de rechter, verlies van grondwettelijke bescherming, marteling en het feit dat de Uitvoerende Macht ( President en Ministers) zich niets aantrekken van de Wet, en van het Congres en van de Rechterlijke Macht. Kortom, de Neoconservatieven hebben de basis gelegd voor de Dictatuur en voor WO III.

Het regime Obama heeft niemand van het regime van Bush voor de rechter gehaald, waardoor het precedent werd geschapen dat de Uitvoerende Macht boven de wet staat. In plaats daarvan vervolgt het regime Obama klokkenluiders die de waarheid over de misdaden van overheid vertelden.

De Neoconservatieven blijven zeer invloedrijk in het regime van Obama. Bijvoorbeeld: Obama benoemde neoconservatief Susan Rice (6) als zijn National Security Advisor. Obama benoemde neoconservatief Samantha Power (7) als de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Obama benoemde neoconservatief Victoria Nuland (8) als adjunct-secretaris van State. Nuland's team organiseerde de Amerikaanse staatsgreep in Oekraïne samen met de CIA en door Washington gefinancierde NGO's.

Neoconservatisme is de enige nog bestaande politieke ideologie.
De ideologie is "Amerika über alles."
Neoconservatieven geloven dat De Geschiedenis heeft besloten om de Verenigde Staten uit te kiezen als Alleenheerser over de hele wereld, en dat daarom de VS "uitzonderlijk" en "onmisbaar" is. Dat heeft ook Obama verklaard. Deze ideologie geeft Neoconservatieven enorm veel zelfvertrouwen en ambitie, net zoals Karl Marx’s conclusie dat De Geschiedenis de arbeiders had uitgekozen om de heersende klasse te worden aan de eerste communisten veel zelfvertrouwen en werklust gaf.

Dit vertrouwen en deze dadendrang maken de Neoconservatieven roekeloos.

Om hun agenda te bevorderen brainwashen de Neocons de bevolking van de VS en van Washington's vazalstaten. De presstitutes (neologisme, afgeleid van press en prostitute) lverkopen de leugens van de Neoconservatieven aan het nietsvermoedende publiek:
Rusland is de Ukraine binnen gevallen en annnexeerde Oekraïense provincies;
Poetin is van plan om het oude Sovjet-rijk weer te herstellen;
Rusland is een gangster-staat zonder democratie;
Rusland is een bedreiging voor de Baltische staten, Polen, en heel Europa,
Wat een opbouw van militaire capaciteit door de VS en de EU aan de grenzen van Rusland noodzakelijk maakt; China, een bondgenoot van Rusland, moet militair onder controle worden gehouden met de nieuwe Amerikaanse marine- en luchtmachtbases die om China heen liggen en die de Chinese vaarroutes controleren.

De Neoconservatieven en president Obama hebben duidelijk gemaakt dat de VS niet zullen toestaan dat Rusland en China soevereine landen zullen zijn met een eigen economisch en buitenlands beleid, onafhankelijk van de belangen van Washington. Rusland en China zijn alleen aanvaardbaar als vazalstaten, zoals vazalstaten als het Verenigd Koninkrijk, Europa, Japan, Canada en Australië.

Het is duidelijk dat deze Neoconservatieve agenda zal leiden tot ‘de laatste oorlog’.
De hele mensheid wordt bedreigd door een handvol boze mannen en vrouwen die verschansd zitten in machtsposities in Washington.

Anti-Rusland propaganda is gegaan in een hogere versnelling. Poetin is de "nieuwe Hitler."
Daniel Zubov rapporteert over een gezamenlijke conferentie gehouden door drie Amerikaanse denktanks.

De conferentie gaf Rusland de schuld voor het falen van het buitenlands beleid van Washington. Lees dit artikel http://sputniknews.com/columnists/20141205/1015538604.html om te zien hoe Neoconservatieven te werk gaan om te controleren hoe de zaken worden uitgelegd. Zelfs Henry Kissinger ligt onder vuur omdat hij zei dat Rusland een legitiem belang heeft in de Oekraïne, een land dat lang deel van Rusland uit maakte en dat ligt in legitieme Russische invloedssfeer.

Sinds het Clinton-regime (9) heeft Washington tegen de Russische belangen in gehandeld. In zijn binnenkort verschijnend boek, “The Globalization of War: Amerika's lange oorlog tegen de menselijkheid”, presenteert professor Michel Chossudovsky een realistische inschatting van hoe dicht Washington de wereld bij haar ondergang door een nucleaire oorlog heeft gebracht. Deze passage komt uit het voorwoord:

==Citaten uit Chossudovski:===


De 'globalisering van oorlog' is het project van een land dat Hegemonie ambieert.
Grote militaire operaties en ID (Inlichtingen Dienst) operaties worden
tegelijkertijd in het Midden-Oosten, Oost-Europa, zwart Afrika , Centraal-Azië en het Verre Oosten ondernomen. Het Amerikaanse leger combineert beide taken: zowel de grote militaire operaties als ook geheime acties die gericht zijn op de destabilisering van soevereine staten.

"In het kader van een wereldwijde militaire agenda worden de acties die de westerse militaire alliantie (VS-NAVO-Israël) in Afghanistan, Pakistan, Palestina, Oekraïne, Syrië en Irak uitvoeren gecoördineerd op het hoogste niveau van de militaire hiërarchie.
We hebben niet te maken met kleine en geïsoleerde operaties van leger en de inlichtingendiensten.
De aanval op Gaza door Israëlische troepen ( in juli-augustus 2014) werd uitgevoerd in nauw overleg met de Verenigde Staten en de NAVO. En de acties in de Oekraïne en hun timing viel samen met de aanval van de aanval op Gaza. (10)

"Op zijn beurt, kunnen militaire acties samengaan met economische oorlog-voering die niet alleen hoeft te bestaan uit sancties, maar ook in de vorm van destabilisatie van de financiële en valutamarkten, om zo de economie van de vijand te ondermijnen. ( Vertaler: ik heb deze zin ingekort, om ze krachtige te maken,en duidelijker)

"De Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn aan een militair avontuur begonnen dat de toekomst van de mensheid bedreigt. Bij het ter perse gaan worden Amerikaanse en NAVO-troepen ingezet in Oost-Europa. In zwart Afrika vindt al Amerikaanse militaire interventie plaats in het kader van een humanitair mandaat. De VS en hun bondgenoten bedreigen China met president Obama's 'Draai naar Azië'.

" Er worden militaire manoeuvres uitgevoerd op een steenworp afstand van Rusland, die zouden kunnen leiden tot escalatie”.
"De Amerikaanse luchtaanvallen tegen Irak en Syrië onder het mom van het bestrijden van IS zijn onderdeel van een scenario van militaire escalatie die zich uitstrekt van Noord-Afrika en de oostelijke Middellandse Zee naar Centraal- en Zuid-Azië. De westerse militaire alliantie is in een vergevorderd stadium van voorbereiding (op oorlog?) .
"En Rusland óók."

==Einde citaten uit Chossudovski.==

Zoals ik al vaker heb gezegd zijn de Amerikanen zijn een zorgeloos volkje. Ze zijn gewoon niet op de hoogte. Stel dat ze wel op de hoogte waren, veronderstel dat de gehele bevolking het gevaar begreep, kon er dan iets gedaan worden, of staan de zorgeloze Amerikanen onder controle van de politiestaat die Washington heeft geschapen?
Ik denk niet dat we veel hoop kunnen putten uit het Amerikaanse volk. Het Amerikaanse volk kan geen echt leiderschap van nep leiderschap onderscheiden, en de regerende privé elites zullen niet toestaan dat echte leiders opstaan. Bovendien is er geen georganiseerde beweging in die zich tegenover de Neoconservatieven op stelt.

De hoop komt van buiten het politieke systeem. De hoop is dat het Kaartenhuis en de stiekem opgepepte beurskoersen die door de beleidsmakers zijn opgezet ten voordele van de 1 Procent, in storten.
David Stockman denkt dat dit zeer waarschijnlijk zal gebeuren. De ineenstorting die Stockman ziet aan ziet komen is dezelfde ineenstorting waarvoor ik heb gewaarschuwd. Bovendien is het aantal Zwarte Zwanen ( zeldzame gebeurtenissen) die de instorting kunnen veroorzaken zelfs talrijker dan diegenen die Stockman benoemt. Sommige financiële organisaties maken zich zorgen over een gebrek aan liquiditeit in de obligatie en derivaten markten. Barbara Novack, co-voorzitter van Black Rock, lobbyt sterk voor een derivaten bailout mechanisme.
David Stockman's artikel is belangrijk. Lees het totdat je het begrijpt, en je zal meer vanaf weten dan de meeste mensen.
Velen zullen zich afvragen: Als de rijkdom van de 1 Procent zo gevoelig is voor economische ineenstorting, zal er dan een oorlog worden gestart om deze rijkdom te beschermen en om de Russen of de Chinezen de schuld voor de ontberingen te geven die daarna het Amerikaanse volk zullen overspoelen? Mijn antwoord is dat de aard van de instorting die ik verwacht, en die David Stockman en ongetwijfeld anderen verwachten, de overheid met zoveel sociale, politieke en economische onzekerheid zal bezorgen dat het organiseren van een grote oorlog onmogelijk wordt.

Terwijl de politieke onmacht van het Amerikaanse volk en de onderdanigheid van de westerse wereld Washington geheel vrij laten om te doen wat ze wil, zal de economische ineenstorting revoluties veroorzaken en de ondergang van de bestaande orde.
Hoe moeilijk zo’n instorting het leven ook zal maken voor de mensen, de overlevingskansen zijn wel hoger dan bij kernoorlog.

Dr Paul Craig Roberts was Staatssecretaris van Financien onder Reagan en adjunct hoofdredacteur van de Wall Street Journal. Hij was columnist voor Business Week. Hij heeft veel universitaire functies bekleed. Zijn internet artikelen trekken wereldwijd lezers. Roberts meest recente boeken zijn “Het falen van het Laissez Faire Kapitalisme en Economische Ontbinding van het Westen” en “Hoe Amerika verloren ging”. Roberts' latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.

-----------------------------------------------------
Verklaringen door Vertaler:
(1) The matrix was een film waar mensen met draden aan machines lagen, en die draden gaven de info aan de hersenen dat ze een volledig leven leidden. Terwijl ze continu op bed lagen. Ze waren volledig afgeschermd van de werkelijkheid. Het wordt als metafoor gebruikt voor de manier waarop de Media ons een niet bestaande wereld voorschotelen, door eenzijdige berichtgeving en weglating van veel informatie.
(2) Het MIC ofwel het Militaire-Industriële- Complex is een begrip bij alle discussie over Amerika sinds in 1961 de scheidende president Eisenhower waarschuwde dat de macht van de grote bedrijven die veel financiele baat hebben bij een grote oorlogs-industrie, zo groot aan het worden is dat ze middels lobbies en geld en infiltratie in de regering, zowat de dienst uitmaken in de regering. Eisenhower nam afscheid van het presidentschp, kon niets meer verliezen, en besloot het Amerikaanse volk te waarschuwen. Zijn kinderen zeggen dat in zijn speech stond: ”Het Militair-industriele en Banken Complex”.
(3) Het is volgens mij opmerkelijk dat PCR hier expliciet Israel noemt als grote invloed in de VS. Het woord ‘Jood’of ‘Joden’ heb ik PCR nooit horen zeggen. Voorzichtig als hij is. Natuurlijk zijn de Neoconservatieven voor 90% joods, en is hun agenda volledig gewijd aan de joodse agenda, dus met het woord Neoconservatives heeft hij voor insiders de zaak bij de naam genoemd. Maar de gewone Amerikaan heeft die link nog nauwelijks gelegd, dus mag hij ‘neoconservatives’zeggen waar in feite bedoeld wordt: de joodse cabal. (Voorbeeld: Buurlanden die lastig voor Israel zijn worden de een na de ander kapot gemaakt. Denk aan Irak, Libië en Syrië. )
(4) De wapenproducenten en Security bedrijven hebben het PNAC Report van de Neocons goed gelezen: “Amerika moet 2 oorlogen tegelijk gaan voeren”, zo omschrijven ze hun plannen in dat PNAC Report.
(5) ABM = raketten die in staat zijn om ( met nucleaire wapens geladen) andere raketten in de vlucht neer te halen . Het verdrag zei dat zowel Amerika als Rusland maximaal twee bases mogen hebben met maximaal 100 ABM’s. Dit verdrag is in 2002 door de VS opgezegd. http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Ballistic_Missile_Treaty
(6) Susan Rice. Jamiacaanse ouders, goede scholing, Veiligheids adviseur onder Clinton. Had spijt dat ze de Rwanda Genocide had laten gebeuren (blijkbaar begrijpt zxe niet dat die door Paul Kagame, vriend van het Witte Huis, werd gepleegd). Is nu fervent voorstander van ‘Doden om de mensen te helpen’, hoewel ze het zo niet zal noemen. . http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Rice#Libyan_civil_war
(7) Samantha Power. Getrouwd met een linkse, joodse extremist Cass Sunstein. Samantha zou het liefst allerlei landen binnen vallen ‘voor hun eigen bestwil’ om genocides te voorkomen. Dat die genocides door de VS zijn uitgelokt ( Bosnië) of door de VS zijn voorspeld tegen elke realiteit in ( Libië: zoe Alan Kuperman), dat schijnt de zeer talentvolle Samantha maar niet tedoorzien. Ze is Iers, enniet joods, zover bekend. http://en.wikipedia.org/wiki
Annotaties:
| #224888 | 15-12-2014 20:04 | Ness
@jan: als je linkdump gebruikt komt er maar een klein stukje tekst. Ik heb ge-edit naar 'some rights reserved', eigen vertaling.

