Door community (initieel Best Well), Op zon 18 feb 2018 19:10, 4 reacties, nieuws

Heeft de EU nog enig bestaansrecht ?


Indien u zoals wij de talloze verbale luchtballonnen die in de afgelopen dagen tijdens de Munich Security Conference weer de zaal in werden geblazen , dan moet je de vraag stellen heeft de EU eigenlijk nog wel bestaansrecht. En het antwoord moet dan luiden : NEE !

Reeds eerder stuurden wij u een lijst van deelnemers en nu deze hun zegje hebben gezegd kunnen we slechts tot een conclusie komen, nog nooit is de onenigheid in de wereld en dan met name in de EU zo groot geweest als op dit moment. De “ego’s” van de talloze politieke zwaar- en lichtgewichten pasten soms niet door de deur en uiteraard deed onze eigen staatsman aller staatsmannen , Markje daar weer driftig aan mee.

Speciaal hiertoe hebben wij de video op onze site gezet, die u hier kunt aanklikken en dan doorschuiven naar circa 30 minuten, om Rutte in zijn bekende steenkolen Engels zijn visie te laten horen over hoe deze arrogante narcist de wereld ziet. Overigens de 30 minuten die hier aan voorafgingen werden gevuld met een toespraak van de Amerikaanse voormalige democratische vice president Joe Biden . Misschien dat u zich Biden beter kunt herinneren als een fervent aanhanger van de regering in Oekraïne en werkte zijn zoon voor de Oekraïense gasfirma Burisma.

En heeft u niet naar de video gekeken dan hier in een paar woorden wat Rutte zei : ” je moet naar het volk en hun zorgen luisteren – anders ben je arrogant. In de visie van Rutte is er een goed en een kwaad populisme en daartoe tellen ofschoon niet uitgesproken de PVV en het FvD . Opvallend dat Rutte daarbij DENK niet noemde.

Rutte waarschuwde er voor dat wij slechts een klein land zijn en dat het daarom dus van belang is dat wij ons aangesloten houden bij organisaties als de EU en de NATO.

En juist dat was in München ook een van de grote twistappels. Terwijl Jean Claude Juncker pleitte voor een EU leger, was dat weer tegen het zere been van de NATO aanhangers, lagen Frankrijk en Duitsland met elkaar overhoop over het zelfde onderwerp en de invulling daarvan. Duitsland wil niet volden aan de 2% regel , die de afdracht aan de NATO stipuleert, Frankrijk wil dat wel, maar de zeggenschap over de eigen strijdkrachten behouden.

Duitsland is moreel door het veroorzaken van de 1e en 2e wereldoorlog tot pacifisten geworden, terwijl president Macron van Frankrijk weer een grande nation wil maken gebaseerd op de militaire erfenis van Napoleon. Dit laatste toont aan hoe slecht het inmiddels geestelijk met deze Macron is gesteld.

Frankrijk stelt een EU in twee versnellingen voor met Duitsland als partner en ons land als gedwongen meeloper en wil voor die landen die hier nog niet ( in de ogen van Macron ) rijp voor zijn in een 2e versnellingsmodus zetten.

De Polen zijn terecht allergisch tegen een EU overheersing, ingegeven door hun bittere ervaringen met de Russen, en staan argwanend tegenover te veel EU bemoeienis, net als overigens hun voormalige Oostblok landen collega’s.

Europeanen zijn een product van hun historie en geografie en dat is een van de redenen waarom zij voor problemen totaal van elkaar verschillende oplossingen aandragen. En dat was volgens een van de sprekers de premier van Groot Brittannië ook mede een reden die leidde tot de Brexit. Het VK met zijn historisch koloniale verleden en de daartoe in de tegenwoordige tijd behorende migratie problematiek koos er voor niet langer deel uit te willen maken van de EU, juist om die grote verdeeldheid die alleen maar groeit, zeker als er gekeken wordt naar de meningsverschillen van Frankrijk en Duitsland.

En om haar land te behoeden meegetrokken te worden in deze (prestige) strijd , is het goed dat het VK besloot de EU te verlaten. De meest logische en verstandigste redenatie.

En tenslotte natuurlijk de Amerikanen die aan de ene kant aandringen op een militair meer onafhankelijk Europa ( mits zij daar de wapens voor mogen leveren) en aan de andere zijde trachten via de olie leveranties Europa juist meer aan zich te binden.

Ons land ? Slechts een pion in het groot spel en dat houdt tevens het gevaar in, dat de belangen van de Nederlanders zo ver die nog meetellen door een egoïstische politiek in den Haag nog meer verkwanseld worden. Er wordt angstig naar Berlijn gekeken, de tijd van de eigen broek ophouden is voorbij, het devies luidt wegkijken en vooral rustig houden, maar de klap zal daardoor des te harder aankomen.

Het wordt een wreed ontwaken, als u al zou ontwaken!

Annotaties:
Ik begrijp niet waarom Nederland als handelsnatie niet het Zwitserland model aanneemt. Kunnen ze ieder land onafhankelijk bedienen en in oorlog tijd echt neutraal zijn.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #262064 | 18-02-2018 20:00 | Best Well
Nederland zou graag goedkoop Russisch gas willen kopen en de export naar Rusland herstellen. Nederland is de grootste netto betaler aan de EU. Toch moeten juist wij de meeste onzinnige markt bedervende regels van de EU blijven slikken.

De Nederlandse milieuvriendelijke en energievriendelijker van vissen waarbij de zeebodem niet hoeft te worden omgeploegd wordt in opdracht van Frankrijk door de EU verboden.
Best Well's avatar
| #262066 | 18-02-2018 20:21 | ouwe knar
Ons land ? Slechts een pion in het groot spel
Men zegt dat Duitsland nog steeds bezet is door de USA (toevluchtsoort van de nazi's, Operation Paperclip bijvoorbeeld, oef dit heb ik niet geschreven). Wat de denken van ons land.
ouwe knar's avatar
| #262069 | 18-02-2018 20:46 | ouwe knar
https://www.ninefornews.nl/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1179902/Revealed-The-secret-report-shows-Nazis-planned-Fourth-Reich--EU.html
Met ander woorden, de basis van het Europa is kwaadaardig.
Het samenwerkingsverband had veel meer welvaart en vooral algemeen welzijn kunnen brengen.
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen