Door community (initieel liedetecter), Op zat 11 jul 2015 02:58, 1 reacties, nieuws

Geheime agenda trojka : níet Griekenland redden maar multinationals


Griekenland krijgt dagelijks het verwijt dat het niet hervormt. Daarbij wordt steeds verwezen naar belastingfraude en –ontwijking. Nochtans heeft de Griekse regering in maart maatregelen genomen om belastingontwijking door multinationals structureel aan te pakken. Maar de trojka vroeg om die weer in te trekken. Daarmee doet de trojka in de praktijk het omgekeerde van wat ze publiek verklaart.

Met anderen woorden, de trojka en een aantal Europese leiders spreken met dubbele tong. Ze bekritiseren de Griekse belastingmoraal, maar verzetten zich anderzijds tegen Griekse maatregelen die belastingontwijking door multinationals en kapitaalvlucht aan banden leggen. Dat de Griekse regering deze inconsistentie niet aan de kaak stelt, toont in de eerste plaats aan dat ze boven alles een akkoord nastreeft.

Op 21 maart 2015 werd in het Griekse staatsblad een nieuwe wet (4321/2015) gepubliceerd die belastingontwijking door multinationals moet beperken. De wet voert een bronheffing in van 26% (gelijk aan het tarief van de vennootschapsbelasting) op transacties met belastingparadijzen of voor internationale transacties die onvoldoende economische ‘substance’ hebben. Lees: voor transacties met postbusvennootschappen om belastingen in Griekenland zoveel mogelijk te ontwijken. De bronheffing kan binnen de drie maanden worden teruggevorderd, als aangetoond is dat er geen sprake is van een postbusvennootschap (1). Onmiddellijk kwam er kritiek van de grote belastingconsultants. Zo reageerde KPMG in maart: “Greek legal entities will finance the Greek State at no interest cost to the State, using capital to which they already have difficult access, channeling liquidity away from further development in Greece.”

Feit is dat sinds de bankencrisis onder meer Nederland en Luxemburg belastingontwijking van multinationals faciliteren. Bijna de helft van alle buitenlands kapitaal in Griekenland wordt via Nederland en Luxemburg omgeleid, vooral via postbusvennootschappen. Nederland speelt een belangrijke rol in de kapitaalvlucht uit Griekenland. De stock aan kapitaal vanuit Griekenland in Nederland nam toe van 3% voor de crisis naar bijna 16% na de crisis.

[ plaatje uitvergroot ]

Uit het document van de trojka van 26 juni 2015 ‘Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff’ - wat het laatste voorstel was aan Griekenland voorafgaand aan het referendum - blijkt dat de trojka zulke wetten wil terugdraaien. Nog opmerkelijker: tegelijk vraagt de trojka de Grieken om het tarief van de vennootschapsbelasting te verhogen van 26% naar 28%. In de praktijk komt dit neer op de vraag om lokale ondernemingen in Griekenland zwaarder te belasten, maar de belastingontwijking door grote multinationals dus blauwblauw te laten.

Alvast is duidelijk dat Luxemburg en Nederland belastingontwijking uit Griekenland faciliteren, met alle gevolgen van dien voor de Griekse begroting én de Griekse bevolking. We kunnen ons de vraag stellen in welke mate Nederland en Luxemburg hierop aandrongen.
Annotaties:
| #234606 | 12-07-2015 12:48 | Ness
Goed stukje in de Vrijspreker.

Griekenland was ten tijde van toetreding tot de EU te vergelijken met een hongerige hond; je kunt het het beest, dat volzat met vlooien, dan ook niet kwalijk nemen dat hij zich lens heeft gevreten en nu zwaar aan indigestie lijdt.

De verantwoordelijken hier zijn degenen die het beest willens en wetens veel te veel te vreten hebben gegeven, en daar zelf, via een doodziek fiatgeldsysteem, meer dan abnormaal geweldig hebben geprofiteerd.

De oplossing van de EU voor dit probleem: van deze voor 90% kale kip het laatste restje veren plukken, en een flink stuk van de huid meerukken (toerisme kapot maken). Daarmee zou de Griekse economie dan weer gezond worden.

Verschillende Oost-Oiropese landen zijn zich momenteel ook lens aan het vreten. Met name Polen is er ogenschijnlijk op vooruit gegaan. Maar in Polen heerst een soortgelijke cultuur van corruptie als in Griekenland, en ook in Bulgarije en Roemenië. Die rekening gaan de sterkste EU-landen nog op hun nek krijgen, naast die van Italië, Spanje en Portugal. Om maar niet te spreken van Oekraine, Georgië en Moldavië.

Het kan niet anders dan de bedoeling zijn de sterkste EU-landen hiermee op de knieën te dwingen en het laatste restje soevereiniteit te ontnemen. Dan is de fascistische federale staat een feit en wordt de kudde schapen volledig beheerd door wolven - de mens als grondstof.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen