Door community (initieel Best Well), Op vri 8 jun 2018 15:32, 0 reacties, nieuws

Geen enkel idee zonder varkens bij brainstorm PegidaGeen enkel idee zonder varkens bij brainstorm Pegida
‘En als we nou eens wat anders doen?’

5 juni 2018 door Rudolf Julius

“Oké, een barbecue met varkensvlees bij een moskee houden, ik noteer het.” Pegida-voorman Edwin Wagensveld krabbelt iets op een gekleurd papiertje en plakt het aan de muur. De brainstorm duurt nu al een halfuur en tot nu toe bevat iedere suggestie varkens.“Heeft iemand anders nog ideeën?” Wagensveld kijkt vragend naar de andere aanwezigen in het vergaderzaaltje in Lunteren. “Ik had nog wel iets”, zegt Sietse, een 63-jarige man met een snor. “Ik dacht, als we nou met z’n allen ‘s nachts naar een moskee gaan… Dan kunnen we iets van ‘Nederland is van ons’ op de muur schilderen”. Wagensveld knikt en begint te schrijven. “Met varkensbloed”, zegt Sietse triomfantelijk.Het zaaltje begint instemmend te mompelen. De voorzitter kijkt op zijn horloge. Misschien moet hij het over een andere boeg gooien. “En als we eens iets heel anders doen? Iets wat we nog nooit hebben gedaan?” De anderen kijken peinzend, ze pijnigen hun brein. “Nou ja”, begint Samantha voorzichtig. Wagensveld knikt haar bemoedigend toe. “We zouden bijvoorbeeld een moskee kunnen bezetten.”“Ja!”, roept Koos. “En dan een varken naar binnen smokkelen.” De aanwezigen gieren van het lachen.
Annotaties:
aanmelden / inloggen