Door Ness, Op din 4 apr 2017 10:14, 5 reacties, citaat / intro / linkdump

Geldschepping en Rente, Banken, Hun Eigenaren, Jouw VrijheidVideo over geldschepping, over wat geld is, de rol van banken daarin etc. Nederlands gesproken. Goed uitgelegd en te volgen.

...
Annotaties:
| #259162 | 04-04-2017 18:22 | Antares
Een topvideo.
Antares's avatar
| #259170 | 05-04-2017 14:48 | Ness
Over geld en kwantum-mechanica: zoals ik de heren op Vrijspreker al heb gemeld, is het geldstelsel kwantum mechanisch van aard. Het voldoet nl aan alle voorwaarden voor een QM/Hilbert/Complexe ruimte.

Ten eerste is het maximum beperkt tot 7 miljard.
Ten tweede is het verbindende element geld/ruilmiddelen
Ten derde zijn er duidelijke operatoren aan te wijzen (staat, bedrijven en mensenmaatschappij (we-da-people) die een structuur opbouwen met 3 assen.

Ik ben geen econoom. Ik ken de snelwegen en de zijwegen van geldstromen niet zo goed. Maar ik kan wel stellen, dat een beetje goede econoom absoluut veel van kwantummechania of enig ander soort mehanica moet vatten.

Wel kan ik stellen dat de controle over de stroom goed verdeeld moet worden, zodat er uit zichzelf een balans ontstaat. Dat heet emergent gedrag. Er zijn zaken waar je invloed over kunt uitoefenen en andere weer niet. Mensen communiceren en dragen info over op de gekste wijzen. Het geheel voldoet geheel aan de allereerste, de meest letterlijke eisen van een statistische grootheid. De limiet S in de thermodynamica is ook zo'n grootheid. Er zijn er heel veel te ontdekken.

Maar geld moet dus diverse bronnen hebben. Dat is de enige ware marktwerking. En die moet je zichzelf laten bepalen. Goud, euri's, dollars, papieren waardecertificaten, rozehouten staafjes, whatever, zolang het maar dood materiaal is. Dat is een vrij vreemde maar heel belangrijke eis. Het mag niet 'leven'. Want leven is ruimte en geld is een kwarkje, een 'dingetje'. Die geldmarkt op zich is heel belangrijk. Niemand 'mag die hebben'. Het is een verbindingsmiddel,uiteindelijk, tussen de hele 'ruimte', alle mensen tesamen. Daarover moet de grote verdeling gaan.
Ness's avatar
| #259174 | 05-04-2017 15:22 | Ness
De verdeling in de boven beschreven ruimte (volume = 7 miljard, deze grens gaat doorwerken als limietgegeven): een derde geld komt van de staat/maatschappij (+bank), een derde geld komt van groepen individuen (banken&bedrijven;) en een derde komt van individuen, enkelingen dus, aanwijsbare personen - die overigens hun eigen banken zouden moeten oprichten.

Een bank is een centraal administratief knooppunt waarin de geldstromen op en neerwaarts samenkomen. De Rabo was ooit op de goede weg. Zulke banken hebben heel veel kans op slagen, omdat zij zo direkt in het bestel passen.
Ness's avatar
| #259175 | 05-04-2017 16:18 | Ness
De ruimte van 7 miljard deels vrij bewegende onderling communicerende/informatie overdragende mensen, altijd op enigerlei wijze gegroepeerd - de volstrekte eenling kun je qua aantallen verwaarlozen - richt uit zichzelf 3 assen op, en tussen die assen is altijd strijd. Die assen zijn normaal verdeeld en voldoen tevens aan alle eisen van de centrale limietstelling, die op zichzelf ook al bepalende eisen kent.

En daarmee is het een bestaande, levende 'ruimte' opgebouwd uit allemaal mensjes, die aan alle eisen van een complexe ruimtre/hilbertruimte/tijdruimte voldoet want zij is continue in beweging én er zijn 'processen' gaande. Het geldstelsel is een van die processen die voor de onderlinge verbinding van de kleine, grotere en allergrootste groep geldt. Zuivere informatie trouwens ook. Feiten dus. In principe kun je geld op vele manieren uitdrukken, en info ook, dat zijn manifolds. Afijn, er valt nog wel meer te bedenken.

De ruimte is complex. Dat betekent dat wij het einde ervan niet gaan kennen. Er zijn complexe processen aan de gang - zwaartekracht is daar een mechanisch voorbeeld van - waarvan wij de wortels niet kunnen waarnemen. Dat zal altijd reden tot verwondering geven - en tot godsdiensten (ook een proces!).
Ness's avatar
| #259176 | 05-04-2017 21:17 | Ness
Er zijn tegenwoordig de vreemdste en onnatuurlijkste bank-groepen en conglomeraties. De functie van bank als centraal knooppunt en balans is helemaal zoek. Wereldbanken zijn al helemaal ut den boze.

Als je de 3 assen staat, we-de-people en bedrijf serieus neemt, dan neem je ook serieus dat de bank de '1' is op die geld-assen (druk alles uit in geld), niet de nul, niet het 'singuliere punt', zoals nu, want dat gaat als een gek rondjes draaien en geld uitspugen anders loopt het vast.

De bank is het startpunt. Die zorgt voor het totaalvolume. Per as. Er is dus een staatsbank, een commerciele cluster en een cluster banken bestaande uit verzamelde durfkapitalisten. Alle 3 zijn tegen elkaar af te wegen middels 'geld' - ieder 1/3e deel.

Kijk geld is een noodzaak, een algemene voorziening. Je moet je kunnen bedruipen, als staat, als bedrijf en als individu. Je kunt in feite heel prima met 1 wereldmunt toe. Maar dan zal er geen ENKELE bank of staat of particulier zijn die dat geldproces van aanmaken beheerst. Het moeten steeds krachten in balans zijn.

Daarom moet het aanmaken van geld gelijk op verdeeld worden tussen die 3 knooppunten, staat, bedrijf en individu. Hun onderlinge ruzies gaan ze maar elders beslechten. Deze 3 geldsoorten kun je mengen door 1 muntsoort uit te laten geven. (Het moet mengbaar zijn, is QM-eis, en overal geldig als betaalmiddel. Er mogen 'potjes' ontstaan en vergaan).

Staten, bedrijven en individuele mensen vertegenwoordigen allemaal samen een zekere waarde. Er is geen reden waarom banken (alle 3 de soorten) geen geld zouden mogen uitlenen tegen rente mits daar een waarde tegenover staat. Het totaalvolume geld moet heel nauwkeurig op peil worden gehouden. Want dat kun je delen op totaal volume mensen. Dan heb je een mooie indicatie. Als nu een bank kapot gaat dan weet iedereen precies hoe laat het is. De banken zelf dragen zowel winst als verlies en zoeken het maar uit.

De waarde van de staat wordt bepaald door allerlei zaken. Maar voorop staan goede voorzieningen en goede 'produkten', goed opgeleid, gezond, happy, gemotiveerd etc. Maar het gaat om mensen, individuen. Hier mag geen winstoogmerk heersen want dat past niet bij de mens als wezen. Maar je mag natuurlijk wel een prima boterham verdienen als je als individu van hoge waarde bent.

Dan over kapitaal: CO2 is kapitaal want het is een grondstof, prima spul, net als water, lucht etc. Dat soort gezamelijke kapitaal moet gezamelijk beheerd worden en niet binnen 1 sector getrokken worden. Conflicten in zaken als water, CO2, gas, olie, lucht zouden op referendum-nivo moeten worden uitgevochten, per staat, per provincie, per werelddeel etc. Want dat gaat ons allemaal aan, per individu. Energie valt zo gemakkelijk aan te maken dat je d'r niet om moet gaan knokken. Met een kilootje thorium kom je 10 keer de wereld rond in een vrachtschip. De truuk is, van de natuur gebruik te maken. En dat kan. Als men de hersens gebruikt ipv de ballen kuch lol einde preek
Ness's avatar
aanmelden / inloggen