Door Ness, Op maa 25 jan 2016 12:23, 2 reacties,    

Go, Amazigh!

Zo ziet een verwarde man er dus uit. Deze begrijpt niets van de taktieken van de door hem zo gehate zionisten: "Haags raadslid en fractievoorzitter van Partij van de Eenheid Abdoe Khoulani heeft op social media venijnig uitgehaald naar de Imazighen en de Amazigh beweging. Het raadslid zei in een reactie op social media dat ‘azulisme en azulisten’ zoals hij de beweging en activisten noemt, giftiger en gevaarlijker zijn dan het populisme van de PVV."


Tja, dat krijg je ervan als het koord van Allah te strak om je nek zit - een tekort aan zuurstof in de hersenen, met verwarring als gevolg. Daarom volgt nu wat uitleg: de taktiek van de zionisten/bankiers/oorlogsindustrie bestaat al heel lang uit het opjutten en sponsoren van ALLE zijden in een (eventueel sluimerend) conflict - hoe meer kanten er aan een zaak zitten des te beter, want dat schept fijn verwarring. Het kan dus best waar zijn dat de Mossad et al wat aan Amazigh-zijde zit te wroeten; net zoals diezelfde ploeg Geertje Wilders, plucheklever par excellence en Heiland van Nederland, gelanceerd heeft en met raad en daad bijstaat - want zelf heeft Geertje daar de hersens niet voor.

En ISIS™? Nou ja, die wordt via via natuurlijk óók door dezelfde ploeg gesponsord, daarover is al genoeg gezegd op websites als deze. Search en gij zult vinden. Alleen een reli-gekkie ibv immens bord voor de kop kan zulke taktieken niet doorzien, is doof voor alle aanwijzingen, verblindt als hij is door haat tegen *ongelovige honden* als bv Imazighen of azulisten, wat dat ook moge betekenen. Net als de aanhangers van Geertje, trouwens, maar dan anders.

Het zijn gekkies als jij, Abdoe, die er altijd weer intrappen en de oorlogsindustrie van kanonnenvoer voorzien. En uiteindelijk ONZE allochtonen, de integrerenden, de vooruitstrevenden dus, waartoe de Amazigh-gemeenschap gerekend mag worden, tot doelwit maken van de ISIS™-cellen die zich op dit moment binnen Nederland ontwikkelen, met behulp van het COA, Soros en de roverheid.

Daarom, ter lering ende vermaeck:
en Sla intro eventueel over)
Annotaties:
| #245244 | 25-01-2016 15:24 | Ness
Berbers zijn de oorspronkelijke (alhoewel, het ligt er natuurlijk aan hoever je teruggaat) bewoners van Marokko en Algerije. De groep is eeuwenlang onderdrukt, hun taal is zowat foetsie, hun cultuur is zowat foetsie, en er wordt voluit stelselmatig op ze neergekeken en gepist door de overheersende Arabische bevolking, heb ik begrepen. Het zijn de Koerden van Noord-Afrika, zeg maar.

De situatie is zo scheef gegroeid dat in Algerije de oudere generaties de jongere qua taal niet eens meer kunnen verstaan. Al naar gelang de politiek/religieuze winden die er waaiden bekeerden de Berberstammen zich achtereenvolgens tot het jodendom, het christendom en de islam. De superheldin Kahina, absoluut een feministe van het eerste uur (7e eeuw), is een van de beroemdste African Queens, en vanwege haar bestaan kunnen we concluderen dat de positie van de vrouw niet altijd zo beroerd is geweest als nu in die contreien (!!).

Als dus de Imazighen gaan graven naar hun wortels, komen ze steevast ook joodse tegen. Veel van de Marokkaanse en Algerijnse joden zijn ooit naar Israel geëmigreerd, waar ze ook al - als Sephardi's - zwaar worden gediscrimineerd, nu door Oiropeesche 'joden' van het type Netelige Yahoe. Deze fascisten hebben het zelfs bestaan om het (niet bestaande) 'joodsche volk' eugenetisch wat op te schonen door Sephardi kinderen te vermoorden.