Ik ben op dit gebied zelf een geweldige kruk maar de rest kan het vast beter uitleggen :)

En bedankt voor de vertaling !
Ness's avatar
| #224889 | 15-12-2014 20:10 | hakkietakkie
En ik zal wel even een plaatje toevoegen, straks in de edit pagina kun je zien hoe dat er in html uitziet. Ook bedankt!
hakkietakkie's avatar
| #224890 | 15-12-2014 20:13 | hakkietakkie
Oh, ik zie nu dat ik er niet in kan ivm de gewijzigde copyright.. Nou ja, dan plemp ik het plaatje gewoon hier.
Is mijn clipboard ook weer leeg :-)
dr-paul-craig-roberts.jpg
hakkietakkie's avatar
| #224891 | 15-12-2014 20:16 | Ness
mea culpa hahahaha

Kan de poster het zelf nog veranderen of is dat ook meteen onmogelijk door mijn kuch kernachtige ingreep? Had ik een andere licentie moeten pakken in dit geval?
Ness's avatar
| #224892 | 15-12-2014 20:18 | hakkietakkie
Ik denk dat de poster dat nog kan.. Ik heb het ook weleens gehad en toen kon ik door op de 'terug-knop' van de browser er nog in en het weer aanpassen, wat op zichzelf natuurlijk wel curieus is.. Maakt ook niet uit. De licentie lijkt me passen, dat wel.
hakkietakkie's avatar
| #224894 | 15-12-2014 20:27 | Ness
Dus ik ga volledig in de achteruit, krijg ik dit voor mijn kiezen:
"Alleen de oorspronkelijke auteur, Jan Verheul, kan dit artikel wijzigen. U bent Ness."

Heeh Patman! Je mag wel jij zeggen hoor :P
Ness's avatar
| #224895 | 15-12-2014 20:28 | spaceman
@jan Verheul

Bedankt voor het vertalen.Prima artikel.

Obama en Putin schijnen weer on speaking terms te zijn achter de schermen.Dit i.v..m de situatie in Syrië.Obama gaat waarschijnlijk Assad steunen in de strijd tegen IS. Verder heeft Obama een stuk geweigerd te ondertekenen waarin staat dat de VS voor 350 miljoen $ aan wapens zou leveren aan de Oekraïne.Het lijkt wel of er in de VS een interne machtsstrijd aan de gang is.
spaceman's avatar
| #224904 | 15-12-2014 21:25 | tegengas
Ik kan mijn mail ook niet meer lezen na de snelle actie van Ness.
Misschien kan het Syrisch Elektronisch Leger helpen?
tegengas's avatar
| #224923 | 15-12-2014 23:25 | Antares
Had ik een andere licentie moeten pakken in dit geval?

Alleen als je alles vrijgeeft dan kan het door iedereen worden aangepast.
Antares's avatar
| #224932 | 16-12-2014 09:52 | trend etter
Amerika maakt haast om zijn triljoenen schuld te verdoezelen.
| #224952 | 16-12-2014 12:46 | Denneb
Bedankt Jan, zeer verhelderend artikel die bovenop een hele verademing is naast de gebruikelijke dagelijkse dosis prestitutes media.
Denneb's avatar
| #224973 | 16-12-2014 17:47 | quero1
@Alfred Spakman
Voor de duidelijkheid:
1 triljoen [Europees systeem] = 10^18 of 1.000.000.000.000.000.000 (18 nullen)
1 trillion [US systeem] = 10^12 of 1.000.000.000.000 (12 nullen)
dat zijn toch wel heel grote getallen hé...
| #224978 | 16-12-2014 18:45 | quero1
Roekeloos dat kan je wel zeggen wat een waanzinnige pretentie dat die hadden/hebben: zomaar landen binnenvallen met false-flag leugens hun 'waarmerk', ze doen het steeds weer en opnieuw met de hulp van onze EU corrupte laffe meelopers die te laks zijn om een eigen zeg maar onafhankelijke politiek te voeren.
Samengevat: de US heeft voor zichzelf gigantisch veel schulden gemaakt en om die te delgen moet er op grote schaal geroofd en geplunderd worden natuurlijk en dat lijkt nu te gebeuren en daarbij komt nog steeds meer die energie en grondstoffen honger van de US sinds mensenheugnis trouwens en nu op de spits gedreven.
Ze zijn allang 'gek' van olie maar nu hebben ze zichzelf een loer gedraaid met die schaliegasolie en om Rusland te treffen (...), een tijdelijke gigantische plas schalieolie die de olieprijs drastisch heeft doen zakken ook en vooral omdat Saoedi Arabië zoveel oppompt om zowel US als Rusland te een lesje te leren. Al die vele schaliegas- en -olie in de VS enz draaien nu wel met verliesnaar 't schijnt, stel je voor, die hebben net hoge olieprijzen nodig om er niet aan te verliezen en die 'spielerei' kan misschien niet zo heel lang duren! (trend = nog verder zakkend).
Op langere termijn zal de prijs wel stijgen waarschijnlijk, er is nog altijd de peak-oil theorie hoor...

http://www.standaard.be/cnt/blnpa_01345849
http://www.olie-prijs.be/
http://nl.investing.com/commodities/crude-oil
| #239490 | 28-10-2015 18:51 | steven1
Jep, met die schalieolie productie hebben ze zichzelf wel wat aangedaan natuurlijk. Dat was enkel rendabel voor de olieprijs zo drastisch zakte vanwege de hoge productiekost. De gevolgen zijn ondertussen meer dan merkbaar in de oliesector in de VS: heel veel plannen worden op de lange baan geschoven, een hoop jobs reeds gesneuveld, Het kost de landen van de OPEC een pak minder geld om hun olie naar boven te halen. Anderzijds is de lage olieprijs voor die landen momenteel ook niet bepaald een geschenk en offeren ze best veel op om het de VS en Rusland moeilijk te maken. Ik vraag me af hoelang de OPEC dit nog volhoudt, en hoe groot de gevolgen gaan zijn voor de oliesector in de VS. De olieprijs zal vast opnieuw naar omhoog gaan, de vraagt blijft natuurlijk wanneer.


http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Continued-Low-Oil-Prices-Cause-Oil-Majors-To-Cut-10000-More-Jobs.html
http://www.olieprijs.net
| #239501 | 28-10-2015 20:16 | tegengas
Neocons zijn er van overtuigd, dat ze nu nog een oorlog tegen Rusland en China kunnen winnen.
Voor de rest is hun smart power leger in mankracht klein.
Daarom laten ze het liefst hun oorlogen goedkoop door een ander uitvechten, zulke oorlogen lopen ook uit op een catastrofe, maar daar heeft de VS, ver weg geen last van.

Amerikanen zijn in werkelijkheid bluffers, met een legertje van niets.
Aan de andere kant zit daar de leugenaar Obama, met zijn neocon vriendjes om hem heen, die zomaar op de knop kan drukken.
tegengas's avatar
| #239505 | 28-10-2015 20:39 | spaceman
@tegengas

Blufpoker inderdaad. Poetin weet dit daarom steekt zijn middelvinger op.Volgende is ook wel aardig om te lezen

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/16-oorlogssimulaties-Pentagon-met-zelfde-uitkomst-NAVO-verliest-oorlog-van-Rusland
spaceman's avatar
| #239514 | 28-10-2015 22:22 | spaceman
Blijkbaar zijn er meer mensen bezorgd.Iets voor jullie @tamso en @Manus

Professors & Politicians Gather To Warn Us About The New World Order (NWO)

http://www.collective-evolution.com/2015/10/27/professors-politicians-gather-to-warn-us-about-the-new-world-order-nwo/
spaceman's avatar
| #239516 | 28-10-2015 22:26 | tegengas
Als er een oorlog uitbreekt in Europa, dan krijgt Rusland heel veel hulp, om gezamenlijk de VS en de NAVO eruit te gooien, daar hoor ik niemand over.
tegengas's avatar
| #239522 | 29-10-2015 10:56 | ..................
Spaceman

Wat jouw link laat zien,was mij allang bekend.In die zin wat zich afspeelt in de wereld.

Die NWO is er al.
Alleen nu de vraag welke rol rusland erin speelt.
Ik denk dat ook iran en rusland dit allang beseffen en misschien wel erin meespelen om toch nog een stuk van die taart op te eisen.

Hoe ik het zie, draait het uiteindelijk om een wereldcommunisme.
Om het simpele feit dat we tegen het einde zitten van de economische groei/welvaart.
Wat je niet meer hebt,kan je ook niet meer verdelen.

En Putin en zijn regime zijn net zulke elitaire figuren als stalin dat was.Ook zij willen aan de top blijven.

Al die nationalisten moeten alleen zorgen voor een chaos/verdeeldheid onderling,wat ze zelf niet eens beseffen.
Zowel links,als rechts de oorzaak er niet van snappen.

En wil het systeem of de wereld overleven overleven in een wereld zonder welvaart,je alles onderling moet gaan verdelen.Ook al zou het nationalisme de macht grijpen in een wereld waar geen welvaart meer bestaat,de bevolking massaal zich tegen hen keert

Daarom zijn sommige tekeningen wel mooi om te zien wat de werkelijkheid laat zien.
Bv een tekening dat een politicus op een plank staat aan de rand van de afgrond,en alleen de bevolking die plank in evenwicht houd,zodat het niet naar beneden stort de afgrond in en dat 1 dan ervan af stapt.
Het blinde geloof van de bevolking houd alleen die machthebbers aan de macht.
| #239524 | 29-10-2015 11:06 | ouwe knar
je alles onderling moet gaan verdelen
Zal geen bal helpen als je gewoon door gaat met alles wegflikkeren, alles vervuilen, vergiftigen. Doorgaat met achterhaalde energie opwekking, achterhaalde 'moderne' landbouwmethoden. De zogenaamde NWO is wat mij betreft slechts een voortzetting van achterhaalde oude shit.
ouwe knar's avatar
| #239529 | 29-10-2015 12:02 | ..................
Daarom ouwe knar die NWO misschien wel eens schoon schip gaat maken.
Op deze manier het gewoon niet verder kan gaan.De vraag is alleen wie overblijft om eraan deel te nemen.
| #239533 | 29-10-2015 13:09 | ouwe knar
De vraag is alleen wie overblijft om eraan deel te nemen.
Ow, ben je bang om doooohoood te gaan, tamso.
Blauwe pilletje (matrix) slikken helpt om te willen blijven leven.

Redpill.jpg
"You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes."
ouwe knar's avatar
| #239543 | 29-10-2015 15:52 | ..................
Dood gaan we allemaal vroeg of laat.
| #239544 | 29-10-2015 16:00 | ..................
Normaal<big>Big<http://forums.appleinsider.com/t/156513/lightbox/post/2295297/id/22163>
| #239550 | 29-10-2015 17:06 | liedetecter
Goed stukje op Zerohedge over de compleet losgeslagen neocon oorlogs waanzin die absurdistischer trekjes in Syrie begint te vertonen dan het mafste "Wag the Dog" scenario ....
| #239615 | 30-10-2015 14:11 | ..................
Spaceman.

Ik luister je link nu,maar dit snap ik allemaal al.
Ik kan alleen medelijden hebben met de jeugd die erin zal opgroeien,als het zover zal zijn.

Wat een belangrijk punt is in jouw link dat de socalljews juist diegene zijn die zich bekeerd hebben tot de katholieke kerk.
En juist de vijand zijn van de echte joden die zelf opgeofferd zullen worden door de hypocriete christenen die net doen alsof ze het lot van de joden beschermen,
| #239616 | 30-10-2015 14:14 | ..................
Alleen jammer dat hij alleen de illuminatie benoemd,terwijl de jezuieten allang ervoor bestonden. En andere freemaisons.
| #239620 | 30-10-2015 15:54 | ..................
Spaceman

Nog steeds aan het luisteren en hij legt alles wel goed uit hoe de macht de macht heeft gegrepen..
aanmelden / inloggen