Door Guantanamo Lullabay, Op zon 27 mei 2012 11:28, 7 reacties, citaat / intro / linkdump

Handboek psychiatrie is promotie pillenindustrie


Er is veel kritiek op het nieuwe handboek psychiatrie. Critici menen dat het leidt tot medicalisering van normaal gedrag. Professor klinisch psychologie Roel Verheul die meeschreef aan het boek, stapte uit de werkgroep van het handboek omdat hij het oneens was met de nieuwe lijn die werd uitgezet. In het nieuwe boek 'DSM-5' zijn de criteria te breed genomen waardoor diagnostiseren natte vingerwerk wordt. Daarnaast zijn de veranderingen in vergelijking tot de eerdere uitgave zo revolutionair dat ze nog niet wetenschappelijk getoetst zijn.
DSM-5 heeft is in het kort gezegd de bijbel voor psychische stoornissen. De belangen zijn volgens...
Annotaties:
| #181298 | 27-05-2012 13:33 | ouwe knar
Zie ook de commentaren daar.
Zie ook de commentaren bij de uitzending Eenvandaag http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/40458/commotie_om_nieuw_handboek_psychiatrie
26 mei 2012 (filmpje in het artikel)

In mei 2013 moet er een nieuw handboek komen om psychiatrische ziekten te herkennen en benoemen. Er is nu veel commotie rondom de nieuwe criteria die opgesteld zijn. Volgens critici leiden deze tot medicalisering van normaal gedrag.

Het boek heeft grote invloed op de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Verzekeraars vergoeden alleen een behandeling die gebaseerd zijn op diagnosen uit het betreffende handboek.
ouwe knar's avatar
| #181299 | 27-05-2012 13:37 | ouwe knar
http://programma.ntr.nl/10026/kijken-in-de-ziel/informatie/
Met de Nipkowschijf bekroond programma, waarin Coen Verbraak in gesprek gaat met psychiaters, voetbalcoaches en advocaten over hun vak en henzelf.

Reeks 1: Psychiaters
Psychiaters zijn speleologen van de menselijke geest. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Maar wat nu als ze zelf door het bestaan op de proef gesteld worden? Vinden ze door hun ervaring dan vanzelf de uitgang of dooft hun toorts en tasten ze net als ieder ander machteloos in het duister? Met René Kahn, Rudi van den Hoofdakker (Rutger Kopland), Louis Tas, Christa Widlund (Anna Enquist), Jules Tielens, Witte Hoogendijk, Liesbeth Vleugel, Jan Swinkels, Nelleke Nicolai, Frank van Ree, Bram Bakker en Roos van der Mast.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120509
In therapie (di 28 jul 2009, 22:50)
Psychiaters over hun vak en over zichzelf. Coen Verbraak portretteert toppsychiaters. Dat levert fascinerende en opvallend openhartige gesprekken op.


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120508
Emoties (di 4 aug 2009, 22:40)
Afl. Emoties. Welke emoties zijn het meest bepalend voor ons gedrag? Waar zitten die emoties precies in ons brein? Zijn voor psychiaters emoties de sleutel tot wie we zijn? Of zijn gevoelens vooral een bijproduct van ziektebeelden?


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120507
Kinderjaren (di 11 aug 2009, 22:40)
Psychiaters over hun vak en over zichzelf. Is een goede start het halve werk, of maakt dat eigenlijk geen verschil? Kun je een kind in de eerste paar jaar van zijn leven onherroepelijk verpesten?


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120506
Pillen of praten (di 18 aug 2009, 22:40)
Tot tien jaar geleden schreef een kwart van de psychiaters niet of nauwelijks medicijnen voor. Dat is nu anders. Medicamenten zijn een wezenlijk element van de psychiatrische behandeling geworden.


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120505
Depressie (di 25 aug 2009, 22:40)
Maar liefst een kwart van alle Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met een depressie of een angststoornis. Op dit moment slikken in ons land zo’n miljoen mensen antidepressiva. Depressie lijkt een nieuwe volksziekte.


http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1120504
Kijken in de Ziel (di 1 sep 2009, 22:50)
Af. Kijken in de Ziel.
ouwe knar's avatar
| #181331 | 28-05-2012 06:13 | goof
Wow... dank voor de uitgebreide aanvulling ouwe knar!
goof's avatar
| #181381 | 28-05-2012 20:26 | sigmund
Die psychiater, die er d.m.v. een behandeling van een patient zelf achterkwam, dat hij leed aan 'pseudologica fantastica' is wat mij het meeste van deze goede docu is bijgebleven.
sigmund's avatar
| #181445 | 29-05-2012 19:47 | ffloor
Achja, die DSM-IV - heh? Maar de toonzetting van dit artikel is dat het om een diagnostisering/anamnese gaat.
Dát is echter niet waar: het is de kassabon! D.w.z. als iemand bij de dokter komt en 1 bezoekje aan een psychiater aflegt:
dan wil de psychiater zijn uurloon nog wel betaald zien en dus: even bladeren naar een mogenlijk ziektebeeld - of het klopt hoeft helemaal niet zo te zijn want de diagnosestelling van een psychiater kan wel een jaar duren voordat hij al erachter is gekomen wat het nou was.
En in de meeste gevallen: klinkklaar vitaminegebrek. Dat is trouwens het oordeel van het Valleiziekenhuis in Ede die al veel patiënten van 150-300 kG hadden opgenomen en ondanks hun vraatzucht toch écht ondervoed bleken te zijn.
Op dit moment is het Amersfootse ziekenhuis deze conclusie aan het testen (bron RTV-Utrecht,reporter Westbroek) en hun conclusie is al dat zeker 25% van alle artsenbezoekjes kan worden voorkomen met een strip vitamine-D, ook al iets waar op Zaplog al wat artikelen over zijn geplaatst.
| #181476 | 30-05-2012 02:04 | christian7
Ffloor

Het is inmiddels V geworden.Meer dan een half jaar verdriet hebben om het verlies van een geliefde, dan ben je al gestoord en hoor je aan de medicatie.Het kan verkeren zoals Bredero zei.
christian7's avatar
aanmelden / inloggen