Naar je wortels zoeken is on-islamitisch. Kunnen bogen op een koningin/krijger avant la lettre is ook al helemaal fout. Eeuwenoude banden hebben met jodendom en christendom is fout. De enige goede Berber is gans ontberberd, vindt Abdoe.

Maar het zoeken naar wortels verstevigt de identiteit, en als die identiteit voldoende bekend is bij de gast-gemeenschap, de autochtonen dus, en gewaardeerd wordt, dan kan zo'n subgroep opgenomen worden in die gemeenschap, met behoud van eigenheid. Dat is ook bij de Indo's gebeurd. Dát is integratie, dat zijn ONZE allochtonen, dat zijn de groepen die kleur geven en toevoegen aan de Nederlandse cultuur.

Wat een type als Abdoe met zijn Stockholm-syndroom voorstaat is segregatie: wij pure geleuvigen tegen hunnie met hun vieze gewoonten. Want zijn vorm van islam, wat dat ook moge zijn (ik vrees het ergste, neigend naar salafisme), zal nimmer in NL geaccepteerd worden. Want die is gebaseerd op intolerantie tov alles wat niet in het straatje past. Kahina bijvoorbeeld, en de veelbewogen historie van de Berbers.
Ness's avatar
| #245246 | 25-01-2016 17:49 | Ness
**Mensen nemen altijd aan dat integreren een individualistisch gebeuren is. Dat is niet zo; het is bij uitstek een groepsgebeuren. Je kunt je als individu aanpassen tot je blauw ziet; als jouw groep niet wordt geaccepteerd, dan lig JIJ er ook bij voorbaat al uit, en zullen de fouten van jouw groepsleden ook jou vet ingepeperd worden. En omgekeerd zal de hele groep betalen voor JOUW stommiteiten en uitspattingen. Check de Turkse groep: het zijn ineens allemaal Erdogollumpjes, en dat zullen ze weten ook.

Een maatschappij kan gezien worden als een levend organisme. Als er zich binnen dat organisme een niet-eigen subgroep vestigt, wordt deze prompt uitgestoten - te vergelijken met een allergische reaktie. Sociale technici weten dat verdomd goed; niets maakt een maatschappij zo ziek als hele horden vreemdelingen. NL heeft nu dus hoge koorts, opzettelijk aangebracht.

Er gaan meestal een flink aantal generaties overheen voordat het niet-eigene, eigen wordt - als dat al gebeurt. Dan wordt de groep opgenomen, collectief als 'eigen' gezien - of niet. Het moet wel van 2 kanten komen. De joden bijvoorbeeld waren na 6 eeuwen nóg niet geïntegreerd als groep. En dat was een gevolg van cultuurverschillen, geworteld in de afwijkende joodse religie, die niet ingepast kon worden.

De Indonesische mensen die hier aankwamen na het afstoten van de kolonie hadden het wat dat betreft veel gemakkelijker, zelfs al werden ze door de roverheid in aparte kampen opgesloten: ze werden al als 'eigen' gezien, en dus als groep bij voorbaat geaccepteerd. En dus werden eventuele ontsporingen ook niet geweten aan de groep maar aan het individu zelf. De integratie verliep dan ook relatief vlekkeloos. Geert W is een negatieve uitschieter, een (uit)zonderling.

Hetzelfde patroon van integratie deed zich voor bij bv Friezen, die als laatkomers zelfs met een geheel eigen taal tóch 'eigen' zijn geworden, en Limburgers. Maar de Turken en Marokkanen zijn de mensen hier overkómen, daar hadden zij niet om gevraagd. De weerstand was vanaf het begin af aan al groot; de islam als niet-eigen godsdienst maakt het alleen nog maar erger.

Hoe meer nadruk op die godsdienst en dus dat verschil, (hoe meer hoofddoekjes!!) des te groter de allergische groepsreaktie. Waar ik zelf ook behoorlijk last van heb bij tijd en wijle, en daar schaam ik me niet voor. Mensen die mij vanuit hun religie een doodvonnis opleggen of de status van huisdier (vrouw) hoeven niet op mijn sympathie te rekenen, en ik beschouw ze dus allemaal met een scheef oog, tot ik zeker weet dat ik een mens voor mijn neus heb en geen wauwelende relibot zoals Abdoe K. met zijn koordje.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen