Door Ness, Op don 24 sep 2015 13:14, 23 reacties,    

Genoeg Geweest

Uit RefDag: "Moslims in verzet tegen „christelijke” hulp aan vluchtelingen". Woedt er een geestelijke strijd in de Nederlandse opvangcentra? Voor een christelijke vrijwilliger uit Rotterdam is dat geen vraag. „Die strijd is gigantisch”, zegt ze. „Ik werk al jaren onder moslims, maar ik ben compleet verbaasd over wat hier gaande is.”


Ik niet. Moslims zijn net mensen: geef ze een vinger en ze nemen de hele hand. Het wordt hoog tijd voor moslims in NL dat ze een toontje lager gaan zingen, voor hun eigen bestwil; het vervolgen en denigreren van christenen mag dan een sport zijn in bepaalde moslimlanden, hier ligt het anders. Wellicht wilt U dat als moslim wel aannemen van een tot op het bot ongelovige hond, die geen god of allah accepteert maar voor 'de schepping' en de mechanismen erachter op de blote knietjes ligt - blijkbaar een doodzonde binnen de islam.

Want behalve weerzin heeft het christendom óók goodwill gekweekt door de jaren heen. Atheisten en Ietsisten kunnen prima samen met christenen door één deur, is gebleken. Als wij als Nederlandse samenleving dan toch gedwongen worden om immigranten en vluchtelingen op te vangen, dan behoren de christenen het eerst uit die groepen gevist te worden. Dat vermindert de spanningen binnen die rottige noodopvang, geeft de christelijke groeperingen wat zinnigs te doen en komt hopelijk iedereen ten goede, omdat christenen in ieder geval sneller zullen integreren. Wie dit racisme noemt moet zich na laten kijken.

Die moslim-groepsgeest, dat theatrale gedoe, de aanstellerij, de slachtofferhouding, het respect eisen maar niet geven, het is genoeg geweest. Die houding past hier niet. Deze mensen zijn hier te gast, of dat nou hun officiële status is of niet. Want zo worden ze door Jan met de Pet beschouwd. Dat een heleboel moslims in feite op 'ons' en op onze gebruiken spugen, ook al vanwege het kolonialisme ed, komt deels omdat USA zo'n slechte naam heeft en deels omdat de imams dit gegeven er zowat elke vrijdag inrammen, heb ik de indruk.

Op die manier is iedere integratie van moslim-immigranten bij voorbaat al kansloos. Alle mensen in die opvang moeten contact hebben of krijgen met allerlei soorten mensen, zelfs ongelovige honden. Wie die relaties al bij voorbaat gaat verstoren door deze mensen geheel binnen moslim-kringen te trekken, draagt niet bij aan integratie maar doet daar aan af. Segregatie van de NL-samenleving mag dan het doel zijn van de EU-ratten maar het is niet waarschijnlijk dat ze hun zin krijgen.
Annotaties:
| #237599 | 24-09-2015 14:19 | ouwe knar
Hij hoopt in elk geval niet dat er een „competitieve sfeer tussen christenen en moslims” ontstaat als het om vluchtelingen gaat.
Zo te lezen is die sfeer er al. En niet alleen tussen christenen en moslims, maar ook tussen moslims en moslims.

En ja, een zekere mate van aanpassen aan je gastland is nodig, wil je blijven kunnen genieten van de gastvrijheid.
Als de politiek je niet uitkotst, dan doet de gewone man/vrouw op straat dat op den duur wel, mag ik hopen. Heeft die geen Wilders of alternatieve media voor nodig.

2015-09-22-21-39-26.vluchtelingen%20tsunami%20europa%2002.jpg Opzouten, ga lekker in je eigen land elkaar afmaken knullen en die gratis super nieuwe mobieltjes mogen jullie houden ;P

http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Duitse-media-weigeren-te-berichten-over-verkrachtingen-door-moslim-migranten

Vluchtelingen wees welkom berichten bijna allemaal vals

Een recent voorbeeld waaruit blijkt dat de overheid as we speak druk bezig is de mening van de burgers te manipuleren is de onthulling dat de vele positieve tweets over de massa immigratie door Duitsers slechts voor iets meer dan 6% afkomstig blijken te zijn uit Duitsland zelf, en voor 93% uit het buitenland. Gezien het bovenstaande zal het geen verbazing meer wekken dat de meeste berichten afkomstig zijn uit de VS en Groot Brittanni.

Daarnaast zorgt een compleet leger netbots ervoor dat de sociale media helemaal worden overspoeld met dit soort valse vluchtelingen wees welkom berichten, waardoor de internetter die wl kritisch staat tegenover de komst van miljoenen moslims naar Europa het idee krijgt dat hij tot een kleine minderheid behoort (2).

Onthoud echter dat juist het tegendeel het geval is als u zich ook grote zorgen maakt over de door de globalisten gewilde migrantentsunami en de daarop volgende dreigende instorting van onze vrede, welvaart en complete samenleving, behoort u tot de helaas nog grotendeels zwijgende- meerderheid.
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Migrantencrisis-Documenten-bewijzen-misleiding-en-manipulatie-internet-door-overheid
ouwe knar's avatar
| #237600 | 24-09-2015 14:20 | Unseen
Wij zijn meerdere malen op vakantie geweest in landen die het Moslim geloof aanhangen. We spraken openlijk met de bevolking over het feit dat wij Christenen zijn en zij het Moslim geloof aanhangen. Dat onderwerp kwam eenvoudig ter sprake in bijv. de taxi waar vaak standaard een Koran op het dashboard lag.

Er was altijd duidelijk wederzijds respect.

Het komt mij voor dat het kranten artikel het opkloppen is van een gefantaseerde tegenstelling, om zo de Nederlandse en de Moslim bevolking tegen elkander op te zetten onder het mom van Verdeel en heers.

Het verdeel en heer is ten slotte het doel achter de gestructureerde vluchtelingen stroom in de Europese Unie. Amerika en de NAVO hebben er de afgelopen jaren met hun illegale oorlogen er alles aan gedaan om die vluchtelingen stroom tot stand te brengen.
Unseen's avatar
| #237601 | 24-09-2015 14:42 | ouwe knar
landen die het Moslim geloof aanhangen.
Daar wonen volgens mij vooral de 'normale' moslims. En niet het opgefokte tuig dat zich hier bij de grenzen manifesteert.

Dat er zich nauwelijks vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen bevinden wordt door niet n van de aanwezige journalisten opgemerkt. Voorbeeld: recent kwamen in Mnchen met een trein 569 immigranten aan, waaronder slechts 21 kinderen. Die werden door hooguit 12 tot 14 ouders begeleid, waardoor het werkelijke aantal vluchtelingen maximaal 35 bedroeg, dus iets meer dan 6%. En de rest? Bijna allemaal sterke alleenstaande jonge moslim mannen, waarvan velen rechtstreeks afkomstig zijn van de bloederige islamitische slachtvelden in het Midden Oosten en Afrika.
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/09/Het-migratiewapen-De-briljantste-oorlog-aller-tijden-tegen-het-Westen

Die 21 kinderen met ouders zijn wat mij betreft van harte welkom. Vraag ik me wel af wat die daar in godsnaam in die trein moeten.

Overigens is het ook gelukt om in landen waar moslims en christenen vreedzaam samenleefden de boel te splijten, met vreselijke gevolgen. Zie Joegoslavi. Over verdeel en heers gesproken. Diep triest.
ouwe knar's avatar
| #237603 | 24-09-2015 14:47 | Ness
Moslims worden bewust opgehitst. Christenen worden bewust opgehitst. Niet-gelovigen en mensen die niks met de islam te maken willen hebben - en die zijn er aplenty - worden opgehitst.

Het gaat erom je boelkloedigheid te bewaren. Moslims hebben daar qua volksaard moeite mee. Je hoeft daar niet op neer te kijken; hun maatschappij steekt anders in elkaar en daar heeft dat gedrag wel een soort functie.

Maar deze groep nieuw-aangekomenen verkeren in shock. Cultuurshock. Wie het niet heeft meegemaakt zal het niet snappen, maar het bestaat en is heel indringend. Van geshockeerde mensen is het makkelijk misbruik te maken.

