Door community (initieel herman4394), Op woe 16 mei 2018 08:52, 0 reacties, nieuws

“Hasbara”. Israël gebruikt oude Nakba-mythen om het bloedbad in Gaza t


Israël gebruikt oude Nakba-mythen om het bloedbad in Gaza te rechtvaardigen.

Op maandag en dinsdag herdachten Palestijnen de verjaardag van de Nakba, of catastrofe, hun massale verdrijving en onteigening 70 jaar geleden toen de nieuwe staat Israël werd gebouwd op de ruïnes van hun thuisland. Als gevolg hiervan werden de meeste Palestijnen tot vluchtelingen veranderd, door Israël het recht ontnomen om naar hun huizen terug te keren.

Tienduizenden bleken maandag in de bezette gebieden te protesteren tegen zeven decennia van Israëls weigering om haar onderdrukkende heerschappij te herstellen of te beëindigen.
De verhuizing op maandag van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, een stad oorlogszuchtig bezet, heeft alleen de Palestijnse grieven doen oplaaien - en het gevoel dat het Westen nog steeds samenzweert in de onteigening van hun land.

Focus van de protesten ligt bij Gaza, waar ongewapende Palestijnen sinds eind maart elke vrijdag bij de afrastering bij elkaar komen en waar twee miljoen van hen gevangen zitten. Voor hun problemen hebben ze te maken gehad met een overdaad aan scherpe munitie, rubberen kogels en traangaswolken. Tientallen zijn gedood en vele honderden meer verminkt, inclusief kinderen.

Eerdere rapporten op maandag lieten zien dat de demonstranten van Gaza door het Israëlische leger werden afgeslacht. Amnesty International noemde de evenementen een "horrorshow".

Maar meer dan een maand heeft Israël gewerkt aan het opbouwen van "hasbara". Het managen van de westerse perceptie van de protesten - en de reactie daarop - op manieren die zijn ontworpen om de uitsbarstingen van woede door Palestijnen in diskrediet te brengen. In een bericht dat maar al te graag door een westers publiek wordt geaccepteerd, heeft Israël de protesten gepresenteerd als een "veiligheidsdreiging".

Israëlische functionarissen hebben zelfs voor het hooggerechtshof van het land geargumenteerd dat de demonstranten geen rechten hebben - dat sluipschutters van het leger het recht hebben om hen neer te schieten, zelfs als ze geen gevaar lopen - omdat Israël zogenaamd in staat van oorlog is met Gaza en zichzelf verdedigt.

Op zondagavond liet de Israëlische Luchtmacht pamfletten boven Gaza vallen en waarschuwde de Palestijnen om niet in de buurt van het hek te komen. "De Israel Defense Forces zijn vastbesloten om de burgers en de soevereiniteit van Israël te verdedigen tegen de pogingen van Hamas om terrorisme te bestrijden onder gewelddadige rellen", aldus de pamfletten. "Kom niet in de buurt van het hek en neem niet deel aan de show van Hamas, die je in gevaar brengt."

Veel Amerikanen en Europeanen, die bezorgd zijn over een toevloed van "economische migranten" die hun eigen land zouden kunnen gaan overspoelen, sympathiseren graag met de zorgen van Israël - en zijn acties.

Tot nu toe was de overgrote meerderheid van de demonstranten in Gaza vredig en deed geen poging om door het hek te breken.
Maar Israël beweert dat Hamas de protesten van deze week in Gaza heeft uitgebuit om de Palestijnen aan te moedigen het hek te bestormen. De implicatie is dat de demonstranten illegaal een "grens" proberen te passeren en Israël "binnengaan".

De waarheid is nogal anders. Er is geen grens omdat er geen Palestijnse staat is. Israël heeft het daar zeker naar gemaakt. Palestijnen leven onder bezetting, waarbij Israël elk aspect van hun leven beheerst. In Gaza zijn zelfs de lucht en de zee het domein van Israël.

Ondertussen wordt het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun vroegere landen - nu Israël - erkend in de resoluties van de Verenigde Naties.
Desalniettemin heeft Israël sinds de Nakba een oneerlijk tegen-narratief geschreven, mythen welke historici die de archieven doorzoeken langzaam hebben laten ontploffen.

Eén van de claims - dat Arabische leiders de 750.000 Palestijnse vluchtelingen in 1948 hebben laten vluchten - is eigenlijk uitgevonden door de Israëlische grondlegger, David Ben Gurion. Hij hoopte namelijk dat het de Amerikaanse druk op Israël zou stoppen om haar verplichtingen na te komen om deze vluchtelingen terug te laten keren.

Zelfs wanneeer de vluchtelingen hadden gekozen om te vertrekken gedurende het heetst van de strijd, in plaats van te wachten om te worden verdreven, zou het niet gerechtvaardigd zijn hen het recht te ontzeggen om terug te keren toen de gevechten voorbij waren. Het was die weigering om terug te mogen keren die de vlucht transformeerde in etnische zuivering.

In een andere mythe die niet wordt ondersteund door de archieven, zou Ben Gurion een beroep op de vluchtelingen hebben gedaan om terug te komen.
In werkelijkheid heeft Israël Palestijnen die probeerden terug te keren naar hun land gedefinieerd als "infiltranten". Dit gaf Israëlische veiligheidsambtenaren het recht om ze ter plekke dood te schieten - wat feitelijk ook een executie was als een afschrikwekkend beleid.

Niets is in zeven decennia veranderd. Een meerderheid van de bevolking van Gaza is tegenwoordig afstammeling van vluchtelingen die in 1948 de enclave zijn ingejaagd. Ze zijn sindsdien als vee vastgehouden. Dat is de reden waarom de huidige protesten van de Palestijnen plaatsvinden onder de vlag van de mars van terugkeer.

Tientallen jaren lang heeft Israël niet alleen Palestijnen het vooruitzicht van een minimale staat ontzegd. Het heeft de Palestijnse gebieden in een reeks getto's verdeeld en isoleerde en blokkeerde het getto Gaza 12 jaar lang, waardoor het in een humanitaire catastrofe terechtkwam.

Desondanks wil Israël dat de wereld Gaza ziet als een embryonale Palestijnse staat, zogenaamd bevrijd van bezetting in 2005, toen het enkele duizenden Joodse kolonisten terugtrok.

Nogmaals, dit verhaal is alleen gemaakt om te misleiden. Hamas heeft nooit toestemming gekregen om Gaza te regeren, net zomin als de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas de Westelijke Jordaanoever regeert.

Maar in navolging van de gebeurtenissen in de Nakba, heeft Israël de demonstranten "infiltranten" benoemd, een verhaal dat de meeste waarnemers vreemd genoeg onverschillig heeft gelaten in het noodlot van de Palestijnse jongeren die demonstreren voor hun vrijheid.

Wederom zijn de executies van de afgelopen weken, vermoedelijk uitgevoerd door het Israëlische leger ter zelfverdediging, bedoeld om de Palestijnen ervan te weerhouden hun rechten op te eisen.

Israël verdedigt zijn grenzen niet, maar de muren van kooien die het heeft gebouwd om de voortdurende diefstal van het Palestijnse land te veilig te stellen en het joodse voorrecht vast te houden.

Op de Westelijke Jordaanoever wordt deze gevangenis elke dag kleiner terwijl Joodse kolonisten en het Israëlische leger steeds meer land stelen. In het geval van Gaza kan de gevangenis totaal niet meer kleiner worden.

Al vele jaren hebben staatshoofden van de wereld Palestijnen en Hamas gehekeld voor het gebruik van geweld en Hamas voor het afvuren van raketten uit Gaza.
Maar nu jonge Palestijnen de voorkeur geven aan een massale burgerlijke ongehoorzaamheid, trekt dit nauwelijks de aandacht, laat staan ​​sympathie. In plaats daarvan worden ze bekritiseerd omdat ze "de grens hebben overschreden" en de veiligheid van Israël zouden hebben bedreigd.

Blijkbaar is de enige legitieme Palestijnse strijd rustig te blijven, hun land te laten plunderen en hun kinderen te laten verhongeren.
Westerse leiders en het publiek verraadden de Palestijnen al in 1948. Er is geen enkel teken, 70 jaar later, dat het Westen op het punt staat te veranderen.

Vertaald mbv Google translate en enkele eenvoudige wijzigingen.
A version of this article first appeared in the National, Abu Dhabi.

MAY 15, 2018
Israel Repurposes Old Nakba Myths to Justify the Massacre in Gaza
by JONATHAN COOK Nazareth
Photo by Freedom House | CC BY 2.0

https://www.counterpunch.org/2018/05/15/israel-repurposes-old-nakba-myths-to-justify-todays-massacre-in-gaza/
Annotaties:
aanmelden / inloggen