Door community (initieel Manus), Op zat 29 jul 2017 22:45, 8 reacties,    

Genderneutrale NS en Arriva voeren occulte satanische eliteagenda uitNormaal is de NS erg goed in het houden van oeverloze enquetes onder haar reizigers met het (weinig succesvolle) doel haar dienstverlening te verbeteren. Dit keer was er echter geen enquete gehouden om na te gaan hoeveel mensen zich gekwetst voelen bij de aanspreekvorm, ”Goedemorgen dames en heren” noch is er gevraagd hoe reizigers het liefst aangesproken zouden willen worden. Als dat wel gedaan was zou er natuurlijk uit gekomen zijn dat het overgrote deel van de mensen het liefst ouderwets met ”dames en heren” aangesproken wil worden en het percentage mensen dat zich gekwetst voelt bij de huidige aanspreekwijze vrijwel nihil is.

Vrijwel niemand in Nederland begrijpt dan ook goed waar deze onzin over gaat. Na eeuwen is dames en heren opeens niet goed genoeg meer maar dient een ieder “genderneutraal” aangesproken te worden, anders zou een verdwaalde nog niet geopereerde transsexueel wellicht op hun tere zieltje getrapt kunnen worden. Zelfs menig transsexueel begrijpt de ophef niet, immers een transsexueel die van man vrouw geworden is, vindt het juist prettig om eindelijk als dame aangesproken te worden. Waarom wordt de wens van de meerderheid van de bevolking dan niet gerespecteerd en voeren bedrijven als NS en Arriva als dictatoriaal kartel maatregelen door die haar reizigers onwelgevallig zijn?

Het antwoord hierop is voor de gewone man/vrouw waarschijnlijk moeilijk te bevatten. Genderneutraal aanspreken heeft niets te maken met vrijheid of rechten van individuen, maar zuiver met de religieuze waandenkbeelden van de heersende elite. Deze sekte heeft via politiek, media, film en muziekindustrie al geruime tijd de macht gegrepen en dringt nu middels kwaadwillende bedrijven als NS en Arriva op dictatoriale wijze haar religieuze waandenkbeelden op aan de naïeve onwetende burger.

Centraal in het denkbeeld van deze secte staat het verzet tegen de God van Abraham en zijn schepping. In dat hele oud boek dat mensen vroeger lazen toen er nog geen tv en internet was staat geschreven: ”God creërde man naar zijn gelijkenis, man en vrouw creërde hij” Volgens dit oude boek was er echter een engeltje met een nogal groot ego-probleem die liever voor zichzelf begon en de schepping maar een waardeloze creatie van een minderwaardige God vond. Dit gevallen engeltje Lucifer dacht het beter te weten en vond de schepping met het onderscheid tussen man en vrouw en mens en dier maar niets en liet zichzelf dan ook graag afbeelden als een tweeslachtig wezen, half mens, half dier, de Baphomet. Dit opgeblazen gevallen ego-engeltje heeft de laatste tijd aardig wat volgelingen opgebouwd met name onder de elite van deze wereld, die deze dualiteit van de schepping graag tenietdoen. Hun geliefde Baphometje mag niet gekwetst worden met aanspreekvormen die geen recht doen aan het voorkomen van het afzichtelijke tweeslachtige mensgeitje. Religieuze waanzin van deze heersende Luciferiaanse secte is dus de enige echte reden waarom NS en Arriva een genderneutrale begroeting propageren.

De Luciferiaanse secte wordt vanouds vertegenwoordigd door de vrijmetselarij, met Albert Pike en Henry P. Hall als bekende, openlijke satanisten. De leidende rol van onze Oranjes en het Engelse koningshuis in deze vrijmetselaars mag natuurlijk ook niet onvernoemd blijven. En dan hebben we nog Alice Baley die via de VN en haar Lucis Trust de Luciferiaanse wereldorde probeerde te slijten. En niet te vergeten de Theosofen die hun tijdschrift “Lucifer de lichtbrenger” aan de man proberen te brengen.

De muziekindustrie is echter wel de meest leidende afdeling van deze Luciferiaanse secte. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. Dat wisten de (tevens Luciferiaanse) Nazi’s al en daarom worden de meeste propagandamiddelen losgelaten op de meest kwetsbare doelgroep wiens hersens nog volop in ontwikkeling zijn. De belangrijkste voorvechtster van de LGBT genderneutrale onzin agenda is popster Lady Gaga, het rolmodel en idool van miljoenen jonge meisjes.

Lady Gaga’s belangrijkste mentor op het gebied van Luciferiaanse ideologie is Marina Abramovic. Bij wijze van “performance art” kerfde deze Luciferiaanse opperheks met een scheermesje een satanische pentagram in haar lichaam” en scheen er met een lamp op om de pentagram te laten bloeden. Graag mengt ze op avonden met volle maan moedermelk, sperma en bloed voor een satanische ritueel met teksten tegen een muur.. De slang als symbool van Lucifer kronkelt aan het eind van dit ritueel om haar lichaam. Haar werk is één grote verzameling van Satanistische rituelen. Door Nederlandse main-stream media zoals NRC wordt deze Satanische heks vanzelfsprekend op een voetstuk geplaatst.Luciferianen houden van mensenoffers, kannibalisme is het ultieme satanisch ritueel voor hen. Abramovic brengt dit graag in praktijk met haar vele vriendjes uit Hollywood en de muziekindustrie, zoals Gwen Styfani, Beyoncé en Jay Z. Jay Z voerde overigens een Luciferiaanse kledinglijn met tekst “Do what thou wilt” , maar dit terzijde.
Tijdens publieke vertoningen gaat het nog om en taarten in vorm van mensen, maar het is uit de DNC Wikileaks bekend dat ze in kleinere kring Spirit Cooking diners geeft aan bijzondere gasten als democratisch partijleider John Podesta waarbij het er waarschijnlijk nog een stukje bizarder aan toe gaat..