Onder GEWONE mensen heerst een normaal wederzijds respect, Unseen, gelovig of niet. Het ligt in de bedoeling dat stuk te maken, want daarmee vliegt de tolerantie ook de deur uit, en dat maakt de weg vrij voor een politiestaat.

Wij moeten het zo ver niet laten komen, dacht ik. Maar dat wil niet zeggen dat je niet eens af en toe flink mag uithalen, als er misstanden ontstaan juist nu niemand die kan gebruiken..
Ness's avatar
| #237605 | 24-09-2015 14:55 | Unseen
@OK
De toestroom van jonge mannen zie ik als gestuurd, het is het aanleveren van goedkope arbeidskrachten voor de kapitalistische europese bedrijven.

@Ness, met mijn "verdeel en heers argument" denk ik dat we tot dezelfde conclusie zijn gekomen ?
Unseen's avatar
| #237607 | 24-09-2015 15:08 | ouwe knar
aanleveren van goedkope arbeidskrachten
Goedkope arbeidskrachten komen sowieso van alle kanten toegestroomd. Totaal overbodig om dat op deze manier te doen. Levert bovendien onbruikbare mensen op. Sorry hoor: Te opstandig. Te getraumatiseerd. Te grote cultuurshock. Te gefixeerd op vechten.

Dat ging met de eerste golf van gastarbeiders (waarvan een deel zich letterlijk kapot heeft gewerkt) duidelijk anders.
ouwe knar's avatar
| #237608 | 24-09-2015 15:10 | Ness
Yup :) Maar dat met die cultuurshock, die is niet misselijk. Deze mensen hebben SAMEN een grote bek maar alleen zijn ze terrified. Dat is heel bruikbaar menselijk materiaal om nieuwe radikaaltjes te kweken, en draaideurcriminelen, en buurt-terroristen. De alom aanwezige enorme hoeveelheid islamitische propaganda werkt als oordop&blinddoek;.

Mensen die zich zo verslachtofferd voelen gaan (stille) wraak nemen, of staan het toe. Dat wil je niet meemaken. Want er is zoiets als weerwraak, en die is minstens zo radikaal. Moslims dienen zich te realiseren dat we ALLEMAAL slachtoffer zijn, maar dat janken over slachtofferschap afweer opwekt. En dat is een diepgaand cultuurverschil.
Ness's avatar
| #237623 | 24-09-2015 22:29 | Ness
De christenen mogen niet de helpende hand toereiken, terwijl juist zij de meeste opvang direkt kunnen bieden - niet van het COA dat zijn klantjes niet kwijt wil en niet van de moslims, want oh men mocht eens afhankelijk van de goedheid van christenen zijn of worden, een soort doodzonde tegenwoordig binnen het salafisme. Maar het is toch te raar voor woorden dat christenen zich niet eens over christenen mogen ontfermen...

Dit is wat Rome zegt over immigranten: "Immigrants are obliged to respect with gratitude the material and spiritual heritage of the country that receives them, to obey its laws and to assist in carrying civic burdens." http://libertyfight.com/2015/Catechism_of_the_Catholic_Church_on_immigration.html

En dit is de giga gebroken ruit van de asielindustrie: http://rinf.com/alt-news/multimedia/video-profiting-politicians-german-journalist-claims-huge-industry-behind-eu-refugee-crisis/ De vluchtelingen mogen er best van doordrongen zijn dat de belastingbetalers hier gewoonweg zwaar de lul zijn vanwege hun komst - en dat daarom de stemming heel wat grimmiger is dan de blije aankomstliederen doen vermoeden.
Ness's avatar
| #237627 | 25-09-2015 05:17 | herman4394
Dank voor deze "aanzet" Ness.

Die moslim-groepsgeest, dat theatrale gedoe, de aanstellerij, de slachtofferhouding, het respect eisen maar niet geven, het is genoeg geweest.


men mocht eens afhankelijk van de goedheid van christenen zijn of worden, een soort doodzonde tegenwoordig binnen het salafisme.


Toch zie ik het allemaal niet zo zwart wit Ness.
Ik woon in een land met veel Moslims en heb vrij veel gereisd.
Onder GEWONE mensen heerst een normaal wederzijds respect,

Mijn idee is, dat vluchtelingen of mensen die ergens anders willen gaan wonen een ander slag "mensrn " is als die gewoon blijven waar ze zitten.
En dat is ook zo met Nederlanders, Oiropeanen, maar ook bijvoorbeeld bij Antillianen.

De slimsten, de doeners, vertrekken en de dommere, minder "streberige" mensen, blijven waar ze zitten. Die blijven dus over... dat zijn dus bijvoorbeeld de "bestuurders in de Antillen".
Moslims worden bewust opgehitst. Christenen worden bewust opgehitst

Wij laten ons hier dus ook ophitsen.

Het probleem zou wat kleiner kunnen worden, wanneer we een betere voorlichting zouden krijgen, en/of wanneer ons onderwijs hierover wat genuanceerder zou zijn als tegenwicht op de verhalen door Wilders geuit.

Wanneer ik dat bij mezelf houd.... Tegen dat laten ophitsen kan IK (gelukkig) veel doen. Dat laten ophitsen wil ik dus bij mezelf niet laten gebeuren.

Dat een heleboel moslims in feite op 'ons' en op onze gebruiken spugen, ook al vanwege het kolonialisme ed, komt deels omdat USA zo'n slechte naam heeft en deels omdat de imams dit gegeven er zowat elke vrijdag inrammen, heb ik de indruk.


Die indruk van "de imams" had en heb ik helemaal niet. Maar overal heb je wel eens uitzonderingen. Ook bij allerlei kerken.
Ben je wel eens naar een normale, gewone moskee geweest en heb je daar vragen gesteld?

Ik zou iedereen eens willen uitnodigen op een rustig moment video's van Tariq Ramadan te bekijken. Indertijd is hij hier in Nederland (Leiden) op de universiteit weg-gepest...
NU is hij wel goed genoeg om professor op de universiteit van Oxford te zijn! Tja... "het kan verkeren..."
Bijvoorbeeld (ruime keuze): http://www.presstv.ir/Default/Videos/15023
Ook hij heeft het vaak over de "education" van Moslims die hij zo belangrijk vindt.

Of misschien als ander leesvoer: https://penjihad.wordpress.com/
| #237628 | 25-09-2015 08:03 | net wakker geworden
@Ness:

Er is nog een verborgen dimensie aan het vluchtelingenverhaal, een dimensie die christenen op zijn minst eens zouden moeten onderzoeken. Het lijkt erop alsof de Christelijke wereld kapot moet.

http://www.liveleak.com/view?i=0c3_1441769526

En je komt deze houding niet alleen tegen bij gelovigen. Ook onder onze fijne elites leeft een honger naar vernietiging van niet alleen de Christelijke beschaving maar ook van Europese volkeren. https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g

Over Barbara Lerner Spectre heb ik het dan nog niet.
https://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Hebben Europeanen nog het recht om binnen hun eigen cultuur en beschaving te leven?
| #237629 | 25-09-2015 09:54 | Ness
@NWG: De trend om het christendom 'terug te dringen' is duidelijk aanwezig ja. Is vanuit USA komen overwaaien denk ik, waar het christendom veel sterker aanwezig is en vaak tot voorspelbare problemen leidt. Politici houden niet van concurrentie van andere 'goden'.

@Herman: de nieuwe ploeg aangekomenen is buitengewoon aggressief. Het zijn veelal opgefokte jonge mannen. Vechtpartijen in AZC's en aanmeldcentra zijn heel gewoon. Er zit heel veel kaf tussen het koren; de oorlogen die men in de eigen landen voert worden binnen zulke centra gewoon voortgezet - en godsdienst is slechts de aanleiding om ff lekker los te gaan, niet de reden.

Er zit heel veel gajes - criminelen, junkies ed - tussen. Dit alles heeft niet zozeer met islam te maken maar met het feit dat 'the powers that be' hun potentieel kanonnenvoer een gratis reisje Oiropa hebben geschonken om de zaak eens lekker op stelten te zetten hier.

Bij alle ongecontroleerde immigratiestromen geldt dat de maffia als eerste aankomt, vaste prik. Ik heb daar persoonlijke ervaring mee, zie deze comments http://zaplog.nl/zaplog/article/aantal_verkooppunten_vaatstra_complot_stijgt_gestaag_helpt_u_mee/#n235729 en http://zaplog.nl/zaplog/article/aantal_verkooppunten_vaatstra_complot_stijgt_gestaag_helpt_u_mee/#n235705

We zijn het stadium van praten voorbij hier in NL, Herman. Niemand luistert. Mensen zijn w o e d e n d. En het pleit voor NL'ers dat zij regelrecht naar de veroorzakers van de problemen stappen (politic en 'bestuurders' - en die de huid vol schelden, maar immigranten redelijk met rust laten.

Dat met die Arabische bijbel-uitdeling in het artikel van RefDag is natuurlijk wel een verbijsterend staaltje christelijke infantiliteit. Da's olie op het vuur gooien. Dat had ik nog niet gelezen sorry
Ness's avatar
| #237630 | 25-09-2015 10:00 | Ness
@Herman: vanuit asielzoekerscentra worden bendes opgericht die aan het roven slaan, en erger. Probeer de zaak los te zien van 'de islam' want het heeft daar niets mee te maken. In de Koran staat vast niet dat je mag verkrachten en roven en intimideren en geweld gebruiken, maar daar trekken een aantal asielzoekers zich geen donder van aan. En 1 zo'n rotte appel verpest het voor honderden mensen tegelijk.
Ness's avatar
| #237633 | 25-09-2015 10:24 | Ness
en @Herman, over dat theatrale: ik heb ook veel gereisd, en daarom weet ik dat men in Zuid-Oostelijker streken - niet beperkt tot de islamitische gedeelten - veel zorgvuldiger omgaat met 'het zieltje'. Als mensen door een emotie bevangen raken, dan doen zij dat veel uitdrukkelijker dan de mensen hier. Zij beelden die emotie ook in lichaamstaal veel sterker uit dan hier. En als mensen dat gedrag vertonen, verstaat de omgeving dat als serieus signaal.

En dat komt mi omdat het allemaal in sterke mate mannenmaatschappijen zijn. Mannen kunnen geen emoties lezen dus moet je ze laten zien om 'gehoord' te worden. Vrouwen hebben weinig tot geen zeggenschap over hun zonen en kunnen/mogen tantrums en driftbuien niet corrigeren dus die maken gewoon deel uit van het gedrag van de meeste mannen.

Tegelijkertijd zijn emoties veel belangrijker daar dan hier. In NL gaan mensen zonder moeite 'op je zieltje staan' als ze denken dat je daar teveel ruimte inneemt. Het normale gedrag van mensen uit die streken wordt hier als theatrale aanstellerij ervaren en aangepakt. En dit is een diepgaand cultureel verschilpunt, een waardoor heel veel misverstanden ontstaan.
Ness's avatar
| #237635 | 25-09-2015 10:55 | herman4394
Dank Ness voor je aanvullingen. Die snijden zeker hout.

Mannen kunnen geen emoties lezen dus moet je ze laten zien om 'gehoord' te worden.

- Daar heb je inderdaad een duidelijk punt.

- Mag ik concluderen dat er veel meer aandacht en onderwijs gegeven kan worden om de cultuurverschillen uit te leggen als dat er nu gebeurt? Zodat we o.a. elkaars (lichaams) taal beter leren verstaan en begrip kunnen ont-wikkelen?

- Het echte gajes dat hier binnen wil komen moet uiteraard aangepakt worden, maar dat hebben we helaas in het verleden bij Antillianen ook nagelaten. Die bleven hier dan hangen.
Politici die ik daarop aansprak vertelden me dat hun stemmen bij verkiezingen ook erg belangrijk waren en dat ze dat daarom dus maar lieten zitten... Maar dat was / is eigenlijk toch ook weer een ander probleem, want die mensen hadden de Nederlandse nationaliteit.
| #237636 | 25-09-2015 12:14 | Ness
Nou, verschillen zijn er om te worden weggewerkt, Herman. Daar waar ik de Oosterse wereld (niet beperkt tot de islam) zou willen typeren als 'mannelijke bevolking emotioneel heel vaak onvolwassen' zou ik de Westerse wereld typeren als 'rationeeel onvolwassen wegens gebrek aan compassie'. Te koud dus. Te bevroren; en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die houding veel met het werkelijke koudere klimaat hier van doen heeft.

Alles begint bij begrip. Men moet begrijpen dat de Westerse wereld op zeg 80% kracht werkt of meer, waar de Oosterse het meestal met 50% moet doen. Ik ben geen feministe - ik 'haat' vrouwen - maar de inzet van vrouwen met autoriteit kan heel veel goeds betekenen voor een maatschappij.

Van oudsher gingen de mannen hier op rooftocht, en onderwijl bestuurden de vrouwen het dorp en de kinderen. Dat heeft voordelen en nadelen maar het is wel zo gegroeid dat vrouwen hier als zelfstandige worden geaccepteert en dat zij evenveel erfrechten hebben. Dat is in de moslimwereld absoluut niet het geval, staat in de sharia maar is ook mijn ervaring vanwege mijn langdurig gereis..
Ness's avatar
| #237638 | 25-09-2015 13:12 | herman4394
Dank Ness,

het is wel zo gegroeid dat vrouwen hier als zelfstandige worden geaccepteert en dat zij evenveel erfrechten hebben. Dat is in de moslimwereld absoluut niet het geval

Dwalen we niet wat af van het oorspronkelijke onderwerp?

Ja, er is hier in Oiropa inderdaad een heel ander gedachtengoed,

Van erfrecht voor vrouwen weet ik weinig af.
Ik weet dat de man hier verplicht is om zo goed mogelijk voor zijn vrouw te zorgen. Om het haar zo veel mogelijk naar de zin te maken. Ze heeft een enorme verantwoording om dat gezin goed te "runnen", maar ook om de contacten goed te onderhouden..

Een man zorgt hier eigenlijk voor veiligheid voor vrouw en kinderen zoals bijvoorbeeld dmv een huis en geld.
Een vrouw heeft ook een zwaar wegend recht om altijd met rust gelaten te worden. Haar eigen werk te kunnen doen en haar eigen verantwoording te dragen. Daar wordt hier in Maleisie heel anders mee omgegaan als bij ons in het Westen.

Maar ook wordt er veel meer aandacht aan het omgaan met mensen en "vergeving" besteed. Terwijl wij in het Westen nog niet eens een behoorlijke definitie voor het woord en begrip "vergeving" hebben.

Van oudsher gingen de mannen hier op rooftocht, en onderwijl bestuurden de vrouwen het dorp en de kinderen.

Vanouds waren de mensen hier Bedouinen. Rondtrekkende kleine groepen mensen (mannen, vrouwen, kinderen) door bijvoorbeeld de woestijn.
Wanneer er dan een calamiteit was, moest het in deze kleine eenzame leefgroep in de woestijn goed geregeld zijn om zoiets op te vangen. Men had elkaar dus altijd nodig en de vrouw had de verantwoording om alle (familie) contacten goed te houden.
Aan die contacten wordt nog steeds veel aandacht besteed. Je weet maar nooit wanneer je de ander nodig zou kunnen hebben.

Een kleine anecdote. Een aantal jaren geleden werd ik lastig gevallen in de Metro van Amsterdam. Kleine Marrokkanse jochies die me bedreigden met een uitklapmes. "Zal ik je eens even prikken...?"
Voelde me toch niet zo lekker toen. Totdat ik hun taal sprak!

Het enige wat ik zei was "Sallaam aleikum". Dwz "Vrede zij met jullie"
Ze waren verbaasd dat ik hun taal sprak, of wilde spreken.
Toen was er opeens van de bedreiging niks over. En het werd warempel een gezellig gesprek met die rotjochies.

Het gaat er m.i. dus om, dat ook wIJ hun (lichaams) taal willen leren spreken en willen leren lezen. Maar ook dat we respect tonen voor hun eeuwenoude cultuur.
| #237641 | 25-09-2015 13:51 | Miep
Kleine Marrokkanse jochies die me bedreigden met een uitklapmes. "Zal ik je eens even prikken...?"............
Het gaat er m.i. dus om.[].dat we respect tonen voor hun eeuwenoude cultuur.


Tja, ben net niet van mijn stoel gevallen. Voor de rest gaat het wel lekker? Waarom had die prikkende jochies geen respect voor een andere mens? Of is zo'n eeuwenoude gewoonte ondergeschikt aan hun cultuur?
| #237645 | 25-09-2015 15:56 | herman4394
Laat maar Miep. Ik probeerde zo zorgvuldig mogelijk mijn mening en zienswijze hier naar buiten te brengen.
Jammer dat je me niet begrijpt.
| #237652 | 25-09-2015 18:23 | ouwe knar
Door jezelf herkenbaar te maken als een van hen neem je blijkbaar agressie weg.
Alleen is dat maar voor een enkeling weggelegd.
Het idee van 'wij en de grote boze, misschien wel minderwaardige wereld' is nog volop aanwezig.

Alles is versnipperd, binnen christenen, binnen moslims, binnen rassen, binnen gezinnen, binnen beroepsgroepen... .
Verschillen zou een verrijking kunnen zijn, maar vaak is het een aanleiding voor ruzie, oorlog.

Enne, kinderen, opgefokte pubers, jong volwassenen moet je niet alleen aan hun lot overlaten, daar hoort een vader en een moeder op de achtergrond bij. Dikke kans dat die kinderen, pubers en jong volwassenen rare dingen gaan uitspoken.
ouwe knar's avatar
| #237656 | 25-09-2015 21:30 | herman4394
Mooi samengevat ouwe knar.
Door jezelf herkenbaar te maken als een van hen neem je blijkbaar agressie weg.

Eigenlijk gewoon dus het NLP principe van "pacing" en "leading"
| #237675 | 26-09-2015 09:09 | Miep
@herman4394 : Dus het mij fout dat ik de logica even niet zie?

Het respect voor hun eigen "eeuwenoude cultuur" tonen ze zelf al niet, ontkennen ze zelfs, door hun eigen gedrag, mij moet je dan niet er op aanspreken over het feit dat ik hun gedrag niet goed vindt.

Respect voor hun voorouders die die cultuur hebben opgebouwd en daarmee wat hebben bereikt, dat is wat anders. Maar waarom zou een stel etters dat door zoiets als erfrecht opeens ook krijgen? Ook hun zullen het door uitingen en gedrag moeten verdienen.
| #237708 | 28-09-2015 13:01 | Ness
Kijk, zo pakken ze dat an: discussie gesloten, nooit op voorpagina gekomen alhoewel het qua stemmen op 1 had moeten staan: http://www.nujij.nl/algemeen/kans-op-geweld-tegen-christen-in-azc-is-100.33623470.lynkx

Waarom? Omdat gristenzieltjes zich te pletter lopen voor immigranten uit een soort schuldbesef. En deze naïven moeten gekoesterd worden en beschermd tegen de harde waarheid. En die is dat het salafisme, uitgedragen door ISIS™, en op de wereld gebracht door een consortium van de smerigste individuen die ooit de planeet hebben bewandeld, christenen als een lagere diersoort beschouwd. Het christendom moet uitgeroeid worden, en daar zijn ook wat doorgaans 'de joden' wordt genoemd, het roerend mee eens. En de oligarchen. En de EU-top. Dus zo gezegd, zo gedaan, toen en nu.

Voor Netwakkergeworden die overal 'communisten' ziet:
Official information emanating from Russia itself informed the world that Communism, while barbarously opposed to every form of Christianity, made it a crime for any comrade to utter a single word of reproach against Jews.

...More than that, the 1917 list of those who, with Lenin, ruled many of the activities of the Soviet Republic, disclosed that of the 25 quasi-cabinent members, 24 of them were athiestic Jews, whose names I have before me.....[Pg 21] Be it emphasized that these Jews were not religious Jews. They were the haters of God, the haters of religion. Throughout Germany, antipathy towards all Jews, however, grew rapidly. It was increased year by year- and particularly in 1935 when the official disclosure made manifest that the central committee of the Communist Party, operating in Russia, consisted of 59 members, among whom were 56 Jews; and that the three remaining non-Jews were married to Jewesses.
http://libertyfight.com/2013/Fr_Coughlin_jewish_persecution_Germany_1938.html

Hetzelfde ploegje is nu bezig Oiropa en USA te ontdoen van christenen. Want christenen hebben een lastige, dus verkeerde mentaliteit'. http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/09/eu-ussr-vladimir-bukovsky/ Haute finance....
Ness's avatar
aanmelden / inloggen