Bij wijze van “performance art” plaatste Abramovic diverse voorwerpen zoals emmer water, punaises en een pistool naast haar en gaf het publiek de mogelijkheid om (zogenaamd)zonder strafrechtelijke gevolgen met haar te doen wat ze wilden. Dit is een ultiem voorbeeld van het Luciferiaanse ”Do what thou want ” principe. Satanist Aleister Cromley’s formuleerde deze woorden als zijnde de enige Luciferiaanse wet in zijn “Book of the Law”. Luciferianen verwerpen immers de tien geboden van God en vinden dat de mens zelf het recht heeft te bepalen wat ze doet. Lady Gaga wordt nog immer geëmotioneerd als ze aan dit prachtige Luciferiaans ritueel van haar meesteres terugdenkt.Lady Gaga is een toegewijd volgster van Abarmovic en heeft bij haar stage gelopen om de Luciferiaanse kneepjes van het heksenvak onder de knie te krijgen. Abramovic omschrijft haar als een begaafde en uiterst oplettende student.


In Lady Gaga’s muziekvideo, Born this way is het afwijzen van de dualiteit van de schepping het hoofdthema. In de video refereert Gaga naar een schepping gemaakt door een Goat, Baphomet/Lucifer/Satan dus, die een perfect ras schiep dat niet gebonden was aan 10 geboden maar onbeperkte vrijheid kende. Toen kwam er een kwade scheppende macht die dualiteit in de wereld bracht en een voorheen perfecte wereld kapot maakte. Voor deze ”kwaadaardige” schepping was het mensenras volgens de Luciferianen perfect zonder dualiteit (genderneutraal dus) daarom heet de song ook: I was born this way. De Luciferianen zijn dus van mening dat de menselijke ziel niet door de God van de bijbel geschapen is, maar door Satan en God hen slechts gevangen houdt in een lichaam met valse dualiteit.


Dit soort religieuze waanzin heeft er nu in Nederland toe geleid dat reizigers tegenwoordig niet meer met dames en heren aangesproken mogen worden en conducteuren die niet volgens de Luciferiaanse ideologie mensen begroeten ontslagen zullen worden, welbedankt NS en Arriva!
Annotaties:
| #260424 | 30-07-2017 11:42 | Best Well
Dank je Manus voor dit uitgebreide artikel.
Het blijft een heel bizar fenomeen en zal inderdaad niet op zichzelf staan.
Best Well's avatar
| #260425 | 30-07-2017 14:23 | Michaelc
Deze genderneutrale waanzin heeft ook nog een andere reden namelijk het verzwakken, feminiseren en het versplinteren van de Europese bevolking. De moslimbevolking die hier woont en hierheen immigreerd zijn niet de doelgroep, zij blijven altijd een eenheid. Zie ook deze:

Europe is finished. Nothing can save it now.
https://www.youtube.com/watch?v=yA8fgaBSDUw

Verzwakken voor de overname aangezien deze genderneutrale/homo agenda maar van tijdelijke aard is.
want hoe meer Islam des te erger de vervolging gaat worden voor deze groepen in de toekomst.
Michaelc's avatar
| #260426 | 30-07-2017 16:23 | Manus
@Bestwel
Graag gedaan, alleen jammer dat snelheid van zaplog weer niet echt meewerkt

@Michaelc
Inderdaad, polarisatie is ook een belangrijk punt, met divide and rule kan de EU dictatuur geinstalleerd worden.
goede video btw

Islam zijn de nieuwe Joden, de Luciferiaanse elite haat aanhangers van de Abrahamistische godsdiensten en is ongetwijfeld al bezig een nieuwe Holocaust voor te bereiden.
Manus's avatar
| #260429 | 30-07-2017 16:59 | Rotterdam
Alleen gekkies komen aanzetten met een satanische eliteagenda, wat een onzinstuk.
| #260432 | 30-07-2017 17:26 | Manus
Goh, dat was weer sterk inhoudelijke kritiek, Rotterdam..
Zoals we het gewend zijn..
Manus's avatar
| #260439 | 31-07-2017 06:58 | Rotterdam
Zolderkamergekkies schrijven andere zolderkamergekkies over. Je zou langzamerhand denken dat ze wat wijzer worden, maar nee hoor: 'Genderneutraal aanspreken heeft niets te maken met vrijheid of rechten van individuen, maar zuiver met de religieuze waandenkbeelden van de heersende elite.'
| #260440 | 31-07-2017 09:07 | Best Well
Rotterdam denk je nu echt dat er geen agenda zit achter de complete vertrutting en politieke correctheid waarmee de maatschapij zoals wij die kennen ontwricht wordt?
Best Well's avatar
| #260442 | 31-07-2017 10:36 | Manus
@Rotterdam
Volgens mij ben ik de eerste gekkie die het zo breed trekt.
Je kan me van veel beschuldigen, maar niet van plagiaat.
Ik probeer toch wel een beetje een unieke gekkie te blijven.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen